SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Styczeń 2009

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Wersal Podlaski - powrót do dawnej świetności? (Pałac Branickich w Białymstoku po odnowieniu) Jerzy Samusik
   
 • Wokół arcydzieła Aleksandra Gierymskiego (Rozważania wokół obrazu Gierymskiego "Chłopiec niosący snop") Wojciech Przybyszewski
   
 • Detal ceramiczny w powojennej architekturze Poznania (Materiał ceramiczny w architekturze Poznania po 1945 r.) Magdalena Weber-Faulhaber
   
 • Wokół jednego zabytku: Odaliski w parku nad Bosforem (Akwarela Stanisława Chlebowskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu) Agnieszka Janczyk
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Kościół w Sołach (Kościół na Wileńszczyźnie) Jarosław Komorowski
   
 • Akcja cmentarze: Mała architektura na cmentarzu w Śliwicach (Oryginalne nagrobki na cmentarzu w Śliwicach koło Tucholi) Karolina Zimna-Kawecka
   

ZBIORY I ZBIERACZE

 • Władysław Kluger i jego kolekcja (Peruwiańska kolekcja polskiego inżyniera) Małgorzata Reinhard Chlanda
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Inspirujące akcesorium (Wystawa pasów kontuszowych w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi) Monika Nowakowska
   
 • Spotkanie z książką: Sposoby barwienia papierów i tkanin (Omówienie katalogu wystawy w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju)
   
 • Czterysta lat emigracji Polaków do Ameryki Północnej (Wystawa w Muzeum Wychodźstwa Polskiego w Podchorążówce w warszawskich Łazienkach)
   
 • Spotkanie z książką: Polskie kolekcjonerstwo grafiki (Omówienie książki pod red. E. Frąckowiak i A. Grochali)
   
 • Świat karpackich świątyń (Wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie) Frantisek Gutek, Wojciech Brzeziński
   

Z ZAGRANICY

 • Słowackie kościoły drewniane (Słowackie kościoły wpisane w 2008 r. na Listę UNESCO) Miloš Dudáš
   

ROZMAITOŚCI

 • Jubileusz bydgoskiego muzeum (Wystawa z okazji 85-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
   
 • Szlak Renesansu w Małopolsce (Projekt Stowarzyszenia Willa Decjusza)
   
 • Dziedzictwo ziemi wschowskiej (Inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej)
   
 • Konkurs na "Superbohatera" rozstrzygnięty! (Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)
   
 • Spotkanie z książką: Wokół ornamentu (Omówienie książki Owena Jonesa wydanej przez Arkady)
   
 • Królowa wind uratowana (Zabytkowa winda krakowska po remoncie) Paweł Kubisztal
   
 • System dokumentacji dóbr kultury - Object ID Standard (Standard opisywania zbiorów i kolekcji)
   
 • Spotkanie z książką: Życie jest sztuką a sztuka życiem (Biografia Hieronima Skurpskiego)
   

LISTY