SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Marzec 2009

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Wiedzieć więcej (Rubryka poświęcona przedmiotom o nieznanym pochodzeniu)
   
 • Kwatery Drzwi Gnieźnieńskich. Próba nowej interpretacji (Nowe odczytanie sensu scen ukazanych na kwaterach Drzwi Gnieźnieńskich) Grzegorz Wąsowski
   
 • Opinogóra Krasińskich (Historia budowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze) Artur K.F. Wołosz
   
 • Wokół jednego zabytku: Obraz z widokiem wnętrza bazyliki Mariackiej w Gdańsku (Odkrycie i zakup najstarszego obrazu ukazującego wnętrze bazyliki) Tomasz Korzeniowski
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Miasteczko nad Czeremoszem (Dzieje Kut nad rzeką Czeremosz) Jarosław Komorowski
   
 • Spotkanie z książką: Trzecie miasto Galicji (Omówienie książki Żanny Komar o Stanisławowie)
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Akcja dwory: Dwór w ruinie (Dzieje dworu w Pińsku) Anna Szybowicz
   
 • Akcja drewno: Łódzki skansen (Jedyny w Polsce skansen z drewnianą zabudową miejską) Anna Rylukowska
   
 • Figura Jana Nepomucena (Figura Nepomucena w Narolu) Agnieszka Szykuła
   
 • Opolskie piece wapienne (Jedno z największych w Polsce skupisk wapienników) Krzysztof Spałek
   

WOKÓŁ TRADYCJI

 • Na poddaszu (O zabytkowym piecu do wypiekania macy w domu modlitewnym w Górze Kalwarii) Janusz Sujecki
   
 • Spotkanie z książką: Gliwickie zabytki (Wydawnictwo prezentujące Gliwickie Dni Dziedzictwa w latach 2006-2007)
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Przedwojenne drogowskazy turystyczne w Sudetach (Zabytkowe sudeckie drogowskazy) Michał Woźniak
   
 • Ginące strzałki (Strzałki ewakuacyjne - pozostałości po okupacji niemieckiej w Warszawie) Jakub Jakubowski
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Bursztynowe skarby (Omówienie nowej wystawy w Muzeum Bursztynu w Gdańsku) Joanna Grążawska
   
 • Wrocławski jubileusz (60-lecie Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • Park w nowej szacie (Młodzież porządkująca park w Siennowie) Krzysztof Zieliński
   

ROZMAITOŚCI

 • Przykład katowickiego modernizmu (Modernistyczny budynek przy ul. PCK w Katowicach) Stanisław Grzelachowski
   
 • Oberża muzealna (Oberża w zabytkowym browarze w Chudowie)
   
 • Spotkanie z książką: Przewodniki dla dzieci (Książeczki dla dzieci wydawane przez Muzeum Narodowe w Krakowie)
   
 • Z kryminalnej kroniki: Zbrodnia w Tower (Zabójstwo synów angielskiego króla Edwarda IV) Hanna Widacka
   
 • Spotkanie z książką: Naświetlanie rzeźby lwowskiej (Katalog wystawy zdjęć Adama Bochnaka)
   
 • Zabytki i prawo: UNESCO na straży podwodnego dziedzictwa kultury (Zabezpieczenie obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego) Kamil Zeidler
   
 • Spotkanie z książką: Monografia Jana Szczepkowskiego (Omówienie książki Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery o Janie Szczepkowskim)
   

LISTY