SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Sierpień 2008

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Europejskie Dni Dziedzictwa 2008 (Wstępne informacje o programie obchodów tegorocznych EDD)
   
 • Nieznane pałace gotyckie na Wawelu (Przegląd nieznanych wawelskich budowli) Piotr M. Stępień
   
 • Lidzbark Warmiński ma 700 lat (Historia Lidzbarka Warmińskiego) Andrzej Rzempołuch
   
 • Spotkanie z książką: Norwida i Herberta znaki na papierze (Omówienie wydanych niedawno przez oficynę wydawniczą BOSZ publikacji)
   
 • Czy Konarski to Wierusz-Kowalski? (Rozważania na temat autorstwa obrazów znanych malarzy) Eliza Ptaszyńska
   
 • Z warsztatu historyka sztuki: Pamiątka "wielkiego dobrodziejstwa" (Dzieje wotywnego obrazu z Barda Śląskiego) Grzegorz Wojturski
   
 • Spotkanie z książką: Splendor i niesława (Omówienie najnowszej książki Hanny Widackiej o grafikach z podobizną Stanisława Augusta Poniatowskiego)
   

ZBIORY I ZBIERACZE

 • Michał hrabia Tyszkiewicz - archeolog i kolekcjoner antyków (Historia jednego z największych polskich kolekcjonerów i jego zbioru) Mariola Kazimierczak
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Zadwórze - polskie Termopile (Bój pod Zadwórzem koło Lwowa w 1920 r.) Jarosław Komorowski
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Ratusz staromiejski w Gdańsku (Historia gdańskiego ratusza) Stanisław Grzelachowski
   
 • Niedaleko od miasta (Rozważania na temat archeologii krajobrazu w Warszawie i okolicach) Zdzisław Skrok
   
 • Spotkanie z książką: Tradycyjne budownictwo wiejskie (Omówienie książki Iwony Liżewskiej)
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Znaki tożsamości (Kiosk-syfon na warszawskim bazarze Różyckiego) Janusz Sujecki
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Jubileusz "wiedeńskiej okazyi" (Kontekst historyczny przygotowywanej wystawy w Muzeum Pałacu w Wilanowie) Dominika Walawender-Musz, Marta Gołąbek
   
 • Odrestaurowane apartamenty wilanowskie (Odnowione Pokoje Chińskie i Myśliwskie w pałacu wilanowskim)
   

ROZMAITOŚCI

 • Murale w Ogrodzie Różanym (Cenna inicjatywa Muzeum Powstania Warszawskiego) Wojciech Przybyszewski
   
 • Pochód na Wawel (Historia niezwykłej rzeźby Wacława Szymanowskiego) Marta Piszczatowska
   
 • Archiwum fotograficzne firmy "Bracia Łopieńscy" (Fotografie dokumentujące działalność znanej firmy brązowniczej - nowy nabytek Muzeum Narodowego w Warszawie)
   
 • Piece kaflowe w zbiorach muzealnych (Nowa wystawa w Muzeum Kopernika we Fromborku) Weronika Wojnowska, Jagoda Semków
   

LISTY