SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Wrzesień 2009

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 (Program obchodów tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa)
   
 • Polscy kolekcjonerzy (Rozważania na temat wpływu polskiego kolekcjonerstwa na życie społeczeństwa po drugiej wojnie światowej) Janusz Miliszkiewicz
   
 • Aleksander z Jurgan i jego zbiory (Zagadka związana z zespołem grafik i rysunków z wilanowskiej kolekcji Potockich) Wojciech Przybyszewski
   
 • Socrealizm - o ideologii i estetyce (Rozważania na temat socrealizmu pod kątem estetyki i historii sztuki) Krzysztof Mordyński
   
 • Spotkanie z książką: Ideologia i konserwacja (Omówienie książki Piotra Majewskiego "Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu")
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Ostatnia podróż Witkacego (Okoliczności śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza) Jarosław Komorowski
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Kościół pocysterski w Ołoboku (Historia kościoła w gminie Sieroszewice) Justyna Sprutta
   
 • Akcja dwory: Lipowy dwór (Pałac w Niwnicach koło Lwówka Śląskiego) Szymon Wrzesiński
   
 • Spotkanie z książką: Szlacheckie gniazdo (Omówienie książki Piotra Gryglaszewskiego "Dwór w Jeżowie. Szlacheckie gniazdo nad Białą Dunajcową")
   
 • Ukryte dzieło Alfonsa Kropiwnickiego (Tajemniczy budynek na warszawskiej Pradze) Janusz Sujecki
   
 • Spotkanie z książką: Biłgorajskie kapliczki i krzyże przydrożne (Omówienie książki Krzysztofa Garbacza "Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych")
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • Święto w parku (Zajęcia dla dzieci i młodzieży w Parku Mużakowskim) Renata Stachańczyk, Katarzyna Jagiełło
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • 100 lat muzeum we Włocławku (Jubileusz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej) Piotr Nowakowski
   
 • Wokół jednego zabytku: Czara włocławska (Historia wyjątkowego eksponatu włocławskiego muzeum) Adam Zapora
   
 • Obrazy śląskie XVI-XVIII w. (Wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu)
   
 • Życie codzienne w Szczecinie w XX w. (Wystawa w Muzeum Historii Szczecina)
   

ROZMAITOŚCI

 • 70-lecie odnowy Tyńca (Historia opactwa tynieckiego) Br. Michał T. Gronowski OSB
   
 • Światowe Dziedzictwo (Nowe obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO)
   
 • Dworce kolejowe do kupienia (Oferta PKP - dworce w woj. śląskim na sprzedaż)
   
 • Spotkanie z książką: Częstochowskie jubileuszowe wydawnictwa (Omówienie albumu i reprintu przewodnika wydanego z okazji stulecia Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie)
   
 • Kolekcja Art-B w Muzeum Narodowym w Warszawie (Nowe eksponaty w Muzeum Narodowym w Warszawie)
   
 • Spotkanie z książką: Katalog winiet (Omówienie katalogu winiet wydanego przez krakowskie Muzeum Fotografii)
   

LISTY