SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Wrzesień 2008

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Europejskie Dni Dziedzictwa 2008 (Zapowiedź programu tegorocznych obchodów EDD)
   
 • Lwowska ojczyzna Zbigniewa Herberta (Lwów w twórczości poetyckiej Herberta) Jarosław Komorowski
   
 • Architektura dwudziestolecia międzywojennego w Toruniu (Rozwój urbanistyczny Torunia) Karolina Szarek
   
 • Warszawskie posągi Kazimierza Wielkiego (Rzeźbiarskie wizerunki Kazimierza Wielkiego w Warszawie) Wojciech Przybyszewski
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Domek Loretański w Głogówku (Najstarszy w Polsce Domek Loretański) Krzysztof Spałek
   
 • Matka Boża Loretańska w kapliczce z Łabuniek (Historia figurki z kapliczki w Łabuńkach) Agnieszka Szykuła
   
 • Spotkanie z książką: Przewodnik po rezydencjach (Omówienie książki Marka Boruckiego "Polska. Rezydencje królów i książąt")
   
 • Poznański Pomnik Wdzięczności (Dzieje pomnika stojącego w Poznaniu w latach 1932-1939) Aleksandra Paradowska
   

WOKÓŁ TRADYCJI

 • Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie (Historia Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie) Mariusz Kubare
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • Moja Wielka Ojczyzna (Przedstawienie projektu autorstwa Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa) Artur Chojnicki
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Zabytkowe krakowskie windy (Przegląd krakowskich wind - zabytków) Paweł Kubisztal
   
 • Światowe dziedzictwo (Nowe obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego)
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Ratujmy stare piece (Problemy ekspozycji dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych pieców) Jagoda Semków, Weronika Wojnowska
   
 • Spotkanie z książką: Donatorzy (Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Kielcach)
   

ROZMAITOŚCI

 • Muzeum Erazma Majewskiego (Historia powstania Muzeum Erazma Majewskiego w Warszawie) Maria Krajewska
   
 • Sto lat opieki nad czerskim zamkiem (Imprezy związane z jubileuszem na czerskim zamku) Małgorzata Kawka
   
 • Konkurs: Kazimierz Dolny na monetach Narodowego Banku Polskiego
 • Zabytki na znaczkach: Lot, którego nie było (Opowieść o nieudanym locie stratostatu w Polsce) Tadeusz Loster
   
 • Muzealna noc w Katowicach (Niezwykłe wydarzenie w Muzeum Śląskim)
   
 • Spotkanie z książką: Fenomen mistrza Pinsla (Omówienie książki będącej zapisem rozmowy z Borysem Woźnickim o genialnym rzeźbiarzu)
   

LISTY