SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Luty 2008

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Plac Konstytucji - eksperyment "wielkomiejskiego" socrealizmu (Historia placu Konstytucji w Warszawie) Krzysztof Mordyński
   
 • Socrealistyczne mozaiki (Opis mozaik zdobiących plac Konstytucji w Warszawie) Krzysztof Mordyński
   
 • Spotkanie z książką: Art déco (Omówienie książki autorstwa Joanny Hübner-Wojciechowskiej)
   
 • Ceramika w architekturze warszawskiej (Przykłady wykorzystania ceramiki w budowlach warszawskich) Katarzyna Liwak-Rybak
   
 • Portret artysty (Historia słynnego tenora Jana Reszke) Wojciech Przybyszewski
   
 • Spotkanie z książką: Muzeum zaginionych dzieł (Omówienie książki autorstwa Simona Houpta)
   
 • Spotkanie z książką: Van de Velde w Trzebiechowie (Omówienie książki autorstwa Antje Neumann i Brigitte Reuter)
   
 • Z kryminalnej kroniki: Tumult toruński (Zamieszki na tle religijnym w osiemnastowiecznym Toruniu) Hanna Widacka
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Ambona Korpusu Ochrony Pogranicza (Zabytkowe detale w kościele w Borszczowie na Podolu) Jarosław Komorowski
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Kościół parafialny w Ścinawie (Dzieje świątyni w Ścinawie) Bogusław Czechowicz
   
 • Carska cerkiew w Białowieży (Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży) Jerzy Samusik
   
 • Zjazd i wiadukt po remoncie (Gruntowny remont wiaduktu przy ul. Karowej w Warszawie) Stanisław Grzelachowski
   

Z WARSZTATU KONSERWATORA

 • Prace renowacyjno-konserwatorskie na Świętym Krzyżu (Remont opactwa na Świętym Krzyżu) Karolina Tamioła
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Polska płuczka (Polski wkład w metodę płukania wydobywanej rudy) Tadeusz Loster
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego (Prace wolontariuszy na cmentarzach wyznaniowych) Paweł Kosicki
   

ROZMAITOŚCI

 • Zabytkowa ceramika z wykopalisk pod Pałacem Saskim (Fragmenty naczyń ceramicznych wydobytych w trakcie wykopalisk pod Pałacem Saskim) Mariusz Klarecki
   
 • Spotkanie z książką: Canaletto w Warszawie (Omówienie książki autorstwa Alberta Rizziego i ciekawa informacja o domu, w którym mieszkał Canaletto w czasie swego pobytu w Warszawie)
   
 • Polskie czasopisma poświęcone zabytkom
   
 • Nieznana rzeźba Olgi Niewskiej (Rzeźba Olgi Niewskiej w ofercie galerii w San Francisco) Wojciech Przybyszewski
   
 • Spotkanie z książką: Style i detale w architekturze (Omówienie książki wydanej przez "Arkady")
   

LISTY