SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Lipiec 2009

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Ochrona dziedzictwa powojennego modernizmu (Omówienie sposobów ochrony budynków powstałych po wojnie) Karina Koziej
   
 • Obraz z Niegowici i "Projekt Haberschrack" (Tajemnica fotografii obrazu "Trzy Marie u grobu") Wojciech Marcinkowski
   
 • Kolekcja smólska (Prywatna kolekcja malarstwa przechowywana w pałacyku w Smólsku) Eliza Ptaszyńska
   
 • Zabytki i prawo: Jakiego ustroju administracji konserwatorskiej potrzebujemy? (Rozważania na temat organizacji administracji konserwatorskiej) Katarzyna Zalasińska
   
 • Wokół jednego zabytku: Medalion Marii Grąbczewskiej (Odlany w gipsie medalion wykonany przez Antoniego Madeyskiego) Maria Irena Kwiatkowska
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Polscy konserwatorzy w Trokach (Prace polskich konserwatorów w Trokach w okolicach Wilna) Stanisław Grzelachowski
   
 • Spotkanie z książką: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (Omówienie książki wydanej z okazji stulecia założenia TPN w Wilnie)
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Bernardyni w Prusach Królewskich (Historia kościoła i klasztoru bernardynów w Lubawie) Robert Swat
   
 • Spotkanie z książką: Milanówek w dokumencie i fotografii (Omówienie albumu wydanego przez Archiwum Państwowe)
   
 • Kamienica z Gutenbergiem (Popiersie Jana Gutenberga na kamienicy w Częstochowie) Sebastian Wróblewski
   
 • Murowana cerkiew obronna (Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej) Marta Trojanowska
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Nicią malowane... (Wystawa w Zamku Żupnym w Wieliczce) Klementyna Ochniak-Dudek
   
 • Damskie torebki (Wystawa w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie) Joanna Kowalska
   
 • Dyliżans pocztowy (Wystawa z okazji Roku Słowackiego we wrocławskim Parku Słowackiego)
   

WOKÓŁ TRADYCJI

 • Estreicherowie (Dzieje słynnego rodu) Janusz Miliszkiewicz
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Meble Jana Kurzątkowskiego (Pokaz sześciu mebli zaprojektowanych przez Jana Kurzątkowskiego)
   
 • Okólniki pocztowe (Przykład pierwszych pism urzędowych w powojennej Polsce) Wojciech Przybyszewski
   

ROZMAITOŚCI

 • Warszawa oglądała malowidła Palloniego (Barokowe polichromie w klasztorze karmelitów bosych w Warszawie) Tomasz Urzykowski
   
 • Świąteczne jazdy zabytkowym tramwajem (Okresowe wystawy w zabytkowym tramwaju w Katowicach)
   
 • Wieża w Żninie (Odrestaurowana wieża ciśnień w Żninie)
   
 • Fontanna i grób Potockiej w Bachczysaraju (Pamiątki po Marii Potockiej w pałacu chanów w Bachczysaraju) Hanna Widacka
   
 • Spotkanie z książką: Historia zapomnianej kolekcji (Omówienie książki Jana F. Lewandowskiego "Generał Józef Zając i jego kolekcja")
   
 • Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Baza danych w Ośrodku Ochrony Zbiorów Publicznych) Monika Barwik
   
 • Świt "Świtu", czyli o wytwórni porcelany "Świt" w Ćmielowie (Historia nowej wytwórni porcelany w Ćmielowie) Bożena Kostuch
   
 • Spotkanie z książką: Historia kolei (Omówienie książki wydanej przez Carta Blanca)
   

LISTY

 • List dotyczący możliwości zwiedzania muzeum przez osoby niepełnosprawnej