SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Listopad 2007

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Wiedzieć więcej (Przedmioty o trudnym do wyjaśnienia pochodzeniu)
   
 • Wielkie rezydencje dawnych Prus Wschodnich (Zachowane do dziś siedziby wiejskie na terenie dawnych Prus Wschodnich) Piotr Korduba
   
 • O zabytkach inaczej: John von Collas - wybitny architekt czy wykonawca cudzych projektów? (Historia jednego z budowniczych rezydencji w dawnych Prusach Wschodnich) Andrzej Rzempołuch
   
 • Cmentarze Hansa Mayra w Stróżówce (Zespół sześciu cmentarzy żołnierskich z pierwszej wojny światowej) Andrzej Osiński
   
 • Zabytki i prawo: Czekamy na powrót polskich dzieł (Polskie dzieła wywiezione na Światową Wystawę w 1939 r., do dziś nie powróciły) Magdalena Marcinkowska
   
 • Wystawa Światowa w Nowym Jorku (Pawilon polski na Wystawie Światowej 1939 r.) Wojciech Przybyszewski
   
 • Obrazy z Syracuse (Rozważania możliwości powrotu polskich dzieł z Wystawy Światowej 1939 r.) Jan Pruszyński
   
 • Wokół jednego zabytku: Portrety Przybyłów (Miniaturowe portrety z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) Piotr Hapanowicz
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Zamek w Pomorzanach i jego mieszkańcy (Historia zamku w Pomorzanach) Jan Pruszyński
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Dom Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie (Zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego wnętrza krakowskiego Domu Lekarskiego) Stanisław Grzelachowski
   
 • Dwory Władysława Reymonta (Siedziby będące niegdyś własnością Władysława Reymonta) Witold P. Glinkowski
   
 • Kawałek Etny w Sudetach (Palmiarnia w Lubiechowie koło Wałbrzycha) Bogusław Czechowicz
   
 • Dom profesorów (Historia warszawskiego Domu Profesorów Wolnej Wszechnicy) Maria Bryzgalska
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Reklamy dawnego Torunia (Ślady po dawnych toruńskich reklamach) Marcin Przegiętka
   
 • Niecodzienny zegarek (Drewniany zegarek kieszonkowy) Piotr Skalny
   
 • Spotkanie z książką: Rysunek włoski XVI wieku (Omówienie katalogu wystawy w łódzkim Pałacu Herbsta)
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Włoskie szepty w Pałacu Herbsta (Omówienie wystawy w łódzkim Pałacu Herbsta) Monika Nowakowska
   
 • Na fundamencie soli (Omówienie wystawy w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce) Klementyna Ochniak-Dudek
   

ROZMAITOŚCI

 • Ostatni taki zamek (Odkrycie pozostałości zamku w Więcborku) Leszek Skaza
   
 • Spotkanie z książką: Podolska legenda (Omówienie książki Zdzisława Skroka o Podolu)
   
 • Z redakcyjnego okna (Kronika wydarzeń w warszawskich Łazienkach Królewskich)
   

LISTY