SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Kwiecień 2007

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Korona Bolesława Chrobrego (Nieznany wizerunek korony Bolesława Chrobrego) Wojciech Mischke
   
 • Niezwykłe skutki fascynacji obrazem Józefa Brandta (Figurki ołowianych żołnierzy inspirowane obrazem Józefa Brandta) Mariusz Karpowicz
   
 • Tadeusz Chrzanowski - człowiek renesansu (Wspomnienie o zmarłym historyku sztuki) Krzysztof Nowiński
   
 • Wokół jednego zabytku: "Tarcza ruska" Józefa Hakowskiego (Dzieło rzemiosła artystycznego w zbiorach krakowskiego muzeum) Piotr Hapanowicz
   

Z WARSZTATU KONSERWATORA

 • Sztuka rozwarstwiania malowideł sztalugowych (Zabiegi konserwatorskie dokonywane na obrazach) Marta Lempart-Geratowska
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Renesansowy kościół w Dobromilu (Historia kościoła na Ukrainie) Ewa Korpysz
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Brama Nizinna w Gdańsku (Dzieje charakterystycznego zabytku Gdańska) Stanisław Grzelachowski
   
 • Spotkanie z książką: Katalog zabytków Gdańska (Omówienie zabytków Głównego Miasta Gdańska)
   
 • Akcja cmentarze: Cmentarze wojenne w Ostruszy (Przegląd wojennych nekropolii w Ostruszy) Andrzej Osiński
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Nauczyciele polskich "monachijczyków" (Omówienie wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie) Barbara Ciciora
   
 • Wystawy niepokorne (Kontrowersyjne ekspozycje w Łazienkach) Krzysztof Załęski
   
 • Spotkanie z książką: Przewodnik po wrocławskim muzeum (Omówienie przewodnika po Muzeum Narodowym we Wrocławiu)
   
 • Z ZAGRANICY

  • Twierdza nad Berezyną (Historia Twierdzy Bobrujsk) Przemysław Boguszewski
    
  • Spotkanie z książką: Twierdze kresowe Rzeczypospolitej (Omówienie książki Stanisława Sławomira Niciei "Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie")
    

  ZBIORY I ZBIERACZE

  • Ekslibrisy świadkami wojennych wydarzeń (Ekslibrisy prezentowane na wystawie poświęconej Edwardowi Chwalewikowi) Maria Grońska
    
  • Spotkanie z książką: Genealogia Sapiehów (Omówienie książki Kałamajskiej-Saeed "Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografia rodu Sapiehów na tle staropolskich galerii portretowych")
    

  ROZMAITOŚCI

  • Portal poliglotów w Sobótce (Ciekawy zabytek na budynku Muzeum Ślężańskiego w Sobótce) Bogusław Czechowicz
    
  • Reaktywowanie działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (Wspomnienia z okresu ponownej działalności TOnZ) Wiktor Zin
    
  • Spotkanie z książką: Rozważania o kulcie zabytków (Omówienie książki "Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków")
    
  • Zabytki na znaczkach: Diament Europy Wschodniej (Znaczki ukraińskie wydane z okazji 750-lecia Lwowa) Tadeusz Kurlus
    
  • Zabytki utracone: Pałac i kamienica Gaya (Warszawskie budynki projektowane przez Jana Jakuba Gaya) Marek Kwiatkowski
    

  LISTY