SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Październik 2006

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Wiedzieć więcej (Rubryka poświęcona przedmiotom o tajemniczym pochodzeniu)
   
 • Kościół św. Katarzyny w Gdańsku (Historia i ratowanie po pożarze kościoła św. Katarzyny w Gdańsku) Stanisław Grzelachowski
   
 • Odbudowa dworu i rewaloryzacja parku w Korzkwi (Prace rewaloryzacyjne na terenie dworu i parku w Korzkwi w okolicach Krakowa) Piotr S. Szlezynger
   
 • Zagubione arcydzieło Józefa Brandta? (Nieznane dzieło Józefa Brandta) Wojciech Przybyszewski
   
 • Spotkanie z książką: Staromiejska kamienica (Omówienie książki Andrzeja Sołtana "Kamienica Bornbachowska")
   
 • Wokół jednego zabytku: Miłość na Olimpie (Obraz Benvenuta Tisi w zbiorach na Wawelu) Kazimierz Kuczman
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Dzwon "Maria" (Tajemnicza inskrypcja na dzwonie w Mińsku białoruskim) Barbara Buczek-Płachtowa
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Spotkanie z książką: Dziedzictwo dolnośląskie (Omówienie książki Józefa Pilcha "Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska")
   
 • Jeszcze jedna warownia jurajska (Warownia we wsi Dubie koło Krzeszowic) Zbigniew Bereszyński
   
 • Barokowe założenie w Kościelnikach (Historia pałacu w Kościelnikach) Zofia Weiss
   
 • Budwity - cesarski dworzec (Dworzec kolejowy w Prakwicach) Sonia Solarz-Taciak, Piotr W. Taciak
   
 • Krośniewicka kolejka wąskotorowa (Historia Krośniewickiej Kolejki Dojazdowej) Piotr Stasiak
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Stulecie kolekcji Kulczyckich (Wystawa tkanin i kobierców z kolekcji Kulczyckich na Wawelu) Magdalena Piwocka
   

WOKÓŁ TRADYCJI

 • Pamiątki po moim wujku (Praca nagrodzona w konkursie "Pamiątka rodzinna") Dobrosława Domachowska
   

Z ZAGRANICY

 • Bardejów - miejsce, do którego się wraca (Dzieje miasta na Słowacji) Grażyna i Zygmunt Malinowscy
   
 • Spotkanie z książką: Wokół secesji (Omówienie książki "Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego" pod red. Teresy Dudek Bujarek)
   

ROZMAITOŚCI

 • Okruch panoramy (Historia kamienicy na warszawskiej Pradze) Janusz Sujecki
   
 • Toruńskie meble intarsjowane (Słynne meble wytwarzane w Toruniu) Piotr Birecki
   
 • Erazm Majewski w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Działalność Erazma Majewskiego w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości) Maria Krajewska
   
 • Z kryminalnej kroniki: Egzekucja w Fontainebleau (Egzekucja markiza szwedzkiej królowej Krystyny) Hanna Widacka
   

LISTY