SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Kwiecień 2009

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Bogusław Szmygin o ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego (Rozmowa z nowym prezesem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS)
   
 • Laur Roku 2009 (Informacja o tegorocznym Laureacie - Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, użytkowniku pałacu Branickich)
   
 • Ogrody Branickich w Białymstoku (Historia ogrodów otaczających pałac Branickich w Białymstoku) Jerzy Samusik
   
 • Poświęcenie szabel Tadeusza Kościuszki i Józefa Wodzickiego (Okoliczności namalowania przez Walerego Eljasza Radzikowskiego obrazu upamiętniającego ważne wydarzenie) Piotr Hapanowicz
   
 • Z warsztatu historyka sztuki: Ryciny śrutowe z Pelplina (Unikatowe w skali światowej grafiki przechowywane w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie) Arkadiusz Wagner
   
 • Wokół jednego zabytku: Obraz Matki Boskiej Eleusy (Obraz ze wschodniochrześcijańskim wyobrażeniem Matki Boskiej z krakowskiego klasztoru klarysek) Wioletta Motaska
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie (Prace przy odtworzeniu pałacu Książąt Litewskich w Wilnie) Stanisław Grzelachowski
   
 • Spotkanie z książką: Dziennik szambelanowej (Omówienie wydanego przez Litewskie Muzeum Sztuki w Wilnie oraz Instytut Sztuki PAN dziennika Ludwiki Byszewskiej)
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Leżajsk - bernardyński pałac klasztorny i kościół zaprojektowany przez Matkę Boską (Opis miejscowości i najważniejszych zabytków tu się znajdujących) Robert M. Kunkel
   
 • Spotkanie z książką: Pałace i dwory okolic Grudziądza (Album wydany przez grudziądzkie Wydawnictwo Kalamarski)
   
 • Secesyjna willa w Łodzi (Historia willi Kindermannów w Łodzi) Stanisław Grzelachowski
   
 • Planowany remont (Plany remontu willi Kindermannów w Łodzi) Monika Nowakowska
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Pierwsza konińska kolejowa wieża wodna (Opis i historia konińskiego zabytku techniki) Robert Michalak
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Czas na zmiany (Rozważania przewodniczącego Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie na temat wyboru nowego dyrektora) Jack Lohman
   
 • Kwiaty dla warszawskiego muzeum (Nowy zakup do zbiorów Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie) Wojciech Przybyszewski
   
 • Nowe barwy Galerii "Broń i Barwa w Polsce" (Odremontowana Galeria "Broń i Barwa w Polsce" w Muzeum Narodowym w Krakowie) Katarzyna Bik, Michał Dziewulski
   
 • Spotkanie z książką: Kolekcja egoisty (Omówienie książki wydanej przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie)
   

Z ZAGRANICY

 • Jubileusz monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych (Przedstawienie katalogu towarzyszącego wystawie "200 lat Akademii sztuk Pięknych w Warszawie") Eliza Ptaszyńska
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • "Moje korzenie..." (Wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży, zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w ramach obchodów ubiegłorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa)
   

ROZMAITOŚCI

 • Między Wschodem i Zachodem (Rozważania na temat sztuki cerkiewnej) Michał Janocha
   
 • Spotkanie z książką: Ikony w Polsce (Omówienie albumu o ikonach wydanego przez Arkady)
   
 • Najstarszy szachulcowy kościół w Polsce zmienił użytkownika (TOnZ Oddział w Gdańsku przejął w użytkowanie kościół w Gnojewie) Tomasz Korzeniowski
   
 • Z kryminalnej kroniki: Upiór z Upity (Niezwykła historia zwłok Władysława Wiktoryna Sicińskiego) Hanna Widacka
   
 • Rozszyfrowana pocztówka (Zagadkowe zdjęcie tarnowskiego rynku z 1915 r.) Adam Bartosz
   
 • Spotkanie z książką: Krakowski Rynek Główny (Omówienie monografii Rynku Głównego w Krakowie, wydanej przez Ossolineum)
   

LISTY