SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Grudzień 2006

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Kazimierz - turystyka i jej wyzwania dla ochrony dziedzictwa (Turystyka a ochrona zabytków w Kazimierzu) Bogusław Szmygin
   
 • Opowieść o polowaniu malowana na porcelanie (Komplet porcelanowych wazonów myśliwskich wykonany w Miśni) Wanda Załęska
   
 • Buntownik i "bourgeois" (Twórczość Rembrandta) Agnieszka Rosales Rodriguez
   
 • Spotkanie z książką: Wizerunki Króla Dobroczyńcy (Omówienie książki autorstwa Hanny Widackiej "Z króla książę...")
   
 • Wokół jednego zabytku: Madonny z girlandami (Przedstawienie obrazu z wawelskich zbiorów) Kazimierz Kuczman
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Grobowiec w Beresteczku (Grobowiec księcia Prońskiego w Beresteczku) Jarosław Komorowski
   
 • Obelisk na polu bitwy pod Zieleńcami (Pomnik upamiętniający bitwę pod Zieleńcami) Krystyna Malik
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Dawna biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (Historia gmachu biblioteki uniwersyteckiej) Stanisław Grzelachowski
   
 • Toruńska hala wystawowa (Historia hali wystawowej w Toruniu) Michał Pszczółkowski
   
 • Spotkanie z książką: Pomorski Szlak Cystersów (Omówienie przewodnika autorstwa Janusza L. Jurkiewicza)
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Cenzury stanu wojennego (Cenzurowanie listów w stanie wojennym) Tadeusz Loster
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Jubileusz Muzeum Lubelskiego (Stulecie działalności Muzeum Lubelskiego) Grażyna Jakimińska
   
 • Spotkanie z książką: Secesja w krakowskim Muzeum Narodowym (Omówienie katalogów wydanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie)
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • Licealiści ratują warszawską Pragę (Młodzież opiekuje się zabytkami na warszawskiej Pradze) Janusz Sujecki
   

Z ZAGRANICY

 • Ungurmuiża (Zabytki miasteczka w Inflantach) Krzysztof Rejmer
   

ROZMAITOŚCI

 • Działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości na terenie Rosji (TOnZP w Rosji) Jacek Miler
   
 • Między dwiema śląskimi chrzcielnicami (Zabytki sakralne na Dolnym Śląsku) Bogusław Czechowicz
   
 • Upadek spichlerza w Czernicy (Drewniany spichlerz na Górnym Śląsku) Damian Adamczak
   
 • Spotkanie z książką: Malarz nieco zapomniany (Omówienie książki Stanisława Potępy o Rafale Malczewskim)
   
 • Fotograf przy tym był (Stare Miasto w Gdańsku na fotografiach) Wojciech Przybyszewski
   
 • Zabytki na znaczkach: Piękne, kolorowe nalepki (Tajemnicze znaczki z chińskimi zabytkami)
   

LISTY