SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

BIBLIOGRAFIA
1983-1985OD REDAKCJI:
Bibliografia obejmuje zawartość popularnonaukowego kwartalnika "Spotkania z Zabytkami" z lat 1983-1985, tzn. od numeru 1 (11), 1983 do 3-4 (21-22), 1985 włącznie. Wydana została z okazji otrzymania od 1986 r. statusu dwumiesięcznika. Należy przypomnieć, że poprzednia bibliografia - wydana w 1984 r. - obejmowała lata 1977-1982, kiedy "Spotkania z Zabytkami" ukazywały się jako informator.
Układ bibliografii oparty został na stałych działach i cyklach ukazujących się w kwartalniku: nie uwzględniono tylko: "Od Redakcji" (gdzie poruszane są sprawy ogólne i prezentowane główne tematy danego numeru) oraz tekstów I, II i IV strony okładek.
Po bibliografii zamieszczone zostały indeksy: osobowy, nazw geograficznych i rzeczowy. Indeks rzeczowy nie zawiera haseł bardzo ogólnych, lezących w samym charakterze i profilu kwartalnika (np. "ochrona zabytków").
Stosowane w bibliografii skróty:
ilustr. - ilustracje
nr - numer
s. - strona (-y)
oprac. - opracowanie
tłum. - tłumaczenie
zob. - zobacz

SPIS TREŚCI:
OD REDAKCJI
I ARTYKUŁY (dział)
II GINĄCE KRAJOBRAZY (cykl)
III JAM DWÓR POLSKI... (cykl)
IV NASZE PREZENTACJE (cykl)
V POLSKIE ZDROJE (cykl)
VI NASZ FELIETON (dział)
VII AKCJA CMENTARZE (cykl)
VIII SYLWETKI (dział)
IX TO TEZ SĄ ZABYTKI (dział)
X Z WARSZTATU KONSERWATORA (dział)
XI TYLKO DLA KONSERWATORÓW AMATORÓW (cykl)
XII KONKURSY (dział)
XIII ZABYTKI NA TURYSTYCZNYCH SZLAKACH (dział)
XIV POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE (dział)
XV Z ZAGRANICY (dział)
XVI ZBIORY I ZBIERACZE (dział)
XVII ROZMAITOŚCI (dział)
XVIII NIECODZIENNE MUZEA (cykl)
XIX LISTY DO REDAKCJI (dział)
XX ZABYTKI I POEZJA (dział)
INDEKS OSOBOWY
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
INDEKS RZECZOWY

I. ARTYKUŁY (dział)
1. Ankieta: Przyszłość zabytków Torunia?, 1984 nr 4, s. 10-12 [Odpowiedzi udzielili: Zdzisław Ciara, Kazimierz Gregorkiewicz, Paweł Połom, Maciej Rejmanowski, Jan Zobolewicz].
2. Białostocki Jan, Mecenas, kolekcjoner, odbiorca, 1983 nr 1, s. 2-3.
3. Biegański Piotr, Najstarszy plac Warszawy, 1985 nr 1, s. 18, ilustr.
4. Borowiejska-Birkenamajerowa Maria, Miasto ginące, 1983 nr 2, s. 12-14, ilustr.
5. Chrzanowski Tadeusz, Krakowskie paradoksy, 1983 nr 2, s. 4-9, ilustr.
6. Chrzanowski Tadeusz, Losy zabytku - przypadek kliniczny, 1984 nr 3, s. 19-23, ilustr.
7. Domańska Hanna, Gdańskie fortyfikacje - 600 i... 30 lat, 1983 nr 1, s. 31-33, ilustr.
8. Domańska Hanna, Północny kraniec Polski, 1983 nr 2, s. 31-33, ilustr.
9. Fijałkowski Wojciech, Włoskie apoteozy Jana III Sobieskiego, 1983 nr 1, s. 10-12, ilustr.
10. Gaczoł Andrzej, Konserwacja wielickiej kopalni soli, 1985 nr 3-4, ilustr.
11. Galicka Izabella, Sygietyńska Hanna, O pomniku Grodzickiego i proporcu żałobnym w Czerwinie, 1983 nr 1 , s. 38-39, ilustr.
12. Gawarecki Henryk, Moje konserwatorskie początki, 1985 nr 1, s. 19.
13. Golc-Czyszek Justyna, Sopockie werandy, 1983 nr 1, s. 34-37, ilustr.
14. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (1), 1984 nr 2, s. 22-27, ilustr.
15. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (2), 1985 nr 3-4, s. 29-34, ilustr.
16. Gruszecki Andrzej, W obronie starych fortów, 1983 nr 2, s. 40-42, ilustr.
17. Jaroszewski Tadeusz Stefan, Pożegnania z zabytkami Warszawy, 1985 nr 2, s. 6-15, ilustr.
18. Jaworski Tadeusz, Krzyżanowska Hanna, Kupić, nie kupić... Wiedzieć warto!, 1984 nr 2, s. 5-6, ilustr.
19. Jaworski Tadeusz, Krzyżanowska Hanna, Kupić, nie kupić...Wiedzieć warto!, 1984 nr 3, s. 30-31
20. Kajzer Leszek, Zamek w Raciążu - dwie próby zagospodarowania, 1985 nr 3-4, s. 42-45, ilustr.
21. Kalinowski Wojciech, Czterdzieści lat minęło..., 1984 nr 1, s. 12-17, ilustr.
22. Kalwajtys Elzbieta, Sakralne zabytki w kopalni soli w Wieliczce, 1983 nr 2, s. 25-30, ilustr.
23. Karłowska-Kamzowa Alicja, Zabytki a ochrona środowiska człowieka, 1985 nr 1, s. 31-32.
24. Kasprzycki Jerzy, Refleksje o rozbieraniu, 1983 nr 4, s. 9.
25. Konopka Marek, Czy chcemy chronić zabytki?, 1983 nr 3, s. 21-22.
26. Kościelak Lech J., Tajniki ikony, 1985 nr 3-4, s. 11-15, ilustr
27. Krawczyk Jarosław, Spotkania z zabytkami Prospera Merimee, 1984 nr 2, s. 28-30, ilustr.
28. Kryciński Stanisław, Wiejska architektura Podgórza Przemyskiego, 1984 nr 1, s.11-15, ilustr.
29. Krzyżanowski Lech, Konserwacja i ochrona zabytków Warszawy, 1983 nr 4, s. 2-3.
30. Kubiak Janusz, Na przykład: Chęciny, 1983 nr 1, s. 4-9, ilustr.
31. Kubiak Janusz, Teraźniejszość rzeczy minionych, 1984 nr 2, s. 7-13, ilustr.
32. Kubica Tadeusz L., Kryzys rewaloryzacji Krakowa, 1983 nr 2, s. 10-11, ilustr.
33. Kwilecki Stefan, Panie Redaktorze!, 1985 nr 1, s. 19-21, lustr.
34. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o architekturze polskiej (1), 1983 nr 1, s. 13-19, ilustr.
35. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o architekturze polskiej (2), 1983 nr 2, s. 34-39, ilustr.
36. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o architekturze polskiej (3), 1983 nr 3, s. 13-20, ilustr.
37. Lewicka Maria, Porozmawiajmy o ogrodach i parkach, 1984 nr 3, s. 24-29, ilustr.
38. Lewicka Maria, "Potop" w Warszawie, 1983 nr 4, s. 5-8, ilustr.
39. Lubański Andrzej, Kalisz - "...perłą jest park jego", 1983 nr 2, s.22-24.
40. Lubocka Maria, Raport z terenu, 1984 nr 1, s.6-7.
41. Maj Zbigniew, Cunctis patet ingressus, 1985 nr 2, s. 2-5, ilustr.
42. Majewski Alfred, Wokół Wawelu, 1985 nr 1, s. 21-22, ilustr.
43. Mansfeld Bogusław, Toruń quantus fuit..., 1984 nr 4, s. 2-9, ilustr.
44. Nowiński Krzysztof, Janusz [Wspomnienie o Januszu Kubiaku], 1983 nr 2, s. 3, ilustr.
45. [Nowiński Krzysztof] (kmn), Malarstwo na szkle [O twórczości Eweliny Pęksowej z Zakopanego], 1983 nr 1, s.12, ilustr.
46. [Nowiński Krzysztof] (k), Ślady tamtych dni, 1984 mr 3, s. 36-37, ilustr.
47. Ober Marek, Ceramiczna rzeźba w pomorskich kościołach, 1984 nr 1, s. 8-10, ilustr.
48. Ober Marek, Pomorze Zachodnie - granitowe kościoły z XIII wieku, 1983 nr 1, s. 28-30, ilustr.
49. Omówienie ankiety "Czytelnicy o Spotkaniach", 1984 nr 2, s. 2-4.
50. Pągowski Stefan, Żołnierze dla zabytków, 1985 nr 1, s. 29-31, ilustr.
51. Polak Tadeusz, W PKZ o warszawskich zabytkach, 1983 nr 4, s. 4.
52. Przyłęcki Mirosław, O odnalezieniu rzeźby, 1985 nr 1, s. 22-23, ilustr.
53. Puciata-Pawłowska Jadwiga, Spotkania z zabytkami Stanisława Wyspiańskiego, 1985 nr 3-4, s.35-41, ilustr.
54. Pustoła-Kozłowska Ewa, Papiernia nad Jeziorką, 1985 nr 3-4, s. 22-28, ilustr.
55. Sarnik Maria, Wysoki Sejmie!, 1984 nr 1, s, 2-5.
56. Sawa-Sroczyńska Bogumiła, Zagłada zamojskiej oberży, 1985 nr 3-4, s. 46-48, ilustr.
57. Serafinowicz Jacek, Wracamy do Czerska, 1984 nr 1, s. 16-19, ilustr.
58. Stankiewicz Jerzy, Popularyzacja ochrony zabytków w Polsce, 1984 nr 3, s. 2-9, ilustr.
59. Stankiewicz Jerzy,Ulica Mariacka, 1985 nr 1, s. 23-25, ilustr.
60. Strzelecki Mieczysław, Chcieć i musieć [Notował: Krzysztof Kowalski], 1985 nr 1, s. 26-27, ilustr.
61. Swiszczowski Stefan, Rok 1945, 1985 nr 1, s. 27-28. ilustr.
62. Twarze miasta, 1984 nr 4, s. 13-15.
63. Uwaga na zabytki Warszawy!!!, 1983 nr 4, s. 10-14, ilustr.
64. Wywiad z Generalnym Konserwatorem Zabytków [Rozmowa z Andrzejem Gruszeckim], 1985 nr 1, s. 2-11, ilustr.
65. Zabłocka Agnieszka, Cmentarze, 1984 nr 2, s. 14-21, ilustr.
66. Żuławski Jerzy, Być konserwatorem (w Kazimierzu), 1983 nr 3, s. 2-4, ilustr.

II. GINĄCE KRAJOBRAZY (cykl)
67. Ginące krajobraz z drewnem, 1985 nr 3-4, s. 90-91, ilustr.
68. Kowalski Marian, Na przykładzie jednej wsi, 1985 nr 3-4, s. 88, ilustr.
69. Matusiak Marian, Ostatnia koliba w Tatrach, 1985 nr 3-4, s.89, ilustr.
70. Memoriał Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS w sprawie zachowania budownictwa drewnianego, 1984 nr 4, s. 59-60.
71. Rzempołuch Andrzej, Gdzie nie ma nas..., 1983 nr 2, s.20-21, ilustr.

III. JAM DWÓR POLSKI... (cykl)
72. Rydel Maciej, Czy istnieje polski dworek szlachecki?, 1985 nr 2, s. 16-22, ilustr.
73. Rydel Maciej, Dwory alkierzowe, 1984 nr 4, s. 17-24, ilustr.
74. Rydel Maciej, Inskrypcje, 1985 nr 3-4, s. 17-21, ilustr.
75. Rydel Maciej, "Jam dwór polski...", 1984 nr 3, s. 10-18, ilustr.

IV. NASZE PREZENTACJE (cykl)
76. Domagalski Marek, Toruńska szkoła konserwacji, 1984 nr 4, s. 16.
77. Konserwatorzy zabytkowego drewna, [rozmowa z Małgorzatą Nesteruk], 1984 nr 2, s. 42-43, ilustr.

V. POLSKIE ZDROJE (cykl)
78. Kornecki Marian, Krynica Zdrój, 1983 nr 1, s. 20-22, ilustr.
79. Skrok Zdzisław, Konstancin, 1985 nr 2, s. 23-31, ilustr.
80. Tondos Barbara, Zakopane, 1983 nr 3, s. 9-12, ilustr.
81. Trajdos Tadeusz M., Szczawnica, 1983 nr 1, s. 23-27, ilustr.

VI. NASZ FELIETON (dział)
82. Felietonista, Bylejakość, 1985 nr 2, s. 32, ilustr.
83. Felietonista, I co? No i nic, 1984 nr 3, s. 31.
84. Felietonista, Quae nocent - docent, 1985 nr 1, s. 33.
85. Felietonista, Tak trzymać?, 1984 nr 1, s. 20, ilustr.
86. Felietonista, Tradycja za waluty wymienialne, 1985 nr 3-4, s. 49, ilustr.
87. Felietonista, Warszawskie znaki zapytania, 1983 nr 4, s. 15-16.
88. Felietonista, Wygraliśmy!, 1984 nr 4, s. 25. ilustr.
89. Kowalski Krzysztof, Jajo mądrzejsze od kury, 1983 nr 2, s. 44.
90. Kubiak Janusz, Dziedzictwo czy narzędzie, 1983 nr 2, s. 43.
91. Kubiak Janusz, Groby prapradziadków, 1983 nr 1, s. 40.
92. Serafinowicz Jacek, Dwory umierają, 1984 nr.2, s.31.
93. Skrok Zdzisław, Kres "drewnianej cywilizacji", 1983 nr 3, s. 28.

VII. AKCJA CMENTARZE (cykl)
94. Drogorób Bogumił, Cmentarz w pogranicznym miasteczku, 1984 nr 1, s. 57, ilustr.
95. Gaczoł Andrzej, "Górniczy" cmentarz w Wieliczce, 1985 nr 2, s. 59-61, ilustr.
96. Grodziska-Ożóg Karolina, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, 1983 nr 2, s. 15-17, ilustr.
97. Grzegorczyk Elżbieta, Rakowicom na ratunek, 1983 nr 2, s. 18-19, ilustr.
98. Nowiński Krzysztof, Prawosławne dzieła sztuki, 1983 nr 4, s. 48-50, ilustr.
99. Ober Marek, Stary cmentarz w Szczecinie, 1984 nr 1, s. 57-58, ilustr.
100. Paprocki Bogusław, Cmentarz katolicki "stary" w Kielcach, 1983 nr 1, s. 70-72, ilustr.
101. Penkalla Adam, Cmentarz żydowski w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1983 nr 1, s. 73-75, ilustr.
102. Rejduch-Samkowa Izabela, 450 lat cmentarza Remu w Krakowie, 1984 nr 1, s. 55-56, ilustr.
103. Rejduch-Samkowa Izabela, Żydowski cmentarz w Kromołowie, 1985 nr 3-4, s. 108.
104. Trajdos Tadeusz M., Cmentarze w uzdrowiskach, 1983 nr 3, s. 61-21, ilustr.
105. [Trajdos Tadeusz M.] T.M.T., Stary cmentarz w Szczawnicy, 1983 nr 1, s. 76, ilustr.
106. Trzciński Andrzej, Cmentarze muzułmańskie w Polsce, 1985 nr 2, s. 58-59, ilustr.
107. Wyszkowski Marek, Requiem dla cmentarza?, 1983 nr 3, s. 23-27, ilustr.

VIII. SYLWETKI (dział)
108. Bruszewski Andrzej, Profesor Piotr Biegański, 1985 nr 3-4, s. 50-51, ilustr.
109. Guzowska Marzena, Wojciech Fijałkowski i jego Wilanów [Rozmowa], 1984 nr 4, s. 26-27, ilustr.
110. Jeleński Andrzej, Doktor Stanisław Kowalski [Rozmowa], 1983 nr 1, s. 41-43, ilustr.
111. Jeleński Andrzej, Profesor Alfred Majewski [Rozmowa], 1983 nr 2, s. 45-46, ilustr.
112. Nowiński Krzysztof, Architekt Jacek Cydzik, 1983 nr 3, s. 29, ilustr.
113. Nowiński Krzysztof, Olgierd Czerner: "zachowałem pamięć o pięknie", 1985 nr 2, s.33, ilustr.
114. Nowiński Krzysztof, Tadeusz Polak: "jestem optymistą" [Rozmowa],1984 nr 1, s. 21-23, ilustr.
115. [Serafinowicz Jacek] js, Macieja Rydla romans z dworami [Rozmowa], 1984 nr 2, s. 32-33.
116. Stankiewicz Jerzy, Franciszek Mamuszka, 1984 nr 4, s. 17-18, ilustr.
117. Trajdos Tadeusz M., Ks. Mieczysław Czekaj, 1984 nr 3, s. 32, ilustr.

IX. TO TEŻ SĄ ZABYTKI (dział)
118.Adamczyk Jan Leszek, Fabryka tektury, 1983 nr 2, s. 52-53, ilustr.
119. Barbasiewicz Maria, Serafinowicz Jacek, Ostatni wiślany paropław, 1983 nr 4, s. 25-27, ilustr.
120. Bartosz Adam, Cygańskie wozy, 1984 nr 1, s. 30-31, ilustr.
121. Bukal Grzegorz, Twierdza kłodzka, 1983 nr 3, s. 30-33, ilustr.
122. Czudek Henryk, Łagoda Grażyna, Mosty, 1985 nr 1, s. 39-42, ilustr.
123. Duda Jerzy, Ulice, 1985 nr 1, s. 34-38, ilustr.
124. Gradowski Michał, Krzesiwa, 1985 nr 2, s. 34-35, ilustr.
125. Gradowski Michał, Zapalniczki benzynowe, 1985 nr 3-4, s. 66-68, ilustr.
126. Guttmejer Karol, Fabryczny zespół w Ciechanowie, 1984 nr 3, s. 33-35, ilustr.
127. Konarska Alicja, Wyroby konwisarskie, 1984 nr 4, s. 32-35, ilustr.
128. Kryciński Stanisław, Kamienne świątki z Bartnego, 1985 nr 3-4, s. 61-65, ilustr.
129. Kurzątkowski Mieczysław, Zabytkowe samochody, 1985 nr 3-4, s. 52-54, ilustr.
130. Lipiec Wojciech, Tapety, 1985 nr 3-4, s. 55-60, ilustr.
131. Polak Tadeusz, Odboje i pachołki bramne, 1984 nr 4, s. 19-22, ilustr.
132. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Uprzęże bałagulskie, 1984 nr 2, s. 39-40, ilustr.
133. Pruszyński Jan Piotr, Polifony, 1983 nr 1, s. 44-46, ilustr.
134. Przyłęcki Mirosław, Cukrownia w Konarach, 1984 nr 1, s. 24-25, ilustr.
135. Pustoła-Kozłowska Ewa, "Nasza" drukarnia, 1984 nr 2, s. 34-35, ilustr.
136. Scheer Andrzej, Krzyże i kapliczki pokutne, 1984 nr 1, s. 26-29, ilustr.
137. Sękowski Kazimierz, Przedmioty żeliwne, 1984 nr 2, s. 36-38, ilustr.
138. Skrok Zdzisław, Ars funebris, 1984 nr 4, s. 28-31, ilustr.
139. Tarczyński Jan, Motocykle, 1983 nr 2, s. 47-51, ilustr.
140. Wan Barbara Ewa, Gazownia wolska, 1983 nr 4, s. 23-25, ilustr.
141. Wiklak Henryk, Ziemne kopce, 1983 nr 3, s. 33-34, ilustr.

X. Z WARSZTATU KONSERWATORA (dział)
142. Modele zabytków [Rozmowa z Marią Tebinką], 1985 nr 3-4, s. 69-73, ilustr.
143. Narbutt Mirosław, Nieznana pamiątka w Malborku, 1984 nr 2, s. 41-42, ilustr.
144. "Panorama Racławicka"[Rozmowa ze Stanisławem Filipiakiem], 1985 nr 2, s. 36-43, ilustr.
145. Piwek Andrzej, Romańszczyzna w Oliwie, 1984 nr 1, s. 32-34, ilustr.
146. Potz Jan, Mozaika na Piotrkowskiej, 1984 nr 3, s. 38-40, ilustr.
147. Walczak Anna, Przywracanie zaginionych krajobrazów, 1984 nr 4, s. 36-38, ilustr.
148. Walczy Łukasz, O konserwacji Ołtarza Mariackiego, 1983 nr 2, s. 54-56, ilustr.
149. Wawrzeńczak Andrzej, Znaki wodne, 1983 nr 3, s. 35-36, ilustr.
150.Zawadzka-Roman Joanna, Zadanie dla detektywa, 1985 nr 3-4, s. 73-76, ilustr.
151. Żurawscy Teresa i Wrzesław, Karety Jana III Sobieskiego, 1983 nr 1, s. 47-50, ilustr.

XI. TYLKO DLA KONSERWATORÓW AMATORÓW(cykl)
152. Sękowski Stefan, Walka z korozją (1), 1984 nr 3, s. 41-43, ilustr.
153. Sekowski Stefan, Walka z korozją (2), 1984 nr 4, s. 39-41, ilustr.
154. Sękowski Stefan, Walka z korozją (3), 1985 nr 1, s. 43-45, ilustr.
155. Sękowski Stefan, Walka z korozją (4), 1985 nr 3-4, s. 77-78, ilustr.

XII. KONKURSY (dział)
156. Halota Zofia, Godne naśladowania, 1983 nr 2, s. 44-45, ilustr.
157. (h), Zielniewicz Tadeusz, ... na najlepszego użytkownika, 1985 nr 1, s. 46-47, ilustr.
158. ICOMOS, [Konkurs ICOMOS i MKiS na najlepszego użytkownika drewnianego obiektu zabytkowego], 1985 nr 3-4, s. 104, ilustr.
159. Malujemy ikony i cerkwie, 1985 nr 3-4, s. 102-103, ilustr.
160. Milewski Józef, Samochodem do zabytków, 1983 nr 1, s. 51-53, ilustr.

XIII. ZABYTKI NA TURYSTYCZNYCH SZLAKACH(dział)
161. Chodyński Antoni Romuald, Refleksje nad zabytkami Polski prowincjonalnej, 1985 nr 1, s. 48-51, ilustr.
162. Domańska Hanna, Młyny wodne Gdańska, 1985 nr 3-4, s. 83-86, ilustr.
163. Gaczoł Andrzej, Tenczyn - malownicze ruiny wspaniałej rezydencji, 1983 nr 1, s. 54-55, ilustr.
164. Gaczoł Andrzej, Zamek w Dzikowie, 1984 nr 1, s. 35-38, ilustr.
165. Gaczoł Andrzej, Zamek w Zatorze, 1984 nr 3, s. 44-46, ilustr.
166. Gawlicki Marcin, Dwór hiszpański w Sopocie, 1984 nr 1, s. 39-40, ilustr.
167. Gawlicki Marcin, Dwór Józefa Wybickiego w Będominie, 1983 nr 2, s. 57-58, ilustr.
168. Guttmejer Karol, W Krośnie na Warmii, 1984 nr 2, s. 49, ilustr.
169. Jakubiec Jacek, Dwór "Czarne", 1985 nr 3-4, s. 79-82, ilustr.
170. Jurasz Tomasz, Węgrów - zwierciadło Twardowskiego, 1983 nr 2, s. 61, ilustr.
171. Kowalski Krzysztof, W Krzemionkach fedrują!, 1984 nr 3, s. 48-49, ilustr.
172. Krzesiński Marian, Wyśnierzyce - zagadki monstrancji, 1983 nr 4, s. 37-38, ilustr.
173. Kurzątkowska Alicja, Secesyjny pałac w Kraczewicach, 1983 nr 3, s. 37-38, ilustr.
174. Lange Tadeusz W., Jak to było naprawdę z Wangiem,1984 nr 2, s. 47-48, ilustr.
175. Maliszewski Michał, Wang - świątynia szczęśliwych małżeństw,1983 nr 2, s. 62-64, ilustr.
176. [Nowiński Krzysztof] (K), Dybów - drugi zamek toruński,
177. Ober Marek, Trzcinisko, 1985 nr 2, s. 47-49, ilustr.
178. Puciata-Pawłowska Jadwiga, Gotyckie stalle w kościele NMP w Toruniu, 1984 nr 4, s. 42-45, ilustr.
179. Ruszkowski Andrzej, Dwór w Wodzieradach, 1984 nr 4, s. 49, ilustr.
180. Samek Jan, Kaplica w Jerzmanowicach, 1984 nr 1, s. 40-41, ilustr.
181. Samek Jan, Późnobarokowe ambony na Śląsku, 1984 nr 2, s. 46-47, ilustr.
182. Samek Jan, Sandomierski “krzak ognisty", 1983 nr 4, s. 36, ilustr.
183. Samek Jan, Zapomniany zabytek w Siewierzu, 1983 nr 3, s. 39, ilustr.
184. Sękowski Janusz, Zbór kalwiński w Żychlinie, 1983 nr 3, s. 40-42, ilustr.
185. Skibiński Wiesław, Zegar ratuszowy w Brzegu, 1984 nr 2, s. 50, ilustr.
186. Skrok Zdzisław, Dla kogo czerski zamek?, 1983 nr 4, s. 34-35, ilustr.
187. Spychała Jerzy, W Widawie, 1984 nr 3, s. 47-48, ilustr.
188. Styk Józef, Chodel - kościół gotycko - renesansowy, 1983 nr 2, s. 59-60, ilustr.
189. Ślęzak Władysława, Bytom - 730 lat, 1985 nr 2, s. 44-47, ilustr.
190. Ślizińska Milada, Podkowa Leśna, 1983 nr 4, s. 28-33, ilustr.
191. Trajdos Tadeusz M., Dwa barokowe kościoły Orawy, 1985 nr 3-4, s.86-87, ilustr.
192. Trajdos Tadeusz M., Kościół w Szczawnicy, 1984 nr 1, s. 41-42, ilustr.
193. Trajdos Tadeusz M., Sromowce Wyżne, 1983 nr 4, s. 38-40, ilustr.
194. Urban Jacek, Lubiń - kościoły i klasztor benedyktynów, 2983 nr 1, s. 56-58, ilustr.

XIV. POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE (dział)
195. Brykowski Ryszard, Kahlenberg i jego zabytki, 1983 nr 1, s. 59-61, ilustr.
196. Gaczoł Andrzej, Polacy w Wenecji, 1984 nr 3, s. 50-52, ilustr.
197. Gaj-Piotrowski Wilhelm, Pomnik Klementyny Sobieskiej w Watykanie, 1984 nr 4, s. 50-51, ilustr.
198. Gaj-Piotrowski Wilhelm, Rzymskie pamiątki po królewiczu Sobieskim, 1983 nr 4, s. 41, ilustr.
199. Głazek Dorota, Trzecie Muzeum Polskie w Rapperswilu, 1983 nr 3, s. 46-48, ilustr.
200. Michałowska Marta, Niektóre polonica w Europie, 1984 nr 2, s. 51, ilustr.
201. Michałowska Marta, Wazowskie tekstylia herbowe, 1985 nr 1, s. 52-53, ilustr.
202. Nicieja Stanisław Sławomir, Dzieła Juliana Markowskiego we Lwowie, 1985 nr 2, s. 55-57, ilustr.
203. Nowicki Paweł F., Polacy na "Kaukaskiej Riwierze", 1984 nr 3, s. 52-53, ilustr.
204. Rudzki Marek, Zapomniany ślad, 1984 nr 1, s. 54, ilustr.

XV. Z ZAGRANICY (dział)
205. Brykowski Ryszard, Drewniana średniowieczna architektura kościelna w Anglii, 1984 nr 1, s. 46-48, ilustr.
206. Brykowski Ryszard, Najstarszy drewniany kościół na świecie, 1983 nr 2, s. 65-67, ilustr.
207. Kibic Karel, Zabytki techniki w Czechach, 1985 nr 1, s. 54-57, ilustr. [tłum. Magdalena Gumkowska]
208. Kowalski Krzysztof, Joga, tantra i seks, 1985 nr 3-4, s. 99-101, ilustr.
209. Kowalski Krzysztof, W kraju Dżyngis-Chana, 1984 nr 1, s. 49-51, ilustr.
210. Mayer Josef, Emblematy na praskich kamienicach, 1983 nr 2, s. 67-69, ilustr. [tłum. Magdalena Gumkowska]
211. Naumowa Nina, Rajkowa Natalia, Bułgarskie zabytki pod ochroną UNESCO, 1985 nr 3-4, s. 97-99, ilustr. [tłum. Magdalena Gumkowska]
212. Sieczko Dorota i Witold, Budda się uśmiechnął, 1983 nr 1, s. 62-63, ilustr.
213. Sieczko Dorota i Witold, Indie - mauzoleum miłości,1984 nr 3, s. 54, ilustr.
214. Stepień Piotr, Dziedzictwo Zielonej Wyspy, 1983 nr 4, s. 45-47, ilustr.
215. Stępień Piotr, Zamki Hiszpanii, 1983 nr 3, s. 49-55, ilustr.
216. Szczerba Waldemar, Fortyfikacje Malty, 1984 nr 4, s. 54-58, ilustr.
217. Trinidad, 1984 nr 3, s. 55-56, ilustr.
218. Vošahlik Aleš, Praskie metro a zabytki, 1984 nr 2, s. 55-57, ilustr. [tłum. Magdalena Gumkowska].
219. Wawrzeńczak Andrzej, Gruba Małgorzata w Tallinie, 1983 nr 1, s. 63, ilustr.
220. Wawrzeńczakowie Krystyna i Andrzej, Hue - Cudowna Stolica, 1984 nr 1, s. 51-53, ilustr.
221. Żurawski Wrzesław, Manuelino, 1984 nr 2, s. 57-59, ilustr.

XVI. ZBIORY I ZBIERACZE (dział)
222. Bruszewski Andrzej, Kolekcjonerstwo Franciszka Starowieyskiego, 1984 nr 2, s. 52-54, ilustr.
223.Czarnowski Adam, Pocztówki - moje hobby, 1985 nr 2, s. 50-54, ilustr.
224. Guzowska Marzena, Varsaviana i varsavianiści, 1983 nr 4, s. 42-44, ilustr.
225. Pruszyński Michał, Moje spotkania z Sobieskim, 1985 nr 3-4, s. 92-94, ilustr.
226. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Res equitana, 1983 nr 3, s. 43-45, ilustr.
227. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Zbieramy... guziki, 1985 nr 3-4, s. 95-96, ilustr.
228. Zachuta Leszek, Kolekcja Andrzeja Swaryczeskiego, 1984 nr 4, s. 51-53, ilustr.
229. Zachuta Leszek, Orły, orzełki..., 1984 nr 1, s. 43-45, ilustr.

XVII. ROZMAITOŚCI (dział)
230. Anacka-Łyjak Maria, Nazwa - świadectwo zdarzeń, 1983 nr 3, s. 59-60.
231. Augustyniak Jerzy, Uwaga - rozbierają zamek!, 1985 nr 3-4, s.105, ilustr.
232. Bołdok Sławomir, Do "Desy"..., 1984 nr 4, s. 61-62
233. Borowiejska-Birkenmajerowa Maria, Kraków - pamiątki Wiktorii Wiedeńskiej, 1983 nr 1, s. 66-67, ilustr.
234. [Domagalski Marek] (md), Żagańscy opiekunowie zabytków, 1984 nr 3, s. 60-62, ilustr.
235. Gołos Jerzy, Autentyki czy falsyfikaty, 1983 nr 1, s. 64-65, ilustr.
236. Gołos Jerzy, Autentyków i falsyfikatów ciąg dalszy, 1984 nr 1, s. 63, ilustr.
237. Górski Tadeusz, Do "Desy" czy na "perski jarmark"..., 1985 nr 3-4, s. 110, ilustr.
238. Gradowski Michał, Tajemniczy znak na srebrach warszawskich, 1983 nr 1, s. 69, ilustr.
239. Kempa Andrzej, Prekursor "Spotkań z Zabytkami", 1983 nr 3, s. 58-59, ilustr.
240. Kilarska Elżbieta, Renesansowy piec w Dworze Artusa, 1984 nr 3, s. 58-60, ilustr.
241. Kłysińska-Szczubiałka Jadwiga, Spotkanie z "Poznaj swój kraj", 1983 nr 4, s. 61, ilustr.
242. [Kobielski Bolesław, Domagalski Marek] (BKMD), Jeden z bardzo wielu..., 1983 nr 3, s. 60, ilustr.
243. Krzyżanowska Hanna, Uwaga gospodarze zabytków!, 1985 nr 1, s. 61.
244. Kubiak Janusz, Historia to również legendy!, 1983 nr 2, s. 70, ilustr.
245. Mączyński Ryszard, Mauzoleum rzymskich męczenników, 1983 nr 3, s. 56-58.
246. Michalczuk Stanisław, Zamki w ginącym krajobrazie, 1983 nr 4, s. 63, ilustr.
247. Natusiewicz Ryszard, Z ołówkiem w ręku, 1985 nr 1, s. 61-64.
248. [Nowiński Krzysztof] (kmn), "Cudze chwalimy...", 1984 nr 1, s. 62, ilustr.
249. [Nowiński Krzysztof] (k), Dzwon bez dźwięków, 1984 nr 3, s. 62, ilustr.
250. [Nowiński Krzysztof] (K), Międzynarodowa organizacja konserwatorska, 1985 nr 2, s. 62.
251. Nowiński Krzysztof, Piękno ocalone, 1983 nr 4, s. 61-62, ilustr.
252. Nowiński Krzysztof, Żywi umarłym, 1985 nr 1, s. 58-59, ilustr.
253. Olszewski Juliusz, Adaptacja folwarku Scheiblera w Łodzi, 1985 nr 2, s. 61-62, ilustr.
254. Pągowski Stefan, Zabytki w ekslibrisie, 1984 nr 2, s. 61, ilustr.
255. Potz Jan, Rawenna i Łódź, 1985 nr 3-4, s. 106-107, ilustr.
256. PRA- Prawnuk Piotra. Dworskie menu, 1985 nr 3-4, s. 109, ilustr.
257. Pruszyński Jan P., Wielka wyprzedaż, czyli kto się zna na zabytkach?, 1984 nr 4, s. 60-62, ilustr.
258. Rejduch Samkowa Izabela, Witraże w krakowskiej synagodze, 1985 nr 1, s. 60, ilustr.
259. Sałaciński Sławomir, Zalewski Marek, Krzemionki - wczoraj, dziś, jutro, 1985 nr 2, s. 62-63, ilustr.
260. Samek Jan, Zapomniane norymbergiana w Polsce, 1984 nr 3, s. 57-58, ilustr.
261. Samek Jan, Zapomniane sobiesciana w Krakowie, 1983 nr 1, s. 68, ilustr.
262. Sawicki Olgierd, Warszawska synagoga, 1985 nr 3-4, s. 105-106, ilustr.
263. Serafinowicz Jacek T., "Le charme discret de la bourgeoisie", 1983 nr 4, s. 53-56, ilustr.
264. Sokólski Karol, Różdżka i zabytki, 1984 nr 2, s. 60.
265. Sołtysiak Maria, O rogatkach warszawskich raz jeszcze..., 1983 nr 4, s. 56-59, ilustr.
266. Sozyko Dymitr, Grób Rozalii Zamoyskiej?, 1983 nr 4, s. 60, ilustr.
267. Spyra Aleksander, Drukarnia w Pszczynie, 1984 nr 1, s. 60, ilustr.
268. Trajdos Tadeusz M., Cerkwi w Chyrowej grozi zagłada, 1984 nr 2, s. 59-60, ilustr.
269.Wesołowska Helena, Czy nie ma ratunku dla zabytków Milanówka?, 1983 nr 2, s. 71-74, ilustr.
270. Wierzbicka Bożena, Starożytnicy warszawscy, 1983 nr 4, s. 51-53, ilustr.
271. Wojalski Mirosław Z., Z dziejów kolei żelaznych w Łodzi, 1984 nr 1, s. 60-62, ilustr.
272. Zabytkowa Łódź w fotografii, 1985 nr 3-4, s. 110-111, ilustr.

XVIII. NIECODZIENNE MUZEA (cykl)
273. Kowalski Krzysztof, "Farmacja" na poddaszu, 1984 nr 4, s. 63, ilustr.
274. [Nowiński Krzysztof] (kmn), Muzeum Rybackie w Helu, 1983 nr 2, s. 74, ilustr.
275. [Nowiński Krzysztof] (k), Żaglowiec muzeum, 1984 nr 2, s. 62, ilustr.
276. Serafinowicz Jacek, Muzeum Wisły, 1984 nr 1, s. 58-59, ilustr.

XIX. LISTY DO REDAKCJI(dział)
277. Adamczyk Ryszard, [dot. rozmowy z T. Polakiem, poz. 113], 1984 nr 3, s. 63.
278. Behal Ewa, [dot. Cmentarza ewangelickiego w Gutowie], 1983 nr 3, s. 64.
279. Braksal Andrzej, [dot. ochrony ruiny kościoła we wsi Strachocin koło Stargardu Szczecińskiego], 1983 nr 3, s. 64.
280.Chrzanowski Tadeusz, [ dot. artykułu H. Domańskiej, poz. 7], 1984 nr 2, s. 63-64, ilustr.
281. Citak Marek, [dot. kirkuta w Krynicy], 1983 nr 1, s. 78-79, ilustr.
282. Czerner Olgierd, [dot. Rozbiórki budynku stacji kolejowej Piekary-Szarlej, proj. L. Niemojewskiego], 1983 nr 1, s. 77-78, ilustr.
283. Danielkiewicz Marek, [dot. kirkuta w Lubartowie], 1985 nr 3-4, s. 111.
284. Durko Janusz, [dot. działalności redakcji "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 2, s. 76.
285. Flis Jerzy, [ dot. handlu dziełami sztuki i kolekcjonerstwa], 1984 nr 3, s. 64.
286. Gaczoł Andrzej, [dot. konserwacji cmentarza w Łuczanowicach], 1984 nr 2, s. 63, ilustr.
287. Gradowski Michał, [dot. felietonu "Wygraliśmy!", poz. 87], 1985 nr 3-4, s.111.
288. Huebnerowie J. i A., [dot. nr 8, 1982 "Spotkań za Zabytkami"], 1983 nr 1, s. 80.
289. Janowicz Jerzy, [dot. nr 7, 1981 "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 1, s. 77.
290. Kłosińska Elżbieta, [dot. kirkutów w Szczebrzeszynie i Łańcucie], 1983 nr 2, s. 80.
291. Komornicki Wiesław, [dot. nr 2, 1983 "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 4, s. 64.
292. Kotasiak Wojciech, [dot. art. K. Kowalskiego nt. krzemionek nr 3, 1984 "Spotkań z Zabytkami"], 1985 nr 2, s. 64.
293. Kowalczyk Jerzy, [dot. nr 8, 1982 "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 1, s. 80.
294. Kowalski Wieńczysław, [dot. ochrony twierdzy Dęblin], 1984 nr 1, s. 64.
295. Krasowski Janusz, [dot. odbudowy i konserwacji katedry w Kołobrzegu], 1983 nr 4, s. 64.
296. Kruk Stefan, [dot. dewastacji dworu w Lublinie w dzielnicy Węglin], 1985 nr 3-4, s. 112.
297. Kryciński Stanisław, [dot. art. K. Woźniaka, "Spiskie żeliwne krzyże nagrobne" nr 7, 1981 "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 4, s. 79, ilustr.
298. Kryciński Stanisław, [dot. krzyży nagrobnych na cmentarzu w Górznie], 1983 nr 4, s. 63-64, ilustr.
299. Laskowski Wiesław, [dot. działalności firm polonijnych, poz. 113, 276], 1984 nr 4, s. 64.
300. Machnikowski Wiesław Br., [dot. kirkuta w Międzyrzeczu Podlaskim], 1984 nr 3, s. 64.
301. Makowiecki Jerzy, [dot. kolekcjonerstwa i handlu dziełami sztuki nr 4, 1983 "Spotkań z Zabytkami"], 1984 nr 1, s. 64.
302. Mroczek Roch, [dot. felietonu "Wygraliśmy!", poz. 87], 1985 nr 3-4, s. 111.
303. Olejarczyk Bogdan, [dot. cmentarzy w Rzeszowie, Libuszy, Gogołowie, Zręcinie, Jaśle], 1984 nr 4, s. 64.
304. P. B. [dot. interwencji w sprawie dewastacji pałacu Szembeków we wsi Poręba-Żegoty], 1984 nr 4, s. 64.
305. Parafinowicz Sławomir, [dot. art. J. pajdy o cmentarzach z I wojny światowej, w Beskidzie Niskim i na Pogórzu nr 8, 1982 "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 3, s. 64.
306. Patecki Mirosław, [dot. nr 8, 1982 "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 2, s. 79-80.
307. Pawłowski Piotr, [dot. nr 4, 1983 "Spotkań z Zabytkami"], 1984 nr 3, s. 63-64.
308. Płonka Jan, [dot. ankiety "Przyszłość ochrony zabytków" nr 8, 1982 "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 2, s. 77-78.
309. Pniewski Tadeusz, [dot. cmentarzy w Kaliszu], 1983 nr 1, s. 80.
310. Podniesiński Ryszard, [dot. ratowania zabytków Torunia], 1984 nr 1, s. 64.
311. Polak Tadeusz, [dot. działalności redakcji "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 3, s. 63.
312. Polak Tadeusz, [odpowiedź R. Adamczykowi, poz. 276], 1984 nr 3, s. 63.
313. Przerażeni licealiści [dot. dewastacji kościoła ewangelickiego w Złotym Stoku], 1983 nr 4, s. 64.
314. Przyrowski Paweł, [dot. dewastacji dworów], 1984 nr 2, s. 64.
315. Ruchel Tadeusz, [dot. ratowania miasteczka Kańczuga], 1983 nr 1, s. 80.
316. Sąciński Grzegorz, [dot. dewastacji zamku w Kamieńcu Ząbkowickim], 1985 nr 1, s. 64.
317. Sopart Dominik, [dot. dewastacji zamku w Pieszycach], 1984 nr 4, s. 64.
318. Strzelecki Mieczysław, [dot. art. tegoż autora "Chcieć i musieć", poz. 60], 1985 nr 3-4, s. 112.
319. Szczepanek Tadeusz, [dot. art. W. Niewaldy "Szałasy pasterskie" nr 10, 1982 "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 3, s. 63-64.
320. Szczepański Andrzej, [dot. nr 8, 1982 "Spotkań z Zabytkami"], 1983 nr 2, s. 78-79.
321. Szewczyk Mieczysław, [dot. zabezpieczenia wiatraka drewnianego w Bielsku Podlaskim], 1985 nr 3-4, s. 112.
322. Świątkowska Ewa, [dot. pińczowskich kamieniołomów], 1983 nr 2, s. 80.
323. Świerczewski Stefan, [dot. dawnej kaplicy romańskiej w miejscowości Rurka], 1984 nr 1, s. 64, ilustr.
324. Tymińska Barbara, [wiersz nawiązujący do cyklu M. Rydla "Jam dwór polski..."], 1985 nr 3-4, s. 111.
325. Wawrzeńczak Andrzej, [dot. zabezpieczenia antywłamaniowego], 1983 nr 2, s.78.
326. Witek Jan, [dot. działalności firm polonijnych, poz.316, por. poz. 280], 1984 nr 4, s. 64.
327. Wojnowska Danuta B., [dot. krzyża przydrożnego we wsi Rdułtowice], 1983 nr 3, s. 64.
328. [dot. zakupu obiektów zabytkowych], 1983 nr 2, s.76-77.

XX. ZABYTKI I POEZJA (dział)
329. Baliński Stanisław, Panorama Warszawy, 1983 nr 4, III okładka.
330. Bergel Rajmund, Toruń - poemat starych murów, 1984 nr 4, III okładka.
331. Gałczyński Konstanty Ildefons, Robota [z poematu "Wit Stwosz"], 1983 nr 2, III okładka.
332. Harasymowicz Jerzy, Pejzaż dla Ali, 1984 nr 1, III okładka.
333. Laskowski Kazimierz, A czymżeś ty dla mnie, wiosko..., 1985 nr 3-4, III okładka.
334. Laskowski Kazimierz, Dwór, 1984 nr 3, III okładka.
335. Lenartowicz Teofil, Bitwa Racławicka (fragmenty), 1985 nr 2, III okładka.
336. Leśmian Bolesław, Wiatrak, 1985 nr 1, III okładka.
337. Ośniałowski Marian, Wilanów, 1983 nr 1, III okładka.
338. Rymkiewicz Aleksander, Świątki, 1984 nr 2, III okładka.
339. Staff Leopold, Dworek, 1983 nr 3, III okładka.

INDEKS OSOBOWY
A
Adamczyk Jan Leszek 118
Adamczyk Ryszard 277
Anacka-Łyjak Maria 230
Augustyniak Jerzy 231
B
(BKMD) zob. Kobielski Bolesław, Domagalski Marek
Baliński Stanisław 329
Barbasiewicz Maria 119
Bartosz Adam 120
Behel Ewa 278
Bergel Rajmund 330
Białostocki Jan 2
Biegański Piotr 3, 108
Birkenmajerowa Maria Borowiejska zob. Borowiejska-Birkenmajerowa Maria
Bołdok Sławomir 232
Borowiejska-Birkenmajerowa Maria 4, 233
Braksal Andrzej 279
Bruszewski Andrzej 108, 222
Brykowski Ryszard 195, 205, 206
Bukal Grzegorz 121
C
Chodyński Antoni Romuald 161
Chrzanowski Tadeusz 6, 280
Chrzanowski Tadeusz 5
Ciara Zdzisław 1
Citak Marek 281
Cydzik Jacek 111
Czarnowski Adam 223
Czekaj Mieczysław 117
Czerner Olgierd 113, 282
Czudek Henryk 122
Czyszek Justyna Golc zob. Golc-Czyszek Justyna
D
Danielkiewicz Marek 283
Domagalski Marek 76, 234, 242
Domańska Hanna 7, 8, 162, 280
Drogorób Bogumił 94
Duda Jerzy 123
Durko Janusz 284
F
Fijałkowski Wojciech 9, 109
Filipiak Stanisław 144
Flis Jerzy 285
G
Gaczoł Andrzej 10, 94, 163-165, 196, 286
Gaj-Piotrowski Wilhelm 197, 198
Galicka Izabella 11
Gałczyński Konstanty Ildefons 331
Gawarecki Henryk 12
Gawlicki Marcin 166, 167
Głazek Dorota 199
Golc-Czyszek Justyna 13
Gołos Jerzy 235, 236
Górski Tadeusz 237
Gradowski Michał 124, 125, 238, 287
Gregorkiewicz Kazimierz 1
Grodzicki Jakub 11
Grodziska-Ożóg Karolina 96
Gruszecki Andrzej 14-16
Grzegorczyk Elżbieta 97
Gumkowska Magdalena 207, 210, 211, 218
Guttmejer Karol 126, 168
Guzowska Marzena 109, 224
H
(h) 157
Halota Zofia 156
Harasymowicz Jerzy 332
Huebner A. 288
Huebner J. 288
J
Js zob. Serafinowicz Jacek
Jakubiec Jacek 169
Jan III Sobieski 9, 151, 225
Janowicz Jerzy 289
Jaroszewski Tadeusz Stefan 17
Jaworski Tadeusz 18, 19
Jeleński Andrzej 110, 111
Jurasz Tomasz 170
K
(k) zob. Nowiński Krzysztof
(K) zob. Nowiński Krzysztof
(kmn) zob. Nowiński Krzysztof
Kajzer Leszek 20
Kalinowski Wojciech 21
Kalwajtys Elżbieta 22
Kamzowa Alicja Karłowska zob. Karłowska-Kamzowa Alicja
Karłowska-Kamzowa Alicja 23
Kasprzycki Jerzy 24
Kempa Andrzej 239
Kibic Karel 207
Kilarska Elżbieta 240
Kłosińska Elzbieta 290
Kłysińska-Szczubiałka Jadwiga 241
Kobielski Bolesław 242
Komornicki Wiesław 291
Konarska Alicja 127
Konopka Marek 25
Kornecki Marian 78
Kościelniak Lech J. 26
Kotasiak Wojciech 292
Kowalczyk Jerzy 293
Kowalski Krzysztof 60, 89, 171, 208, 209, 273
Kowalski Marian 68
Kowalsi Stanisław 110
Kowalski Wieńczysław 294
Kozłowska Ewa Pustoła zob. Pustoła-Kozłowska Ewa
Krasowski Janusz 295
Krawczyk Jarosław 27
Kruk Stefan 296
Kryciński Stanisław 28, 128, 297, 298
Krzesiński Marian 172
Krzyżanowska Hanna 18, 19, 243
Krzyżanowski Lech 29
Kubiak Janusz 30, 31, 44, 90, 91, 244
Kubica Tadeusz L. 32
Kurzatkowska Alicja 173
Kurzatkowski Mieczysław 129
Kwilecki Stefan 33
L
Lange Tadeusz W. 174
Laskowski Kazimierz 333, 334
Laskowski Wiesław 299
Lenartowicz Teofil 335
Leśmian Bolesław 336
Lewick Maria 34-38
Lipiec Wojciech 130
Lubański Andrzej 39
Lubocka Maria 40
Ł
Łagoda Grażyna 122
Łyjak Maria Anacka zob Anacka-Łyjak Maria
M
(md) zob.Domagalski Marek
Machnikowski Wiesław B. 300
Maj Zbigniew 41
Majewski Alfred 42, 111
Makowiecki Jerzy 301
Maliszewski Michał 175
Mansfeld Bogusław 43
Markowski Julian 202
Matusiak Marian 70
Mayer Josef 210
Mączyński Ryszard 245
Merimee Prosper 27
Michalczuk Stanisław 246
Michałowska Marta 200, 201
Milewski Józef 160
Mroczek Roch 302
N
Narbutt Mirosław 143
Natusiewicz Ryszard 247
Naumowa Nina 211
Nesteruk Małgorzata 77
Nicieja Stanisław Sławomir 202
Niemojewski Lech 282
Niewalda Waldemar 319
Niewiadomski Zbigniew Prus zob. Prus-Niewiadomski Zbigniew
Nowicki Paweł F. 203
Nowiński Krzysztof 44-46, 98, 112-114, 176, 248-252, 274, 275
O
Ober Marek 47, 48, 99, 177
Olejarczyk Bogdan 303
Olszewski Juliusz 253
Ośniałowski Marian 337
Ożóg Karolina Grodziska zob. Grodziska-Ożóg Karolina
P
P.B. 304
Paprocki Bogusław 100
Parafinowicz Sławomir 305
Patecki Mirosław 306
Pawłowska Jadwiga Puciata zob. Puciata-Pawłowska Jadwiga
Pawłowski Piotr 307
Pagowski Stefan 50, 254
Penkalla Adam 101
Peksowa Ewelina 45
Piotrowski Wilhelm Gaj zob. Gaj-Piotrowski Wilhelm
Piwek Andrzej 145
Płonka Jan 308
Pniewski Tadeusz 309
Podniesiński Ryszard 310
Polak Tadeusz 51, 114, 131, 277, 312, 313
Połom Paweł 1
Potz Jan 146, 255
Prawnuk Piotra 256
Prus-Niewiadomski Zbigniew 132, 226, 227
Pruszyński Jan Piotr 133, 257
Pruszyński Michał 225
Przyłęcki Mirosław 52, 134
Przyrowski Paweł 314
Puciata-Pawłowska Jadwiga 53, 178
Pustoła-Kozłowska Ewa 54, 135
R
Rajkowa Natalia 211
Rejduch-Samkowa Izabela 102, 103, 258
Rejmanowski Maciej 1
Roman Joanna Zawadzka zob. Zawadzka-Roman Joanna
Ruchel Tadeusz 316
Rudzki Marek 204
Ruszkowski Andrzej 179
Rydel Maciej 73-76, 115, 324
Rymkiewicz Aleksander 338
Rzempołuch Andrzej 71
S
Sałaciński Sławomir 259
Samek Jan 180-183, 260, 261
Samkowa Izabela Rejduch zob. Rejduch-Samkowa Izabela
Sarnik Maria 55
Sawa-Sroczyńska Bogumiła 56
Sawicki Olgierd 262
Sąciński Grzegorz 317
Scheer Andrzej 136
Scheibler Karol 253
Serafinowicz Jacek 57, 92, 115, 119, 263, 276
Sękowski Janusz 184
Sękowski Kazimierz 137
Sękowski Stefan 152-155
Sieczko Dorota 212, 213
Sieczko Witold 212, 213
Skibiński Wiesław 185
Skrok Zdzisław 79, 93, 138, 186
Sobieska Klementyna 198
Sobieski Aleksander Benedykt Stanisław 198
Sokólski Karol 264
Sołtysiak Maria 265
Sopart Dominik 318
Sozyko Dymitr 266
Spychała Jerzy 187
Spyra Aleksander 267
Sroczyńska Bogumiła Sawa zob. Sawa-Sroczyńska Bogumiła
Staff Leopold 339
Stankiewicz Jerzy 58, 59, 116
Starowieyski Franciszek 222
Stępień Piotr 214, 215
Strzelecki Mieczysław 60, 318
Stwosz Wit 331
Styk Józef 188
Swaryczewski Andrzej 228
Swiszczowski Stefan 61
Sygietyńska Hanna 11
Szczepanek Tadeusz 319
Szczepański Andrzej 320
Szczerba Waldemar 216
Szczubiałka Jadwiga Kłysińska zob. Kłysińska-Szczubiałka Jadwiga
Szewczyk Mieczysław 322
Ś
Ślęzak Władysław 189
Ślizińska Milada 190
Świątkowska Ewa 322
Świerczewski Stefan 323
T
T.M.T. zob. Trajdos Tadeusz M.
Tarczyński Jan 139
Tebinka Maria 142
Tondos Barbara 80
Trajdos Tadeusz M. 81, 104, 105, 117, 191-193, 268
Trzciński Andrzej 106
Tymińska Barbara 325
U
Urban Jacek 194
V
Vošahlik Aleš 218
W
Walczak Anna 147
Walczy Łukasz 148
Wan Barbara Ewa 140
Wawrzeńczak Andrzej 149, 219, 220, 325
Wawrzeńczak Krystyna 220
Wazowie 201
Wesołowska Helena 269
Wierzbicka Bożena 270
Wiklak Henryk 141
Witek Jan 326
Wojalski Mirosław Z. 271
Wojnowska Danuta B. 327
Woźniak Krzysztof 297
Wybicki Józef 167
Wyspiański Stanisław 53
Wyszkowski Marek 107
Z
Zabłocka Agnieszka 65
Zachuta leszek 228, 229
Zalewski Marek 259
Zamoyska Rozalia 266
Zawadzka-Roman Joanna 150
Zielniewicz Tadeusz 157
Zobolewicz Jan 1
Ż
Żurawska Teresa 151
Żurawski Jerzy 66
Żurawski Wrzesław 151, 221

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
A
Adżanta 212
Agra 213
Anglia 200, 205
B
Banica 158
Bartne 128
Beskid Niski 305
Bezławki 71
Będomin 167
Bielsk Podlaski 321
Bierutowice 174, 175
Brzeg 185
Bułgaria 211
Bytom 189
C
Chęciny 30
Chodel 188
Chyrowa 268
Ciechanów 126
Czechy 207
Czersk 57, 186
Czerwin 11
Czorsztyn 88, 287, 302
D
Dęblin 294
Doły Biskupie 118
Dybów zob. Toruń
Dziekanów 158
Dzierzgoń 161
Dzików zob. Tarnobrzeg
E
Elbląskie województwo 40
Europa 200
F
Frączków 157
G
Gdańsk 6, 7, 59, 162, 240, 280
- Oliwa 145
Godowa 158
Gogołów 303
Górzno 298
Greensted 206
Gutowo 278
H
Hel 8, 274
Hiszpania 215
Hue 220
I
Indie 208
Irlandia 214
J
Jasło 303
Jelenia Góra 169
Jerzmanowice 180
Jeziorka rz. 54
Julin 158
K
Kahlenberg 195
Kalisz 39, 309
Kalwa 161
Kamieniec Ząbkowicki 316
Kańczuga 315
Kaukaz 203
Kazimierz Dolny 66, 158
Kielce 100
Kłodzko 121
Kołobrzeg 295
Konary 134
Konstancin 79
Kończewice 161
Kraczewice 173
Kraków 4, 5, 32, 42, 102, 148, 156, 258, 261, 291
- Rakowice 96, 97
Kromołów 103
Krosno k. Ornety 168
Krynica 78, 104, 281
Krzemionki 171, 259, 292
Kunowo 52
L
Libusza 303
Lipnica Wielka 191
Lubartów 283
Lubiń 194
Lublin 107, 157
- Węglin 296
Lwów 202
Ł
Łańcut 290
Łódź 146, 252, 255, 271-273, 286
M
Malbork 143
Malta 216
Mątwy Wielkie 161
Miechów 158
Międzyrzecz Podlaski 300
Milanówek 269
Młochów 150
Mongolia 209
Muszyna 104
N
Niedzica 246
Norymberga 260
Nowy Staw 161
O
Oliwa zob. Gdańsk
Orawa 191
Osiek Włostybory 242
Ostrołęka 157
Ostrowiec Świętokrzyski 101
P
Paryż 204
Piekary - Szarlej 282
Pieszyce 317
Pińczów 322
Podkowa Leśna 190
Podwilk 191
Podgórze 305
Podgórze Przemyskie 28
Polska 58, 106, 161, 260
Pomorze Zachodnie 47, 48
Poręba - Żegoty 304
Portugalia 221
Praga 210, 218
Przesławice 158
Pszczyna 267
R
Raciążek 20
Radkowice 158
Radziłów 68
Rakowice zob. Kraków
Rapperswil 199
Rawenna 255
Rawa Mazowiecka 231
Rdułtwowice 328
Rurka 32
Rypin 94
Rzeszów 303
Rzym 198, 245
S
Sandomierz 182
Siewierz 183
Skalmierzyce 248
Skierniewice 230
Słomczyn 245
Solec 158
Sopot 13, 166
Spisz 297
Sromowce Wyżne 193
Stargard Szczeciński 279
Starchocin 279
Szczawnica 105, 192
Szczebrzeszyn 290
Szczecin 99
Sztokholm 201
Szwecja 200
Ś
Śląsk 136, 181
T
Tallin 219
Tarnobrzeg 164
- Dzików 164
Tarnów 120
Tatry 69
Tczew 276
Tenczyn 163
Toruń 1, 43, 178, 310, 330
- Dybów 176
Trinidad 217
Trzcińska 177
Tuchorza Nowa 158
Tychnowy 161
W
Warszawa 3, 17, 29, 38, 46, 51, 63, 87, 131, 140, 238, 249, 251, 252, 262-266, 270, 307, 318, 329, 337
- Wilanów 41, 109
Watykan 197
Wenecja 196
Węglin zob. Lublin
Węgrów 170
Węgry 200
Widawa 187
Widzeńsk 158
Wiedeń 233
Wieliczka 10, 22, 95
Wilanów zob. Warszawa
Wisła rz. 119, 276
Włochy 9
Wodzierady 179
Wyśmierzyce 172
Z
Zakopane 45, 80
Zamość 56
Zator 165
Złoczew 244
Złoty Stok 313
Zręcin 303
Ż
Żagań 234
Żuławka Sztumska 161
Żychlin 184

INDEKS RZECZOWY
A
Ambony 181
Architektura 1, 18, 19, 28, 34-36, 40, 43, 187, 190, 193, 195, 209-213, 219, 263, 269, 282, 328 Zob. tez baszty, budownictwo drewniane, cerkwie, cracoviana, dwory, folwarki, hotele, kaplice, katedry, klasztory, kościoły makiety miast i obiektów zabytkowych, oberże, opactwa, pałace, rogatki, ruiny historyczne, twierdze, urbanistyka, varsaviana, werandy, zamki
B
Baszty 6
Bryki 226
Budownictwo drewniane 67, 68, 70, 71, 93, 158, 205, 206
- zagrody wiejskie 28
C
Cerkwie 28, 159, 268
Cmentarze 65, 94-97, 99, 100, 105, 107, 193, 202, 252, 286, 303, 309
- ewangelickie 278
- muzułmańskie 106
- prawosławne 98
- wojenne 305
- żydowskie 101-104, 281, 283, 290, 300
zob.t eż krzyże nagrobne, nagrobki, rzeźba
Cracoviana 4, 5, 32, 42, 89, 90, 96, 97, 103, 148, 156
Cukrownie 134
D
Drukarnie 135, 267
Dwory 72, 92, 115, 166-168, 179, 242, 296, 314
Dzwony 161, 249
E
Ekslibrisy 254
Emblematy 210
F
Fabryki 118
Zob. też cukrownie, drukarnie, gazownie, papiernie
Faetony 226
Falsyfikaty, fałszerstwa 235, 236
Firmy polonijne 277, 299, 312, 326
Folwarki 253
Forty i fortyfikacje 7, 14-16, 216, 280
G
Gazownie 140
Grupa Robocza Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji zabytków Historii, Kultury i Muzealiów 250
Guziki 227
H
Handel dziełami sztuki 232, 237, 257, 285, 301
Hotele 86
I
ICOMOS (International Council Of Monuments And Sites) 158
Ikony 26, 159
J
Jadłospisy 256
K
Kamieniołomy 322
Kaplice 180, 323
Kapliczki pokutne 136
Karety 151, 226
Katedry 145, 295
Kirkuty zob. cmentarze żydowskie
Klasztory 157, 194, 214, 244
Klub Indywidualnych Użytkowników Zabytków 243
Kolej Żelazna 271
Kolekcjonerstwo i kolekcje 2, 222-229, 270, 285, 301
Konkursy 156-160, 272
Konserwatorstwo i konserwacja 10, 12, 21, 29, 66, 76, 148
- drewna 77
zob. też malarstwo, metale, rzeźba
Konwisarstwo 127
Kopalnie 10, 22
Kościoły 47, 48, 161, 170, 174, 175, 178, 188, 191-194, 205, 206, 279, 313
Krypty 138
Krzesiwa 124
Krzyże 328
- nagrobne 266, 297, 298
- pokutne 136
L
Landa 226
M
Makiety miast i obiektów zabytkowych 142
Malarstwo 53, 187, 200
- na szkle 45
- portretowe 161, 198, 200
zob. też Panorama Racławicka
Mauzolea 245
Metale - konserwacja i korozja
- brąz 154
- cyna 127, 155
- miedź 154
- ołów 155
- srebro 155, 238
- złoto 155
Militaria 228, 229
Miniatury 208
Młyny wodne 162
Monstrancje 172, 182, 183
Mosty 122
Motocykle 139
Mozaiki 146, 255
Muzea
- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku 275
- Farmacji w łodzi 273
- Okręgowe w Tarnowie 120
- Polskie w Rapperswilu 199
- Rybackie w Helu 274
- Wisły w Tczewie 276
N
Nagrobki i płyty nagrobne 198, 202, 204
O
Oberże 56
Ochrona środowiska naturalnego 23, 88, 287, 302
Odboje 131
Ogrody i parki 39, 98, 147, 150
Olifanty 236
Ołtarze 143, 148, 245
Opactwa 214
Osady Fabryczne 126
P
Pachołki bramne 131
Pałace 41, 109, 150, 157, 173, 220, 304
"Panorama Racławicka" 144
Papiernie 54
Parki zob. ogrody i parki
Paropławy 119
Piece 240
Piwnice 28
Pocztówki 223
Pojazdy zob. bryki, faetony, karety, kolej, landa, motocykle, paropławy, powozy, samochody, sanie, wozy cygańskie, wózki
Polichromia 53
Polifony 133
Polonica 195-204
Pomniki 11, 197
Powozy 226
Pracownie Konserwacji Zabytków 51, 77, 142, 144
Proporce żałobne 11
R
Rogatki 265
Ruiny historyczne 163, 186, 231
Rzemiosło artystyczne 137, 152-155, 187, 200, 238, 260
Zob. też konwisarstwo, snycerstwo
Rzeźba 52
- ceramiczna 47
zob. też nagrobki, świątki
S
Samochody 129
Sanie 226
Snycerstwo 245
Sobiesciana 9, 151, 225, 233, 261
Społeczni opiekunowie zabytków 234
Zob. też Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Stal 153
Stalle 178
Synagogi 258, 262
Szałasy 69
- pasterskie 319
Ś
Świątki 128
T
Tablice pamiątkowe 200
Tapety 130
Tkaniny 201
Towarzystwo Miłośników Skalmierzyc 248
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 159, 272
Trumny 138
Twierdze 121, 294
Zob. też forty i fortyfikacje
U
Ulice 123
UNESCO 211
Uprzęże 132
Urbanistyka 8, 31, 43, 57, 59, 177, 189, 190, 195, 211, 214, 217, 218, 230, 315
Zob. też uzdrowiska
Uzdrowiska 78-81
V
Varsaviana 3, 17, 24, 29, 38, 46, 51, 60, 62, 86, 87, 98, 119, 131, 135, 140, 224, 238, 249, 251, 252, 258, 261-263, 265, 266, 270, 291, 308, 319, 329
W
Werandy 13
Wiatraki 321
Witraże 53, 258
Wozy cygańskie 120
Wózki 226
Wrocławskie Koło Rysowników 247
Wyrobiska górnicze prehistoryczne 171, 259, 292
Wystawy 248
Z
Zabezpieczenie antywłamaniowe 325
Zabytki techniki 207
Zob. też bryki, cukrownie, drukarnie, faetony, gazownie, karety, kolej, kopalnie, krzesiwa, landa, młyny wodne, mosty, motocykle, papiernie, paropławy, polifony, powozy, samochody, sanie, wiatraki, wozy, wyrobiska górnicze, zapalniczki, zegary
Zamki 20, 30, 42, 164, 165, 176, 214, 215, 246, 316, 317
Zapalniczki
- benzynowe 125
Zbory 184
Zbroje 200
Zegary 185
Ziemne kopce 141
Znaki wodne 149
Ż
Żeliwo 137