SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Maj 2009

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Wiedzieć więcej (Rubryka poświęcona przedmiotom o nieznanym pochodzeniu)
   
 • Socrealizm - fakty i mity (Nowe spojrzenie na okres socrealizmu w architekturze) Katarzyna Liwak-Rybak
   
 • Łódzkie witraże belle époque (Okna witrażowe przemysłowej Łodzi epoki "ziemi obiecanej") Jan Dominikowski
   
 • Relikwiarzowy ołtarz (Ołtarz z bazyliki Trójcy Świętej w Strzelnie) Lech Łbik, Agnieszka Wysocka
   
 • Wokół jednego zabytku: Elektorski biały kruk (Renesansowa oprawa księgi z biblioteki klasztoru franciszkanów w Głubczycach) Arkadiusz Wagner
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Litewskim szlakiem Ogińskich (Szlak historyczny wyznaczony przez miejscowości związane z rodem Ogińskich) Jan Skłodowski
   
 • Spotkanie z książką: Kościół z bajkową sztukaterią (Omówienie książki Anny Sylwii Czyż o kościele na Antokolu)
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Pocysterski zespół w Rudach (Historia klasztorno-pałacowego zespołu w Rudach) Beata Skrzypek, Paweł Pomykalski
   
 • Spotkanie z książką: Rezydencja łódzkiego fabrykanta (Omówienie książki Krzysztofa Stefańskiego o pałacu Karola Poznańskiego w Łodzi)
   
 • Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu (Żagańska kopia kaplicy Grobu Chrystusa) Agnieszka Bartków
   
 • Akcja drewno: Olęderska zagroda (Drewniana zagroda olęderska w Chrystkowie) Maciej Prarat
   
 • Mendelssohn w Dusznikach (Pamiątki wizyty znanego kompozytora w Dusznikach Zdroju) Jarosław Komorowski
   

Z ZAGRANICY

 • Węgierskie mauzoleum Batorych (Mauzoleum sławnego rodu w Nyírbátor na Węgrzech) Ewa i Krzysztof Korpysz
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Warszawskie transformatory kioskowe (Kioskowe stacje transformatorowe w Warszawie) Marek Barszcz
   
 • Podziemna poczta pneumatyczna (Obiekty berlińskiej poczty pneumatycznej na wystawie w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu)
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Sztuka francuska w warszawskim muzeum (Wystawa Le siecle français. Francuskie malarstwo i rysunek XVIII wieku ze zbiorów polskich" w Muzeum Narodowym w Warszawie)
   
 • Spotkanie z książką: Obrazy z kolekcji Lanckorońskich (Omówienie katalogu włoskich obrazów z kolekcji Lanckorońskich, znajdujących się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)
   

ROZMAITOŚCI

 • Akcja "Dwór Polski" (Nowa akcja ogłoszona na łamach "Spotkań z Zabytkami")
   
 • Rok Polski w Wielkiej Brytanii (Program "Polska! Year" - Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii, mającego przybliżyć dokonania polskich twórców)
   
 • Od fotografii do ikonostasu (Rozważania na temat obrazu Władysława Rossowskiego, namalowanego według szkicu Jana Matejki) Wojciech Przybyszewski
   
 • Spotkanie z książką: Florencja i Kraków wobec dziedzictwa (Omówienie książki wydanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie)
   
 • Podziemia odkrywają tajemnice (Odkrycie archeologiczne na Jasnej Górze)
   
 • Laur Roku po raz trzeci (Trzecia edycja konkursu "Spotkań z Zabytkami")
   
 • Spotkanie z książką: Muzealnictwo (Omówienie nowego numeru rocznika wydawanego przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)
   

LISTY