SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Czerwiec 2007

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Wiedzieć więcej (Rubryka poświęcona obiektom o tajemniczym pochodzeniu)
   
 • Pamiątki po Bolesławie Wstydliwym i księżnej Kindze (Przedmioty związane z okresem panowania książęcej pary) Aldona Sołtysówna
   
 • Na miarę czasów i umiejętności (Odnowienie malowideł w pałacu biskupim w Kielcach) Wojciech Przybyszewski
   
 • Niedoceniany piewca polskiego krajobrazu (Życie i twórczość Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego) Wojciech W. Wiśniewski
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Billewiczowska legenda (Historia Wodoktów na Żmudzi) Jan Skłodowski
   
 • Spotkanie z książką: Kresowe świątynie (Omówienie książki Jerzego Kowalczyka "Świątynie późnobarokowe na Kresach. Kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi Koronnej")
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Sanktuarium w Krośnie na Warmii (Dzieje zespołu pielgrzymkowego w warmińskim Krośnie) Stanisław Grzelachowski
   
 • Dramat pałacu (Dewastacja pałacu w Goszczu) Witold P. Glinkowski
   
 • Akcja cmentarze: "Słowiańskie" nekropolie Duszana Jurkovica (Cmentarze wojenne w Grabiu) Andrzej Osiński
   
 • Spotkanie z książką: Zamki Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza (Omówienie książki Zbigniewa Szczepanka "Zamki Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza")
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • "Imagines Potestatis" w krzyżackiej stolicy (Omówienie wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku) Janusz Trupinda
   
 • Spotkanie z książką: Muzealnictwo (Przedstawienie pisma wydawanego przez KOBiDZ)
   
 • Obrazy Weissów w Wilanowie (Wystawa obrazów Wojciecha i Ireny Weiss)
   

Z ZAGRANICY

 • Francuski przykład (Adaptacja hali targowej w Grenoble we Francji) Barbara Zygadło
   

ZBIORY I ZBIERACZE

 • Secesjofile z Łodzi (Wystawa secesyjnych przedmiotów w Łodzi) Monika Nowakowska
   

ROZMAITOŚCI

 • Bydgoska wystawa "Mebel i Wnętrze" (Opis wystawy zorganizowane w Bydgoszczy w 1936 r.) Agnieszka Wysocka
   
 • Bolesław Jeziorański - zapomniany rzeźbiarz młodopolski (Życie i twórczość Bolesława Jeziorańskiego) Paulina Zarębska
   
 • Spotkanie z książką: Elementy i detale architektoniczne (Omówienie książki Zdzisława Mączeńskiego, wydanej po raz pierwszy w 1956 r.)
   
 • Spotkanie z książką: Malarstwo realistyczne w zbiorach polskich (Omówienie książki Ewy Micke-Broniarek "Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm")
   
 • Z redakcyjnego okna (Najważniejsze wydarzenia na terenie warszawskich Łazienek Królewskich)
   

LISTY