SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Lipiec 2008

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • W imieniu tych, co za dwieście lat... (Pierwszy głos w dyskusji o historycznych ruinach) Janusz Kaniewski
   
 • Polichromie stropu na zamku w Morągu (Przedstawienie ciekawych polichromii na morąskim zamku) Magdalena Bartoś
   
 • Kradzieże obrazów w XXI wieku (Przykłady spektakularnych kradzieży z lat 2000-2008) Kamil Zeidler, Magdalena Marcinkowska
   
 • Z kryminalnej kroniki: Kaźń Dymitra Wiśniowieckiego (Okoliczności śmierci kontrowersyjnej postaci historycznej) Hanna Widacka
   

Z WARSZTATU KONSERWATORA

 • "Pasja" z Biecza (Konserwacja grupy figuralnej w kościele w Bieczu) Anna Pawlus
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Zapomniane pogranicze (Historia Białej Wieży w Kamieńcu Litewskim) Zdzisław Skrok
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Gdańska łaźnia (Dzieje dawnej łaźni przy ul. Jaskółczej w Gdańsku) Małgorzata Omilanowska
   
 • Spotkanie z książką: Kraków w Europie Środka (Omówienie książki autorstwa Jacka Purchli "Kraków w Europie Środka")
   
 • Ślady historii w Górze (Zabytki we wsi Góra koło Inowrocławia) Piotr Walczak
   
 • Wielki piec w Samsonowie (Ruiny pieca hutniczego w Górach Świętokrzyskich) Jan Pańczyk
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Ślepe ściany mówią... (Zabytkowe kamienice na warszawskiej Pradze) Janusz Sujecki
   
 • Spotkanie z książką: Zabytkowe samochody (Omówienie książki Craiga Cheethama "Samochody zabytkowe")
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • W ogniu tworzone (Wystawa ceramiki w Muzeum Narodowym w Krakowie) Bożena Kostuch
   
 • Spotkanie z książką: Malarstwo w zbiorach warszawskiego Zamku Królewskiego (Omówienie dwutomowego katalogu wyróżnionego nagrodą "Sybilli")
   

WOKÓŁ TRADYCJI

 • Stare cerkwie w Starym Korninie (Legenda starych cerkwi w Starym Korninie) Jerzy Samusik
   
 • Spotkanie z książką: Królewskie wesela (Omówienie książki Karoliny Targosz o weselach królów na Wawelu)
   

ROZMAITOŚCI

 • Płyty Noakowskiego (Płyty nagrobne w katedrze włocławskiej) Stanisław Grzelachowski
   
 • Urodzinowy podarunek (Dzieje fotografii podarowanej ojcu Zygmunta Krasińskiego) Wojciech Przybyszewski
   
 • Spotkanie z książką: Prawo ochrony dziedzictwa kultury (Omówienie najnowszej książki autorstwa Kamila Zeidlera)
   
 • 80 lat warszawskiego zoo (Historia zoo na warszawskiej Pradze) Jarosław Komorowski
   
 • Gdańskie drzeworyty zidentyfikowane (Drzeworyty Kono Bairei znajdujące się w Gdańsku) Anna Klejzerowicz
   
 • Zabytki na znaczkach i monetach: Kresowy Wersal (Koperta i znaczki pocztowe z widokiem pałacu w Tulczynie i parku "Zofiówka") Tadeusz Kurlus
   

LISTY