SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
  Listopad 2009

  SPIS TREŚCI

W numerze m.in.:

 • Przeglądy, poglądy (Przegląd prasy)
   
 • Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą (Zadania MKiDN w sferze ochrony spuścizny kulturowej) Jacek Miler
   
 • Żółkiew - miasto idealne (Prowadzone od 200 lat prace w kościele parafialnym w Żółkwi) Jerzy T. Petrus
   
 • Juliusz Słowacki - pamięć cmentarzy (Konserwacja grobów matki, ojca i ojczyma Juliusza Słowackiego) Jarosław Komorowski
   
 • Spotkanie z książką: Polskie groby w Montresor (Omówienie książki "Polacy pochowani na cmentarzu w Montresor", wydanej przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN)
   

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

 • Kanał Agustowski - wspólne dziedzictwo (Historia ciekawego zabytku techniki) Maciej Ambrosiewicz
   
 • Lwowska katedra pod opieką konserwatorów (Prace polskich konserwatorów we lwowskiej katedrze) Dorota Janiszewska-Jakubiak
   
 • Akcja cmentarze: Zabytkowe cmentarze na Żmudzi (Dawne żmudzkie nekropolie) Jan Skłodowski
   
 • Rapperswil (Miasteczko w Szwajcarii związane z dziejami Polski) Lidia Bruszewska
   

Z WARSZTATU KONSERWATORA

 • Spalony ołtarz (Konserwacja spalonego ołtarza w katedrze w Grodnie) Paweł Sadlej
   
 • Epitafium Radziwiłłów (Prace konserwatorskie przy epitafium Radziwiłłów w Kaliningradzie) Andrzej Kazberuk
   
 • Konserwacja projektów wnętrz pałacowych Umaid Bhawan w Jodhpur (Wnętrza pałacowe w rezydencji królewskiej w Jodhpur, konserwowane przez Stefana Norblina) Monika Bogacz-Walska
   

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

 • Polskie inskrypcje w Rydze (Napisy na ścianach karceru Politechniki w Rydze) Michał Laszczkowski
   
 • Spotkanie z książką: Ocalone archiwum (Omówienie książki "Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum...", wydanej przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN)
   

Z WIZYTĄ W MUZEUM

 • Na tropie skarbów (Kolekcja grafiki polskiej w Muzeum Polskim w Ameryce) Monika Nowak
   
 • Bolesław Biegas - artysta mało znany (Twórczość polskiego artysty, mało znanego w Polsce)
   
 • Spotkanie z książką: Polska na wystawach światowych (Omówienie książki Anny M. Drexlerowej i Andrzeja K. Olszewskiego "Polish Participation in World Exhibitions 1851-2005", wydanej przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN)
   

ROZMAITOŚCI

 • Działalność Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 2008 r. (Wykaz prac wykonanych w 2008 r., koordynowanych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska") Ryszard Brykowski, Róża Król
   
 • Społeczne ratowanie zabytków polskich za granicą (Udział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w działaniach konserwatorskich za granicą) Ewa Siurawska
   
 • Pomnik nagrobny Ignacego Domeyki (Konserwacja nagrobka Domeyki w Santiago de Chile) Ewa A. Kamińska
   
 • Pamięć o malarzu Romanie Kochanowskim (Twórczość mało znanego "monachijczyka") Karina Chabowska
   
 • Spotkanie z książką: Utracone dzwony (Omówienie książki "Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 roku...", wydanej przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN)
   

LISTY