SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Listopad 2006

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Nowa tożsamość architektury Olsztyna po 1945 r. (Barok w architekturze Olsztyna) Andrzej Rzempołuch
   
 • Gmach rejencji (Siedziba olsztyńskiej rejencji) Kamila Rzempołuch
   
 • Olsztyn - założenie i rozwój przestrzenny miasta (Urbanistyka Olsztyna) Jerzy Sikorski
   
 • Rewaloryzacja budowli średniowiecznych (Olsztyńskie zabytki z okresu średniowiecza) Barbara Zalewska
   
 • Kaplica Jerozolimska (Najstarsza zachowana budowla sakralna Olsztyna) Kamila Rzempołuch
   
 • Dawny magazyn solny (Historyczno-architektoniczne badania jednej z olsztyńskich budowli) Andrzej Koss, Marek Kowalczyk
   
 • Wokół jednego zabytku: Astronomiczna tablica Mikołaja Kopernika (Pamiątka po Mikołaju Koperniku) Janusz Cygański
   

Z WARSZTATU KONSERWATORA

 • Zagadkowy relikwiarz (Konserwacja relikwiarza z jednego z olsztyńskich kościołów) Barbara Kulczyńska-Nowak
   
 • Księgi przywilejów (Konserwacja ksiąg z Archiwum Archidiecezji Warmińskiej) Monika Bogacz-Walska
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Neostylowe kościoły Olsztyna (Dwudziestowieczne olsztyńskie świątynie) Iwona Liżewska
   
 • Olsztyńska secesja (Secesyjne budowle miasta) Agnieszka Walentynowicz
   
 • Nowy ratusz (Budowla olsztyńskiego nowego ratusza) Kamila Rzempołuch
   
 • Założenia ogrodowe (Założenia parkowe Olsztyna) Wiktor Knercer
   
 • Park miejski w Jakubowie (Park w północnej części Olsztyna) Anna Juszczyszyn
   
 • Olsztyńskie mosty kolejowe (Mosty kolejowe w Olsztynie) Barbara Rams
   
 • Miasto koszar (Olsztyńskie koszary) Adam Płoski, Joanna Derewońko-Milewicz
   
 • Zabytkowe cmentarze (Olsztyńskie nekropolie) Urszula Ulatowska
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Działalność edukacyjna Muzeum Warmii i Mazur (Program edukacyjny olsztyńskiego muzeum) Ada Bogdanowicz
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • Wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach (Projekt Wspólnoty Kulturowej "Borussia") Beata Samojłowicz
   

ROZMAITOŚCI

 • Dom Mendelsohna (Obiekt związany z istnieniem w Olsztynie gminy żydowskiej) Paulina Żukowska
   
 • Olsztyńskie pomniki (Historyczne pomniki w Olsztynie) Iwona Liżewska
   
 • Spotkanie z książką: Architektura i urbanistyka Olsztyna (Omówienie książki Andrzeja Rzempołucha "Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953")
   
 • Barwą i światłem opowiedziane (Olsztyńskie witraże) Iwona Liżewska
   

LISTY