SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Marzec 2007

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Raport o polskich dworach (Sytuacja dworów w Polsce) Maciej Rydel
   
 • Grottger, Grabowski i Młodnicki (Historia łącząca trzech malarzy z okresu powstania styczniowego) Agnieszka Janczyk
   
 • Warszawskie budowle Jana Witkiewicza-Koszczyca (Gmachy projektowane w Warszawie przez Jana Witkiewicza-Koszczyca) Izabela Mościcka
   
 • Spotkanie z książka: Wrocławskie dworce kolejowe (Omówienie albumu wydanego przez Muzeum Architektury we Wrocławiu)
   
 • Z kryminalnej kroniki: Dziecko wieży Temple (Zagadka śmierci króla francuskiego Ludwika XVII) Hanna Widacka
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Do Raszkowa (Dzieje miasteczka na lewym brzegu Dniestru) Jarosław Komorowski
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Cmentarzysko Gotów w Lesie Grzybnickim (Zagadki cmentarzyska w Grzybnicy) Łukasz Neubauer
   
 • Zamek de Wedlów-Tuczyńskich (Historia zamku rodu de Wedlów w Tucznie) Jerzy Jan Doliński
   
 • U wód nad Pilicą (Zakład Przyrodoleczniczy w Nowym Mieście nad Pilicą) Ewa Mockałło
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Dominik Witke-Jeżewski - kolekcjoner, mecenas, społecznik (Wspomnienie o zasłużonym warszawskim kolekcjonerze) Piotr P. Czyż
   
 • Spotkanie z książką: Gallia Romanica (Omówienie katalogu wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu)
   

Z ZAGRANICY

 • Cibiana maluje swoją historię (Malowidła ścienne we włoskim miasteczku) Małgorzata Reinhard-Chlanda
   

ROZMAITOŚCI

 • Górnicy pod Jasną Górą (Polichromie w kościele w Olkuszu) Tadeusz Loster
   
 • Portret mężczyzny nakładającego rękawiczkę (Nowy obraz w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie)
   
 • Zabytki utracone: Anioł z archiwalnej fotografii (Rzeźba anioła wykonana przez Feliksa Giecewicza) Aleksandra Wałdowska
   

LISTY