SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Czerwiec 2009

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Polonika wracają nad Wisłę (Podsumowanie dorobku 20 lat wolnego rynku sztuki dawnej w Polsce) Janusz Miliszkiewicz
   
 • Scypion Afrykański przyjmujący hołd Kartagińczyków (Historia tapiserii z kieleckiego Muzeum Narodowego) Anna Kwaśnik-Gliwińska
   
 • Poznawanie przez dotyk (Udostępnianie eksponatów na wystawach osobom niewidomym i niedowidzącym) Wojciech Przybyszewski
   
 • Niewidomi i niedowidzący na Zamku Królewskim w Warszawie (Program dla niepełnosprawnych zwiedzających warszawski Zamek Królewski) Iwona Maciszewska
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Dagda w Inflantach (Łotewskie miasteczko o 400-letniej historii) Jarosław Komorowski
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Akcja drewno: Cerkiew w Kożanach (Świątynia prawosławna w woj. podlaskim) Jerzy Samusik
   
 • Ślady górnictwa złota w Górach Opawskich (Pozostałości po kopalniach złota we wschodniej części Sudetów) Krzysztof Spałek
   
 • Akcja cmentarze: Bieszczadzkie krzyże cmentarne (Krzyże z końca XIX i początku XX w. na bieszczadzkich cmentarzach) Anna Długozima
   
 • Nietypowa kapliczka (Kapliczka przydrożna w miejscowości Bierwicha) Piotr Kisiel
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Jubileusz przemyskiego muzeum (Stulecie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) Józefa Kostek
   
 • Spotkanie z książką: Wydawnictwa przemyskiego muzeum (Omówienie informatorów i albumu wydanego przez Muzeum Narodowe w Przemyślu)
   
 • Dwie wystawy (Prezentacja dwóch wystaw w warszawskim Muzeum Historycznym)
   
 • Spotkanie z książką: Poza Krajem (Omówienie pierwszej z nowej serii książek wydawanych przez Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
   

Z ZAGRANICY

 • Nierozpoznane polonicum z wystawy miniatur w Celle ("Portret księcia Kazimierza Poniatowskiego" na wystawie miniatur w Saksonii) Izabela Wiercińska
   

ZBIORY I ZBIERACZE

 • Dar od Boga (Opowieść o kolekcjonerze Marku Sosence) Janusz Miliszkiewicz
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • "Ślady przeszłości" - kolejna edycja (Nowa edycja programu Centrum Edukacji Obywatelskiej) Anna Majewska
   

ROZMAITOŚCI

 • Akcja dwory: Tragedia dworu w Byszewach (Pożar dworu opisywanego przez Jarosława Iwaszkiewicza) Monika Nowakowska
   
 • Dwadzieścia lat w służbie ochrony zabytków (20-lecie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie) Piotr Ogrodzki
   
 • Pierwszy pomnik Mickiewicza na Litwie (Pomnik Mickiewicza w Burbiszkach) Maria Kwiatkowska
   
 • Z kryminalnej kroniki: Złagodzona egzekucja (Opowieść o "egzekucji" Francuza Jakuba d'Argellesa w osiemnastowiecznej Warszawie) Hanna Widacka
   
 • Miniatura "chaty" z neolitu (Gliniany model chaty w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie) Maria Krajewska
   
 • Spotkanie z książką: Badania na janowieckim zamku (Omówienie książki Marii Supryn o badaniach archeologicznych na zamku w Janowcu)
   
 • Spotkanie z książką: Kresowe dziedzictwo (Prezentacja albumu o kamieniarstwie bruśnieńskim, wydanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie)
   

LISTY