SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

BIBLIOGRAFIA
1977-1982SPIS TREŚCI:
OD REDAKCJI
I. ARTYKUŁY (dział)
II. GINĄCE KRAJOBRAZY (cykl)
III. NASZE PREZENTACJE (cykl)
IV. POLSKIE ZDROJE (cykl)
V. NASZ FELIETON (dział)
VI. AKCJA CMENTARZE (cykl)
VII. SYLWETKI (cykl)
VIII. TO TEŻ SĄ ZABYTKI (dział)
IX. Z WARSZTATU KONSERWATORA (dział)
X. KONKURSY (dział)
XI. ZABYTKI NA TURYSTYCZNYCH SZLAKACH (dział)
XII. POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE (dział)
XIII. Z ZAGRANICY (dział)
XIV. ZBIORY I ZBIERACZE (dział)
XV. ROZMAITOŚCI (dział)
XVI. NIECODZIENNE MUZEA (cykl)
XVII. LISTY DO REDAKCJI (dział)
XVIII. ZABYTKI I POEZJA (dział)
INDEKS OSOBOWY
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
INDEKS RZECZOWY

OD REDAKCJI
Bibliografia obejmuje zawartość informatora popularnonaukowego "Spotkania z Zabytkami" od 1977 do 1982 r. (tzn. do zeszytu nr 10 włącznie), czyli lata, w których "Spotkania: nie miały statusu czasopisma (który uzyskały w styczniu 1983 r.) i ukazały się bez określonej częstotliwości. Ponieważ dwa pierwsze zeszyty informatora (z 1977 i z 1979 r.) nie miały numeracji, w bibliografii numery 1 i 2 (które im się właśnie należą)umieszczone są w nawiasach kwadratowych.
Układ bibliografii oparty został na stałych działach i cyklach stosowanych w informatorze; nie uwzględniono tylko: "Od Redakcji" (gdzie poruszane są sprawy ogólne i prezentowane główne tematy danego zeszytu), "Zabytki na znaczkach" (w zeszytach: 3 - 1980, 4 - 1980, 5 - 1981, 8 - 1982, 9 - 1982) oraz tekstów I, II i III strony okładek.
Po bibliografii zamieszczone zostały indeksy: osobowy, nazw geograficznych i rzeczowy. Indeks rzeczowy nie zawiera haseł bardzo ogólnych, leżących w samym charakterze i profilu informatora np. "ochrona zabytków".
Przypominamy, że od początku 1983 r. - w związku z otrzymaniem statusu kwartalnika - zmieniła się numeracja "Spotkań". I tak kolejny po numerze 10-1982 zeszyt ma numer 1, w nawiasach (11) i rok, a następne 2 (12) - 1983, 3 (13) - 1983, 4 (14) - 1983, 1 (15) - 1984, itd. W ten sposób zachowana została ciągłość numeracji, co wyraża się również w podawaniu kolejnych roczników (1 1983 r. - VII).
Stosowane w bibliografii skróty:
ilustr. - ilustracja
nr - numer
s. - strona (-y)
oprac. - opracowanie
zob. - zobacz

I. ARTYKUŁY (dział)
1. Ankieta na temat osiągnięć i odkryć konserwatorskich, 1977 [nr 1], s. 10-16, ilustr. [odpowiedzi udzieli:] Janusz Bogdanowski, Olgierd Czerner, Jadwiga Gronostajska, Stanisław Lorentz, Hanna Pieńkowska, Jerzy Remer, Jerzy Stankiewicz.
2. Ankieta [na temat:] Przyszłość ochrony zabytków, 1982 nr 8, s. 10-15, [odpowiedzi udzielili:] Janusz Bogdanowski, Andrzej Bruszewski, Bozena Chmiel, Tadeusz Chrzanowski, Andrzej, Gruszecki, Romuald Jałowiecki, Jerzy Jasiuk, Tadeusz Jaworski, Wojciech Kalinowski, Wawrzyniec Kopczyński, Lech Krzyżanowski, Jadwiga Skibińska, Jerzy Stankiewicz. Zob. też poz. 297.
3. [Apel Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa] Do wszystkich Polaków, Do wszystkich mieszkańców Krakowa. Do wszystkich, którym drogie i bliskie jest dziedzictwo kultury i tradycji, 1980 nr 3, s. 2.
4. Augustyniak Jerzy, "Gospodarze" w Kępnie, 1982 nr 8, s. 43-44, ilustr.
5. [Augustyniak Jerzy] (ja), Symbol naszych czasów, 1982 nr 8, s. 3-4, ilustr.
6. Bruszewski Andrzej, Wokół spraw Kazimierza, 1977 [nr 1], s. 17-19, ilustr.
7. Brykowski Ryszard, Drugi remanent zabytków (dawny powiat Tomaszów Lubelski), 1982 nr 8, s. 35-42, ilustr.
8. [Brykowski Ryszard] (rb), Karczmy, zajazdy i poczty w okolicach Grójca, 1979 [nr 2], s. 17-18, ilustr.
9. Brykowski Ryszard, Nagrobki na cmentarzu w Łuszczowie, 1980 nr 4, s. 12-13, ilustr.
10. Brykowski Ryszard, Z kart historii muzealnictwa skansenowskiego, 1977 [nr 1], s. 22-27, ilustr.
11. Chrystus oczekujący, 1982 nr 8, s. 8, ilustr.
12. Chrzanowski Tadeusz, Karczmy i zajazdy, 1979 [nr 2], s. 15-17, ilustr.
13. Chrzanowski Tadeusz, madonna z feretronu, 1977 [nr 1], s. 28-29, ilustr.
14. Cybulska Alina, Medaliony Andrzeja Pruszyńskiego, 1982 nr 9, s. 22-27, ilustr.
15. Domańska Hanna, Współczesna rzeźba w zabytkowym wnętrzu, 1981 nr 7, s. 37-40, ilustr.
16. [Gaczoł Andrzej] (ag), Czy uratowany?, 1982 nr 8, s. 5-6, ilustr.
17. Gaczoł Andrzej, Krakowskie i podkrakowskie dwory - historia i współczesność, 1982 nr 10, s. 19-23, ilustr.
18.[Gaczoł Andrzej] (ag), Przez rozbiórkę do rewaloryzacji, 1982 nr 8, s. 5, ilustr.
19. Gaczoł Andrzej, "Rewaloryzacja" renesansowego dworu w Graboszycach, 1982 nr 8, s. 29-32, ilustr.
20. Gradowski Michał, Spotkanie ze złotnictwem Mazowsza, 1979 [nr 2], s. 28-30, ilustr.
21. Gradowski Michał, Zabytki, których już nie spotkacie, 1982 nr 8, s. 49, ilustr.
22. Guzowska Marzenna, Dzieci lubią ten pałac, ale..., 1982 nr 8, s. 47.
23. Guzowska Marzenna, Prosto z Brzegu, 1982 nr 8, s. 46, ilustr.
24. Jakubowski Zbigniew, Architektura częstochowskiej Alei, 1981 nr 7, s. 28-30, ilustr.
25. Jastrzębiec Roman, Losy polskich miasteczek, 1979 [nr 2], s. 9-10, ilustr. Zob. też poz. 289.
26. Jaworski Tadeusz, Czekają na gospodarzy, 1980 nr 3, s. 3-4, ilustr.
27. Jurasz Tomasz, W kręgu malarstwa Brueglów, 1977 [nr 1], s. 30-32, ilustr.
28. Kalinowski Wojciech, Czy ocalimy nasze zabytkowe miasta?, 1979 [nr 2], s. 2-5, ilustr.
29. Kilka wierszy z architekturą, 1982 nr 8, s. 8, ilustr.
30. Konopka Marek, Wywoływanie przeszłości, 1981 nr 5, s. 28-32, ilustr.
31. Kotowski Włodzimierz, Wielka chemia i zabytki, 1977 [nr 1], s. 20-21, ilustr.
32. Krajewska Monika, Cmentarz żydowski koło Otwocka, 1982 nr 8, s. 47-49, ilustr.
33. Krzyżanowska Hanna, Społeczna opieka nad zabytkami, 1981 nr 6, s. 2-7, ilustr.
34. Kubiak Janusz, Sandomierz - 1000 lat, 1980 nr 4, s. 5-7, ilustr.
35. Kubiak Janusz, Złe spotkania z zabykami (czyli o dawnych zakładach Norblina), 1981 nr 7, s. 31-33, ilustr.
36. Kubiak Janusz, Żyrardów - osada fabryczna, 1980 nr 3, s. 19-21, ilustr.
37. Kurzątkowski Mieczysław, Gdy miasto staje się stare..., 1979 [nr 2], s. 6-8, ilustr.
38. Kurzątkowski Mieczysław, Jan Koszczyc-Witkiewicz w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym, 1981 nr 7, s. 41-45, ilustr.
39. Lewicka Maria, Pomówmy o zabytkach, 1977 [nr 1], s. 2-9, ilustr.
40. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o architekturze, 1982 nr 10, s. 14-18, ilustr.
41. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o grafice, druku i książce, 1981 nr 6, s. 23-29, ilustr.
42. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o malarstwie, 1980 nr 4, s. 14-20, ilustr.
43. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o malarstwie w Polsce, 1981 nr 5, s. 17-24, ilustr.
44. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o rzemiośle artystycznym, 1981 nr 7, s. 16-22, ilustr.
45. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o rzeźbie, 1979 [nr 2], s. 19-23, ilustr.
46. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o zabytkach rzeźby w Polsce, 1980 nr 3, s. 14-18, ilustr.
47. Lileyko Jerzy, Na jakiej podstawie odtworzono bryłę Zamku Królewskiego w Warszawie, 1979 [nr 2], s. 12-14, ilustr.
48. Maisner-Nieduszyńska Jadwiga, Poczatki konserwacji historycznych ruin w Polsce, 1981 nr 5, s. 12-16, ilustr.
49. Maliszewski Juliusz M., Malowane szkłem, 1980 nr 3, s. 24-26, ilustr.
50. Merkel Małgorzata, Na spacer w Aleje, 1980 nr 4, s. 29-32, ilustr.
51. Mietlińscy Anna i Zbigniew, Sanockie muzeum, 1980 nr 3, s. 28-32, ilustr.
52. Mrożek Józef Andrzej, Architektura malownicza, 1980 nr 3, s. 5-13, ilustr.
53. Murawska Katarzyna, O wieżach romantycznych, 1981 nr 5, s. 25-27, ilustr.
54. Nowicki Paweł F., Witraże Ryszarda Demela, 1980 nr 3, s. 27, ilustr.
55. Ober Marek, Dewastacja pałacu, 1982 nr 8, s. 45-46, ilustr.
56. Ober Marek, Gotyckie wieże obronne kościołów wiejskich na Pomorzu Zachodnim, 1982 nr 10, s. 23-25, ilustr.
57. Pawłowski Krzysztof, Uczestnictwo społeczeństwa w rewaloryzacji zabytków, 1982 nr 10, s. 2-5, ilustr.
58. Pągowski Stefan, Wojsko chroni zabytki, 1981 nr 6, s. 30-34, ilustr.
59. Popławska Irena, Wielkomiejska zabudowa mieszkaniowa Łodzi, 1981 nr 6, s. 17-22, ilustr.
60. Przerwana odbudowa, 1982 nr 8, s. 9, ilustr.
61. Pustoła-Kozłowska Ewa, Hotel przy królewskim trakcie, 1981 nr 7, s. 34-36, ilustr.
62. [Pustoła-Kozłowska Ewa, Serafinowicz Jacek] (epk, js), Przebudowa dworu, 1982 nr 8, s. 6, ilustr.
63. [Pustoła-Kozłowska Ewa, Serafinowicz Jacek] (epk, js), Wyrzucony z pejzażu (1), 1982 nr 8, s. 6-7, ilustr.
64. [Pustoła-Kozłowska Ewa, Serafinowicz Jacek] (epk, js), Wyrzucony z pejzażu (2), 1982 nr 8, s. 7, ilustr.
65. [Pustoła-Kozłowska Ewa, Serafinowicz Jacek] (epk, js), Wyrzucony z pejzażu (3), 1982 nr 8, s. 7, ilustr.
66. [Serafinowicz Jacek] (js), Adaptacja willi, 1982 nr 8, s. 4-5, ilustr.
67. [Serafinowicz Jacek] (js), Gdy rozum śpi lęgna się demony, 1982 nr 8, s. 4, ilustr.
68. Serafinowicz Jacek, Gust angielski albo o "cottage’u" pod Częstochową, 1982 nr 9, s. 28-30, ilustr.
69. Spyra Aleksander, Z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 1982 nr 9, s. 28-30, ilustr.
70. Stankiewicz Jerzy, Łowicz - tradycje, zabytki i co z tego wynika, 1982 nr 8, s. 16-24, ilustr.
71. Stępień Piotr, Murowane zabytki wsi Maniowy, 1982 nr 8, s. 25-28, ilustr.
72. Stępień Piotr, Znane i nieznane warownie pienińskie, 1982 nr 9, s. 15-18, ilustr.
73. Strmiska-Mietlińska Anna, Mietliński Zbigniew, Orawskie drewno, 1980 nr 4, s. 2428, ilustr.
74. Strzembosz Antoni, Cmentarze - dzieła sztuki, 1980 nr 4, s. 8-11, ilustr.
75. [Strzembosz Antoni] (as), Reszel - miasteczko północnej Polski, 1979 [nr 2], s. 10-11, ilustr.
76. Świeczyński Jan, Bezbronność dzieł sztuki, 1981 nr 5, s. 33-37, ilustr.
77. Świeczyński Jan, Kryminalistyka, dzieła sztuki, zabytki, 1982 nr 10, s. 6-8, ilustr.
78. Świętych odnawianie, 1982 nr 8, s. 9, ilustr.
79. Tłoczek Ignacy F., Zabytki muzułmańskiej architektury w Polsce, 1980 nr 3, s. 22-23, ilustr.
80. Tondos Barbara, O stylu zakopiańskim, 1982 nr 9, s. 2-7, ilustr.
81. Trajdos Tadeusz M., Drewniane zabytki Kacwina, 1980 nr 4, s. 21-24, ilustr.
82. Trajdos Tadeusz M., Od lubelskiej kaplicy zamkowej do politycznych planów Jagiełły, 1979 [nr 2], s. 24-27, ilustr.
83. Trudności czy zapomnienie?, 1982 nr 8, s. 9, ilustr.
84. 1956, 1972, 1980..., 1982 nr 8, s. 2-9. [omówienie raportów o stanie ochrony zabytków w Polsce z lat 1956 i 1972 oraz postulatów konserwatorskich z 1980 r.]
85. Widok na śmietnik, 1982 nr 8, s. 8, ilustr.
86. W wieku XIX., 1982 nr 10, s. 11-13, ilustr. [Kazimierz Stronczyński, Miasto rządowe Szydłów - opis z lat 1844 - 1846].
87. Zachwatowicz Jan, O polskiej szkole konserwacji zabytków, 1981 nr 7, s. 2-9, ilustr.
88. Zamość - 400 lat, [Andrzej Jeleński rozmawia z arch. Jackiem Cydzikiem], 1980 nr 4, s. 2-4, ilustr.
89. Zwierzyńska Jolanta, Hrubieszów - SOS dla karczmy, 1982 nr 8, s. 32-34, ilustr.

II. GINĄCE KRAJOBRAZY (cykl)
90. Bojanowska-Ziemska Barbara, W obronie mijającego piękna, 1981 nr 5, s. 6-9, ilustr.
91. Gzowska Zofia, Kaszubskie checze, 1981 nr 5, s. 10-11, ilustr.
92. Michalczuk Stanisław, Dopóki jest zamek w Nidzicy..., 1981 nr 6, s. 8-12, ilustr.
93. Trajdos Tadeusz M., Czorsztyn - wielka szansa ocalenia, 1981 nr 6, s. 13-16, ilustr.
94. Zachwatowicz Jan, Ratunek dla zabytkowych wsi, 1981 nr 5, s. 2-5, ilustr. Zob. też poz. 301.

III. NASZE PREZENTACJE (cykl)
95. [Jeleński Andrzej] (aje), Inwentaryzacje i inwentaryzatorzy. [Rozmowa z doc. dr. Jerzym Łozińskim], 1982 nr 10, s. 8-10, ilustr.
96. [Nowiński Krzysztof] (kn), Archeologia i archeolodzy. [Rozmowa z dr. Janem Jaskanisem], 1981 nr 7, s. 23-27, ilustr.

IV. POLSKIE ZDROJE (cykl)
97. Kurzątkowski Mieczysław, Nałęczów, 1982 nr 9, s. 8-14, ilustr.
98. Stankiewicz Jerzy, Sopot, 1981 nr 7, s. 10-15, ilustr.

V. NASZ FELIETON (dział)
99. Felietonista, A zabytki niszczeją nadal!, 1981 nr 5, s. 38.
100. Felietonista, Terminologia na zamówienie, 1980 nr 3, s. 33.
101. Kobyliński Szymon, Czego komu trzeba, 1982 nr 9, s. 38.
102. Kobyliński Szymon, Zatruta uroda zniszczenia, 1982 nr 8, s. 50.
103. Konopka Marek, Przeciw łataniu dziur, 1977 [nr 1], s. 33.
104. Kubiak Janusz, Co oznacza skrót PKZ?, 1981 nr 6, s. 35.
105. Meissner Marek, Komu zabytek do dewastacji, 1981 nr 7, s. 46.
106. Pruszyński Jan Piotr, Rendez-vous z zabytkami, 1982 nr 10, s. 26.
107. Społeczni, zaangażowani..., 1979 [nr 2], s. 31.
108. Stankiewicz Jerzy, Myśl o rekonstrukcji zabytków i jej problemach, 1980 nr 4, s. 33.

VI. AKCJA CMENTARZE (cykl)
109. Bartosz Adam, Tarnowski kirkut, 1981 nr 7, s. 80, ilustr.
110. Domańska Hanna, Kaszubski cmentarz w Żarnowcu, 1982 nr 10, s. 59-60, ilustr.
111. Gaczoł Andrzej, Kalwiński cmentarz w Łuczanowicach, 1981 nr 6, s. 75-76, ilustr.
112. Krajewska Monika, Cmentarz żydowski w Sieniawie, 1982 nr 9, s. 33-35, ilustr.
113. Ober Marek, Zabytkowe bramki cmentarne na Pomorzu Zachodnim, 1981 nr 7, s. 50-52, ilustr.
114. Pajda Jacek, Beskid Niski i Pogórze - cmentarze z pierwszej wojny, 1982 nr 8, s. 78-79, ilustr.
115. Sękowski Stefan, Konserwacja metalowych zabytków cmentarnych, 1981 nr 7, s. 53-55, ilustr.
116. Smoczkiewiczowa Maria A., Cmentarz zasłużonych na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu, 1982 nr 9, s. 31-32, ilustr.
117. Wędzki Andrzej, Kirkut w Krynicy, 1981 nr 7, s. 80.
118. Woźniak Krzysztof, Spiskie żeliwne krzyże nagrobne, 1981 nr 7, s. 49-50, ilustr. Zob. też poz. 9, 32, 74, 155, 294.

VII. SYLWETKI (dział)
119. Chrzanowski Tadeusz, Profesor Tadeusz Dobrowolski, 1981 nr 7, s. 47-48, ilustr.
120. Chrzanowski Tadeusz, Profesor Jerzy Szablowski, 1980 nr 4, s. 34-35, ilustr.
121. Guzowska Marzenna, Henryk Gawrecki. [Rozmowa.], 1981 nr 6, s. 36-37, ilustr.
122. Jeleński Andrzej, Mgr Lucjan Czubiel. [Rozmowa], 1982 nr 10, s. 27-29, ilustr.
123. Michałowski Andrzej, Profesor Stanisław Lorentz, 1980 nr 3, s. 34-35, ilustr.
124. Nowiński Krzysztof, Profesor Bohdan Geurquin, 1981 nr 5, s. 39, ilustr.
125. Nowiński Krzysztof, Profesor Wojciech Kalinowski, 1982 nr 9, s. 36-37, ilustr.
126. Nowiński Krzysztof, Profesor Jerzy Remer, 1977 [nr 1], s. 34, ilustr.
127. Nowiński Krzysztof, Profesor Jan Zachwatowicz, 1979 [nr 2], s. 32, ilustr.
128. Redakcja [Notka pośmiertna inż. Władysława Filippoto], 1981 nr 6, s. 41. Zob. tez poz. 88.

VIII. TO TEŻ SĄ ZABYTKI (dział)
129. Biskup Krzysztof, ... twierdza Wisłoujście, 1980 nr 4, s. 36-38, ilustr.
130. Fabijańska-Żurawska Teresa, Karety, 1977 [nr 1], s. 35-37, ilustr.
131. Filippoto Władysław, ... drogi, 1981 nr 6, s. 38-41, ilustr.
132. Gołos Jerzy, ...organy, 1981 nr 6, s. 38-41, ilustr.
133. Gradowski Michał, ...plakaty wotywne, 1989 nr 4, s. 38-41, ilustr.
134. Jeleniewska-Ślesińska Jadwiga, ...solniczki, 1982 nr 9, s. 39-43, ilustr.
135. Kurzątkowski Mieczysław, Samochody, 1977 [nr 1], s. 37-38, ilustr.
136. Lileyko Halina, ...platery, 1980 nr 3, s. 38-42, ilustr.
137. Michałowska Marta, ...fajanse belwederskie, 1980 nr 3, s. 43-45, ilustr.
138. Mikołajczyk Andrzej, ...monety polskie, 1982 nr 9, s. 44-46, ilustr.
139. Niewalda Waldemar, ...szałasy pasterskie, 1982 nr 10, s. 30-33, ilustr.
140. Paterak Marta, ...kalendarze, 1980 nr 3, s. 36-37, ilustr.
141. Pilch Józef, Lokomotywy, 1977 [nr 1], s. 34, ilustr.
142. Pokora Jakub, ...dzwony, 1982 nr 8, s. 53-55, ilustr.
143. Pokora Jakub, Ogrody i parki, 1979 pnr 2], s. 33-35, ilustr.
144. Pruszyński Jan Piotr, ...pozytywki, 1982 n r10, s. 34-36, ilustr.
145. Rezler Marek, ...mundury wojskowe, 1981 nr 5, s. 44-45, ilustr.
146. Sozyko Dymitr, ...kapliczki z lat wojny, 1981 nr 5, s. 40-43, ilustr.
147. Vogel Beniamin, ...fortepiany, 1981 nr 5, s. 45-48, ilustr.
148. Wieczorkiewicz Paweł Piotr, Statki i okręty, 1979 [nr 2], s. 36-38, ilustr.
149. Wojalski Mirosław Zbigniew, ...most drogowy na rzece Słudwi, 1981 nr 6, s. 41-42, ilustr.
Zob. też poz. 113, 118.

IX. Z WARSZTATU KONSERWATORA (dział)
150. Bruszewska Lidia, Cenne okruchy [Rozmowa z doc. Marią Niedzielską.], 1980 nr 4, s. 42-44, ilustr.
151. Głowacki Kazimierz, Trudna praca sztukatora, 1982 nr 9, s. 47-48, ilustr.
152. Guzowska Marzenna, Nadworni malarze z... PKZ [Rozmowa z mgr Haliną Rudniewską], 1981 nr 5, s. 49-51, ilustr.
153. Hryszko Helena, Powrót do życia flamandzkich gobelinów, 1982 nr 8, s. 62-66, ilustr.
154. Jeleński Andrzej, Obraz Botticellego w Polsce [Rozmowa z Marią Wodzińską], 1979 [nr 2], s. 41-43, ilustr.
155. [Królikowski Jeremi T.] (JTK), Cmentarz w Szydłowcu, 1980 nr 4, s. 51-52, ilustr.
156. Lubocka Maria, Jeden dzień konserwatora zabytków, 1981 nr (nieczytelny), s. 45-48, ilustr.
157. Mar Jan, Konserwatorska przygoda, 1980 nr 3, s. 49-50.
158. Orzechowska Hanna, Freski z kościoła w Broku, 1977 [nr 1], s. 42-43, ilustr.
159. Osięgłowski Janisław, (nieczytelne), 1979 [nr 2], s. 39-41, ilustr..
160. Socha Jan, Safarzyński Sławomir, Korozja atakuje, 1980 r 3, s. 47-49, ilustr.
161. Socha Jan, Safarzyński Sławomir, Korozja atakuje warszawskie pomniki, 1980 nr 4, s. 48-51, ilustr.
162. Wawrzeńczak Andrzej, Powrót Drzwi Płockich, 1982 nr 10, s. 37-39, ilustr.
163. Widła Tadeusz, Najczęściej fałszowani, 1980 nr 4, s. 45-47, ilustr.
164. Widła Tadeusz, Z pomocą zabytkoznawcom, 1980 nr 3, s. 46-47, ilustr.
165. Wołk-Jezierska Witomiła, Zagadki konserwacji miedziorytu, 1977 [nr 1], s. 40-41, ilustr.
Zob. też poz. 87, 115.

X. KONKURSY (dział)
166. Czosnyka Józef Tadeusz, ...na ekslibris "Zabytki Wrocławia", 1981 nr 5, s. 52, ilustr.
167. Halota Zofia, ...dla fotoamatorów, 1979 [nr 2], s. 46-47, ilustr.
168. Halota Zofia, Obiektyw prawdę ci powie..., 1982 nr 10, s. 40-42, ilustr.
169. Krzyżanowska Hanna, ...na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego, 1977 [nr 1], s. 44-45, ilustr.
170. Krzyżanowska Hanna, ...na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego, 1979 [nr 2], s. 44-45, ilustr.
171. Krzyżanowska Hanna, ...na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego, 1982 nr 9, s. 49, ilustr.
172. Maciszewska Teresa, ...dla czytelników "Świata Młodych", 1979 [nr 2], s. 45-46, ilustr.
173. ...na najlepsze prace w dziedzinie ochrony zabytków i muzealnictwa, 1980 nr 3, s. 51.
174. ...na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego, 1980 nr 3, s. 51.
175. Paździor Marian, ...na najlepsze prace w dziedzinie ochrony zabytków i muzealnictwa, 1977 [nr 1], s. 46-47, ilustr.

XI. ZABYTKI NA TURYSTYCZNYCH SZLAKACH (dział)
176. Augustyniak Jerzy, Innowłódz, 1981 nr 7, s. 61-63, ilustr.
177. Baraniewski Waldemar, Kamieniec na osobnej górze..., 1980 nr 4, s. 58-60, ilustr.
178. Biernacki Roman, Tuczno, 1979 [nr2], s. 50-52, ilstr.
179. Brykowski Ryszard, Drewniana cerkiew znad Sanu, 1981 nr 6, s. 49-51, ilustr.
180. Budziarek Marek, Kościół i klasztor kapucynów w Lublinie, 1982 nr 9, s. 50-51, ilustr.
181. Domańska Hanna, Dwór w Waplewie Wielkim, 1981 nr 7, s. 59-61, ilustr.
182. Domańska Hanna, Zamki i rezydencje Pomorza Wschodniego, 1980 nr 4, s. 53-55, ilustr.
183. Galicka Izabella, Sygietyńska Hanna, Przez ziemię grójecką, 1979 [nr 2], s. 48-50, ilustr.
184. Guttmejer Karol, O przetrwanie kościoła w Pisarzowicach, 1982 nr 8, s. 59-61, ilustr.
185. [Guttmejer Karol] K. G., Zabytki Drohiczyna, 1980 nr 3, s. 54-55, ilustr.
186. Jaroszewski Tadeusz Stefan, Tajemnicza wieża w Zawadzie, 1981 nr 7, s. 56-58, ilustr.
187. [Jurasz Tomasz] (tj), Zamek w Wiśniczu Nowym, 1977 [nr 1], s. 50-52, ilustr.
188. Kobielski Bolesław, Kościoły inkastelowane - Brochów, 1981 nr 5, s. 53-55, ilustr.
189. Murawska Katarzyna, Generalski spadek, 1980 nr 4, s. 56-58, ilustr. Zob. też poz. 295.
190. [Nowiński Krzysztof] (kmn), Parochodem do Grodziska, 1981 nr 6, s. 52-53, ilustr.
191. [Nowiński Krzysztof] (k), Więcej takich wiatraków!, 1981 nr 5, s. 58, ilustr.
192. Ober Marek, Stargard Sczeciński - kościół NP. Marii, 1982 nr 9, s. 52-54, ilustr.
193. Polak Tadeusz, Przydrożne znaki zabytków, 1977 [nr 1], s. 48-49, ilustr.
194. Serafinowicz Jacek, Francuski gust rosyjskiej szlachcianki, 1982 nr 8, s. 56-59, ilustr.
195. Skibiński Wiesał, Nad brzegiem Odry, 1981 nr 5, s. 55-57, ilustr.
196. Stępień Piotr, "Pustelnia" Olgi Małkowskiej, 1982 nr 10, s. 43-44, ilustr.
197. Strzembosz Antoni, Na wschodnim krańcu Polski, 1980 nr 3, s. 52-54, ilustr.
198. Szymanowska Barbara, Pałac w Lubostroniu, 1982 nr 10, s. 45-46, ilustr.

XII. POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE (dział)
199. Brykowski Ryszard, Dwie rzeźby w Rzymie, 1982 nr 10, s. 47, ilustr.
200. [Brykowski Ryszard] (rb), Dzwony w Rumunii, 1977 [nr 1], s. 53-54, ilustr.
201. Brykowski Ryszard, Zbiory i muzea w Europie, 1981 nr 6, s. 54-56, ilustr.
202. Chrzanowski Tadeusz, "Polska" bazylika w Rzymie, 1981 nr 7, s. 64-67, ilustr.
203. Gołos Jerzy, Polonica w USA, 1980 nr 3, s. 58-59, ilustr.
204. Leo Andrzej, Wojskowe cmentarze w Italii, 1980 nr 4, s. 61-63, ilustr.
205. Niżyński Wojciech, Polskie groby w Mariefred, 1981 nr 5, s. 59, ilustr.
206. Niżyński Wojciech, Wycieczka do Uppsali, 1980 nr 4, s. 64, ilustr.
207. Nowicki Paweł F., Padewskie związki z Polską, 1980 nr 3, s. 56-57, ilustr.
208. Nowicki Paweł F., Warneńskie mauzoleum, 1982 nr 10, s. 47, ilustr.
209. Polak-Trajdos Ewa, Polonica w Bardiowie, 1979 [nr 2], s. 56-57, ilustr.
210. Ryszkiewicz Andrzej, Polski zamek w sercu Francji, 1979 [nr 2], s. 53-55, ilustr.
Zob. też poz. 225, 244.

XIII. Z ZAGRANICY (dział)
211. Bielawski Andrzej, Perły "złotego stanu" USA, 1981 nr 7, s. 68-69, ilustr.
212. Bruszewski Andrzej, W kręgu mongolskiej jurty, 1979 [nr 2], s. 58-60, ilustr.
213. Brykowski Ryszard, Rumuński Wilanów, 1979 [nr 2], s. 60-62, ilustr.
214. Brykowski Ryszard, Wołoskie cule, 1980 nr 3, s. 63-64, ilustr.
215. Buczek-Płachtowa Barbara, Zagadki Malediwów, 1980 nr 4, s. 68-69, ilustr.
216. Czechy - wszystko dla turystów, 1977 [nr 1], s. 58-59, ilustr.
217. Guttmejer Karol, Osiemnastowieczne klasztory w Dolnej Austrii, 1979 [nr 2], s. 62-63, ilustr.
218. Heřman Petr, Praskie fontanny, 1982 nr 10, s. 53-54, ilustr.
219. Jursz Katarzyna, Młodzież pomaga francuskim zabytkom, 1982 nr 9, s. 62.
220. Kibic Karel, Cheb - miasto-rezerwat, 1982 nr 10, s. 48-52, ilustr.
221. Kobielski Bolesław, Algier - białe miasto piratów, 1981 nr 6, s. 61-63, ilustr.
222. Kowalczyk Bogusław, Od architektury Marchii po zamki Turyngii, 1980 nr 3, s. 65-67, ilustr.
223. Kurzątkowska Alicja, Vigevano - rezydencja i miasto Sforzów, 1981 nr 5, s. 65-67, ilustr.
224. Kwiatkowski Leszek, Zamki nad Loarą, 1980 nr 3, s. 60-62, ilustr.
225. Lenard Barbara, Włochy - piękno, pamiątki i trochę Polski, 1977 [nr 1], s. 55-57, ilustr.
226. [Merkel Małgorzata] (mm), Opactwa walijskie, Tintern, Strata Florida, 1981 nr 5, s. 63-64, ilustr.
227. Nie tylko plażą..., 1981 nr 5, s. 60-62, ilustr.
228. Nowicki Paweł F., Dawna stolica walca, 1980 nr 4, s. 70-71, ilustr.
229. Nowiński Krzysztof, Gdy zatrzęsła się ziemia, 1980 nr 4, s. 65-68, ilustr.
230. Nowiński Krzysztof, ZSRR - impresje z podróży, 1982 nr 9, s. 58-62, ilustr.
231. Orlińska Halina, Społeczna ochrona zabytków w Wielkiej Brytanii, 1981 nr 6, s. 57-58, ilustr.
232. Sieczko Dorota i Witold, Trzy twarze Elefanty, 1981 nr 7, s. 70, ilustr.
233. Stec Mieczysław, Indie - ochrona i konserwacja zabytków, 1982 nr 8, s.67-70, ilustr.
234. Stec Mieczysław, Zabytki Mezopotamii dzisiaj, 1982 nr 9, s. 55-57, ilustr.
235. Wawrzeńczak Andrzej, Śladami wież Czamów, 1981 nr 6, s. 59-61, ilustr.
236. Wionczek Joanna, Teotihuacana - miejsce bogów, 1980 nr 4, s. 71-72, ilustr.
Zob. też poz. 10, 57, 244.

XIV. ZBIORY I ZBIERACZE (dział)
237. Banaś Paweł, O mojej kolekcji, 1979 [nr 2], s. 64-66, ilustr.
238. Biernacki Andrzej, Zbioru Przezdzieckich, 1980 nr 4, s. 73-74.
239. Gradowski Michał, Epitafium Niedźwiedzia, 1982 nr 6, s. 67-70, ilustr.
240. Grygiel Tomasz, Kolekcja z Sudołu, 1979 [nr 2], s. 67-68, ilustr.
241. Hołubiec Jerzy, Jerzy Hołubiec o swojej kolekcji lamp, 1982 nr 9, s. 63-66, ilustr.
242. Kubiak Janusz, Domowe pamiatki, 1980 nr 3, s. 72-73, ilustr.
243. Nowiński Krzysztof, Zbieracz i artysta, 1981 nr 7, s. 75-76, ilustr.
244. Paszkiewicz Mieczysław, Zbiory rodziny Schiele w Londynie, 1980 nr 3, s. 69-72, ilustr.
245. Radzikowski Zbigniew, O samowarach i klubie kolekcjonerów, 1981 nr 7, s. 71-74, ilustr.
246. Ryszkiewicz Andrzej, Arcyzbieracz malarstwa polskiego - Ignacy Milewski, 1980 nr 3, s. 68-69, ilustr.
247. Ryszkiewicz Andrzej, Polscy zbieracze ekslibrisów, 1981 nr 6, s. 64-66, ilustr.
248. Sadowski Andrzej, Cynowe poszukiwania, 1982 nr 10, s. 53-56, ilustr.
249. Sołtysiak Maria, Wschodnie kobierce na Podhalu, 1981 nr 5, s. 70-73, ilustr.
250. Wilde Beata, Stanisław August - kolekcjoner, 1982 nr 5, s. 68-70, iustr.
Zob. też poz. 266.

XV. ROZMAITOŚCI (dział)
251. [Augustyniak Jerzy] (j), Siemkowice - dwór obronny, 1979 [nr 2], s. 75, ilustr.
252. Bartosz Adam, Cygańskie domy do skansenu, 1980, nr 3, s. 75-76, ilustr.
253. Brykowski Ryszard, O pierwszej polskiej wystawie etnograficznej, 1982 nr 6, s. 74-77, ilustr.
254. [Brykowski Ryszard] (RB), [Nowe Miasto - dom drewniany], 1979 [nr 2], s. 75, ilustr.
255. [Brykowski Ryszard] (r), [Ujazd - pałac], 1979 [nr 2], s. 75, ilustr.
256. [Brykowski Ryszard] (RB), [Zaborów - pałac], 1979 [nr 2], s. 75, ilustr.
257. Budziarek Marek, Nieznany order, 1980 nr 3, s. 79-80, ilustr.
258. Chrzanowski Tadeusz, Pływający obraz, 1980 nr 4, s. 75-77, ilustr.
259. Chrzanowski Tadeusz, Tajemniczy głaz, 1980 nr 3, s. 78-79, ilustr.
260. Dankowski Tomasz, Warszawskie rogatki, 1977 [nr 1], s. 62-63, ilustr.
261. Domagalski Marek, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1981 nr 6, s. 71-72, ilustr.
262. Domańska Hanna, Zabytkoznawcy z PGR, 1980 nr 3, s. 74, ilustr.
263. Gołos Jerzy, Na tropie zaginionych organów, 1979 [nr 2], s. 72-73, ilustr.
264. Guttmejer Karol, Studenckie obozy inwentaryzacyjne, 1981 nr 5, s. 78-79, ilustr.
265. Jakubowski Zbigniew, Tajemnica Madonny z jabłkiem, 1980 nr 4, s. 77-78, ilustr. Zob. też poz. 291.
266. Kisielewska Anna, Biografia kolekcjonera, 1977 [nr 1], s. 60-61, ilustr.
267. Kobielski Bolesław, Fotogrametria dla zabytków, 1979 [nr 2], s. 69-70, ilustr.
268. Kwiatkowski Leszek, Ogród Botaniczny w Warszawie (nie tylko o kwitnących bzach), 1981 nr 5, s. 74-76, ilustr.
269. Kurzątkowski Mieczysław, Podwójne życie wieży w Wojciechowie, 1981 nr 5, s. 76-78, ilustr.
270. [Maliszewski Michał, Kubiak Janusz, Nowiński Krzysztof] (mm), (jk), (k), Książki, 1979 [nr 2], s. 76.
271. [Maliszewski Michał] (mm), Z wizyta w księgarni, 1977 [nr 1], s. 64.
272. Parchimowicz Donata, Murarz-sztukator - zawód poszukiwany, 1980 nr 4, s. 78.
273. Pągowski Stefan, O konserwatorskim sukcesie 2. warszawskiej Brygady Saperów, 1981 nr 7, s. 77, ilustr.
274. Pokora Jakub, Cave canem?, 1980 nr 3, s. 76-78, ilustr.
275. Serafińska-Domańska Maria, Pamiątki po Janie Matejce na Koryznówce, 1982 nr 9, s. 67-68, ilustr.
276. Sztetyłło Zofia, Korona scytyjskiego króla, 1982 nr 9, s. 72-73, ilustr.
277. Szymanowska Barbara, Prochownia, 1979 [nr 2], s. 71-72, ilustr.
278. Trajdos Tadeusz M., Nowocześnie, ale tradycyjnie..., 1982 nr 8, s. 71-74, ilustr.
279. Wojalski Mirosław Zbigniew, Łódzkie lektryczne tramwaje podmiejskie, 1981 nr 6, s. 73-74, ilustr.
280. Wojalski Mirosław Z., 100 lat łódzkich telefonów, 1982 nr 9, s. 69-72, ilustr.
281. Wojalski Mirosław Zbigniew, Z dziejów radia w Łodzi, 1982 nr 10, s. 57-58, ilustr.
Zob. też poz. 110, 111, 114.

XVI. NIECODZIENNE MUZEA (cykl)
282. Gradowski Michał, Pierwsze w Polsce Muzeum Złotnictwa, 1980 nr 4, s. 78-79, ilustr.
283. Rezler Marek, "My, czterej pancerni", 1982 nr 9, s. 74-76, ilustr.
284. Sołtysiak Maria, Mistrzowie nożyc i igły, 1981 nr 6, s. 77-78, ilustr.
285. Sołtysiak Maria, Zbiory cechu rzemiosł skórzanych, 1979 [nr 2], s. 73-74, ilustr.

XVII. LISTY DO REDAKCJI (dział)
286. M. G., [dot. książki W. Kwaśniewskiego "1000 słów o broni białej i uzbrojeniu obronnym"], 1982 nr 9, s. 78.
287. Adamski Izydor, [dot. poz. 253], 1982 nr 10, s. 61.
288. Biernacki Andrzej, [w sprawie pisowni nazwiska Przezdzieccy przez z, a nie ź], 1981 nr 6, s. 80.
289. Brykowski Ryszard, W sprawie Łaszczowa, [dot. poz. 25], 1982 nr 8, s. 79, ilustr.
290. Janczewski Szymon, [refleksje po przeczytaniu nr 8 "Spotkań z zabytkami"], 1982 nr 10, s. 62-63.
291. Kapica Krystyna, [dot. poz. 265], 1981 nr 6, s. 80, ilustr.
292. Kędzierski Józef, [dot. odbudowy Dynowa], 1982 nr 10, s. 61.
293. Konopka Maciej, [refleksje na temat zniszczonych lokomotyw fotografowanych przez Jerzego Wilde], 1982 nr 9, s. 79.
294. Kowalczyk Emilia, [dot. dwóch cmentarzy przykościelnych we wsi Dobromierz], 1982 nr 9, s. 78, ilustr.
295. Kruszewski Wacław, [dot. poz. 189], 1981 nr 6, s. 79, ilustr.
296. Lorentz Stanisław, [podziękowanie za nr 8 "Spotkań z zabytkami"], 1982 nr 10, s. 82.
297. Stachowski Ryszard, [wypowiedź na temat "Przyszłość ochrony zabytków", por. poz. 2.], 1982 nr 10, s. 64.
298. Szuciński Mirosław, [dot. niszczenia zabytków], 1982 nr 10, s. 61.
299. Światowiec Zbigniew, [refleksje po przeczytaniu nr 8 "Spotkań z zabytkami"], 1982 nr 10, s. 63-64.
230. Wróbel Maria, [pochwała nr 8 "Spotkań z zabytkami"], 1982 nr 10, s. 62.
231. Żuk Andrzej, [dot. "ginących krajobrazów" - wsi kaszubskiej i kociewskiej], 1982 nr 9, s. 80.
Zob. też poz. 109, 117.

XVIII. ZABYTKI I POEZJA (dział)
232. Czechowicz Józef, (z cyklu "prowincja noc"), 1982 nr 10, III okł., ilustr. [o Kazimierzu Dolnym].
233. Lechoń Jan, Teatr na Wyspie, 1982 nr 8, III okł., ilustr.
234. Przerwa-Tetmajer Kazimierz, W kaplicy sykstyńskiej, 1982 nr 9, III okł., ilustr.
235. Rej Mikołaj, Zwierzyniec - Figura Łakomego, 1981 nr 6, III okł., ilustr.
236. Wierzyński Kazimierz, Na kolumnę Zygmunta, 1981 nr 7, III okł., ilustr.

INDEKS OSOBOWY
A
(ag) zob. Gaczoł Andrzej
(aje) zob. Jeleński Andrzej
(as) zob. Strzembosz Antoni
Adamski Izydor 287
Aigner Christian Piotr 268
Albertrandi Jan 250
Armiński Franciszek 268
Arveuf Franciszek 68, 194
Augustyniak Jerzy 4, 5, 176, 251
B
Bacciarelli Marcello 250
Banaś Paweł 237
Baraniewski Waldemar 177
Bartosz Adam 109, 252
Bay Jan 180
Bay Karol 180
Bielawski Bolesław 211
Biernacki Andrzej 238
Biskup Krzysztof 129
Bogdanowski Janusz 1, 2
Bojanowska-Ziemska Barbara 90
Botticelli Sandro 154
Brandys Dionizy 19
Bruegel Jan 27
Bruegel Piotr zw. Młodszym 27
Bruegel Piotr zw. Starszym 27
Brunsberg Henryk 192
Bruszewska Lidia 150
Bruszewski Andrzej 2, 6, 212
Brykowski Ryszard 7-10, 179, 199-201, 213, 214, 253-256, 287, 289
Bryła Stefan Władysław 149
Buczek-Płachtowa Barbara 215
Budziarek Marek 180, 257
C
Ceptowicz Michał 198
Charpentier Jan 129
Chmiel Bożena 2
Chrzanowski Tadeusz 2, 12, 13, 119, 120, 202, 258, 259
Cybulska Alina 14
Cydzik Jacek 88
Czosnyka Józef Tadeusz 166
Czechowicz Józef 302
Czerner Olgierd 1
Czosnowski Bronisław 61
Czubiel Lucjan 122
D
Dankowski Tomasz 260
Dehn Iwan Iwanowicz 194
Demel Ryszard 54
Dobrowolski Tadeusz 119
Domagalski Marek 261
Domańska Hanna 15, 110, 181, 262
Domańska Maria Serafińska zob. Serafińska-Domańska Maria
Drahonowska Olga Małkowska zob. Małkowska Olga
E
(epk) zob. Pustoła-Kozłowska Ewa
F
Fabijańska-Żurawska Teresa 130
Falconi Jan Chrzciciel 187
Fałat Juliusz 163
Filippoto Władysław 128, 131
G
Gabrielski Kornel 198
Gaczoł Andrzej 16-19, 111
Galicka Izabella 183
Gawarecki Henryk 121
Giebułtowscy 275
Głowacki Kazimierz 151
Gołos Jerzy 132, 203, 263
Gradowski Michał 20, 21, 133, 239, 282
Grochowicz Stanisław 61
Gronostajska Jadwiga 1
Gruszecki Andrzej 2
Grugiel Tomasz 240
Guerquin Bohdan 124
Guttmejer Karol 184, 185, 217, 264
Guzowska Marzenna 22, 23, 121, 152
Gzowska Zofia 91
H
Halota Zofia 167, 168
Hartmann Arnold 184
Hazeliusz Artur 10
Heřman Petr 218
Hołubiec Jerzy 241
Hryniewiecki Bolesław 268
Hryszko Helena 153
J
(j) zob. Augustyniak Jerzy
(ja) zob. Augustyniak Jerzy
(jk) zob. Kubiak Janusz
(js) zob. Serafinowicz Jacek
(JTK) zob. Królikowski Jeremi T.
Jakubowski Zbigniew 24, 265, 291
Jałowiecki Romuald 2
Janczewski Szymon 290
Jaroszewski Tadeusz Stefan 186
Jasiuk Jerzy 2
Jaskanis Jan 96
Jastrzębiec Roman 25
Jaszczołd Franciszek 18
Jawornicki Antoni 61
Jaworski Tadeusz 2, 26
Jeleniewska-Ślesińska Jadwiga 134
Jeleński Andrzej 88, 95, 122, 154
Jezierska Witomiła Wołk zob. Wołk-Jezierska Witomiła
Jurasz Tomasz 27, 187
Jursz Katarzyna 219
K
(k) zob. Nowiński Krzysztof
KG zob. Guttmejer Karol
(kn) zob. Nowiński Krzysztof
Kado Michał 268
Kalinowski Wojciech 2, 28, 125
Kapica Krystyna 291
Kędzierski Józef 292
Kibic Karel 220
Kilebass Ludwik Wiktor 240
Kisielewska Anna 266
Kmitowie 187
Kobielski Bolesław 188, 221, 267
Kobyliński Szymon 101, 102
Kołder Andrzej 268
Konopka Maciej 293
Konopka Marek 30, 103
Kopczyński Wawrzyniec 2
Kossak Jerzy 163
Kossak Juliusz 163
Kossak Wojciech 163
Koszczyc-Witkiewicz Jan 38, 196
Kotowski Włodzimierz 31
Kowalczyk Bogusław 222
Kowalczyk Emilia 294
Kozłowska Ewa Pustoła zob. Pustoła-Kozłowska Ewa
Krajewska Monika 32, 112
Królikowski Jeremi T. 155
Kruszewski Wacław 295
Krzyżanowska Hanna 33, 169-171
Krzyżanowski Lech 2
Kubiak Janusz 34-36, 104, 242, 270
Kubicki Jakub 260
Kucharscy 239
Kulczycka Anna 249
Kulczycki Jerzy 249
Kulczycki Włodzimierz 249
Kuna Henryk 199
Kuryłło Eugeniusz 243
Kurzątkowska Alicja 223
Kurzątkowski Mieczysław 37, 38, 97, 13, 269
Kwaśniewski Włodzimierz 286
Kwiatkowski Leszek 224, 268
L
Lechoń Jan 303
Lenard Barbara 225
Lenna Peter Joseph 177
Leo Andrzej 204
Lewicka Maria 39-46
Lileyko Halina 136
Lileyko Jerzy 47
Lilpop Franciszek Bogusław 256
Lisek Bohdan 2
Lorentz Stanisław 1, 123, 296
Lubocka Maria 156
Lubomirscy 187
Ł
Łoziński Jerzy 95
M
M. G. 286
(mm) zob. Maliszewski Michał
(mm) zob. Merkel Małgorzata
Maciszewska Teresa 172
Maisner-Nieduszyńska Jadwiga 48
Maliszewski Juliusz M. 49, 270, 271
Maliszewski Michał zob. Maliszewski Juliusz M.
Małkowska Olga 196
Mar Jan 157
Marcin Czarny 291
Marconi Władysław 61
Matejko Jan 275
Meisner Marek 105
Merkel Małgorzata 50, 226
Michalczuk Stanisław 92
Michałowska Marta 137
Michałowski Andrzej 123
Mieczkowski Józef 239
Mieczkowski Wacław 239
Mietlińska Anna 51, 73
Mietliński Zbigniew 51, 73
Mikołajczyk Andrzej 138
Milewski Ignacy Korwin 246
Mniszech Michał 250
Moniakowie 73
Moszyński August 250
Mrozek Józef Andrzej 52
Murawska Katarzyna 53, 189, 295
N
Nieduszyńska Jadwiga Maisner zob. Maisner-Nieduszyńska Jadwiga
Niedzielska Maria 150
Niewalda Waldemar 139
Niżyński Wojciech 205, 206
Norblin 35
Nowicki Paweł F. 54, 207, 208, 228
Nowiński Krzysztof 96, 124-127, 190, 191, 229, 230, 243, 270
O
Obberghen Anton von 129
Ober Marek 55, 56, 113, 192
Orlińska Halina 231
Orzechowska Hanna 158
Osięgłowski Janisław
P
Pajda Jacek 114
Parchimowicz Dorota 272
Paszkiewicz Mieczysław 244
Paterak Marta 140
Pawłowski Krzysztof 57
Paździor Marian 175
Pągowski Stefan 58, 273
Pieńkowska Hanna 1
Pilch Józef 141
Piłsudski Józef 199
Placidi Franciszek 194
Plersch Jan Bogumił 152
Płachtowa Barbara Buczek zob. Buczek-Płachtowa Barbara
Pokora Tadeusz 193
Polak-Trajdos Ewa 209
Popławska Irena 59
Pöppelman Mateusz Daniel 22
Pruszyński Andrzej 14
Pruszyński Jan Piotr 106, 144
Przerwa-Tetnajer Kazimierz 304
Przezdzieccy 238, 288
Pustoła-Kozłowska Ewa 61-65
Q
Quadro Jan Baptysta 188
R
r zob. Brykowski Ryszard
(rb) zob. Brykowski Ryszard
(RB) zob. Brykowski Ryszard
Raczyński Atanazy 186
Radzikowski Zbigniew 245
Rauch Chrystian Daniel 177
Rej Mikołaj 305
Remer Jerzy 1, 126
Reszke Edward 68
Reszke Jan 68
Rezler Marek 145, 283
Rudniewska Halina 152
Ryszkiewicz Andrzej 210, 246, 247
Ryx Franciszek 35
S
Sadowski Andrzej 248
Safarzyński Sławomir 160, 161
Sanguszko Paweł Karol 180
Schiele 244
Schinkel Karol Fryderyk 22, 177, 186
Serafinowicz Jacek 62-68, 194
Serafińscy 275
Serafińska-Domańska Maria 275
Sękowski Stefan 115
Sforza 223
Sieczko Dorota 232
Sieczko Witold 232
Sierakowscy 181
Skibińska Jadwiga 2
Skibiński Wiesław 195
Skórzewski Fryderyk 198
Smoczkiewiczowa Maria A. 116
Smuglewicz Antoni 198
Socha Jan 160, 161
Sołtysiak Maria 249, 284, 285
Sozyko Dymitr 146
Spyra Aleksander 69
Stachowski Ryszard 297
Stanisław August Poniatowski 250
Stankiewicz Jerzy 1, 2, 70, 98, 108
Stec Mieczysław 233, 234
Stefaniak Jan 278
Stępień Piotr 71, 72, 196
Stoelzel Christian F. 165
Strmiska Anna Mietlińska zob. Mietlińska Anna
Stroczyński Kazimierz 86
Strynkiewicz Franciszek 199
Strzembosz Antoni 74, 75, 197
Sygietyńska Hanna 183
Szablowski Jerzy 120
Szpilowski Hilary 268
Sztetyłło Zofia 276
Szubert Michał 268
Szuciński Mirosław 298
Szydłowski Teodor 189
Szymańska Barbara 198, 277
Ś
Ślesińska Jadwiga Jeleniewska zob. Jeleniewska-Ślesińska Jadwiga
Światowiec Zbigniew 299
Świeczynski Jan 76, 77
T
(tj) zob. Jurasz Tomasz
Tetmajer Kazimierz Przerwa zob. Przerwa-Tetmajer Kazimierz
Tłoczek Ignacy F. 79
Tondos Barbara 80
Trajdos Ewa Polak zob. Polak-Trajdos Ewa
Trajdos tadeusz M. 81, 82, 93, 278
Trapola Maciej 187
Tuczyński Krzysztof 178
Tuczyński Stanisław 178
V
Vogel Beniamin 147
W
Wawrzeńczak Andrzej 162, 235
Wędzki Andrzej 117
Widła Tadeusz 163, 164
Wieczorkiewicz Paweł Piotr 148
Wilde Beata 250
Wilde Jerzy 293
Wionczek Joanna 236
Wiśniewski Teofil 61
Witkiewicz Jan koszczyc zob. Koszczyc-Witkiewicz Jan
Władysław III Warneńczyk 208
Wodzińska Maria 154
Wojalski Mirosław Zbigniew 149, 279-281
Wołk-Jezierska Witomiła 165
Wolnarska Olga Władimirówna 194
Woźniak Krzysztof 118
Wróbel Maria 300
Z
Zachwatowicz Jan 87, 94, 127
Zawadzki Stanisław 198
Ziemska Barbara Bojanowska zob. Bojanowska-Ziemska Barbara
Zwierzyńska Jolanta 89
Ż
Żeromski Stefan 208
Żuk Andrzej 301
Żurawska Teresa Fabijańska zob. Fabijańska-Żurawska Teresa

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
A
Adampol 197
Akers-Styckebruk 205
Algier 221
Austria 217
B
Bardiów 209
Beskid Niski 114
Bęsia 191
Biała k. Płocka 90
Bogusławice 64
Bohoniki 79
Brańszczyk 62
Brochów 188
Brok 158
Brus Stary 197
Brzeg 23, 195
Budva 229
Bułgaria 227

C
Cheb 220
Czarnogóra 229
Czarny Ostrów 238
Czechy 216, 220
Częstochowa 24
Czorsztyn 93
D
Dęblin 58
Dobra Szlachecka 179
Dobromierz 294
Dobrota 229
Dobrska 65
Dołhobyczów 60
Drohiczyn 185
Dynów 292
E
Elefanta, wyspa 232
F
Falenty 238
Falsztyn 72
Francja 210, 219, 224
Frombork 15
G
Garnek 68
Gdańsk 15
Gleśno 259
Godętowo 262
Góra Zamkowa 72
Górka Klasztorna 259
Graboszyce 19
Grodzisk Mazowiecki 190
Grójec
- okolice 8
Grójecka Ziemia 183
H
Helenów 58
Hrubieszów 89
I
Indie 232, 233
Indochiny 235
Inowłódz 176
Irak 234
J
Jelenia Góra 58
Jugosławia 229
K
Kacwin 81
Kalifornia 211
Kamieniec Ząbkowicki 177
Kamienna 278
Kaszuby 91, 110, 301
Kazimierz Dolny 6, 38, 282, 302
Kazuń 273
Kępno 4
Kołomyja 253, 287
Kościerzyna 15
Kotor 229
Kozienice 194
Kraków 3, 17, 58, 265, 291
- okolice 17
Krapkowice 85
Kruszyniany 79
Krynica 117
Krysk 63
L
Ligowo 90
Loara, rzeka 224
Londyn 244
Lublin 37, 82, 180
Lubostroń 198
Ł
Łaszczów 25, 289
Łowicz 70
Łódź 59, 279-281
Łuczanowice 111
Łuszczów 9
M
Malbork 15, 182
Male 215
Maledivy 215
Maniowy 71
Marchia 222
Mariefred 205
Maurzyce 149
Mazowsze 20
Meksyk 236
Mezopotamia 234
Miszewo Murowane 90
Mogosoaia 213
Mongolia 212
Montrésor 210
Mrzygłód 179
N
Nałęczów 38, 97
Narol 83
Niedzica 92
Niedźwiedź 239
Niewikla 66
Nowa Wieś Rzeczna 262
Nowe Miasto 254
Nowogród Wielki 162
Nowy Wiśnicz 275
NRD 222
O
Ochodza 18
Orawa
- region 73
Ostromecko 22
Otwock
- okolice 32
P
Padwa 207
Paraszyn 262
Parczew 197
Patrykozy 189, 295
Pieniny, góry 72, 196
Pieszowola 197
Pisarzowice 184
Piwniczna 243
Płock 31, 162
Pniewnik 90
Podhale 80, 249
Podgórze 114
Pomorze
- Wschodnie 182
- Zachodnie 56, 113
Powroźnik 78
Poznań 116, 283
Praga Czeska 218
Pszczyńska Ziemia 69
R
Reszel 75
Rumunia 200, 213, 214
Rzucewo 262
Rzym 199, 202, 304
S
Salino 262
San, rzeka 179
Sandomierz 34
Sanok 51, 179
Sidzin 16
Siemkowice 251
Sieniawa 112
Sitno 55
Słudwia, rzeka 149
Sopot 98
Sosnowica 197
Spisz 81, 118
Sromowce Wyżne 72
Staniątka 13
Stargard Szczeciński 157, 192
Strara Florida 226
Strzembów 67
Sudół 240
Syców 184
Szczawno 274
Szydłowiec 155
Szydłów 86
Ś
Śląsk 195
Świecie 258
T
Tarnów 109
Tatry, góry 139
Teotihuacan, piramidy 236
Tintern 226
Tomaszów Lubelski
- d. powiat 7
Tuczno 178
Turyngia 222

U
Ujazd 255
Ulucz 179
Uppsala 206
USA 203, 211
V
Vigevano 223
W
Walia 226
Wapiewo Wielkie 181
Warna 208, 227
Warszawa 35, 38, 47, 50, 58, 61, 74, 137, 146, 151, 152, 161, 260, 268, 277, 284, 285, 303
Wąwolnica 29
Wiedeń 228
Wielka Brytania 231
Wietnam 235
Wilcza Góra 238
Wisłoujście 129
Wiśnicz Nowy 187
Włochy 204, 225
Włodawa 197
Wojciechów 269
Wojsławice 5
Wołoskowola 197
Wołoszczyzna 214
Wrocław 166
Z
Zabrów 256
Zakopane 80, 249
Zamość 88
Zawada 186
ZSRR 230
Zubrzyca Górna 73
Ż
Żarnowiec 110
Żukowo 90
Żyrardów 36

INDEKS RZECZOWY
A
Archeologia 4, 96, 103, 234
Architektura 39, 40, 52
- muzułmańska w Polsce 79
zob. też budownictwo, cerkwie, cule, dworce, dwory, fabryki, forty, hotele, kaplice i kapliczki, karczmy, klasztory, kościoły, mauzolea, meczety, miasta i miasteczka, mury miejskie, opactwa, pałace, poczty, prochownie, rogatki, ruiny historyczne, twierdze, warownie, wieże, zajazdy, zamki

B
Bramy cmentarne 113
Budownictwo
- cygańskie 252
- drewniane 196, 254
- ludowe 71, 73, 81, 90, 91
- mieszkaniowe 59
zob. też architektura, checze, jurty, osiedla wiejskie, skanseny, szałasy pasterskie, wiatraki

C
Cerkwie 179
Checze 91
Cmentarze 9, 74, 115, 294
- kalwińskie 111
- kaszubskie 110
- wojenne 114, 204, 205
- zasłużonych 116
- żydowskie 32, 109, 112, 117, 155
zob. też bramki cmentarne, krzyże nagrobne, nagrobki
Cule 214

D
Drogi 131
Druk 41
Dworce 190
Dwory 5, 16-19, 62-65, 101, 181, 251, 262
Dzwony 142, 200

E
Exlibrisy 166, 247

F
Fabryki 35, 36
Fajanse 137
Fałszerstwa 163, 164, 276
Feretrony 13
Fontanny 218
Fortepiany 147
Forty 273
Fotografia 167, 168
Fotogrametria 267

G
Głazy 256
Grafika 41
Grodziska 4

H
Hotele 61

I
Instrumenty muzyczne zob. fortepiany, organy
Inwentaryzacja zabytków 95, 264

J
Jurty 212

K
Kalendarze 140
Kaplice i kapliczki 78, 82, 146, 304
Karczmy 8, 12, 89
Karety 130
Kirkuty zob. cmentarze
Klasztory 180, 185, 212, 217
Kobierce 249
Kolekcjonerstwo i kolekcje 237- 250, 266
Komunikacja i zabytki 23
Konserwatorstwo i konserwacja 1, 84, 85, 87, 100, 104, 156, 233, 273
zob. też malarstwo, metale, miedzioryty, papier, ruiny historyczne, rzeźba, tkaniny
Kościoły 56, 180, 183- 185, 188, 192, 202, 209, 211
Kradzieże dzieł sztuki 21, 27, 77
Kropielnice 259
Krzyże nagrobne 118
Książki 41, 159, 270, 271

L
Lampy 241
Lokomotywy 141, 293

M
Malarstwo 27, 39, 42, 43, 157, 158, 209, 246, 258, 263, 291
- konserwacja 152, 154, 155
zob. też fałszerstwa
Mauzolea 208
Meczety 215
Medaliony 14
Metale
- konserwacja 115
- korozja 160, 161
Miasta i miasteczka 25, 34, 36, 70, 75, 86, 88, 176, 185, 195, 197, 206, 220, 221, 223, 227, 228, 289, 292
Zob. też urbanistyka, uzdrowiska
Miedzioryty
- konserwacja 165
Militaria 283, 286
Zob. też mundury wojskowe
Misje 211
Monety 138
Mosty 149
Mundury wojskowe 145
Mury miejskie 85
Muzea 201, 282, 283, 285
Zob. też skanseny, wystawy

N
Nagrobki 9
Zob. też cmentarze, krzyże nagrobne

O
Ochrona środowiska naturalnego 90, 91, 94, 301
Ogrody i parki 143, 268
Okręty zob. statki i okręty
Opactwa 226
Ordery 257
Organy 132, 263
Osiedla wiejskie 90, 91, 94
Oznakowanie zabytków 193

P
Pałace 5, 22, 55, 58, 60, 67, 68, 83, 177, 189, 194, 198, 213, 255, 256, 295
Papier
- konserwacja 159, 165
Parki zob. ogrody i parki
- etnograficzne zob. skanseny
Piramidy 236
Plakiety wotywne 133
Platery 136
Poczty 8
Pojazdy zob. karety, lokomotywy, samochody, tramwaje
Polonica 199-210, 244
Pomniki 161, 306
Popularyzacja 172, 173, 175
Pozytywki 144
Prochownie 277

R
Radio 281
Raporty o stanie ochrony zabytków w Polsce 84
Rekonstrukcja 47, 100, 108, 151
Rewaloryzacja 18, 19, 28, 34, 37, 57, 88, 94, 100
Rogatki miejskie 260
Ruiny historyczne
- konserwacja 48
Rzemiosło artystyczne 44, 237, 248, 266, 284, 285
Zob. też np. lampy, samowary, solniczki
Rzeźba 11, 13-15, 39, 45, 46, 78, 162, 199, 209, 232, 274
- konserwacja 150
zob. tez krzyże nagrobne, nagrobki, plakiety wotywne, pomniki, snycerka, sztukaterie

S
Samochody 135
Samowary 245
Skanseny 10, 51, 69, 73, 252
Snycerka 278
Solniczki 143
Społeczna opieka nad zabytkami 3, 33, 57, 58, 69, 107, 219, 231
Statki i okręty 148
Styl zakopiański 80, 196
Szałasy pasterskie 139
Szkolenie kadr rzemieślniczych 272, 297
Sztukaterie
- konserwacja 151

T
Telefony 280
Terminologia 100
Tkaniny
- konserwacja 153
zob. też kobierce
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 261
Tramwaje 279
Twierdze zob. zamki, twierdze i warownie

U
Urbanistyka 6, 24, 28, 37, 59
Zob. też miasta i miasteczka, uzdrowiska
Uzdrowiska 97, 98
Użytkowanie obiektów zabytkowych 5, 16, 18, 19, 22, 26, 55, 62, 66, 67, 85, 105, 169-171, 174

W
Warownie zob. zamki, twierdze i warownie
Wiatraki 191
Widowiska "Światło i dźwięk" 30
Wieże 53, 56, 85, 186, 235, 269
Wille 29, 50, 66, 196
Witraże 49, 54
Wystawy 253, 284, 287
Zob. też muzea

Z
Zajazdy 8, 12
Zamki, twierdze i warownie 47, 48, 72, 92, 93, 129, 178, 182, 187, 210, 222, 224
Złotnictwo 20, 21, 183, 248, 282