SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

BIBLIOGRAFIA
1986-1989SPIS TREŚCI:
OD REDAKCJI
I. AKCJA CMENTARZE (cykl)
II. AKCJA DOMY ROBOTNICZE (cykl)
III. AKCJA DWORY (cykl)
IV. ARTYKUŁY (dział)
V. JAM DWÓR POLSKI (cykl)
VI. KONKURSY (dział)
VII. KUPIĆ, NIE KUPIĆ (cykl)
VIII. LISTY (dział)
IX. NASZ FELIETON (dział)
X. NASZE ULICE (cykl)
XI. NIECODZIENNE MUZEA (cykl)
XII. POLSKIE HERBY NA ZABYTKACH (cykl)
XIII. POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE (dział)
XIV. POLSKIE ZDROJE (cykl)
XV. ROZMAITOŚCI (dział)
XVI. SŁOWNIKI (cykl)
XVII. SPOTKANIA NA WSCHODZIE (dział)
XVIII. SYLWETKI (dział)
XIX. TO TEZ SĄ ZABYTKI (dział)
XX. TYLKO DLA KOLEKCJONERÓW AMATORÓW (cykl)
XXI. WOKÓŁ JEDNEGO ZABYTKU (cykl)
XXII. ZABYTKI I ŚRODOWISKO (dział)
XXIII. ZABYTKI NA CO DZIEŃ (cykl)
XXIV. ZABYTKI W KRAJOBRAZIE (dział)
XXV. ZBIORY I ZBIERACZE (dział)
XXVI. Z WARSZTATU KONSERWATORA (dział)
XXVII. Z ZAGRANICY (dział)
INDEKS OSOBOWY
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
INDEKS PRZEDMIOTOWY

OD REDAKCJI:
Bibliografia obejmuje zawartość popularnonaukowego dwumiesięcznika "Spotkania z Zabytkami" z lat 1986 - 1989. Poprzednie bibliografie obejmowały zawartość "Spotkań z Zabytkami" od 1977 do 1982 (wydana w 1984 roku) i od 1983 do 1985 (wydana w 1986 roku).
Układ bibliografii oparty został na stałych działach i cyklach ukazujących się w dwumiesięczniku. Nie uwzględniono jedynie "Od Redakcji", gdzie poruszane są sprawy ogólne i prezentowane tematy danego numeru czasopisma; nie uwzględnione są także teksty z okładek I, II i IV. Tytuł działu "Artykuły" ni jest uwidoczniony w "Spotkaniach" - został on w bibliografii przyjęty umownie dla artykułów poruszających problemy ogólne i znajdujących się na początku każdego numeru.
Uzupełnieniem bibliografii są indeksy: osób, nazw geograficznych i przedmiotowy. Pragniemy zwrócić uwagę, że w indeksach osób i nazw geograficznych wymienione zostały wszystkie osoby i nazwy geograficzne pojawiające się w tytułach oraz osoby i nazwy geograficzne wzmiankowane w tekstach, których umieszczenie w indeksie było podyktowane dążeniem do ułatwienia posługiwania się całą bibliografią.

Stosowane w bibliografii skróty
ilustr. - ilustracje
nr - numer
s. - strona (-y)
oprac. - opracowanie
tłum. - tłumaczenie
zob. - zobacz

I. AKCJA CMENTARZE (cykl)
1. Ciałowicz Anna, W Zagłębiu Dabrowskim, 1988 nr 6, s. 60-61, ilustr.
2. Dęblin - cmentarz uratowany, 1986 nr 2, s. 48, ilustr.
3. Duda Jerzy, Opiekun w Pińczowie, 1988 nr 4, s. 57-59, ilustr.
4. Grochowski Krzysztof, ... i w Lesku, 1989 nr 3, s. 59, ilustr.
5. Gromski Jerzy, Praskie cmentarze choleryczne, 1986 nr 5, s. 45, ilustr.
6. Klim Roman, Mennonici i... barbarzyńcy, 1986 nr 3, s. 45-46, ilustr.
7. (kmn), Obce tradycji?, 1989 nr 1, s. 63
8. Kołodziejczyk Arkadiusz, Tatarzy i ich cmentarze, 1986 nr 6, s. 16-18, ilustr.
9. Kryciński Stanisław, Uratowany mizar, 1988 nr 6, s. 59, ilustr.
10. Łagiewski Maciej, Żydowski cmentarz we Wrocławiu, 1986 nr 4, s. 42-44, ilustr.
11. Ossowski Zdzisław, Ratujemy cmentarze na Pomorzu, 1989 nr 5, s. 51, ilustr.
12. Petera Janina, Drewniany nagrobek, 1988 nr 3, s. 61, ilustr.
13. Przy drodze, 1988 nr 6, ilustr.
14. Pustoła-Kozłowska Ewa, Cmentarzyk pod zamkiem, 1986 nr 2, s. 47, ilustr.
15. Sękowska Aleksandra, Bez wizeruków, 1986 nr 6, s. 44-45, ilustr.
16. Szczerbicki Andrzej, Kirkuty w Bieszczadach, 1989 nr 3, s. 58, ilustr.
17. Świerczewski Stefan, Cmentarz Słowińców, 1988 nr 3, s. 59-60, ilustr.
18. Świerczewski Stefan, "Sztabiny", 1989 nr 6, s. 53-54, ilustr.
19. Świerczewski Stefan, W Augustowie, 1987 nr 1, s. 45, ilustr.
20. Walicki Jacek, W Piotrkowie, 1988 nr 4, s. 59-60, ilustr.
21. Wyszkowski Marek, Jeszcze nie requiem, 1988 nr 3, s. 60-61
22. Zasowski Jerzy, W Gorlicach, 1987 nr 1, s. 44, ilustr.
23. Zejdowski Jacek, Po bitwie kraśnickiej, 1988 nr 2, s. 59-61, ilustr.

II. AKCJA DOMY ROBOTNICZE (cykl)
24. Akcja domy robotnicze, 1987 nr 6, s. 29.
25. Bergman Eleonora, Giszowiec, 1988 nr 6, s. 27-31, ilustr.
26. Błażejewska Anna, Rybacka osada w Toruniu, 1988 nr 3, s. 28-30, ilustr.
27. Chałupski Jan, Lichałai Lech, Osiedle w Jaśle, 1989 nr 3, s. 29-30, ilustr.
28. Duda Jerzy, Drózniczówki, 1988 nr 5, s. 33-36, ilustr.
29. Gaworczyk Mariusz, Osiedle "biskupie" w Łodzi, 1988 nr 4, s. 52-53, ilsutr.
30. Gaworczyk Mariusz, Sielpia Wielka, 1989 nr 1, s. 28-29, ilustr.
31. Kamiński Jacek, Osiedle familioków w Rybniku, 1989 nr 4, s. 62-63, ilustr.
32. Kisielewski Kazimierz, "Modrzejówka", 1989 nr 2, s. 62, ilustr.
33. Liszka Józef, W zagłóębiu olkuskim, 1989 nr 5, s. 36-37, ilustr.
34. Pustoła-Kozłowska Ewa, Starachowice, 1988 nr 5, s. 30-33, ilustr.
35. Wartalska Ewa, Jeziorna, 1988 nr 2, s. 35-37, ilustr.
36. Wierzbowski Maciej, Zgierz, 1988 nr 4, s. 18-22, ilustr.

III. AKCJA DWORY (cykl)
37. Akcja dwory, 1986 nr 4, s. 23.
38. Bacciarelli Aleksander J., Powrót do gniazda, 1988 nr 6, s. 23-25, ilustr.
39. Brzyk Mirosław, Dworek w Łodzi, 1989 nr 6, s. 50, ilustr.
40. Bzowska Katarzyna, Dwór w Ziemblicach, 1988 nr 3, s. 54, ilustr.
41. Cybart Marek, [apel w sprawie materiałów dotyczących dworu w Zalewie], 1988 nr 2, s. 61.
42. Dębska Maria, Wspomnienia o Bidzinach, 1989 nr 4, s. 60.
43. Dwory rodziny Lissowskich, 1987 nr 3, s. 42-43, ilustr.
44. Dwory rodziny Władyczańskich, 1987 nr 4, s. 42-43, ilustr.
45. Dwór rodziny Dąbskich, 1988 nr 1, s. 53, ilustr.
46. Dziekoński Tadeusz, Ruiny dworu w Hieronimowie, 1987 nr 1, s. 42.
47. Karwowski Przemysław, Dworek w Piwoszunach, 1987 nr 1, s. 42.
48. Kryciński Stanisław, Krzywcza nad Sanem, 1989 nr 3, s. 45-48, ilustr.
49. Kryciński Stanisław, Uherce Mineralne, 1987 nr 2, s. 38, ilustr.
50. Liszka Józef, Dworki pod Olkuszem, 1988 nr 2, s. 60-61, ilustr.
51. Maciąga Mirosław, Drewniane dwory w okolicach Mielca, 1987 nr 4, s. 8-11, ilustr.
52. Maciąga Andrzej Zbigniew, Dwór w Krupem, 1987 nr 6, s. 45, ilustr.
53. Pożegnanie..., 1988 nr 1, s. 48-49, ilustr.
54. Pruski Zbigniew, Dwór Pruskich w Dyblinie, 1988 nr 5, s. 58, ilustr.
55. Rudowski Hubert, Dwór w Klonówce, 1988 nr 4, s. 50-51, ilustr.
56. Rydel Maciej, Dwory związane z Tadeuszem Kościuszką, 1989 nr 2, s. 10-15, ilustr.
57. Sikorski Kazimierz, Dwór w raszkowie, 1989 nr 5, s. 50, ilustr.
58. S.K., Dwór w Rudzienku, 1987 nr 2, s. 45, ilustr.

IV. ARTYKUŁY (dział)
59. Bagińska-Żurawska Teresa, Krakowskie Oleandry, 1989 nr 3, s.10-15, ilustr.
60. Bartoś Magdalena, Galeria w Morągu, 1988 nr 4, s. 23-26, ilustr.
61. Bez komentarza, 1986 nr 6, s. 3-6, ilustr. [oprac. (rkm)].
62. Białostocki Jan, Tradycja i innowacja, 1989 nr 2, s. 2-4.
63. Białostocki Jan, Wiek XIX w kulturze - kapitał czy balast?, 1988 nr 5, s. 2-6, ilustr.
64. Białostocki Jan, Zabytki sztuki a życie współczesne, 1988 nr 3, s. 2-4.
65. Białostocki Jan, Znaczenie Rubensa w dziejach sztuki europejskiej, 1988 nr 6, s. 16-22, ilustr.
66. Bogdanowski Janusz, O ratowaniu zabytkowych krajobrazów, 1986 nr 1, s. 3-7, ilustr.
67. Chrzanowski Tadeusz, Wedle nieba i obyczaju, 1988 nr 2, s. 25-30, ilustr.
68. Ciemiński Ryszard, Głową w... szambo?, 1987 nr 4, s. 2-7, ilustr.
69. Ciemiński Ryszard, W zabytku zamieszkał, 1987 nr 6, s. 17-19, ilustr.
70. Dobosz Piotr, Bez komentarza, 1989 nr 6, s. 9-11, ilustr
71. Dobosz Piotr, Jeszcze o remontach prywatnych kamienic, 1988 nr 2, s. 6-8, ilustr.
72. Dobosz Piotr, Remonty prywatnych kamienic, 1988 nr 1, s. 6-8, ilustr.
73. Dobosz Piotr, Wykreślanie z rejestru, 1987 nr 6, s. 15-16, ilustr.
74. "Familoki", 1987 nr 3, s. 22-23, ilustr.
75. Gaczoł Andrzej, Czterdziesci dwa lata, 1987 nr 6, s. 12-14, ilustr.
76. Golka Marian, Zabytki Poznania w świadomosci jego mieszkańców, 1989 nr 4, s. 17-18, ilustr.
77. Gołos Jerzy, Destrukty, 1989 nr 2, s. 16-17, ilustr.
78. Górski Tadeusz, Na krajowych aukcjach, 1988 nr 6, s. 14-15.
79. Górski Tadeusz, Na zagranicznych aukcjach, 1989 nr 5, s. 12-13.
80. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (3), 1986 nr 6, s. 7-11, ilustr.
81. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (4), 1987 nr 1, s. 12-17, ilustr.
82. Jabłońska Teresa, Moździerz Zbigniew, Muzeum przestrzenne, 1988 nr 3, s. 16-21, ilsutr.
83. Jaroszewski Tadeusz Stefan, Rozważania nad portretem skandalicznym, 1987 nr 3, s. 14-17, ilustr.
84. Kajzer Leszek, Łanieta romantyczne czy renesansowe?, 1988 nr 3, s. 5-7, ilustr.
85. Kajzer Leszek, Na pograniczu nauk, 1986 nr 3, s. 6-9, ilustr.
86. Kajzer Leszek, Niedaleko Warszawy, 1987 nr 1, s. 3-7, ilustr.
87. Kamińska Ewa, Prasa o zabytkach, 1989 nr 3, s. 2-4.
88. Karpiński Alojzy, Budowniczy żelaznej drogi, 1988 nr 2, s. 9-13, ilustr.
89. Karski Juliusz, Moje gniazdo rodzinne, 1988 nr 5, s. 7-11, ilustr.
90. Kasek Kazimierz, Architektura przemysłowa Bielska-Białej, 1989 nr 1, s. 6-9, ilustr.
91. Kokot Stefan, Społecznik z Oleśnicy, 1988 nr 1, s. 13-15, ilustr.
92. Kołodziejczyk Arkadiusz, Portrety Sapiehów, 1989 nr 1, s. 14-17, ilustr.
93. Komarnicki Zbigniew, Trzykrotnie uratowany, 1987 nr 3, s. 6-8, ilustr.
94. Konarska Alicja, Z otwartych sarkofagów, 1987 nr 5, s. 22-24, ilustr.
95. Kondziela Henryk, Poznań - dzieje i problemy, 1989 nr 4, s. 4-7, ilustr.
96. Koter Marek, Łódź rolnicza, 1988 nr 4, s. 7-11, ilustr.
97. Kreyser Ryszard, "Kodak nr 1", 1989 nr 3, s. 24-26, ilustr.
98. Kreyser Ryszard, Najstarszy negatyw, 1989 nr 4, s. 27, ilustr.
99. Krzyżanowski Lech, Uczymy się ratować zabytki, 1987 nr 1, s. 8-11.
100. Kuncaitis Maria, Fasada, 1989 nr 3, s. 2-5, ilustr.
101. Kurzatkowski Mieczysław, O Kazimierzu Dolnym, 1987 nr 2, s. 10-11.
102. Kurzatkowski Mieczysław, Zabytki w publicystyce, 1986 nr 4, s. 2-6, ilustr.
103. Kwiatkowski Marek, Nieznana praca Aignera, 1989 nr 4, s. 25-26, ilustr.
104. Kwiatkowski Marek, Potocki i Aigner w Sobieszynie, 1988 nr 3, s. 8-9, ilustr.
105. Lewicka Maria, Praga najdawniejsza, 1986 nr 5, s. 2-5, ilustr.
106. Lorentz Stanisław, Z popiołów i gruzów (1), 1987 nr 5, s. 2-6, ilustr.
107. Lorentz Stanisław, Z popiołów i gruzów (2), 1987 nr 6, s. 2-6, ilustr.
108. Lorentz Stanisław, Z popiołów i gruzów (3), 1988 nr 1, s. 2-5, ilustr.
109. Lorentz Stanisław, Z popiołów i gruzów (4), 1988 nr 2, s. 2-5, ilustr.
110. Ławicki Lech, Powszechna Wystawa Krajowa, 1989 nr 4, s. 19-22, ilustr.
111. Matykiewiczowie Elżbieta i Tadeusz, Stara kuźnia, 1987 nr 2, s. 2-5, ilustr.
112. Michałowski Andrzej, O uspołecznienie ochrony dóbr kultury, 1989 nr 1, s. 3-5.
113. Miliszkiewicz Janusz, Metoda , 1988 nr 2, s. 31-33, ilustr.
114. Miliszkiewicz Janusz, Ratujemy gniazda rodzinne, 1988 nr 4, s. 2-6, ilustr.
115. Morgała Andrzej, Pierwsze polskie samoloty, 1988 nr 5, s. 15-19, ilustr.
116. (mr), Wykastrować polskość, 1986 nr 1, s. 21, ilustr.
117. Narbutt Mirosław, Zapomniany grafik, 1989 nr 4, s. 23-24, ilustr.
118. Nawrolski Tadeusz, Elbląg - 750 lat, 1987 nr 3, s. 9-13, ilustr.
119. Nieciecki Jan, Nieznane malowidła w Łazienkach, 1989 nr 1, s. 10-13, ilustr.
120. Nowa ustawa, 1989 nr 5, s. 14-15, ilustr.
121. Nowiński Krzysztof, Co dalej z zabytkami?, 1989 nr 6, s. 2-4, ilustr.
122. Nowiński Krzysztof, Sam na sam z jubilatem, 1986 nr 2, s. 2-5, ilustr.
123. Od redakcji: remanent, 1986 nr 3, s. 1-5, ilustr.
124. Omilanowska Małgorzata, Hale targowe, 1988 nr 2, s. 20-24, ilustr.
125. Omilanowska Małgorzata, Most Poniatowskiego, 1988 nr 1, s. 9-12, ilustr.
126. Paul Krzysztof, Baszta Biała w Gdańsku, 1987 nr 2, s. 6-10, ilustr.
127. Pokora Jakub, Kometa Halleya, 1986 nr 3, s. 15-16, ilustr.
128. Polak Tadeusz, Po obu stronach granicy, 1989 nr 1, s. 2
129. Pustoła-Kozłowska Ewa, Praga przemysłowa, 1986 nr 5, s. 6-8, ilustr.
130. Pytlarz Elżbieta, Dwadzieścia lat odbudowy, 1988 nr 3, s. 22-24, ilustr.
131. Rozmowa z Tadeuszem Zielniewiczem - generalnym konserwatorem zabytków [rozmawiał Krzysztof Nowiński], 1988 nr 6, s. 6-9, ilustr.
132. Ruszkowski Andrzej, Pachulski Maciej, Prawo i zabytki, 1987 nr 5, s. 18-21, ilustr.
133. Samek Jan, Krakowskie witraże secesyjne, 1986 nr 1, s. 21-24, ilustr.
134. Serafinowicz Jacek, ...abyśmy się sami nie zniechęcili, 1986 nr 1, s. 8-11, ilustr.
135. Serafinowicz Jacek, Co z tym zrobić?, 2986 nr 5, s. 12-16, ilustr.
136. Serafinowicz Jacek, "Dla potomności, dla przyjaciół i dla siebie...", 1986 nr 2, s. 12-14, ilustr.
137. Serafinowicz Jacek, Ziemia ciągle obiecana, 1988 nr 4, s. 12-17, ilustr.
138. Serikow Anatolij, Zabytki Ukrainy, 1988 nr 6, s. 4-5. [tłum. Magdalena Gumkowska]
139. Sieradzka Anna, Motyw Polonii w sztuce polskiej (1914-1939), 1989 nr 2, s. 5-9, ilustr.
140. Sikorska Anna Maria, Dwory czasów saskich, 1989 nr 3, s. 16-23, ilustr.
141. Skarb w Środzie Śląskiej [rozmowa z Michałem Gradowskim], 1988 nr 6, s. 10-13, ilustr.
142. Skrok Zdzisław, Marki - osiedle robotnicze, 1986 nr 5, s. 9-11, ilustr.
143. Skuratowicz Jan, Dziedzictwo dwóch epok, 1989 nr 4, s. 8-12, ilustr.
144. Sołtysik Maria, Gdynia - 60 lat, 1986 nr 4, s. 7-12, ilustr.
145. Studenci o: sobie, konserwacji, konserwatorach, [wypowiedzi studentów UMK], 1989 nr 5, s. 2-5.
146. Sujecki Janusz, Dwie kamienice, 1989 nr 1, s. 18-21, ilustr.
147. Sujecki Janusz, Losy "szwedzkiego" gmachu, 1988 nr 1, s 16-18, ilustr.
148. Szanter Zofia, Ikony pogranicza, 1989 nr 5, s. 7-11, ilustr.
149. Trońko Peter, Zachować dla przyszłych pokoleń, 1988 nr 6, s. 2-4. [tłum. Magdalena Gumkowska]
150. Trzciński Andrzej, Zatarte obrazy, 1987 nr 5, s. 14-17, ilustr.
151. Urbanowicz Tomasz, Konserwacja witraży malborskich, 1987 nr 4, s. 19-22, ilustr.
152. Urbanowicz Witold J., Pierwsze polskie okręty, 1988 nr 5, s. 20-23, ilustr.
153. W Kazimierzu i okolicy, 1987 nr 2, s. 21-25, ilustr.
154. Walczak Krzysztof, Polonijna enklawa w Pułtusku, 1989 nr 3, s. 5-9, ilustr.
155. Wawszczak Zbigniew, Ocalić ślady..., 1987 nr 4, s. 16-18, ilustr.
156. Winny żyć, nie umierać... [z Tadeuszem Rudkowskim rozmawiał Wiesław Darkiewicz], 1987 nr 5, s. 7-10, ilustr.
157. Zabytki śródmieścia Poznania - stan i potrzeby, 1989 nr 4, s. 2-4. [oprac. Andrzej Kusztelski, Janusz Pazder]
158. Zasłużone wielce dla kultury polskiej, 1986 nr 6, s. 2.
159. Zieliński Andrzej, Pierwsze polskie samochody, 1988 nr 5, s. 12-14, ilustr.
160. Zin Wiktor, Rozważania o cmentarzach, 1987 nr 5, s. 11-13, ilustr.
161. Żak Tomasz, Gniazda Sanguszków, 1989 nr 6, s. 5-8, ilustr.

V. JAM DWÓR POLSKI... (cykl)
162. Rydel Maciej, Dwór w malarstwie, 1986 nr 4, s. 18-23, ilustr.
163. Rydel Maciej, Otoczenie dworu, 1986 nr 2, s. 15-18, ilustr.
164. Rydel Maciej, Poeci i ich dwory, 1986 nr 3, s. 10-14, ilustr.
165. Rydel Maciej, Wnętrza dworów, 1986 nr 1, s. 16-20, ilustr.

VI. KONKURSY (dział)
166. Konkurs dziesięciolecia, 1986 nr 1, s. 2.
167. Wyniki "Konkursu dziesięciolecia", 1987 nr 1, s. 2.

VII. KUPIĆ, NIE KUPIĆ... (cykl)
168. Kupić, nie kupić... [Bartodzieje - zespół dworski], 1989 nr 1, s. 58, ilustr. (oprac. Barbara Baczewska).
169. Kupić, nie kupić... [Celejów - papiernia, Kamień Śląski - pałac], 1987 nr 2, s. 43-44, ilustr. (oprac. Wanda Sudołowicz).
170. Kupić, nie kupić... [ Dalków - wieża mieszkalna], 1986 nr 5, s. 43, ilustr. (oprac. Paulina Lubańska).
171. Kupić, nie kupić... [Drzewica - zamek], 1989 nr 6, s. 49, ilustr. (oprac. Barbara Baczewska).
172. Kupić, nie kupić...[Dziurdziów - dwór], 1987 nr 3, s. 41, ilustr. (oprac. Stanisław Kryciński).
173. Kupić, nie kupić... [Grodków - kościół ewangelicki i Wieża Ziębicka], 1988 nr 6, s. 56, ilustr. (oprac. Wanda Sudołowicz)
174. Kupić, nie kupić... [Jakubowice Murowane - pałac i dwie oficyny], 1989 nr 2, s. 56, ilustr. (oprac. Ewa Niedźwiedzka).
175. Kupić, nie kupić... [Karwowo - pałac], 1986 nr 4, s. 41, ilustr. (oprac. Ewa Stanecka).
176. Kupić, nie kupić... Krokowa - zespół zamkowy], 1986 nr 2, s. 44, ilustr. (oprac. Katarzyna Rozmarynowska).
177. Kupić, nie kupić... [Krzesk - zespół dworski], 1987 nr 1, s. 41, ilustr. (oprac. Andrzej Szczygielski).
178. Kupić, nie kupić... [Krzyżowa - pałac], 1987 nr 6, s. 44, ilustr.
179. Kupić, nie kupić... [Lubartów - oranżeria], 1988 nr 5, s. 57, ilustr. (oprac. Ewa Niedźwiedzka).
180. Kupić, nie kupić... [Naroczyce - zespół pałacowo-ogrodowy], 1988 nr 1, s. 52, ilustr. (oprac. Paulina Lubańska).
181. Kupić, nie kupić... [Nowa Wieś Czudecka - dwór], 1988 nr 4, s. 49, ilustr. (oprac. Zbigniew Jucha).
182. Kupić, nie kupić... [Pławowice - zespół pałacowo-parkowy], 1986 nr 3, s. 44, ilustr. (oprac. Andrzej Gaczoł).
183. Kupić, nie kupić... [Prosna - pałac], 1989 nr 4, s. 59, ilustr.
184. Kupić, nie kupić... [Puławy - zajazd, Wola Osińska - wiatrak z gospodarstwem], 1988 nr 2, s. 58, ilustr. (oprac. Jerzy Żurawski).
185. Kupić, nie kupić... [Rokitnica - zespół dworski], 1987 nr 4, s. 41, ilustr. (oprac. Wiesława Wlazło).
186. Kupić, nie kupić... [Siedmiorogów Drugi - zespół dworski], 1987 nr 5, s. 45, ilustr. (oprac. Ewa Piesiewicz).
187. Kupić, nie kupić... [Sielec - baszta obronna i park], 1988 nr 3, s. 53, ilustr. (oprac. Stanisław Rudnik).
188. Kupić, nie kupić... [Sielec - baszta obronna], 1989 nr 5, s. 47, ilustr.
189. Kupić, nie kupić... [Sierakowo Słupskie - dwór], 1989 nr 3, s. 57, ilustr. (oprac. Dorota Cieślik).
190. Kupić, nie kupić... [Woskrzenice Duze - pawilon ogrodowy z parkiem], 1986 nr 1, s. 45, ilustr.

VIII. LISTY (dział)
191. Aleksandrowicz Robert, [dot. cyklu "Z warsztatu konserwatora"], 1987 nr 3, III okł.
192. Bajera-Kojder Krystyna, [dot. dworu w Prymusowej Woli], 1986 nr 5, s. 48.
193. Białecki Andrzej, [dot. problemów ochrony zabytków], 1988 nr 4, s. 63.
194. Biskup Tomasz, Śmiałek Tomasz, [dot. cmentarzy wojennych w Beskidzie Niskim], 1989 nr 2, III okł.
195. Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku, [dot. konserwacji dawnej synagogi w Orli], 1988 nr 5, III okł.
196. Błażejewska Anna, [dot. artykułu (k) "Myśleć, działać, nie czekać...", poz. 658], 1989 nr 5, s. 55.
197. Budzyński Wiesław, [dot. artykułu Ryszarda Ciemińskiego "Głową w szambo?", poz. 68], 1988 nr 1, s. 64.
198. Budzyński Zdzisław, [dot. dewastacji obiektów zabytkowych], 1988 nr 6, III okł.
199. Chamuła Jacek, [dot. artykułu Danuty Hryniewicz "Na tropie herbu", poz. 360], 1988 nr 6, III okł.
200. Chmielewski-Józefowicz Andrzej, [dot. dewastacji zabytków w Gorlicach], 1986 nr 5, s. 48.
201. Czajewski Jerzy, [dot. polskich kościołów w Taszkiencie i Samarkandzie], 1988 nr 1, s. 63.
202. Czapski Michał, dot. działalności społecznej Antoniego Boguckiego], 1989 nr 2, III okł.
203. Czopek Ryszard, [dot. problemów ochrony zabytków na Śląsku], 1986 nr 6, s. 48.
204. Domachowski Paweł, [dot. społecznych opiekunów zabytków], 1989 nr 5, s. 55.
205. Dymek Jerzy, [dot. felietonu "Wyzyski", poz. 283], 1987 nr 4, s. 48.
206. Frąckowiak Maurycy, [dot. fortyfikacji miejskich w Lęborku], 1989 nr 2, III okł.
207. Gaworczyk Mariusz, [dot. polemiki z autorami listów Wojciechem Walczakiem i Jackiem Sałacińskim, poz. 352], 1989 nr 3, III okł.
208. Gmitter Małgorzata, [dot. ochrony cmentarzy wojennych w woj. Lubelskim], 1989 nr 6, s. 55.
209. Gospodarczyk Jan, [dot. dewastacji synagogi w Izbicy Kujawskiej], 1988 nr 4, s. 64.
210. Górecki Zdzisław, [dot. niszczenia zabytkowej karczmy we wsi Promna], 1986 nr 3, s. 48.
211. Grabowski Radosław, [dot. cmentarza żydowskiego na Zbójnej Górze w Warszawie], 1986 nr 6, s. 48.
212. Guła Asdam, Krasnowolski Bogusław, [dot. remontów prywatnych kamienic w Krakowie], 1988 nr 6, II okł.
213. Jankowski R., [dot. cmentarza włostowickiego], 1986 nr 6, s. 48.
214. Jurek Tadeusz, [dot. dewastacji rzeźb na osiedlu Szwoleżerów w Warszawie, poz. 440], 1988 nr 1, s. 63.
215. Karpiński Alojzy, [dot. artykułu Michała Pruszyńskiego "Niezwykła wędrówka", poz. 407], 1988 nr 1, s. 63.
216. Kichler Jerzy, [dot. konserwacji zabytków kultury zydowskiej w polsce], 1986 nr 3, s. 48.
217. Kieszkowska Elżbieta, [dot. artykułu Ewy Wartalskiej "To nie moje", poz. 440], 1988 nr 1, s. 63.
218. Kołodziejczyk Arkadiusz, [dot. cmentarzy mahometańskich], 1988 nr 4, s. 64.
219. Konopka Marek, [dot. rozmowy Krzysztofa Walczaka z Andrzejem Nowakiem, poz. 560], 1987 nr 2, s. 48.
220. Kot Jan, [dot. Stanu sal wystawowych Muzeum Narodowego we Wrocławiu], 1987 nr 2, s. 48.
221. Kraczek Lucyna, [dot. willi "Brzozy"], 1987 nr 4, s. 48.
222. Król Ryszard, [dot. gartulacji dla "SzZ" z okazji jubileuszu], 1986 nr 5, s. 48.
223. Krzyżanowski Lech, [dot. artykułu Andrzeja Rzempołucha "Jeziorany", poz. 566], 1987 nr 1, s. 48.
224. Kubiak Marek, [dot. dworów na Kujawach], 1986 nr 5, s. 48.
225. Kuźma Włodzimierz, [dot. fortu "Beniaminów" w okolicy Warszawy], 1987 nr 6, s. 48.
226. Loeger Romuald, Trojanowski Janusz, [dot. Obrony Adama Szyszko-Bohusza, polemika ze Stanisławem Lorentzem, poz. 107], 1988 nr 3, s. 63-64.
227. Lorentz Stanisław, [odpowiedź na memoriały dotyczące Adama Szyszko-Bohusza], 1988 nr 3, s. 64.
228. Łysio Zdzisław, [życzenia jubileuszowe dla "SzZ"], 1986 nr 4, s. 48.
229. Mancewicz Jerzy, [dot. dewastacji baszty obronnej w Sielcu], 1988 nr 4, s. 64.
230. Mazur Jerzy, [dot. cmentarza wojennego w Kikołach], 1989 nr 3, III okł.
231. Michalczuk Stanisław, [dot. uzupełnienia artykułu Ewy Pustoła-Kozłowskiej "Cmentarzyk pod zamkiem", poz. 14], 1986 nr 4, s. 48, ilustr.
232. Nielubowicz Bohdan, [dot. zamku w Podhorcach], 1989 nr 6, s. 55-56.
233. Nikiel Henryk, [dot. ratowania cmentarzy we Lwowie], 1989 nr 3, s. 63.
234. Olszewski Juliusz, [dot. artykułu Jacka Serafinowicza "Ziemia ciągle obiecana", poz. 137], 1989 nr 1, III okł.
235. Osypiuk Jerzy, [dot. popularyzacji ochrony zabytków we wsi Nekla], 1987 nr 6, s. 48.
236. Pestka Wojciech, [dot. planowanej rozbiórki zabytkowego domu w Kurzątniku na Ziemi Lubawskiej], 1987 nr 1, s. 48.
237. Pniewski Sławomir, [dot. cmentarza żydowskiego w Trzecielu], 1989 nr 1, III okł.
238. Pniewski Tadeusz, [dot. zajazdu w Skarszewie i cmentarzy w Kaliszu], 1989 nr 1, s. 64.
239. Pokora Jakub, [dot. artykułu "Kometa Halleya", poz. 127], 1986 nr 6, s. 48.
240. Pruski Zbigniew, [dot. fortyfikacji na Śląsku], 1989 nr 6, s. 55, ilustr.
241. Pruski Zbigniew, [dot. twierdzy Modlin], 1988 nr 1, s. 63-64, ilustr.
242. Pruszyński Michał, [dot. zabytku w Wodzisławiu - dawnej synagogi], 1986 nr 3, s. 48.
243. Ptaszyński Feliks, [odpowiedź na notatkę "A w stolicy śpią!", poz. 332], 1987 nr 3, III okł.
244. Rzempołuch Andrzej, [dot. polemiki z Joanną Tytus-Wańkowską nt. "Zamek w Lidzbarku Warmińskim", poz. 567], 1989 nr 5, s. 54.
245. Sałaciński Jacek, [dot. artykułu Mariusza Gaworczyka "W Zgierzu i w Łodzi", poz. 352], 1989 nr 3, s. 64-III okł.
246. Sas Nowosielski Jan, [dot. cmentarza we wsi Kije], 1987 nr 2, s. 48.
247. Skorska I., [dot. dewastacji kościółka we wsi Struga koło Szczawna], 1987 nr 1, s. 48.
248. Skowronek Sławomir, [dot. cmentarza wojskowego żołnierzy Ententy w Lidzbarku Warmińskim], 1987 nr 6, s. 48.
249. Skowronek Sławomir, [dot. cmentarza żołnierzy Ententy w okolicy Lidzbarka Warmińskiego], 1988 nr 4, s. 64.
250. Stasiński Henryk, [dot. działalności PTTK w zakresie popularyzacji ochrony zabytków], 1987 nr 3, III okł.
251. Studenckie Koło Naukowe "Architectura Militaris" Politechniki Krakowskiej, [dot. architektury drewnianej w Jordanowie], 1988 nr 5, III okł.
252. Stukowski Aleksander, [dot. ochrony zabytków - działacze społeczni i urzędnicy], 1989 nr 1, III okł.
253. Szczot Karol, [dot. dewastacji zabytków Kalisza], 1987 nr 6, s. 48.
254. Szpiek Martyna, [dot. kirkuta w Lesku], 1989 nr 2, III okł.
255. Szuszkiewicz Jerzy, [dot.postumentów nagrobkowych w Warszawskiej Cytadeli], 1987 nr 1, s. 48.
256. Światowiec Zbigniew, [dot. problemu finansowania restauracji zabytków], 1986 nr 1, s. 48.
257. Tobolewski Bogusław, [dot. "SzZ"], 1989 nr 6, s. 56.
258. Tytus-Wańkowska Joanna, [dot. artykułu Andrzeja Rzempołucha "Zamek w Lidzbarku Warmińskim, poz. 567], 1989 nr 5, s. 54.
259. Uchwała Rady Wydziału Architektury Politechniki w Krakowie, [dot. artykułu Stanisława Lorentza, poz. 107], 1988 nr 3, s. 64.
260. Walczak Wojciech, [dot. artykułu Mariusza Gaworczyka "W Zgierzu i w Łodzi", poz. 352], 1989 nr 3, s. 63-64.
261. Węgierska Józefa, [dot. artykułu Macieja Rydla "Dwory związane z Tadeuszem Kosciuszką"], 1989 nr 6, s. 55.
262. Wójcik Adam, [dot. artykułu Juliusza Karskiego "Moje gniazdo rodzinne", poz. 89], 1989 nr 2, III okł.
263. Wykręt Kazimierz, [dot. ratowania cmentarzy we Lwowie], 1989 nr 3, s. 64.
264. Wziętak Izabela, [dot. zabytków województwa kaliskiego], 1989 nr 1, III okł.
265. Zawadzki Jarosław, [dot. gratulacji z okazji jubileuszu "SzZ"], 1986 nr 4, s. 48.

IX. NASZ FELIETON (dział)
266. A mnie się marzy halny!, 1988 nr 3, s. 25.
267. Apokalipsa na Śląsku, 1986 nr 2, s. 28.
268. B. St., [dot. Bohdana Stypułkowskiego], 1987 nr 6, s. 20, ilustr.
269. Chochoły w "Bristolu", 1987 nr 2, s. 16.
270. Do piwnicy!, 1988 nr 6, s. 26.
271. Fraki, odmieńcy i gniazda wytrwałości, 1988 nr 4, s. 27.
272. Gdańsk: smuga cienia?, 1987 nr 3, s. 24.
273. Handel... handel,1989 nr 2, s. 18.
274. ...I po szkodzie głupi, 1987 nr 4, s. 23.
275. Kamienne tablice, 1989 nr 3, s. 27.
276. "Konserwator z przekonania a nowator z ducha...", 1986 nr 3, s. 23.
277. Opłatek, 1989 nr 6, s. 23.
278. Śmietnik, 1986 nr 1, s. 31.
279. Typowy zabytek, 1988 nr 1, s. 19.
280. Wdzięczność, 1989 nr 5, s. 17.
281. W kolejce do kultury, 1988 nr 5, s. 28.
282. Własność społeczna!, 1989 nr 1, s. 24.
283. Wyzyski, 1986 nr 6, s. 23.
284. Z pożółkłych stronic, 1987 nr 1, s. 23.
285. Żebyśmy nie przegadali, 1986 nr 4, s. 24.

X. NASZE ULICE (cykl)
286. Kusztelski Andrzej, Ulica 27 Grudnia w Poznaniu, 1989 nr 4, s. 13-16, ilustr.
287. Popławska Irena, Piotrkowska w Łodzi, 1988 nr 2, s. 14-19, ilustr.
288. Sujecki Janusz, Ulica Próżna w Warszawie, 1988 nr 5, s. 24-27, ilustr.
289. Walczak Krzysztof, Krupówki, 1988 nr 3, s. 10-15, ilustr.
290. Żychowska Maria Jolanta, Kraków: Aleja Trzech Wieszczów, 1987 nr 6, s. 7-11, ilustr.

XI. NIECODZIENNE MUZEA (cykl)
291. Duda Jerzy, Tradycje drogowe w Szczucinie, 1987 nr 4, s. 45-46, ilustr.
292. Duda Jerzy, W Miechowie, 1989 nr 6, s. 50-51, ilustr.
293. Kamińska Ewa A., Muzeum Adwokatury Polskiej, 1989 nr 1, s. 62-63, ilustr.
294. Kamińska Ewa A., Muzeum Farmacji, 1989 nr 5, s. 52, ilustr.
295. Karpiński Alojzy, Kolejka sochaczewska, 1989 nr 2, s. 57-59, ilustr.
296. Szulczewski Wawrzyniec, Egzotyka w Pieniężnie, 1986 nr 6, s. 46-47, ilustr.

XII. POLSKIE HERBY NA ZABYTKACH (cykl)
297. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [herby domów panujących w Rzeczypospolitej], 1986 nr 2, s. 35, ilustr.
298. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Łuk, Drogosław, Ogończyk, Odrowąż, Kościesza, Lis, Bogorya], 1986 nr 3, s. 40, ilustr.
299. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Herburt, Nowina, Trzaska, Ostoja, Przegonia, Cholewa, Berlina], 1988 nr 4, s. 29, ilustr.
300. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Pobóg, Lubicz, Krzywda, Dąbrowa, Dołęga, Łada, Zagłoba], 1986 nr 5, s. 30, ilustr.
301. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Jastrzębiec, Brzozowski, Niemyski, Białynia, Ślepowron, Suchodolski, Krasiński], 1986 nr 6, s. 32, ilustr.
302. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Dębno, Tarnawa, Prus I, Prus II, Prus III, Puchała, Pilawa], 1987 nr 1, s. 28, ilustr.
303. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Szaława, Brodzic, Syrokomla, Masalski, Oginiec, Radwan, Śreniawa], 1987 nr 2, s. 31, ilustr.
304. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Korybut, szeliga, Murdelio, Leliwa, Drzewica, Sas, Ostrogski], 1987 nr 3, s. 31, ilustr.
305. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Janina, Topór, Oksza, Jelita, Trąby, Suchekomnaty, Strzemię], 1987 nr 4, s. 31, ilustr.
306. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Rola, Grabiec, Osorya, Paprzyca, Kornic, Nałęcz, Jasieńczyk], 1987 nr 5, s. 30, ilustr.
307. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Łodzia, Korab, Roch I, Kolumna, Grzymała, Łeszczyc, Mogiła], 1987 nr 6, s. 35, ilustr.
308. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Kotwicz, Nabram, Wczele, Kos, Dyra, Korczak, Abdank], 1988 nr 1, s. 32, ilustr.
309. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Godziemba, Nieczuja, Poraj, Doliwa, Gozdaw,Kierdeja, Roch II], 1988 nr 2, s. 41, ilustr.
310. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Mora, Pogonia, Drogomir, Rawa, Pogoń Lit., Hipocentaurus, Samson], 1988 nr 3, s. 38, ilustr.
311. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Gissa I, Zaręba, Prawdzic, Zadora, Gryf, Lewart, Fleming], 1988 nr 4, s. 34-35, ilustr.
312. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Junosza, Wieruszowa, Ciłek, Wieniawa, Pomian, Świnka, Donhoff], 1988 nr 5, s. 43, ilustr.
313. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Biberstein, Rogala, Działosza, Brochwicz II, Bończa, Starykoń, Półkozic], 1988 nr 6, s. 37, ilustr.
314. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Sołtyk, Orla, Sulima, Łabędź, Korwin, Topacz, Kończyc], 1989 nr 1, s. 33, ilustr.
315. Gradowski Michał, Polskie herby na zabytkach, [Glaubicz, Wadwicz, Korzbok, Hołobok, Wąż, Salamandra, Warnia], 1989 nr 2, s. 32-33, ilustr.

XIII. POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE (dział)
316. Ceptowski Józef, Polonicum w Stuttgarcie, 1986 nr 1, s. 42, ilustr.
317. Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian, Pomnik nieślubnego syna, 1986 nr 5, s. 40-42, ilustr.
318. Danielak Wiesław, Groby w Berlinie Zachodnim, 1989 nr 5, s. 41-42, ilustr.
319. Danielak Wiesław, Kościół w Maribo, 1989 nr 6, s. 45, ilustr.
320. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Tam też byli..., 1989 nr 4, s. 58, ilustr.
321. Engelmayer Akos, "Zagończyk“ na Węgrzech, 1987 nr 2, s. 41-42, ilustr.
322. Feldo Kazimierz, Podhorce, 1989 nr 2, s. 52-55, ilustr.
323. Kwiatkowska Maria, Pomnik pięknej baronowej, 1988 nr 3, s. 48-49, ilustr.
324. Majewski Jerzy S., Kościoły polskie w Odessie, 1989 nr 3, s. 52-54, ilustr.
325. Nowiński Krzysztof, Polacy w Kijowie, 1988 nr 5, s. 54-56, ilustr.
326. Trajdos Tadeusz M., Święty Wojciech w Rzymie, 1988 nr 2, s. 57, ilustr.
327. Trajdos Tadeusz M., Katedra we Lwowie, 1989 nr 1, s. 51-55, ilustr.

XIV. POLSKIE ZDROJE (cykl)
328. Kapłon Jan, Rabka, 1986 nr 2, s. 6-11, ilustr.
329. Ober Marek, Międzyzdroje, 1986 nr 5, s. 17-21, ilustr.
330. Walczak Krzysztof, Ciechocinek, 1986 nr 6, s. 12-15, ilustr.
331. Walczak Krzysztof, Cieplice w trzech odsłonach, 1988 nr 1, s. 39-43, ilustr.

XV. ROZMAITOŚCI (dział)
332. A w stolicy śpią!, 1987 nr 1, s. 47.
333. Albrecht Jacek, Awaria zamkowej ściany, 1987 nr 6, s. 46-47, ilustr.
334. Apel Społecznego Muzeum Esperanto im. Rodziny Rogowskich w Bytomiu, 1988 nr 1, s. 62.
335. Askanas Kazimierz, Zabytek płocki, 1986 nr 6, s. 45-46, ilustr.
336. Barszczewska-Krupa Alina, Apel, 1988 nr 1, s. 62.
337. Błaszczyk Iwona, Rajd młodzieży, 1986 nr 3, s. 47-48, ilustr.
338. Błaszkowski Wojciech, Zagrożenie w Kobyłce, 1988 nr 2, s. 63, ilustr.
339. Bractwo Krzyżowców, 1986 nr 4, s. 47.
340. Brykowski Ryszard, Polska - Ukraina, 1989 nr 5, s. 46.
341. Był i się zmył, 1988 nr 5, s. 64, ilustr.
342. Byrka Antoni, Na ratunek, 1988 nr 3, s. 55-56, ilustr.
343. Chrzanowski Tadeusz, Akcja dwory, 1989 nr 1, s. 56-57, ilustr.
344. Ciemiński Ryszard, Dobra ocalone, 1988 nr 1, s. 54-55, ilustr.
345. Ciemiński Ryszard, Rezydenci, 1987 nr 5, s. 46, ilustr.
346. Danielkiewicz Marek, Lubartów: jak w Zamościu, 1987 nr 5, s. 48, ilustr.
347. Dobosz Piotr, Detektor i prawo, 1989 nr 4, s. 62.
348. Dobosz Piotr, Jeszcze w sprawie remontów kamienic, 1988 nr 6, s. 61-62.
349. Domańska Hanna, Mennonici w Gdańsku, 1986 nr 4, s. 44-45, ilustr.
350. Drozdowski Jan A., Dzwony i dzwonki, 1987 nr 4, s. 44-45, ilustr.
351. Fundacja PAX, 1987 nr 1, s. 46-47, ilustr.
352. Gaworczyk Mariusz, W Zgierzu i w Łodzi, 1988 nr 6, s. 62, ilustr.
353. Gaworczyk Mariusz, Z Warmii, 1988 nr 1, s. 61, ilustr.
354. Gołos Jerzy, Erdman Jerzy, W sprawie kościoła Św. Anny, 1987 nr 3, s. 46-47, ilustr.
355. Gradowski Michał, Aluminiowa rurka, 1988 nr 5, s. 64.
356. Gradowski Michał, Jeszcze o talizmanach, 1989 nr 1, s. 61, ilustr.
357. Gradowski Michał, Talizmany, 1988 nr 1, s. 57-58, ilustr.
358. Grobis Przemysław, Pałac w Małkowie, 1986 nr 6, s. 47, ilustr.
359. Hertel Józef, Jeszcze o Konstancinie, 1986 nr 1, s. 46-47, ilustr.
360. Hryniewicz Danuta, Na tropie herbu, 1988 nr 2, s. 59, ilustr.
361. ...I w Orlej, 1988 nr 1, s. 62, ilustr.
362. Informacje, [dot. dworku Andriollego w Mińsku], 1989 nr 2, s. 64.
363. Informacje, [dot. działalności koła PTTK przy zakładach Mechanicznych w Tarnowie], 1988 nr 3, s. 63.
364. Informacje, [dot. pałacu w Zatorach], 1988 nr 3, s. 63.
365. Informacje, [dot. rozstrzygnięcia I Rzemieślniczego Konkursu Rewaloryzacji Zabytków w woj. Opolskim], 1989 nr 5, s. 49.
366. Informacje, [dot. willi "Brzozy" w Nałęczowie], 1988 nr 3, s. 63.
367. Jabłońska Teresa, Moździerz Zbigniew, Polemiki [dot. artykułu Andrzeja B. Krupińskiego o willi "Koliba" w Zakopanem, poz. 544], 1988 nr 6, s. 63.
368. Janowiec - trwała ruina, 1988 nr 2, s. 63-64, ilustr.
369. Jaworski Andrzej, Koszenie świętych głów, 1988 nr 3, s. 58-59, ilustr.
370. (K), Pierwsze opisanie Łyczakowa, 1988 nr 1, s. 60.
371. Kamińska Ewa A., Zajazd w Nadarzynie, 1989 nr 2, s. 62-63, ilustr.
372. Karpiński Alojzy, Informacje, [dot. pomnika i obelisku z płaskorzeźbą marszałka Józefa Piłsudskiego w Brwinowie], 1989 nr 2, s. 63-64, ilustr.
373. Karpiński Alojzy, Lokomotywy na kalendarzykach, 1989 nr 6, s. 52-53, ilustr.
374. Kaszubkiewicz Andrzej, Ostrów Lednicki, 1989 nr 3, s. 60-61, ilustr.
375. Kisielewski Kazimierz, "Na Kotłowem", 1988 nr 4, s. 62, ilustr.
376. Kisielewski Kazimierz, Społecznie w Krakowie, 1986 nr 4, s. 47.
377. Kreyser Ryszard, Zdjęcia we wnętrzach, 1988 nr 6, s. 57-58, ilustr.
378. Król Ryszard, Notatki społecznego opiekuna, 1986 nr 2, s. 46-47, ilustr.
379. Kryciński Stanisław, Tatarzy w Lebiedziewie, 1987 nr 5, s. 47-48, ilustr.
380. Krzyżanowska Hanna, Śladami ofert, 1987 nr 6, s. 44-45.
381. Kuczman Kazimierz, Portret "dziwnie piękny", 1989 nr 5, s. 47-49, ilustr.
382. Kurek Jan, "Młodość i Zabytki", 1989 nr 3, s. 59-60, ilustr.
383. Kus Józef, Jarosław - smutne spotkania, 1986 nr 2, s. 45.
384. Kwasek Zdzisław, Zabytkom bieszczadzkim na pomoc, 1987 nr 3, s. 47-48, ilustr.
385. Lenkow Ewa, Na chwilę przed zagładą, 1986 nr 5, s. 47, ilustr.
386. Liszka Józef, Społecznie w Bukownie, 1986 nr 4, s. 46-47, ilustr.
387. Łosiowa Krystyna, Skarb ze Środy Śląskiej - maj’89, 1989 nr 4, s. 61.
388. Matusiak Marian, Na ratunek, 1988 nr 3, s. 55-57, ilustr.
389. Martyniuk Bogdan, Ratujmy zabytki cerkiewne, 1986 nr 5, s. 47.
390. Mączyński Ryszard, Medal Onufrego Kopczyńskiego, 1988 nr 5, s. 59-60, ilustr.
391. Mączyński Ryszard, Medal Stanisława Konarskiego, 1987 nr 1, s. 42-43, ilustr.
392. (mhk), Informacje, [dot. nagrody Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dla książek związanych z ochroną zabytków], 1989 nr 5, s. 49.
393. Michałowska Marta, Dawne polonika kartograficzne, 1986 nr 2, s. 42-43, ilsutr.
394. Milka Józef, Wrocławski pręgierz, 1986 nr 1, s. 47, ilustr.
395. Nie doczekali, 1988 nr 5, s. 60, ilustr.
396. Nieciecki Jan, Haftowane epitafium, 1988 nr 1, s. 55-57, ilustr.
397. Nowicki Andrzej T., Z sal aukcyjnych, 1987 nr 2, s. 45-46, ilustr.
398. Ober Marek, "Katalog" poznańskich zdobień, 1989 nr 1, s. 59-60, ilustr.
399. Ober Marek, Templariusze w Rurce, 1987 nr 6, s. 46-47, ilustr.
400. Pawlik Krzysztof, Polemiki, [dot. artykułu Elżbiety Pytlarz "Dwadzieścia lat odbudowy", poz. 130], 1988 nr 6, s. 63.
401. Pokora Jakub, Pod Oleśnicą, 1988 nr 2, s. 62-63, ilustr.
402. Polski wykrywacz metali, 1987 nr 6, s. 47, ilustr.
403. Posłanie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 1989 nr 6, s. 48, ilustr.
404. Pragier Ruta, Przekazywanie pamięci, 1987 nr 5, s. 46-47, ilustr.
405. Pruszyński Jan, Guzik, 1988 nr 3, s. 62, ilustr.
406. Pruszyński Jan, Talizmany, 1988 nr 1, s. 58-60, ilustr.
407. Pruszyński Michał, Niezwykła wędrówka, 1987 nr 3, s. 48, ilustr.
408. Puget Wanda, Napisy w Nadarzynie, 1988 nr 3, s. 62, ilustr.
409. Pustoła-Kozłowska Ewa, Pompy i zdroje, 1988 nr 5, s. 61-62, ilustr.
410. Reguła-Tomaszewska Elżbieta, Sierpowicz Piotr, Oranżeria w Oliwie, 1988 nr 1, s. 60-61, ilustr.
411. Rejduch-Samkowa Izabela, Balsaminki, 1988 nr 1, s. 57, ilustr.
412. Rejduch-Samkowa Izabela, Judaika polskie, 1989 nr 3, s. 61-6, ilustr.
413. Rejmer Krzysztof, Zmiany w Krępie, 1988 nr 5, s. 63-64, ilustr.
414. Ryznar Stefan, Uratowany dwór w Szerzynach, 1986 nr 3, s. 46, ilustr.
415. Samek Jan, Chrzcielnice w kształcie szyszki, 1988 nr 5, s. 62-63, ilustr.
416. Samek Jan, Monstrancje - palmy, 1987 nr 2, s. 47, ilustr.
417. Samek Jan, Monstrancje ze Stryja i Aichkirchen, 1989 nr 1, s. 62, ilustr.
418. Samek Jan, Wieże Św. Barbary, 1986 nr 4, s. 45-46, ilustr.
419. Serafinowicz Jacek, Syndrom KAM, 1987 nr 3, s. 44-45, ilustr.
420. Sękowski Roman, O talizmanach i obrazkach, 1989 nr 5, s. 53-54, ilustr.
421. Sikorski Marek, Zapomniany pałac, 1987 nr 4, s. 44, ilustr.
422. Sionek Arkadiusz, Wczasy z zabytkiem, 1987 nr 3, s. 44-46, ilustr.
423. Spychała Jerzy ks., Kościół w centrum Łodzi, 1988 nr 4, s. 53-54, ilustr.
424. Stańska Ewa, Zabytki w Karsku, 1988 nr 1, s. 62, ilustr.
425. Sujecki Janusz, Spór o Dorotowską nr 7, 1989 nr 1, s. 63-64, ilustr.
426. Sycyna, 1987 nr 6, s. 47.
427. Szczerba Waldemar, Sytuacja patowa, 1986 nr 5, s. 44, ilustr.
428. Szczerbicki Andrzej, Zamość: dewastacja cmentarza, 1987 nr 5, s. 48, ilustr.
429. Szmygin Bogusław, Młodość w Janowcu, 1987 nr 1, s. 46, ilustr.
430. Sztuka na kartach, 1987 nr 1, s. 47, ilustr.
431. Świerczewski Stefan, Płyta z Kielna, 1989 nr 2, s. 61, ilustr.
432. Święciochowski Sławomir, Ławy mięsne, 1988 nr 4, s. 56-57, ilustr.
433. Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Kazimierscy opiekunowie zabytków, 1987 nr 2, s. 46-47, ilustr.
434. (TMT), Na Łyczakowie, 1989 nr 5, s. 46-47, ilustr.
435. Trajdos Tadeusz M., Cerkiewka na Bielicznej ocalona, 1986 nr 3, s. 47, ilustr.
436. Uwaga czytelnicy!, [dot. polskich kościołów w Taszkiencie i Samarkandzie], 1987 nr 4, s. 47, ilustr.
437. Uwaga czytelnicy!, [dot. polskich kościołów w Taszkiencie i Samarkandzie], 1986 nr 4, s. 47.
438. (wa), A jednak można..., 1988 nr 4, s. 60-61, ilustr.
439. (wa), Alarm dla staruszka, 1987 nr 1, s. 43, ilustr.
440. Wartalska Ewa, To nie moje..., 1987 nr 4, s. 45, ilustr.
441. Willa "Brzozy", 1987 nr 3, s. 48.
442. Wojalski Mirosław Z., Łódzkie pogotowie ratunkowe, 1988 nr 4, s. 54-55.
443. Zabójstwo, 1988 nr 6, s. 61.
444. Zabytki techniki w PTTK, 1989 nr 3, s. 62-63.
445. Zimowska Małgorzata, Kowalski Wojciech, "Madonna" na zawsze stracona?, 1987 nr 3, s. 42-44, ilustr.

XVI. SŁOWNIKI (cykl)
446. Gradowski Michał, Żygulski Zdzisław jun., Ilustrowany słownik uzbrojenia zabytkowego, [głownia, sztych, profil głowni, pochwa], 1986 nr 1, III okł.
447. Gradowski Michał, Żygulski Zdzisław jun., Ilustrowany słownik uzbrojenia zabytkowego, [rękojeść, typy broni siecznej], 1986 nr 2, III okł.
448. Gradowski Michał, Żygulski Zdzisław jun., Ilustrowany słownik uzbrojenia zabytkowego, [typy broni siecznej], 1986 nr 4, III okł.
449. Gradowski Michał, Żygulski Zdzisław jun., Ilustrowany słownik uzbrojenia zabytkowego, [broń miotająca], 1986 nr 4, III okł.
450. Gradowski Michał, Żygulski Zdzisław jun., Ilustrowany słownik uzbrojenia zabytkowego, [broń palna ręczna, zamek lontowy, zamek kolowy, zamek niderlandzki, zamek francuski, zamek hiszpański, zamek kapiszonowy], 1986 nr 5, III okł.
451. Gradowski Michał, Żygulski Zdzisław jun., Ilustrowany słownik uzbrojenia zabytkowego, [broń palna ręczna, broń artyleryjska, uzbrojenie ochronne], 1986 nr 6, III okł.
452. Gradowski Michał, Żygulski Zdzisław jun., Ilustrowany słownik uzbrojenia zabytkowego, [zbroja płytowa, pancerz, hełm], 1987 nr 1, III okł.
453. Gradowski Michał, Żygulski Zdzisław jun., Ilustrowany słownik uzbrojenia zabytkowego, [tarcza, zbroja japońska, siodło, uzda, munsztuk, zbroja końska, ostroga, strzemię], 1987 nr 2, III okł.
454. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Ilustrowany słownik zabytkowych pojazdów konnych, [amerykan, arba, berlinka, brek, brożek, bryczka, bryka mysliwska, buggy], 1987 nr 4, III okł.
455. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Ilustrowany słownik zabytkowych pojazdów konnych, [cab, dokart, dormeza, duc’, dyliżans, faeton, furgon, gig], 1987 nr 5, III okł.
456. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Ilustrowany słownik zabytkowych pojazdów konnych, [kabriolet, kalesza, karawan, kariolka, karykiel, kareta coupé, karetka sanitarna, kolaska], 1987 nr 6, III okł.
457. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Ilustrowany słownik zabytkowych pojazdów konnych, [kolebka, kwadryga, lando, landolet, linijka, omnibus, pająk, patelnia], 1988 nr 1, III okł.
458. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Ilustrowany słownik zabytkowych pojazdów konnych, [platforma, połówka, powóz-victoria, półkoszek, półkrytek, rydwan, socjable, soliterka], 1988 nr 2, III okł.
459. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Ilustrowany słownik zabytkowych pojazdów konnych, [sułka, szaraban, taczanka, tarantas, telega, tilbury, vis-á-vis, wasąg], 1988 nr 3, III okł.
460. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Ilustrowany słownik zabytkowych pojazdów konnych, [whiskey, wolant, wagonette, wóz gospodarczy, sanie zajdki, sanie zach. Europejskie, sanie szlichtadowe, sanie petersburskie], 1988 nr 4, III okł.
461. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (1), [pojęcia ogólne i elementy bryły budynku], 1989 nr 4, s. 64-III okł.
462. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (2), [fundamenty i ściany - konstrukcje murowe, konstrukcje ścian, technologie murów, wątki kamienne i kamienno-ceglane], 1989 nr 5, s. 56-III okł.
463. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (3), [sciany - konstrukcje drewniane], 1989 nr 6, s. 56-III okł.

XVII. SPOTKANIA NA WSCHODZIE (dział)
464. Srebrakowski Aleksander, Trzy Krzyże w Wilnie, 1989 nr 6, s. 19-22, ilustr.
465. Trajdos Tadeusz M., Zabytki Lwowa oczekują pomocy, 1989 nr 6, s. 17-19, ilustr.
466. Wasylewski Stanisław, Oblicze miasta, 1989 nr 6, s. 12-16, ilustr.

XVIII. SYLWETKI (dział)
467. Kazimierz po 15 latach, [z Jerzym Żurawskim rozmawiał Krzysztof Nowiński], 1987 nr 2, s. 18-20, ilustr.
468. Niedzicki kasztelan, [ze Stanisławem Michalczukiem rozmawiała Hanna Krzyżanowska], 1986 nr 2, s. 22-23, ilustr.
469. "Pańskie oko...", [z Janem Baierem rozmawiał Marian Paździor], 1987 nr 6, s. 22-23, ilustr.

XIX. TO TEŻ SĄ ZABYTKI (dział)
470. Barzyk Jan, Fiaty i... kosy, 1988 nr 2, s. 40, ilustr.
471. Biegańscy Ewa i Włodzimierz, Szewskie obesłania, 1987 nr 1, s. 27, ilustr.
472. Biegańscy Ewa i Włodzimierz, Wota szewskie, 1988 nr 4, s. 33-34, ilustr.
473. Chałupski Jan, Czworaki, 1988 nr 5, s. 37-39, ilustr.
474. Charytoniuk Janusz, Fajki, 1988 nr 3, s. 34-37, ilustr.
475. Dobosz Piotr, Zabytkowe nazewnictwo i prawo (1), 1989 nr 5, s. 18-21, ilustr.
476. Dobosz Piotr, Zabytkowe nazewnictwo i prawo (2), 1989 nr 6, s. 25.
477. Duda Jerzy, Nawierzchnie, 1987 nr 2, s. 26-30, ilustr.
478. Duda Jerzy, Tradycyjne nawierzchnie dróg, 1989 nr 2, s. 24-27, ilustr.
479. Gradowski Michał, Cygarnice i papierośnice, 1986 nr 3, s. 37-39, ilustr.
480. Gradowski Michał, Heraldyczne zagadki na zabytkach, 1986 nr 1, s. 34-37,ilustr.
481. Gradowski Michał, Koziki, 1987 nr 5, s. 28, ilustr.
482. Gradowski Michał, Stalówki, 1989 nr 3, s. 31-32, ilustr.
483. Gradowski Michał, Tajemniczy "bocian", 1986 nr 1, s. 33-34, ilustr.
484. Gradowski Michał, Uwagi o zawiłościach heraldyki ojczystej, 1989 nr 3, s. 33, ilustr.
485. Grodecka Zofia, Strój poznańskiej Bamberki, 1989 nr 4, s. 35-38, ilustr.
486. Jost Henryk, Hamerskie slady, 1988 nr 3, s. 27, ilustr.
487. Karpiński Alojzy, Drewno na kolei, 1989 nr 4, s. 39-41, ilustr.
488. Karpiński Alojzy, Pierwsza fabryka lokomotyw, 1987 nr 5, s. 25-27, ilustr.
489. Kęsik Jan, Zabytki włókiennictwa na Dolnym Śląsku, 1988 nr 1, s. 21-23, ilustr.
490. Kisielewski Kazimierz, Tablice pamiątkowe, 1987 nr 1, s. 25-27, ilustr.
491. Klamecki Henryk, Wrocławskie ZOO, 1987 nr 6, s. 29-31, ilustr.
492. Kochanowski Jerzy, Boernerowo, 1989 nr 1, s. 25-27, ilustr.
493. Komorowski Waldemar, W obronie Nowej Huty, 1986 nr 3, s. 34-37, ilustr.
494. Kowalski Wojciech, Wyroby z kości słoniowej, 1986 nr 6, s. 28-31, ilustr.
495. Krasnowolski Bogusław, Ochrona historycznych wartości nazw krakowskich, 1989 nr 6, s. 27-28, ilustr.
496. Krok po kroku..., 1988 nr 5, s. 41-42, ilustr.
497. Majewski Jerzy S., Szpital w Tworkach, 1989 nr 2, s. 19-23, ilustr.
498. M. G., Jeszcze o tajemniczym "bocianie", 1987 nr 5, s. 28.
499. Miliszkiewicz Grzegorz, Butelki po alkoholach, 1989 nr 6, s. 31-34, ilustr.
500. Miniewicz Janusz, Czarny Szaniec w Pozezdrzu, 1986 nr 6, s. 26-27, ilustr.
501. Miniewicz Janusz, Ponura "pętla" i promieniowanie, 1988 nr 1, s. 24-26, ilustr.
502. Mrugalska Małgorzata, Poznańskie zabytki cechowe, 1987 nr 4, s. 28-30, ilustr.
503. Ney-Krwawicz Marek, Pieczątki KG Armii Krajowej, 1989 nr 6, s. 28-31, ilustr.
504. Ober Marek, Dawny port Szczecina, 1988 nr 2, s. 37-39, ilustr.
505. Ober Marek, Sklepy mięsne, 1986 nr 2, s. 30-32, ilustr.
506. Ober Marek, Szczecińskie pompy, 1987 nr 3, s. 25-26, ilustr.
507. Pałat Zenon, Zamek Wilhelma II, 1989 nr 4, s. 33-35, ilustr.
508. Piątkowska-Dereniowa Maria, Karbowski Andrzej, Ratujemy kafle, 1988 nr 1, s. 27-28, ilustr.
509. Piotrowski Andrzej, Winiety zakładów fotograficznych, 1986 nr 2, s. 33-34, ilustr.
510. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Trzy kórnickie pojazdy, 1989 nr 1, s. 30-32, ilustr.
511. Pruszyńska Agnieszka, Naparstki, 1989 nr 5, s. 26-28, ilustr.
512. Pruszyński Jan, Fonografy, gramofony, patefony, 1988 nr 4, s. 29-32, ilustr.
513. Pruszyński Jan, Grafika płyt, 1987 nr 3, s. 27-30, ilustr.
514. Pruszyński Jan P., Najsłynniejszy piec świata, 1987 nr 5, s. 28-29, ilustr.
515. Pruszyński Jan, Pieśni, które nie uszły cało, 1989 nr 4, s. 45-48, ilustr.
516. Pudłowski Leszek, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, 1989 nr 2, s. 33.
517. Puget Wanda, Kalendarzyki, 1988 nr 5, s. 39-40, ilustr.
518. Roguska Jadwiga, Domy robotnicze Warszawy, 1987 nr 6, s. 24-28, ilustr.
519. Samek Jan, Ratujemy kafle, 1988 nr 1, s. 28-29, ilustr.
520. Sieradzka Anna, Wstydliwa garderoba, 1986 nr 5, s. 27-29, ilustr.
521. Sieradzka Anna, Grochal Iwona, Od kapelusza do podwiązki, 1987 nr 6, s. 32-34, ilustr.
522. Skrok Zdzisław, Na Garbarce, 1986 nr 4, s. 26-28, ilustr.
523. Stara Praga w obrazach, 1988 nr 1, s. 30-31, ilustr.
524. Sujecki Janusz, O podwórzach - studniach inaczej, 1989 nr 4, s. 42-45, ilustr.
525. Sujecki Janusz, Zajrzyjmy na strychy..., 1989 nr 5, s. 21-25, ilustr.
526. Szwykowska Anna, Stolica polskich Litwinów, 1988 nr 6, s. 31-33, ilustr.
527. Wartalska Ewa, Budownictwo przemysłowe okolic Warszawy, 1989 nr 2, s. 28-31, ilustr.
528. Wiechecki Stefan "Wiech", Bazar, 1986 nr 5, s. 26, ilustr.
529. Z powinszowaniem..., 1988 nr 6, s. 34-36, ilustr.
530. Zachariasz Agata, Drozdowska Teresa, Fort "Rajsko", 1988 nr 3, s. 30-34, ilustr.
531. Żurawska Teresa, Dworskie pojazdy i uprzęże, 1987 nr 4, s. 24-28, ilustr.

XX. TYLKO DLA KOLEKCJONERÓW AMATORÓW (cykl)
532. Sękowski Stefan, Drewno (1), 1986 nr 4, s. 30-32, ilustr.
533. Sękowski Stefan, Drewno (2), 1986 nr 6, s. 33-35,ilustr.
534. Sękowski Stefan, Walka z korozją, 1986 nr 1, s. 29-30, ilustr.

XXI. WOKÓŁ JEDNEGO ZABYTKU (cykl)
535. Bartoś Magdalena, Wokół jednego zabytku, (dot. portretu księcia Albrechta I Hohenzollerna), 1989 nr 3, s. 28, ilustr.
536. Błażejewska Anna, Paszkowska Małgorzata, Wokół jednego zabytku, (dot. kościoła w Trzęsaczu), 1989 nr 4, s. 28, ilustr.
537. Bruszewska Lidia, Wokół jednego zabytku, (dot. krakowskich Sukiennic), 1987 nr 6, s. 21, ilustr.
538. Domagalski Marek, Wokół jednego zabytku (dot. "Sądu Ostatecznego" Hansa Memlinga), 1986 nr 2, s. 29, ilustr.
539. Domagalski Marek, Wokół jednego zabytku, (dot. "Szału uniesień" Władysława Podkowińskiego, 1986 nr 1, s. 32, ilustr.
540. Domańska Hanna, Wokół jednego zabytku (dot. zamku w Reszlu), 1986 nr 3, s. 24, ilustr.
541. Kwiatkowska Maria J., Wokół jednego zabytku (dot. rzeźby Chrystusa przed kościołem Św. Krzyża w Warszawie dłuta Andrzeja Pruszyńskiego), 1988 nr 4, s. 28-29, ilustr.
542. Kwiatkowska Maria J., Wokół jednego zabytku (dot. rzeźby "Mickiewicz budzacy geniusz poezji" dłuta Antoniego Kurzawy), 1988 nr 1, s. 20, ilustr.
543. Kwiatkowski Marek, Wokół jednego zabytku (dot. pałacu w Otwocku Wielkim), 1986 nr 5, s. 25, ilustr.
544. Krupiński Andrzej B., Wokół jednego zabytku (dot. "Koliby" Stanisława Witkiewicza), 1988 nr 3, s. 26, ilustr.
545. Lewicka Maria, Wokół jednego zabytku (dot. nagrobka książąt mazowieckich, Stanisława i Janusza w katedrze Św. Jana w Warszawie), 1988 nr 2, s. 34, ilustr.
546. Miliszkiewicz Janusz, Wokół jednego zabytku (dot. obrazu Wojciecha Gersona "Chrzest Litwy"), 1989 nr 1, s. 22-23, ilustr.
547. Nowiński Krzysztof, Wokół jednego zabytku. Po prostu zbrodnia, (dot. rzeźby Św. Wojciecha z katedry w Gnieźnie), 1986 nr 4, s. 25, ilustr.
548. Pawlik Krzysztof, Wokół jednego zabytku (dot. obrazu przedstawiającego papieża Klemensa XIV), 1989 nr 6, s. 24-25, ilustr.
549. Paździor Marian, Wokół jednego zabytku (dot. pomnika księcia Józefa Poniatowskiego dłuta Roberta Thorvaldsena), 1988 nr 5, s. 29, ilustr.
550. Pruszyński Jan, Wokół jednego zabytku (dot. feretronu w kosciele Św. Anny w Wilanowie), 1989 nr 5, s. 16, ilustr.
551. Rzempołuch Andrzej, Wokół jednego zabytku (dot. epitafium Hansa Nymptscha z widokiem Królewca), 1987 nr 2, s. 17, ilustr.
552. Wokół jednego zabytku, (dot. obrazu "madonna pod jodłami" Łukasza Cranacha, oprac. i przeprowadziła rozmowę z Danielą Stankiewicz Lidia Bruszewska), 1986 nr 6, s. 24-25, ilustr.
553. Wokół jednego zabytku, (dot. obrazu "Kazanie Skargi" Jana Matejki), 1987 nr 1, s. 24, ilustr.

XXII. ZABYTKI I ŚRODOWISKO (dział)
(zob. dalej ZABYTKI W KRAJOBRAZIE)
554. Biskup Krzysztof, Jeszcze o twierdzy Wisłoujście, 1987 nr 2, s. 35-36, ilustr.
555. Gaczoł Andrzej, Zamek Lipowiec, 1986 nr 6, s. 36-38, ilustr.
556. Jankowski Wojciech, Młyn do rozbiórki?, 1987 nr 2, s. 37, ilustr.
557. Jedliński Wiesław, SOS dla malborskich zabytków, 1987 nr 3, s. 35-37, ilustr.
558. Kryciński Stanisław, Zamek w Rybotyczach, 1986 nr 2, s. 39-41, ilustr.
559. Na plebani w Kazimierzu, [z Tadeuszem Augustynkiem rozmawiał Jacek Serafinowicz], 1987 nr 2, s. 32-34, ilustr.
560. Na rubieżach, [z Andrzejem Nowakiem rozmawiał Krzysztof Walczak], 1986 nr 5, s. 34-36, ilustr.
561. Pokora Jakub, Święte schody, 1986 nr 4, s. 36-37, ilustr.
562. Pomorze Zachodnie’86, 1986 nr 6, s. 42-43, ilustr.
563. Rzempołuch Andrzej, Bisztynek, 1987 nr 3, s. 38-40, ilustr.
564. Rzempołuch Andrzej, Dobre Miasto, 1986 nr 2, s. 36-38, ilustr.
565. Rzempołuch Andrzej, Frombork, 1986 nr 6, s. 39-41, ilustr.
566. Rzempołuch Andrzej, Jeziorany, 1986 nr 5, s. 37-39, ilustr.
567. Rzempołuch Andrzej, Lidzbark Warmiński, 1986 nr 1, s. 40-41, ilustr.
568. Rzempołuch Andrzej, Olsztyn, 1987 nr 1, s. 29-32, ilustr.
569. Rzempołuch Andrzej, Orneta, 1986 nr 4, s. 33-35, ilustr.
570. Rzempołuch Andrzej, Reszel, 1986 nr 3, s. 30-32, ilustr.
571. Serafinowicz Jacek, Trzebiatów - śladami pewnego raportu, 1987 nr 1, s. 33-37, ilustr.
572. Walczak Krzysztof, Uwaga - kwaśne chmury, 1987 nr 3, s. 32-34, ilustr.
573. Walczak Krzysztof, Zmagania "Góry" z "Dołem", 1986 nr 1, s. 38-39, ilustr.
574. Zin Wiktor, Rozważania o krajobrazie kulturowym, 1986 nr 3, s. 25-29, ilustr.

XXIII. ZABYTKI NA CO DZIEŃ (cykl)
575. Stępień Piotr, Cegła, struktury murowe, tynki, 1987 nr 4, s. 12-15, ilustr.
576. Stępień Piotr, Drewno w budynkach zabytkowych, 1987 nr 2, s. 12-15, ilustr.
577. Stępień Piotr, Główne zagrożenia; woda i ogień, 1987 nr 1, s. 18-22, ilustr.
578. Stępień Piotr, Kamień w budynkach zabytkowych, 1987 nr 3, s. 18-21, ilustr.
579. Stępień Piotr, Kontrola stanu zabytkowego, 1986 nr 3, s. 17-22, ilustr.
580. Stępień Piotr, Podstawowe zasady konserwatorskie, 1986 nr 2, s. 19-21, ilustr.
581. Stępień Piotr, Wartość zabytku a użytkowanie, 1986 nr 5, s. 22-24.
582. Stępień Piotr, Warunki klimatyczne we wnętrzach zabytkowych, 1986 nr 6, s. 19-22, ilustr.
583. Stępień Piotr, Zabezpieczenie tymczasowe, 1986 nr 4, s. 13-17, ilustr.
584. Stępień Piotr, Zabytki na co dzień (I), 1986 nr 1, s. 12-15, ilustr.

XXIV. ZABYTKI W KRAJOBRAZIE (dział) (kontynuacja działu ZABYTKI I ŚRODOWISKO)
585. Białkiewicz Andrzej, Kościół w Dzianiszu, 1988 nr 3, s. 42-43, ilustr.
586. Brzoskwinia Waldemar, 1914 - pod Krzywopłotami, 1988 nr 5, s. 47-48, ilustr.
587. Chumiński Jerzy, Wojenne inskrypcje, 1987 nr 5, s. 42.
588. Danielak Władysław, W Drzewicy - ruina wśród drzew, 1989 nr 1, s. 38-40, ilustr.
589. Dobosz Piotr, Jachowicz Wojciech, ...przeciw sobie, 1988 nr 2, s. 50-51, ilustr.
590. Domańska Hanna, Cmentarze na cmentarzu, 1987 nr 5, s. 43-44, ilustr.
591. Gaczoł Andrzej, W cieniu kopalni, 1988 nr 1, s. 44-47, ilustr.
592. Gomzar Bogusław, Śląskie krzyże pokutne, 1988 nr 6, s. 44-45, ilustr.
593. Jezierski Leszek, 1915 - pod Pakosławiem, 1988 nr 5, s. 48-49, ilustr.
594. Kasek Kazimierz, Bielsko-Biała - miasto włókiennicze, 1987 nr 6, s. 39-41, ilustr.
595. Kaźmierczak Włodzimierz, Dawny majątek generała, 1988 nr 5, s. 49-51, ilustr.
596. Kryciński Stanisław, Zapomniany relikt, 1988 nr 4, s. 48, ilustr.
597. Kurek Jan, Casus Wiśnicz, 1989 nr 6, s. 35-38, ilustr.
598. Kurek Jan, Krzyżtopór - bez właściciela, 1989 nr 1, s. 34-37, ilustr.
599. Kwil Stefan, Drewniana zabudowa Wyśmierzyc, 1989 nr 3, s. 37-39, ilustr.
600. Maciąga Mirosław, Nieznana przeszłość zamku w Baranowie, 1988 nr 4, s. 36-40, ilustr.
601. Majewski Jerzy S., Niedaleko Warszawy, 1989 nr 1, s. 44-46, ilustr.
602. Majewski Jerzy S., Wille w Turczynku, 1989 nr 5, s. 32-36, ilustr.
603. Michalczuk Stanisław, Niedzica - człowiek przeciw sobie, 1988 nr 2, s. 44-49, ilustr.
604. Muzolf Błażej, Piastowski zamek, 1988 nr 5, s. 52-53, ilustr.
605. Nowiński Krzysztof, Rozkopywanie Września, 1989 nr 4, s. 48-50, ilustr.
606. Olszewska Małgorzata, Deluga Waldemar, Łęknicki park krajobrazowy, 1989 nr 2, s. 39-42, ilustr.
607. Ober Marek, Secesja w Drezdenku, 1988 nr 4, s. 44-47, ilustr.
608. Oettingen Urszula, Spoczynek w krajobrazie, 1987 nr 5, s. 40-42, ilustr.
609. Omilanowska Małgorzata, Antoniówka, 1988 nr 6, s. 38-40, ilustr.
610. Pawlik Mieczysław, Wiatraki, 1988 nr 3, s. 44-47, ilustr.
611. Pawlik Mieczysław, Wiatraki nietypowe, 1989 nr 3, s. 49-51, ilustr.
612. Penkala Adam, 1914 - pod Laskami, 1988 nr 5, s. 44-46, ilustr.
613. Piliczewski Tomasz, Sulejów - nieubłagany czas, 1989 nr 6, s. 39-41, ilustr.
614. Pniewski Sławomir, Puszczykowo, 1989 nr 4, s. 51-52, ilustr.
615. Pruski Krzysztof, Koniec sieradzkiej rotundy, 1989 nr 4, s. 55-57, ilustr.
616. Rejmer Krzysztof, Maciejowice: krajobraz po bitwie, 1987 nr 4, s. 32-35, ilustr.
617. Rzempołuch Andrzej, Barczewo, 1989 nr 1, s. 41-43, ilustr.
618. Rzempołuch Andrzej, Pieniężno, 1987 nr 4, s. 36-38, ilustr.
619. Rzempołuch Andrzej, Prosto z Królewca, 1988 nr 4, s. 40-43, ilustr.
620. Rzempołuch Andrzej, Zamek w Lidzbarku Warmińskim, 1988 nr 6, s. 40-43, ilustr.
621. Salm Jan, Pasłęk - miasto nieznane, 1989 nr 2, s. 34-38, ilustr.
622. Stefański Krzysztof, Rezydencja bankiera, 1989 nr 6, s. 41-45, ilustr.
623. Stępień Andrzej P., Niedaleko Warszawy, 1989 nr 1, s. 44-48, ilustr.
624. Stępień Piotr, ...przeciw sobie, 1988 nr 2, s. 49-50, ilustr.
625. Siciński Jan T., W poszumie drzew, 1987 nr 5, s. 34-37, ilustr.
626. Sygietyńska Hanna, W stronę Ostrołęki, 1989 nr 3, s. 40-44, ilustr.
627. Tondos Barbara, Epitafium dla dwóch ulic?, 1988 nr 3, s. 40-42, ilustr.
628. Urban Jacek, Zespół pocysterski w Lubiążu, 1989 nr 4, s. 53-55, ilustr.
629. Wieczorek Edward, Lasem zarastające, 1987 nr 5, s. 38-39, ilustr.
630. Wierzbicka Bożena, Motocross na podzamczu!, 1988 nr 2, s. 52-53, ilustr.
631. Wróblewski Tadeusz, Szacunek dla Kocka, 1989 nr 5, s. 29-31, ilustr.
632. Zin Wiktor, Oj, góry, nasze góry..., 1988 nr 3, s. 39-40, ilustr.

XXV. ZBIOTY I ZBIERACZE (dział)
633. Białostocki Jan, Nowa kolekcja [dot. kolekcji Janiny i Zbigniewa Karola Porczyńskich], 1988 nr 1, s. 35-38, ilustr.
634. Cholewianka Aldona, Łańcuckie trofea myśliwskie, 1989 nr 1, s. 49-50, ilustr.
635. Dettlaffowie Danuta i Jan, Kolekcjoner z Pucka, [dot. Gerarda Pinczewskiego], 1987 nr 4, s. 39-40, ilustr.
636. Dettlaffowie Danuta i Jan, Przemijanie twarzy, 1988 nr 2, s. 54-56, ilustr.
637. Królikowski Bohdan, Kawaleria, kawaleria..., [dot. Romana Medewicza], 1987 nr 2, s. 39-40, ilustr.
638. Królikowski Bohdan, W dworku, wśród lasów..., [dot. Lesława Kukawskiego], 1986 nr 1, s. 43-44, ilustr.
639. Martini Małgorzata, Feliks Jasieński i jego kolekcja wschodnia, 1989 nr 2, s. 46-49, ilustr.
640. Miliszkiewicz Janusz, Salon Nawrockich A.D. 1988, 1988 nr 6, s. 52-55, ilustr.

XXVI. Z WARSZTATU KONSERWATORA (dział)
641. Banach Michał, Frączkowski pałac, 1987 nr 5, s. 31-33, ilustr.
642. Bruszewska Lidia, O bodzentyńskim tryptyku i... nie tylko, 1986 nr 2, s. 23-27, ilustr.
643. Filiński Jerzy, Rewaloryzacja willi Struvego, 19888 nr 6, s. 46-48, ilustr.
644. Kreyser Piotr, Zamkowe podłogi, 1989 nr 3, s. 34-36, ilustr.
645. Lisowski Jerzy, Wzmacnianie scian, 1989 nr 2, s. 50-51, ilustr.
646. Oborska Irena, Konserwatorzy w Wilnie, 1986 nr 1, s. 25-29, ilustr.
647. Pawlik Krzysztof, Nyska szklanka Św. Jadwigi, 1988 nr 2, s. 42-43, ilustr.
648. Piękniewski Jan Maciej, Rekonstrukcja fryzu z herbami, 1989 nr 4, s. 29-32, ilustr.
649. Sękowski Stefan, Obelisk Traktu Brzeskiego, 1986 nr 5, s. 31-33, ilustr.
650. Sękowski Stefan, SPOT - dla kolekcjonerów, 1987 nr 1, s. 40.
651. Skibiński Sławomir, Konserwacja maswerków, 1987 nr 1, s. 38-40, ilustr.
652. Szczypać gonty, [z Józefem Hronowskim rozmawiali Wanda Eisele i Krzysztof renik], 1987 nr 6, s. 36-38, ilustr.
653. Wawrzeńczak Andrzej, Tajemnice starych książek, 1988 nr 1, s. 33-34, ilustr.
654. Wawrzeńczakowie, Krystyna i Andrzej, Akademia Rycerska w legnicy, 1989 nr 5, s. 38-40, ilustr.
655. Wąs Leszek, Sękowski Jan, Aneks do "walki z korozją", 1986 nr 3, s. 33-34.

XXVII. Z ZAGRANICY (dział)
656. Błaszkowski Wojciech, Ochrona zabytków i kroajobrazu, 1989 nr 6, s. 46-47, ilustr.
657. Francja - do naśladowania, [z Krzysztofem Skalskim rozmawia marzena Guzowska], 1987 nr 6, s. 42-43, ilustr.
658. (k), Myśleć, działać, nie czekać..., 1988 nr 6, s. 49-51, ilustr.
659. Lohman Jack, English Heritage, 1989 nr 2, s. 43-45, ilustr.
660. Nowicki Andrzej T., Rok rekordów, 1988 nr 1, s. 50-51, ilustr.
661. Nowicki Andrzej T., Rydel Msciej, Wielkie aukcje i dzien powszedni, 1986 nr 3, s. 41-43, ilustr.
662. Orlińska Halina, Miasto z czerwonej cegły, 1988 nr 3, s. 50-52, ilustr.
663. Rzempołuch Andrzej, Kaliningrad, 1989 nr 5, s. 43-45, ilustr.
664. Wawrzeńczak Andrzej, Konserwacja Słupa Morowego, 1986 nr 4, s. 38-40, ilustr.
665. Wawrzeńczakowie Krystyna i Andrzej, M’Zab - tajemnicza kraina, 1989 nr 3, s. 55-56, ilustr.

INDEKS OSOBOWY
A
Aigner Christian Piotr 103, 104
Albrecht Jacek 333
Albrecht I Hohenzollern, książę 535
Aleksandrowicz Robert 191
Andriolli Michał Elwiro 262
Askanas Kazimierz 335
Augustynek Tadeusz 559
B
Bacciarelli Aleksander J. 38
Baczewska Barbara 168, 171
Bagińska-Żurawska Teresa 59
Baier Jan 469
Bajera-Kojder Krystyna 192
Banach Michał 641
Barszczewska-Krupa Alina 336
Bartoś Magdalena 60, 535
Barzyk Jan 470
Bergman Eleonora 25
Białecki Andrzej 193
Białkiewicz Andrzej 585
Białostocki Jan 62-65, 633
Biegańska Ewa 471, 472
Biegański Włodzimierz 471, 472
Biskup Krzysztof 554
Biskup Tomasz 194
Błaszczyk Iwona 337
Błaszkowski Wojciech 338, 656
Błażejewska Anna 26, 196, 536
Bogdanowski Janusz 66
Bogucki Antoni 202
Bohusz Antoni Szyszko - zob. Szyszko-Bohusz Antoni
Brodzki Wiktor 323
Bruszewska Lidia 537, 552, 642
Brykowski Ryszard 340
Brzoskwinia Waldemar 586
Brzyk Mirosław 39
Burzyński Wiesław 197
Burzyński Zdzisław 198
Byrka Antoni 342
Bzowska Katarzyna 40
C
Ceptowski Józef 316
Ceptowski Karol 316
Chałupski Jan 27, 473
Chamuła Jacek 199
Charytoniuk Janusz 474
Chmielewski-Józefowicz Andrzej 200
Cholewianka Aldona 634
Chrzanowski Tadeusz (Kraków) 67, 317, 343
Chumiński Jerzy 587
Ciałowicz Anna 1
Ciemiński Ryszard 68, 69, 197, 344, 345
Cieślik Dorota 189
Cranach Łukasz St. 445, 552
Cybart Marek 41
Czajewski Jerzy 201
Czapski Michał 202
Czerepińska Jadwiga Teodorowicz zob. Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga
Czopek Ryszard 203
D
Danieluk Wiesław 318, 319, 588
Danielkiewicz Marek 346
Darkiewicz Wiesław 156
Dąbrowski Jan Henryk 595
Dąmbscy, rodzina 45
Deluga Waldemar 606
Dereniowa Maria Piątkowska zob. Piątkowska-Dereniowa Maria
Dettlaff Danuta 635, 636
Dettlaff Jan 635, 636
Dębska Maria 42
Dobosz Piotr 70-73, 347, 348, 475, 476, 589
Domachowski Paweł 204
Domagalski Marek 538, 539
Domańska Hanna 349, 540, 590
Drozdowska Teresa 530
Drozdowski Jan A. 350
Duda Jerzy 3, 28, 291, 292, 477, 478
Dunin-Wilczyński Zbigniew 320
Dymek Jerzy 205
Dziekoński Tadeusz 46
E
Eisele Wanda 652
Engelmayer Akoś 321
Edman Jerzy 354
F
Feldo Kazimierz 322
Filiński Jerzy 643
Frąckowiak Maurycy 206
G
Gaczoł Andrzej 75, 182, 555, 591
Gaworczyk Mariusz 29, 30, 207, 245, 260, 352, 353
Gerson Wojciech 546
Gmiter Małgorzata 208
Goldfeder Maksymilian 622
Golka Marian 76
Golos Jerzy 77, 354
Gomzar Bogusław 592
Gospodarczyk Jan 209
Górecki Zdzisław 210
Górski Tadeusz 78, 79
Grabowski Radosław 211
Gradowski Michał 141, 297, 315, 355-357, 446-453, 479-484
Grassi Giuseppe 83
Grobis Przemysław 358
Grochal Iwona 521
Grochowski Krzysztof 4
Grodecka Zofia 485
Gromski Jerzy 5
Gruszecki Andrzej 80, 81
Guła Adam 212
Gumkowska Małgorzata 138, 149
Guzowska Marzena 657
H
Halley Edmund 127, 239
Herliczka Antoni 119
Hertel Józef 359
Hronowski Józef 652
Hryniewicz Danuta 199, 360
I
Iwaszkiewicz Jarosław 114
J
Jabłońska Teresa 82, 367
Jachowicz Wojciech 589
Jankowski R. 213
Jankowski Wojciech 556
Jan Paweł II, papież 275
Janusz, książę mazowiecki 545
Jaroszewski Tadeusz Stefan 83
Jasieński Feliks 639
Jaworski Andrzej 369
Jedliński Wiesław 557
Jezierski Leszek 593
Jost Henryk 486
Józefowicz Andrzej Chmielewski zob. Chmielewski-Józefowicz Andrzej
Jucha Zbigniew 181
Jurek Tadeusz 214
K
(k) 196, 370, 658
Kajzer Leszek 84-86
Kamińska Ewa A. 87, 293, 294, 371
Kamiński Jacek 31
Kapłon Jan 328
Karbowski Andrzej 508
Karpiński Alojzy 88, 215, 295, 372, 373, 487, 488
Karski Juliusz 89, 262
Karwowski Przemysław 47
Kasek Kazimierz 90, 594
Kaszubkiewicz Andrzej 374
Kaźmierczak Włodzimierz 595
Kęsik Jan 489
Kichler Jerzy 216
Kieszkowska Elżbieta 217
Kisielewski Kazimierz 32, 375, 376, 490
Klamecki Henryk 491
Klemens XIV, papież 548
Klim Roman 6
(kmn) 7
Kochanowski Jan 68, 197, 274, 426
Kochanowski Jerzy 492
Kogutek Jacek 69
Kojder Krystyna Bajera - zob. Bajera-Kojder Krystyna
Kokot Stefan 91
Kołodziejczyk Arkadiusz 8, 92, 218
Komarnicki Zbigniew 93
Komorowski Waldemar 493
Konarska Alicja 94
Konarski Stanisław 391
Kondziela Henryk 95
Konopka Marek 219
Kopczyński Onufry 390
Kornecki Marian 317
Kossakowie, rodzina 114
Koszczyc-Witkiewicz Jan 61
Kościuszko Tadeusz 56, 261, 616
Kot Jan 220
Koter Marek 96
Kowalski Wojciech 445, 494
Kozłowska Ewa Pustoła - zob. Pustoła-Kozłowska Ewa
Kraczek Lucyna 221
Krasnowolski Bogusław 212, 495
Kreyser Piotr 644
Kreyser Ryszard 97, 98, 377
Król Ryszard 22, 378
Królikowski Bohdan 637, 638
Krupa Alina Barszczewska - zob. Barszczewska-Krupa Alina
Krupiński Andrzej B. 367, 544
Krwawicz Marek Ney - zob. Ney-Krwawicz Marek
Kryciński Stanisław 9, 48, 49, 172, 379, 558, 596
Krzyżanowska Hanna 380, 468
Krzyżanowski Lech 99, 223
Kubiak Marek 224
Kuczman Kazimierz 381
Kukawski Lesław 638
Kuncaitis Maria 100
Kurek Jan 382, 597, 598
Kurzawa Antoni 542
Kurzątkowski Mieczysław 101
Kus Józef 383
Kusztelski Andrzej 157, 286
Kuźma Włodzimierz 225
Kwasek Zdzisław 384
Kwiatkowska Maria Irena 323, 541, 542
Kwiatkowski Marek 103, 104, 543
Kwil Stefan 599
L
Lenkow Ewa 385
Lewicka Maria 105, 545
Lichałai Lech 27
Lilpopowie, rodzina 114
Lisowski Jerzy 645
Lissowscy, rodzina 43
Liszka Józef 33, 50, 386
Loeger Romuald 226
Lohman Jack 659
Lorentz Stanisław 106-109, 226, 227, 259
Lubańska Paulina 170, 180
Ł
Łagiewski Maciej 10
Ławicki Lech110
Łosiowa Krystyna 387
Łysio Zdzisław 228
M
Maciąg Mirosław 51, 600
Majewski Jerzy S. 324, 497, 601, 602
Malinga Andrzej Zbigniew 52
Malachowicz Edmund 392
Mancewicz Jerzy 229
Martini Małgorzata 639
Martyniuk Bogdan 389
Matejko Jan 553
Matusiak Marian 388
Matykiewicz Elżbieta 111
Matykiewicz Tadeusz 111
Mazur Jerzy 230
Mączyński Ryszard 390, 391
Medwicz Roman 637
Memling Hans 538
M. G. 498
(mhk) 392
Michalczuk Stanisław 231, 468, 603
Michałowska Marta 393
Michałowski Andrzej 112
Mickiewicz Adam 542
Miliszkiewicz Janusz 113, 114, 499, 546, 640
Milka Józef 394
Miniewicz Janusz 500, 501
Morgała Andrzej 115
Morozowiczowie, rodzina 114
Morstin Ludwik Hieronim 75
Moździerz Zbigniew 82, 367
(mr) 116
Mrugalska Magdalena 502
Muzolf Błażej 604
N
Narbut Jerzy 117
Marbutt Mirosław 117
Nawroccy, rodzina 640
Nawrolski Tadeusz 118
Ney-Krwawicz Marek 503
Nieciecki Jan 119, 396
Niedźwiedzka Ewa 174, 179
Nielubowicz Bohdan 232
Nikiel Henryk 233
Niewiadomski Zbigniew Prus - zob. Prus-Niewiadomski Zbigniew
Nowak Andrzej 219, 560
Nowicki Andrzej T. 397, 660, 661
Nowiński Krzysztof 121, 122, 131, 325, 467, 547, 605
Nowosielski Jan Sas - zob. Sas-Nowosielski Jan
Nowowiejski Antoni 609
Nymptsch Hans 551
O
Ober Marek 329, 389, 399, 504-506, 607
Oborska Irena 646
Oettingen Urszula 7, 608
Olszewska Magdalena 606
Olszewski Juliusz 234
Omilanowska Małgorzata 124, 125, 609
Orlińska Halina 662
Ossowski Zdzisław 11
Osypiuk Jerzy 235
P
Pachulski Maciej 132
Pałat Zenon 507
Paszkowska Małgorzata 536
Paul Krzysztof 126
Pawlik Krzysztof 400, 548, 647
Pawlik Mieczysław 610, 611
Pazder Janusz 157
Paździor Marian 469, 549
Penkalla Adam 612
Pestka Wojciech 236
Petera Janina 12
Piątkowska-Dereniowa Maria 508
Piesiewicz Ewa 186
Piekniewski Jan Maciej 648
Piliczewski Tomasz 613
Piłsudski Józef 372
Pinczewski Gerard 635
Piotrowski Andrzej 509
Pniewski Sławomir 237, 614
Pniewski Tadeusz 238
Podkowiński Władysław 83, 539
Pokora Jakub 127, 239, 401, 561
Polak Tadeusz 128
Poniatowski Józef, książę 125, 549
Popławska Irena 287
Porczyńska Janina 280, 633
Porczyński Zbigniew Karol 280, 633
Potocki Stanisław Kostka 83, 104
Pragier Ruta 404
Pruscy, rodzina 54
Pruski Krzysztof 615
Pruski Zbigniew 54, 240, 241
Prus-Niewiadomski Zbigniew 454-460, 510
Pruszyńska Agnieszka 511
Pruszyński Andrzej 541
Pruszyński Jan 405, 406, 512, 515, 550
Pruszyński Michał 215, 242, 407
Ptaszyński Feliks 243
Pudłowski Leszek 516
Puget Wanda 408, 517
Pustoła-Kozłowska Ewa14, 34, 129, 231, 409
Pytlarz Elżbieta 130, 400
R
Reguła-Tomaszewska Elzbieta 410
Rejduch-Samkowa Izabela 411, 412
Rejmer Krzysztof 413, 616
Renik Krzysztof 652
(rkm) 61
Rogowscy, rodzina 334
Rogucka Jadwiga 518
Rozmarynowska Katarzyna 176
Rubens Piotr Paweł 65
Rutkowski Tadeusz 156
Rudnik Stanisław 187
Rudowski Hubert 55
Ruszkowski Andrzej 132
Rydel Lucjan 114
Rydel Maciej 56, 162-165, 261, 661
Ryznar Stefan 414
Rzempołuch Andrzej 223, 244, 258, 551, 563-570, 617-620, 663
S
Salm Jan 621
Sałaciński Jacek 207, 245
Samek Jan 133, 415-418, 519
Samkowa Izabela Rejduch - zob. Rejduch-Samkowa Izabela
Sanguszkowie, ród 161
Sapiechowie, ród 92
Sas-Nowosielski Jan 246
Serafinowicz Jacek 134-137, 234, 419, 571, 559
Serikow Anatolij 138
Sękowska Aleksandra 15
Sękowski Roman 420
Sękowski Stefan 532-534, 649, 650, 655
Siciński Jan T. 625
Sieradzka Anna 139, 520, 521
Sierpowicz Piotr 410
Sikorska Anna Maria 140
Sikorski Kazimierz 57
Sikorski Marek 421
Sionek Arkadiusz 422
(S. K.) 58
Skalski Krzysztof 657
Skarga Piotr 553
Skibiński Sławomir 651
Skorska I. 247
Skowronek Sławomir 248, 249
Skrok Zdzisław 142, 522
Skuratowicz Jan 143
Sołtysik Maria J. 144
Spychała Jerzy 423
Srebrakowski Aleksander 464
Stanecka Ewa 175
Stanisłąw, książę mazowiecki 545
Stankiewicz Daniela 552
Stańska Ewa 424
Stasiński Henryk 250
Stefański Krzysztof 622
Stępień Andrzej T. 623
Stępień Piotr 461-463, 575-584, 624
Struve Henryk 643
Stukowski Aleksander 252
Stypułkowski Bohdan 268
Sudołowicz Wanda 169, 173
Sujecki Janusz 146, 147, 288, 425, 524, 525
Sygietyńska Hanna 626
Sztaner Zofia 148
Szczepkowscy, rodzina 114
Szczerba Waldemar 427
Szczerbicki Andrzej 16, 428
Szczot Karol 253
Szczygielski Andrzej 177
Szmygin Bogusław 429
Szpiek Martyna 254
Szulczewski Wawrzyniec 296
Szuszkiewicz Jerzy 255
Szwykowska Anna 526
Szyszko-Bohusz Adam 226, 227, 259
Ś
Śmiałek Tomasz 194
Światowiec Zbigniew 256
Świerczewski Stefan 17-19, 431
Święciochowski Sławomir 432
T
Teliga Józef 443
Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga 433
Tetmajerowie, rodzina 114
Thorvaldsen Bertel 549
(TMT) 434
Tobolewski Bogusław 257
Tomaszewska Elżbieta Reguła - zob. Reguła-Tomaszewska Elżbieta
Tondos Barbara 627
Trajdos Tadeusz M. 326, 327, 435, 465
Trojanowski Janusz 226
Trońko Peter 149
Trzciński Andrzej 150
Tytus-Wańkowska Joanna 244, 258
U
Urban Jacek 628
Urbanowicz Tomasz 151
Urbanowicz Witold J. 152
W
(wa) 438, 439
Walczak Krzysztof 154, 219, 289, 330, 331, 560, 572, 573
Walczak Wojciech 207, 260
Walicki Jacek 20
Wańkowska Joanna Tytus - zob. Tytus-Wańkowska Joanna
Wartalska Ewa 35, 217, 440, 527
Wasylewski Stanisław 466
Wawrzeńczak Andrzej 653, 654, 664, 665
Wawrzeńczakowa Krystyna 654, 665
Wawszczak Zbigniew 155
Wąs Leszek 655
Węgierska Józefa 261
Wiech zob. Wiechecki Stefan
Wiechecki Stefan 528
Wieczorek Edward 629
Wierzbicka Bożena 630
Wierzbowski Maciej 36
Wilczyński Zbigniew Dunin - zob. Dunin-Wilczyński Zbigniew
Wilhelm II, cesarz 507
Witkiewicz Stanisław 544
Wiwulski Antoni 464
Wlazło Wiesława 185
Władyczańscy, rodzina 44
Władysław Konstanty Waza, hrabia 317
Wojalski Mirosław Z. 442
Wojewoda Maciej 605
Woroniecki Mieczysław 321
Wójcik Adam 262
Wróblewski Tadeusz 631
Wykręt Kazimierz 263
Wysocki Stanisław 88
Wyszkowski Marek 21
Wziętek Izabela 264
Z
Zachariasz Agata 530
Zachwatowicz Jan 351
Zasowski Jerzy 22
Zawadzki Jarosław 265
Zejdowski Jacek 23
Zielniewicz Tadeusz 131
Zieliński Andrzej 159
Zimowska Małgorzata 445
Zin Wiktor 160, 574, 632
Ż
Żak Tomasz A. 161
Żurawska Teresa 531
Żurawska Teresa Bagińska - zob. Bagińska-Żurawska Teresa
Żurawski Jerzy 184, 467
Żychowska Maria Jolanta 290
Żygulski Zdzisław jun. 446-453

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
A
Aichkirchen 417
Anglia 656, 659
Apolinary 51
Augustów 19
B
Baligród 16
Bańska Szczawnica 664
Baranów 600
Barczewo 617
Barlinek 134
Bartodzieje 168
Basra 320
Berlin Zachodni 318
Beskid Niski 194, 629
Będzin 1
Biała Podlaska 8
Białystok 195
Bidziny 42
Bielawa 489
Bieliczna 435
Bielsko-Biała 90, 594
Bieszczady 16, 384
Bisztynek 563
Bodzentyn 642
Bolesław 33, 50
Boryszyn 501
Borzęcin 587
Bronice 153
Bronowice 114
Brulino-Koski 53
Brwilno 609
Brwinów zob. Warszawa
Brzeg 214
Brzesko 587
Brześć 649
Bytom 334
C
Celejów 169
Charsznica 608
Chełmsk Śląski 489
Chorzelów 51
Ciechocinek 330
Cieplice 331
Czarkowy 7
Czerwińsk 573
Czorsztyn 589
D
Dałków 170
Dąbrówka Szczepanowska 587
Dęblin 2
Dobre Miasto 564
Dolny Śląsk 489
Domosłowice 587
Drezdenko 607
Drzewica 171, 588
Dubowo 44
Dyblin 54
Dzianisz 585
Dzierżoniów 489
Dięczyn 140
Dziurdziów 172
E
Elbląg 118, 272
F
Francja 657
Frączków 641
Frombork 565
G
Gdańsk 126, 272, 349, 590
- Oliwa 410
Gdynia 144
Giszowiec 25
Głuszyca 489
Gniezno 547
Gorlice 22, 200
Góry Pińczowskie 53
Grabarka 522
Gręboszów 7
Grodków 173
Gumińska 161
H
Hieronimów 46
I
Izbica Kujawska 209
Izbiska 51
J
Jabłonów 136
Jakubowice Murowane 174
Janowiec 153, 368, 383, 429
Jarosław 383
Jasło 27
Jelenia Góra 337, 438
Jeziorany 223, 566
Jeziorna 35
Jędrzejów 7
- Podklasztorne 608
Jordanów 251
K
Kaliningrad 663
Kalinowo 43
kaliskie województwo 264
Kalisz 238, 253
Kalawa 501
Kamieniec Ząbkowicki 385
Kamienna Góra 489
Kamień Pomorski 562
Kamień Śląski 169
Karsko 424
Karwowo 175
Kazimierz Dolny 101, 153, 369, 433, 467, 559
Kętrzyn 500
Kileno 431
Kije 246
Kijów 325
Kikoły 13, 230
Kleczkowo 626
Klonówka 55
Kluki 17
Kobyłka 338
Kock 631
Kołbacz 562
Kombornia 140
konińskie województwo 560
Konstancin zob. Warszawa
Końskowola 153
Kowary 489
Kórnik 510
Kraków 59, 133, 212, 251, 290, 495
Krasnybór 18
Kraśnik
Krążek 33
Krępa 413, 616
Krokowa 176
Królewiec 551, 619
Kruhel 596
Krupe 52
Krynica 113
Krzesk 177
Krzykawka 50
Krzywcza 48
Krzywopłoty 586
Krzyżowa 178
Krzyżtopór 598
Kujawy 224
Kurzątnik 236
Kuźnice 486
L
Laski 612
Lądek Zdrój 205, 283
Lebiediew 8, 9, 379
Legnica 654
Lesko 4, 254
Lewickie 53
Lębork 206
Lidzbark Warmiński 244, 248, 249, 258, 267, 620
Lipowiec 555
Litwa 546
lubelskie województwo 208
Lubartów 161, 179, 346
Lubusz 136
Lubiąż 628
Lublin 21
Ludynia 608
Luneburg 662
Lutowiska 16
Lwów 196, 233, 263, 327, 340, 370, 434, 465, 466, 658
Ł
Łanięta 84
Łańcut 634
Łękno 606
Łowiń 11
Łódź 29, 39, 137, 234, 245, 260, 287, 352, 423, 442, 622
M
Maciejowice 616
Malbork 151, 333, 557
Małków 358
Małogoszcz 608
Manieczki 469
Maribo 319
Marki 142
Markowa 155
Markuszew 153
Mereczowszczyzna 56
Miechów 292
Mielec 51
Międzyzdroje 329
Milanówek 86, 114, 527
Mińsk Mazowiecki 262
Mirogonowice 140
Mirzec 608
Modlin 241
Morąg 60
Mysłakowice 489
M’Zab 665
N
Nadarzyn 408
Nałęczów 61, 153, 221, 366, 441
Naroczyce 180
Nekla 235
Niedzica 14, 231, 468, 589, 603, 624
Nietoperek 501
Niwka 587
Nowa Huta 493
Nowa Huta 489
Nowa Wieś Czudecka 181
Nowe Miasto Lubawskie 67
Nysa 130, 400, 648
O
Odessa 324
Oleśnica 91, 401
Olkusz 33, 50
Olsztyn 568
Ołobok 556
opolskie województwo 365
Orla 195, 361
Orneta 569
Osiek 38
Ostrołęka 626
Ostrów Lednicki 374
Ostrów Wielki 543
Ożarów 140, 527
P
Pakosław 593
Parchów 421
Pasłęk 621
Piastów zob. Warszawa
Pieniężno 296, 618
Pińczów 3, 608
Piotrków Trybunalski 20
Piwoszumy 47
Pławowice 75, 182
Płock 335
Podhorce 161, 232, 322
Podzamcze 616
Polska 216, 340
Pomorze 11
Pomorze Zachodnie 562
Pozezdrze 500
Poznań 76, 95, 110, 143, 157, 286, 398, 485, 502, 507
Prawno 23
Promna 210
Prosna 183
Pruszków zob. Warszawa
Prymusowa Wola 192
Puck 635
Puławy 184, 648
- Włostowice 153, 213
Pułtusk 154
Puńsk 526
Puszczykowo 614
R
Rabka 328
Racibórz 604
Raczki 18
Raszków 57
Rączki 53
Reszel 540, 570
Rokitnica 185
Rudki 340
Rudy Rysie 587
Rudzienko 58
Rurka 399
Rybitwy 23
Rybnik 31
Rybotycze 558
Rychwał 53
Rytro 422
Rzym 317, 323, 326
S
Samarkanda 201, 436, 437
San, rzeka 48
Sandomierz 418
Sedelniki 44
Siechnowicze 56
Siedmiororogów Drugi 186
Sielec 187, 188, 229
Sielpia Wielka 30
Sieradz 615
Sierakowo Słupskie 189
Skarbiec 44
Skaryszew 238
Sławinek 56
Sławuta 161
Słupsk 94
Sobieszyn 104
Sochaczew 295, 605, 630
Sosnowica 56
Sośnica 561
Starachowice 34
Stara Legnica 100
Stare Bukowo 386
Stargard Szczecinski 562
Stawiska 114
Struga 247
Stryj 417
Studzianka 8
Studziennicza 18
Stuttgart 316
Sucha 140
Sucha Beskidzka 69
Sulejów 613
Suwałki 18
Swobnica 562
Sycyna 68, 197, 274, 426
Szczawno 247
Szczerba 15
Szczecin 504, 506
Szczucin 291
Szejpiszki 53
Szerzyny 414
Ś
Śląsk 203, 240, 267, 592
Śnieżka, szczyt 439
Środa Śląska 141, 387
Świdnica 339
T
Tarnów 363
Taszkient 201, 436, 437
Tomkowo 53
Toruń 25, 145
Trzciel 237
Trzebiatów 571
Trzęsacz 536
Tuchów 587
Turczynek 602
Tuszów 51
U
Ucisków 608
Uherce Mineralne 49
Ukraina 138, 148, 149, 340
Ustrzyki Dolne 16
W
Walim 489
Wałbrzych 489
Warmia 353
Warszawa 86, 105, 129, 135, 211, 214, 225, 288, 518, 523, 527, 541, 545, 550, 623
- Brwinów 372
- Konstancin 114, 359
- Piastów 527
- Pruszków 497, 527
Węgry 321
Widawa 199, 360
Wieliczka 591
Wielka Wieś 140
Wikrów 6
Wilanów zob. Warszawa
Wilno 464, 646
Winna Góra 595
Wiśnicz 597
Włostów 89
Wodzisław 242
Wola Flaszczyzna 45
Wola Osińska 184
Woskowice Duże 190
Wrocław 10, 220, 394, 491
Wyśmierzyce 599
Wywóz 43
Z
Zaborów 601, 622
Zagłębie Dąbrowskie 1
Zakopane 82, 266, 289, 367, 544, 627
Zalew 41
Zamość 346, 428
Zatory 364
Ziemblice 40
Ziemia Lubawska 236
Zgierz 36, 245, 260, 352
Ż
Żarczyce Duże 608
Żuławy 45

INDEKS PRZEDMIOTOWY
A
ambony 127, 239
amerykany 454
aparaty fotograficzne 97
apele 334, 33, 343, 389
arby 454
archeologia 85, 94, 118, 141, 272, 387
zob. też konserwacja tkaniny archeologicznej
architektura 24-36, 59, 61, 67, 70-72, 85, 86, 95, 100, 114, 135, 143, 146, 147, 153, 157, 198, 200, 205, 207, 212, 221, 236, 243, 245, 253, 260, 269, 283, 286-290, 325, 328-332, 348, 349, 352, 353, 359, 366, 367, 375, 383, 398, 419, 425, 427, 441, 442, 461-463, 466, 491, 493, 497, 505, 518, 524, 525, 537, 544, 557, 562, 563-570, 602, 607, 614, 617-619, 622, 643, 646, 654, 662, 663, 665
zob. też architektura przemysłowa, baszty, budownictwo drewniane, cegła, cerkwie, cracoviana, dróżniczówki, drewno, dwory, familoki, fundamenty, hale targowe, kamień, kaplice, karczmy, kościoły, mury, ogrody zoologiczne, osiedla robotnicze, pałace, pawilony ogrodnicze, rotundy, ruiny historyczne, spichlerze, synagogi, ściany, twierdze, uzdrowiska, varsaviana, wieże, zajazdy, zamki, zespoły dworskie, zespoły klasztorne, zespoły pałacowo-ogrodowe, zespoły zamkowe.
architektura przemysłowa 90, 129, 527
aukcje kolekcjonerskie 78, 79, 397, 660, 661
B
balsaminki 411
baszty 126, 187, 188, 229
bazary 528
berlinki 454
Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, Białystok 195
breki 454
broń artyleryjska 451
broń biała 637, 638
broń miotająca 449
broń palna ręczna 540, 451
broń sieczna 447, 448
brożki 454
bryczki 454
bryki myśliwskie 454
budownictwo drewniane 26, 82, 113, 132, 153, 155, 251, 338, 352, 439, 473, 487, 492, 596, 599, 609,
627, 652, zob. też dwory, gonty, lamusy, skanseny
buggy 454
butelki 499
C
caby 455
cegła 575
cerkwie 384, 435, 596, zob. też Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej
chrzcielnice 415
cmentarze 3, 14, 18, 19, 21, 156, 160, 213, 233, 238, 246, 263, 318, 340, 370, 386, 434, 625, 658
- choleryczne 5, 11
- ewangelickie 11, 15, 21
- mahometańskie 8, 9, 12, 218, 379
- mennonickie 6
- prawosławne 346, 428
- Słowińców 17
- wojskowe 2, 7, 13, 22, 23, 194, 208, 230, 248, 249, 318, 320, 395, 587, 590, 605, 608, 612, 629
- żydowskie 1, 4, 10, 16, 20, 21, 150, 211, 237, 254, 348, 386, 404
zob. też nagrobki, rzeźba
cracoviana 32, 59, 70, 114, 133, 212, 226, 227, 251, 259, 290, 375, 376, 381, 495, 530, 537
cygarnice
D
dokarty 455
dormezy 455
drewno 576
drogownictwo 291, 292, zob. też nawierzchnie drogowe
dróżniczówki 28
duc’i 455
dwory 37-58, 68, 84, 116, 132, 140, 162-165, 172, 181, 189, 192, 224, 261, 262, 274, 343, 362, 413, 414, 426, 595, 616, zob. tez zespoły dworskie
dyliżansy 455
dzwony 350
E
English Heritage 656, 659
epitafia 396, 551
etnografia 296, 342, 526
ewangeliarze 335
F
faetony 455
fajki 474
familoki 31, 74
feretrony 550
fonografy 512
forty i fortyfikacje 80, 81, 206, 225, 240, 255, 530, zob. też twierdze, umocnienia wojskowe
fotografie 98, 377, 509, 636
Fundacja Ochrony Zabytków im. Jana Zachwatowicza 351
fundamenty 462
G
gazony parkowe 217, 440
gigi 455
głownie 445
gonty 652
grafika 117
gramofony 512
guziki 405
H
hale targowe 124
handel dziełami sztuki 273, 344
hełmy 452
heraldyka 297-315, 360, 480, 484, zob. też Polskie Towarzystwo Heraldyczne
I
ICOMOS, Conseil International des Monuments et des Sites 525
- Jeunesse et Patrimoine 382, 525
ikony 148, zob. też Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej
inskrypcje 587
J
jubileusze 122, 123
judaika 216, 412, zob. też cmentarze żydowskie, synagogi
K
kabriolety 456
kafle ceramiczne 508, 519
kalendarze i kalendarzyki 373, 517
kalesze 456
kamień 578, zob. też konserwacja kamienia
kaplice 340, 352, 399
kapliczki 153, 369
karawany 456
karetki sanitarne 456
karety coupe 456
kariolki 456
karczmy 210
kartografia 393
karty do gry 430, 456
kirkuty zob. cmentarze żydowskie
klasztory 465, 613, zob. też zespoły klasztorne
Klub Indywidualnych Użytkowników Obiektów Zabytkowych 345
kolaski 456
kolebki 457
kolejnictwo 88, 295, 487, 488, zob. też lokomotywy
kolekcje i kolekcjonerzy 280, 633-640
Koło Miłośników Historii Bolesławia i Okolicy 386
Komisja Opieki nad Zabytkami sztuki Cerkiewnej 389
konkursy 166, 167, 365
konserwacja i konserwatorstwo 145, 191, 223, 256, 284, 575-584, 641, 655
- drewna 532, 533
- kamienia 561, 664
- malarstwa 548, 642, 648
- metali i stropów 534, 649, 650, 655
- papieru 653
- szkła 647
- tkaniny archeologicznej 94
- witraży 151
zob. też osuszanie murów, kształcenie kadr konserwatorskich
kopalnie 591
kopce 413
kosy żniwne 470
kościoły 67, 105, 153, 173, 201, 247, 319, 324-327, 354, 383, 386, 401, 408, 423, 436, 437, 465, 536, 550, 561, 562, 585, 613, 626
koziki 481
krajobraz kulturowy 66, 276, 574
krzyże pokutne 93, 339, 592
kształcenie kadr konserwatorskich 99
kulturoznawstwo 63-65, 139, 271, 281, 336
kuźnie 111
kwadrygi 457
L
lampy 635
lamusy 132
landa 457
landolety 457
laski 355
linijki 457
lokomotywy 373, 488
Ł
ławy mięsne 432
M
malarstwo 60, 83, 92, 119, 139, 162, 381, 401, 445, 523, 535, 538, 539, 546, 552, 553, 633, 640, 660, 661, zob. też konserwacja malarstwa
medalierstwo 390, 391
militaria 637, 638, zob. też broń artyleryjska, broń biała, broń miotająca, broń palna ręczna, broń sieczna, głownie, hełmy, mundury wojskowe, munsztuki, odznaczenia wojskowe, ostrogi, pancerze, pochwy, rękojeści, siodła, strzemiona, stychy, tarcze, uzdy, zbroje, zbroje końskie
misje religijne 296
mizary zob. cmentarze mahometańskie
młyny 134, 556
monstrancje 416, 417
mosty 125
mundury wojskowe 637, 638
munsztuki 453
mury
- struktury 575
- technologie 462
zob. też osuszanie murów
muzealnictwo 106-109, 270
Muzeum Adwokatury Polskiej, Warszawa 293
Muzeum Drogownictwa i Techniki, Szczucin 291
Muzeum Farmacji, Warszawa 294
Muzeum Kolei Wąskotorowych, Sochaczew 295
Muzeum Narodowe, Wrocław 220
Muzeum Pierwszych Piastów, Legnica 374
Muzeum Tatrzańskie, Zakopane 82, 342
Społeczne Muzeum Esperanto im. Rodziny Rogowskich, Bytom 334
N
nagrobki 225, 317, 323, 408, 431, 545
naparstki 511
nawierzchnie drogowe 477, 478
nożyczki 483, 498
O
obeliski 372, 649
obesłania cechowe 471, 502
obrazki święte 420
obserwatoria meteorologiczne 439
ochrona dóbr kultury 87, 99, 102, 106-109, 112, 121, 123, 128, 131, 149, 193, 219, 235, 250, 264, 266, 267, 271-273, 285, 337, 344, 363, 392, 560, 656, 657, 659, zob. też prawa ochronne zabytków, społeczna opieka nad zabytkami
ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu 226, 267, 572, 589, 603, 624, 630, 632, 656
odznaczenia wojskowe 637
ogrody i parki 187, 190, 606, zob. też gazony parkowe, pawilony parkowe
ogrody zoologiczne 491
okręty 152
omnibusy 457
opłatki bożonarodzeniowe 277
oranżerie 179, 410
organy 77
orientalna sztuka 639
osady rybackie 26
osiedla robotnicze 24-36, 142
osuszanie murów 645
P
pająki 457
pałace 75, 89, 103, 104, 130, 136, 169, 174, 178, 183, 322, 358, 364, 400, 421, 543, 595, 601, 616, 623,641, zob. też zespoły pałacowo-parkowe
pancerze 452
papiernie 169
papierośnice 479
patefony 512
patelnie 457
patronimia 495
pawilony ogrodowe 190
pieczątki 503
pieśni narodowe 515
platformy 458
płyty gramofonowe 513, 514
pochwy 446
pocztówki 528
pojazdy konne 424, 454-460, 510, 531
zob. też amerykanki, arby, berlinki, breki, brożki, bryczki, bryczki mysliwskie, buggy, caby, dokarty,dormezy, duc’i, dyliżansy, faetony, furgony, gigi, kabriolety, kalesze, karawany, kariolki, karykiele,karety coupe, karetki sanitarne, kolaski, kolebki, kwadrygi, landa, landolety, linijki, omnibusy, pająki, patelnie, platformy, połówki, powozy-victoria, półkoszki, półkrytki, rydwany, socjable, soliterki, sułki, szarabany, taczanki, tarantasy, telegi, tilbury, vis-a-vis, wasągi, whiskey’e, wolanty, wagonette, wozy gospodarcze, sanie
polonica 139, 154, 316-327, 393, 436, 437
połówki 458
Politechnika Krakowska 259
- Pracownia Regionalna 259
- Studenckie Koło Naukowe "Architektura Militaris" 251
Polska Organizacja Wojskowa 395
Polskie Towarzystwo Heraldyczne 516
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 250, 363
pomniki 372, 407, 464, 549, 593
pompy 409, 506, zob. też zdroje
porty 504
posadzki 644
powozy-victoria 458
Powszechna Wystawa Krajowa 110
półkoszki 458
półkrytki 458
Pracownie Konserwacji zabytków 122, 269, 419, 427, 664
prawna ochrona zabytków 70-73, 120, 132, 278, 344, 347, 348, 475, 476
pręgierze 394
R
relikwiarze 418
rękojeści 447
rotundy 615
ruralistyka 342, 388
ruiny historyczne 368, 422, 598, 630
rydwany 458
rzemiosło artystyczne 273, 335, 365, 387, 396, 494, zob. też balsaminki, chrzcielnice, cygarnice, ewangeliarze, fajki, karty do gry, koziki, lampy, laski, medale, monstrancje, naparstki, nożyczki, papierośnice, relikwiarze, złotnictwo
rzeźba 214, 217, 440, 541, 542, 547, zob. też konserwacja kamienia
S
samochody 159, 470
samoloty 115
sanie 460
sanktuaria religijne 522
sarkofagi 94
secesja 133, 607
siodła 453, 638
skanseny 82, 155, 374
słupy ogłoszeniowe 341
sobiesciana 215, 497
socjable 458
soliterki 458
spichlerze 132
Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej TonZ, Warszawa 389
Społeczna opieka nad zabytkami 91, 112, 202, 204, 252, 337, 376, 378, 382, 433, 443
"Spotkania z Zabytkami" 123, 222, 228, 257, 265
stalówki 482
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 392
strzemiona 453
sulki 459
synagogi 195, 209, 242, 361
szarabany 459
szkło 647, zob. też butelki, konserwacja witraży
sztychy 446
Ś
ściany - konstrukcje 462, 463, 645
T
tablice pamiątkowe 275, 321, 490
taczanki 459
talizmany 356, 357, 406, 420
tarantasy 459
tarcze 453
telegi 459
tilbury 459
tkaniny 396, zob. też konserwacja tkaniny archeologicznej
Towarzystwo "Lewa", Lwów 196, 658
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 403
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 158
Towarzystwo Przyjaciół Maciejowic 413
trofea myśliwskie 634
twierdze 241, 554
tynki 575
U
ubiory 485, 520, 521, zob. też mundury wojskowe
Ukraińskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Historii i Kultury 149
umocnienia wojskowe 500, 501, 586
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 145
urbanistyka 24-36, 59, 76, 90, 95, 96, 105, 135, 137, 144, 154, 157, 234, 286-290, 328-331, 466, 467, 563-571, 591, 594, 621, 631
uzbrojenie zob. militaria
uzdrowiska 328-331
uzdy 453
użytkowanie obiektów zabytkowych 111, 126, 279, 282, 283, 380, 469, 559, 573, 575-584
V
varsaviana 5, 15, 86, 88, 105, 119, 124, 125, 129, 135, 146, 147, 211, 214, 217, 225, 243, 255, 288, 293, 294, 332, 341, 354, 395, 404, 419, 425, 427, 440, 492, 518, 523-525, 527, 528, 541, 545, 549, 550, 623, 644, 649
viv-a-vis 459
W
wagonette 460
walcownie 486
warunki klimatyczne w zabytkowych wnętrzach 582
wasągi 459
whiskey’e 460
wiatraki 184, 610, 611
wieże 170, 173
witraże 133
włókiennictwo 489
wolanty 460
wota 472
wozy gospodarcze 460
wykrywanie metali 402
wystawiennictwo 220
Z
zabytki przemysłu i techniki 442, 489, zob. też aparaty fotograficzne, architektura przemysłowa, drogownictwo, gramofony, huty, kolejnictwo, kopalnie, kuźnie, lokomotywy, młyny, mosty, okręty, papiernie, patefony, płyty gramofonowe, pompy, porty, samochody, samoloty, walcownie, wiatraki, włókiennictwo, zegary
"Zabytki Ukrainy" 138
zabytkoznawstwo 62-65, 85
zajazdy 184, 238, 371, 438
Zamek Królewski w Warszawie 644
zamki 154, 171, 232, 244, 258, 333, 385, 468, 507, 540, 555, 558, 597, 600, 604, 620, zob. też zespoły zamkowe
zbroje 452, 453
zbroje końskie 453
zdroje 409
zegary 635
zespoły dworskie 168, 177, 186
zespoły klasztorne 628
zespoły pałacowo-ogrodowe 180, 182
zespoły zamkowe 176
złotnictwo 141, 387
znaczki pocztowe 496