SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Październik 2007

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Wiedzieć więcej (Przedmioty o trudnym do wyjaśnienia pochodzeniu)
   
 • Historyczne ruiny w XXI w. (Rozważania o sposobie postępowania z ruinami historycznymi) Bogusław Szmygin
   
 • Zamek w Działdowie - 100 lat odbudowy (Próby przywrócenia dawnej świetności zamkowi w Działdowie) Wojciech Wółkowski
   
 • Losy urny z sercem Tadeusza Kościuszki (Dzieje wędrówki urny z sercem Kościuszki) Janusz Onufruk
   
 • Muzeum Panoramy Warszawy (Projekt powstania nowego muzeum w Warszawie) Wojciech Przybyszewski
   
 • Spotkanie z książką: Historyczne plany Warszawy (Omówienie katalogu wystawy w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy)
   
 • Wokół jednego zabytku: Półmisek z Gołuchowa (Ciekawy półmisek w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie) Ewa Katarzyna Świetlicka
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Kirkut w Krzemieńcu (Historia cmentarza żydowskiego na Wołyniu) Jan Skłodowski
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Kościół z fundacji hetmana (Historia kościoła w Tykocinie) Stanisław Grzelachowski
   
 • Akcja dwory: Dwór w Łąkcie Górnej (Dzieje dworu w powiecie bocheńskim) Zbigniew Ellnain
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Gdańskie srebra domowe
   

ZBIORY I ZBIERACZE

 • Pasja zbierania (Omówienie wystawy "Pasja zbierania. Kolekcja Ryszarda Z. Janiaka" na Zamku Królewskim w Warszawie)
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • Historia białostockiego kina "Ton" (Opisane przez młodzież licealną z Białegostoku dzieje tamtejszego kina) Bogusława Zdrojewska
   

ROZMAITOŚCI

 • Siedem nowych cudów świata (Nowa lista siedmiu cudów świata
   
 • Spotkanie z książką: Atlas zabytków Polski (Omówienie atlasu zabytków opublikowanego przez wydawnictwo Carta Blanca)
   
 • Wokół Pałacu Saskiego (Omówienie wystawy fotograficznej dokumentującej prace wykopaliskowe na terenie dawnego Pałacu Saskiego w Warszawie) Joanna Borowska
   
 • Pomnik Karola Szymanowskiego w Słupsku (Dzieje pomnika Szymanowskiego w Słupsku) Stanisław Szpilewski
   
 • Spotkanie z książką: Dawne metody konserwacji malarstwa (Omówienie książki Anny Marii Maniakowskiej)
   
 • Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 2007 (Program Dni Dziedzictwa Kulturowego w Małopolse) Dorota Gabryś
   
 • Spotkanie z książką: Rejestr zabytków Małopolski (Omówienie "Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego")
   
 • Światowe Dziedzictwo (Nowe obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO)
   

LISTY