SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Październik 2009

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Pamiątki po hetmanach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Militaria należące do hetmanów polskich i litewskich znajdujące się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) Jarosław Godlewski
   
 • Spotkanie z książką: Piast na elekcyjnym tronie (Omówienie książki Hanny Widackiej "Piast na elekcyjnym tronie. Michał Korybut Wiśniowiecki w grafice XVII i XVIII wieku ze zbiorów polskich i francuskich")
   
 • Katafalk Tadeusza Kościuszki (Historia katafalku Tadeusza Kościuszki) Hanna Widacka
   
 • Wokół jednego zabytku: Tajemnicze zniknięcie Orderu Cyncynata (Niewyjaśnione okoliczności zniknięcia orderu, którym Kościuszko został odznaczony przez Jerzego Waszyngtona) Wojciech Przybyszewski
   

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

 • Kostiuchnówka - reduta Legionów (Działania wojenne w 1915 r. w rejonie wsi nad Styrem) Jarosław Komorowski
   
 • Obóz Warowny "Wilno" (Zespół fortyfikacji wzniesionych przez Wojsko Polskie w okresie międzywojennym wokół Wilna) Szymon Kucharski
   
 • Miłowidy 1863 (Pomnik powstańców styczniowych we wsi Miłowidy na obecnej Białorusi) Jarosław Komorowski
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku (Projekt pierwszego na Mazowszu parku kulturowego w miejscu bitwy 1920 r.) Tomasz Urzykowski
   

Z WARSZTATU KONSERWATORA

 • Konserwacja ukraińskiej chorągwi hetmańskiej (Prace konserwatorskie przy słynnej chorągwi, wykonane w krakowskim Muzeum Narodowym) Janusz Czop, Anna Prokopowicz, Elżbieta Zygier
   

WOKÓŁ TRADYCJI

 • Cień porucznika (Zagadka tablicy epitafijnej w katedrze oliwskiej) Katarzyna Rojek
   
 • Spotkanie z książką: Zamki (Omówienie albumu "Zamki, warownie, bitwy i turnieje rycerskie", opublikowanego przez wydawnictwo Carta Blanca)
   

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

 • W Galerii "Broń i Barwa w Polsce" (Zajęcia dla dzieci i młodzieży w oddziale krakowskiego Muzeum Narodowego) Jolanta Gumula
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Trofea wojenne (Eksponaty z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie - świadectwa zwycięstw na polu walki) Michał Mackiewicz
   
 • Bitwy września 1939 na Mazowszu (Wystawa przygotowana w Muzeum Niepodległości w Warszawie) Paweł Bezak
   
 • Spotkanie z książką: Bitewne obyczaje minionych epok (Omówienie książki "Zamki, turnieje, rycerze", opublikowanej przez wydawnictwo Hachette Livre Polska)
   
 • Kawaleria Drugiej Rzeczypospolitej (Ekspozycja w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ukazująca polską kawalerię) Anetta Bolechowska
   
 • Husaria w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (Ekspozycja w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ukazująca polską husarię) Barbara Skomiał
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Symbole na powstańczych mundurach (Oznaki na mundurach powstańców warszawskich) Paweł Bezak
   

LISTY