SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Maj 2008

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Wawel w projektach Adolfa Szyszko-Bohusza (Projekty zagospodarowania Wzgórza Wawelskiego) Piotr M. Stępień
   
 • Głowa Niobe w Nieborowie i jej posąg w Rzymie (Hipoteza o odnalezionym torsie nieborowskiej głowy Niobe) Elżbieta Jastrzębowska
   

ZBIORY I ZBIERACZE

 • Kolekcja Heleny Radziwiłłowej (Historia utworzenia kolekcji antyków w Nieborowie) Anna-Maria Giebodzińska
   
 • Wokół jednego zabytku: Drzewo genealogiczne rodu Tarłów (Historia ciekawego eksponatu z tarnowskiego Muzeum Okręgowego) Lidia Luchter-Krupińska
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Zułów - miejsce pamięci (Historia domu rodzinnego Piłsudskiego) Jarosław Komorowski
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Akcja drewno: Drewniana kościoły ziemi wieluńskiej (Drewniane świątynie w Gaszynie i Grębieniu) Jerzy Jan Doliński
   
 • Kościół na srebrnej monecie (Moneta z wizerunkiem kościoła w Haczowie)
   
 • "Dom Koniuszego" w nowej szacie (Pałacyk Branickich w Białymstoku) Jerzy Samusik
   
 • Spotkanie z książką: Wzgórze, które zmieniło oblicze (Omówienie książki Stanisława Sławomira Niciei "Wzgórze uniwersyteckie w Opolu")
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Blaszaki Straszliwa (Aparaty telefoniczne używane przez grotołazów)
   
 • Stare windy (Zachowane do dziś zabytki techniki) Marek Barszcz
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Rok Zbigniewa Herberta: Wystawa "Podróże Pana Cogito"
   
 • Rysunki Herberta i Norwida w Pałacu Rzeczypospolitej
   
 • Od kolekcji do muzeum (Nowe Muzeum Papieru i Druku w Łodzi) Monika Nowakowska
   
 • Spotkanie z książką: Malarskie pasje pisarza (Omówienie katalogu wystawy obrazów I.J. Kraszewskiego w muzeum w Romanowie)
   

POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

 • Ze Stefanem Norblinem w Indiach (Ostatnie lata twórczości Stefana Norblina) Małgorzata Reinhard-Chlanda
   

ROZMAITOŚCI

 • Jubileusz Muzeum Zamkowego w Dębnie (30-lecie Muzeum Zamkowego w Dębnie)
   
 • Królewski zakup (Nowo nabyte na Wawel elementy Serwisu Łabędziego)
   
 • Spotkanie z książką: Srebrny ołtarz darłowski (Omówienie książki Doroty Szymczak "Srebrny ołtarz darłowski")
   
 • Zabytki i prawo: Nowelizacja ustawy o muzeach (Ostatnia nowelizacja ustawy o muzeach) Kamil Zeidler
   

LISTY