SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Styczeń 2009

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Katowicki modernizm (Przegląd obiektów architektury modernistycznej w Katowicach) Beata Skrzypek, Paweł Pomykalski
   
 • Galeria portretów w "Hołdzie pruskim" Jana Matejki (Uwiecznione w słynnym obrazie postacie osób bliskich Matejce) Agnieszka Janczyk
   
 • Michał Trębicki i Bracia Łopieńscy (Zrealizowane przez słynnych brązowników projekty Michała Trębickiego) Ryszard Bobrow
   
 • Wokół jednego zabytku: Portret młodej damy (Tajemnicze marmurowe popiersie w Starej Pomarańczarni w Łazienkach) Maria Irena Kwiatkowska
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Kroże - Ateny Żmudzkie (Dzieje miasta na Litwie) Jan Skłodowski
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Akcja drewno: Drewniany kościół w Szebniach (Historia kościółka niedaleko Jasła) Izabela Fac
   
 • Akcja dwory: Dwór obronny w Modliszewicach chyba się nie obroni (Losy dworu obronnego w woj. świętokrzyskim) Jan Pańczyk
   
 • Wojacy z Rozłazina (Ciekawe witraże w Kościele w Rozłazinie w woj. pomorskim) Sonia Solarz-Taciak, Piotr W. Taciak
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Wolne elekcje królów polskich (Zapowiedź wystawy w warszawskim Muzeum Woli) Jolanta Niklewska
   
 • Spotkanie z książką: W kręgu wielkiego króla (Omówienie książki Hanny Widackiej "W kręgu wielkiego króla, czyli opowieści wilanowskie")
   
 • Warszawa w listopadzie 1918 r. (Zapowiedź wystawy w warszawskim Muzeum Niepodległości) Krzysztof Mordyński
   
 • Spotkanie z książką: Twórczość Zofii Stryjeńskiej (Omówienie katalogu wystawy Zofii Stryjeńskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie)
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • Na czym wychowało się pokolenie "Kolumbów" (Atrakcje dla młodzieży w Muzeum Powstania Warszawskiego) Karol Mazur
   

ROZMAITOŚCI

 • Kamienie graniczne na Śląsku Opolskim (Zapomniane ślady historii w woj. opolskim) Krzysztof Spałek
   
 • Pomniki Adama Mickiewicza dłuta Tadeusza Barącza (Przykłady twórczości wybitnego rzeźbiarza) Stanisław Sławomir Nicieja
   
 • SOS Kraków - wspierać rozwój, chronić dziedzictwo (Projekt Stowarzyszenia Instytutu Dziedzictwa)
   
 • Z kryminalnej kroniki: Spisek prochowy (Karta z historii Anglii) Hanna Widacka
   
 • Zapomniana "cegiełka wawelska" (Sposób uhonorowania darczyńców Wawelu) Wojciech Przybyszewski
   
 • Spotkanie z książką: Wspomnienia Janusza Durko (Omówienie książki Janusza Durko "Muzeum Warszawy i jego współpracownicy w mojej pamięci 1951-2003")
   
 • Zabytki utracone: Kościół, którego już nie ma... (Dzieje kościoła ewangelickiego w Kowarach) Krzysztof Sawicki
   

LISTY