SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

BIBLIOGRAFIA
2000-2004Bibliografia "Spotkań z Zabytkami" z lat 2000-2004
oprac. Ewa A. Kamińska

Warszawa 2005, ISBN 83-88372-23-8, 206 stron, format: 13,5 x 20 cm, oprawa: karton, cena: 10 zł

Książka zawiera krótki przegląd większych projektów zrealizowanych w tym czasie na łamach pisma, który ułatwi korzystanie z zestawu treści i indeksów. Układ bibliografii oparty został na stałych działach i cyklach ukazujących się w piśmie. Uzupełnieniem bibliografii są indeksy: osobowy, nazw geograficznych i przedmiotowy. Poprzednie bibliografie dotyczyły lat: 1977-1982 (wydana w 1984 r.), 1983-1985 (wydana w 1986 r.), 1986-1989 (wydana w 1990 r.), 1990-1994 (wydana w 1995 r.) oraz 1995-1999 (wydana w 2000 r.).
Książka stanowi doskonałą pomoc w wyszukiwaniu wybranych tematów z miesiecznika "Spotkania z Zabytkami" z lat 2000-2004.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Wszystkie nasze publikacje można kupić w sprzedaży bezpośredniej u wydawcy
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
ul. Myśliwiecka 1 A, 00-459 Warszawa

lub za zaliczeniem pocztowym zamawiając:
- listownie - adres jak wyżej
- telefonicznie: (22)6296226
- za pośrednictwem faksu: (22)6224674
- pocztą elektroniczną: zabytki@zabytki-tonz.pl
podając tytuły zamówionych książek i liczbę egzemplarzy oraz pełne dane zamawiającego.

konto TOnZ:
BANK PEKAO SA O/Warszawa
90 1240 6175 1111 0000 4563 2608