SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

BIBLIOGRAFIA
1990-1994SPIS TREŚCI:

OD REDAKCJI
I. AKCJA CMENTARZE (cykl)
II. AKCJA DOMY ROBOTNICZE (cykl)
III. AKCJA DWORY (cykl)
IV. AKCJA OGRODY (cykl)
V. ARTYKUŁY (dział)
VI. DLA KOLEKCJONERÓW AMATORÓW (cykl)
VII. DOBRA UTRACONE (dział)
VIII. KATALOG STRAT (cykl)
IX. KOMENTARZ (dział)
X. KUPIĆ, NIE KUPIĆ... (cykl)
XI. LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA (cykl)
XII. LISTY (cykl)
XIII. NASZ FELIETON (dział)
XIV. NASZE ULICE (cykl)
XV. NIECODZIENNE MUZEA (cykl)
XVI. OPOWIEŚCI Z WARSZTATU ZŁOTNICZEGO (cykl)
XVII. POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE (dział)
XVIII. ROZMAITOŚCI (dział)
XIX. SŁOWNIKI (dział)
XX. SPOTKANIA NA WSCHODZIE (dział)
XXI. SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ (cykl)
XXII. STAROŻYTNICY (cykl)
XXIII. SYLWETKI (dział)
XXIV. TO TEZ SĄ ZABYTKI (dział)
XXV. WOKÓŁ JEDNEGO ZABYTKU (cykl)
XXVI. WOKÓŁ TRADYCJI (dział)
XXVII. ZABYTKI W KRAJOBRAZIE (dział)
XXVIII. ZBIORY I ZBIERACZE (dział)
XXIX. Z WARSZTATU KONSERWATORA (dział)
XXX. Z ZAGRANICY (dział)
SPOTKANIA Z WARSZAWĄ (dodatek)
INDEKS OSOBOWY
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
INDEKS PRZEDMIOTOWY

OD REDAKCJI
Bibliografia obejmuje zawartość miesięcznika "Spotkania z Zabytkami" z lat 1990-1994. Poprzednie bibliografie dotyczyły lat: 1977-1982 - wydana w 1984 r., 1983-1985 - wydana w 1986 r. i 1986-1989 - wydana w 1990r.
Układ bibliografii oparty został na stałych działach i cyklach ukazujących się w piśmie. Nie uwzględniono jedynie "Od Redakcji", gdzie poruszane są sprawy ogólne i prezentowane tematy bieżącego numeru; nie uwzględnione są także teksty z okładek: I, II i IV. Tytuł działu "Artykuły" nie jest uwidoczniony w "Spotkaniach z Zabytkami" - został on w bibliografii przyjęty umownie dla artykułów znajdujących się na początku każdego numeru.
Uzupełnieniem bibliografii są indeksy: osobowy, nazw geograficznych i przedmiotowy. W dwóch pierwszych indeksach wymienione zostały wszystkie osoby i nazwy pojawiające się w tytułach artykułów i wzmiankowane w tekstach.

STOSOWANE SKRÓTY:
art. - artykuł
bibliogr. - bibliografia
dot. - dotyczy
ilustr. - ilustracja (-e)
inc. - incipit (początkowe zdanie tekstu bez tytułu)
nr - numer
okł. - okładka
poz. - pozycja
s. - strona (-y)
"SzZ" - "Spotkania z Zabytkami"
T. - tom
woj. - województwo
zob. - zobacz

I. AKCJA CMENTARZE (cykl)
1. Barbasiewicz Maria, Cmentarze prowincjonalne, 1994 nr 11, s. 44, ilustr.
2. Bartosz Adam, Zakliczyn - wojskowy cmentarz żydowski, 1991 nr 5, s. 30, ilustr.
3. Beskidzkie krzyże, 1991 nr 5, s. 28-29, ilustr.
4. Cmentarze unickie w Bieszczadach, 1990 nr 3, s. 54, ilustr.
5. Dąbrowski Marcin, Cmentarz czy trawnik?, 1992 nr 8, s. 37-38, ilustr.
6. Dąbrowski Marcin, Wojenny w Lublinie, 1993 nr 11, s. 42-43, ilustr.
7. Dominikowski Jan, Grobowiec Heinzlów, 1993 nr 6, s. 44-45, ilustr.
8. Dominikowski Jan, Pabianiccy luteranie, 1992 nr 11, s. 34-35, ilustr.
9. Dąbrowska Małgorzata, Sołtan Andrzej, Powązkowskie medaliony i plakiety, 1991 nr 5, s. 2-6, ilustr.
10. (eak), Mariawici, 1990 nr 1, s. 47-48, ilustr.
11. Fijałkowski Paweł, Ewangelicy w Łyszkowicach, 1992 nr 3, s. 39, ilustr.
12. Fijałkowski Paweł, Wiejskie cmentarze ewangelickie, 1991 nr 1, s. 41-43, ilustr.
13. Gaczoł Andrzej, Uratowany, 1993 nr 5, s. 43-44, ilustr.
14. Gajda Piotr, Baryła Mariusz, Piotrkowska nekropolia, 1991 nr 2, s. 52-53, ilustr.
15. Grabarczyk Jerzy, Galicyjskie kirkuty, 1994 nr 11, s. 15-16, ilustr.
16. Kawałko Danuta, Nieznana rzeźba, 1994 nr 2, s. 44-45, ilustr.
17. (kmn), Nad Rawką, 1994 nr 11, s. 43.
18. Kołodziejczyk Arkadiusz, Muzułmańskie cmentarze, 1994 nr 11, s. 24-26, ilustr.
19. Kołodziejczyk Arkadiusz, Została kapliczka, 1993 nr 6, s. 46.
20. Kostrzewski Marian, Stary cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim, 1991 nr 2, s. 53-54, ilustr.
21. Kotecki Andrzej, Cmentarz we Wsoli, 1991 nr 5, ilustr.
22. Kula Wiesław, Grobowiec Czartoryskich w Sieniawie, 1991 nr 5, s. 49, ilustr.
23. Kwiecień Adam, Cmentarz żydowski w Pyskowicach, 1992 nr 4, s. 39, ilustr.
24. Matusiak Marian, Ratowanie cmentarnych krzyży, 1991 nr 1, s. 52, ilustr.
25. Myśliński Adam, Cmentarze Puszczy Piskiej, 1992 nr 2, s. 38, ilustr.
26. Pańczyszyn Andrzej, Kirkut na Orawie, 1994 nr 1, s. 45. ilustr.
27. Penkala Adam, Ewangelickie w Radomskiem, 1994 nr 3, s. 34-35, ilustr.
28. Pisarkiewicz Mirosław, Nadal skazany?, 1994 nr 12, s. 46.
29. Radźwicka-Milczewska Anna, Kaplica Braeunigów, 1994 nr 2, s. 45-46, ilustr.
30. Remiszewski Ryszard M., Uratowanie kirkuta, 1992 nr 1, s. 40, ilustr.
31. Rozmus Dariusz, Witek Andrzej, W Pilicy, 1991 nr 5, s. 52, ilustr.
32. Rudka Szczepan, Cmentarz w Krzemieńcu, 1994 nr 6, s. 11-13, ilustr.
33. Rukat Jan, Grobowiec w Orle, 1994 nr 9, s. 47-48, ilustr.
34. Skowronek Sławomir, Jeniecki cmentarz w Markajmach, 1992 nr 3, s. 39-40, ilustr.
35. Sołtys Angela, Kaplica Sanguszków, 1993 nr 4, s. 43-44, ilustr.
36. Stefanski Krzysztof, Łódzkie Stare Cmentarze, 1991 nr 4, s. 54-55, ilustr.
37. Stukowski Aleksander, Kalwiński w Orzeszkowie, 1993 nr 11, s. 43, ilustr.
38. Stukowski Aleksander, Kirkut na Miłostowie, 1994 nr 8, s. 47, ilustr.
39. Stukowski Aleksander, Wojenny na Jastrząbce, 1993 nr 9, s. 45, ilustr.
40. Szczerbinki Andrzej, Powrót macew, 1993 nr 12, s. 45, ilustr.
41. Tarka Stanisław, Małe sanktuarium, 1993 nr 7, s. 44, ilustr.
42. Walerjański Dariusz, Kirkut w Zabrzu, 1990 nr 5, s. 53, ilustr.
43. Wieczorek Jarosław, Klasycyzm na kirkutach, 1994 nr 4, s. 44, ilustr.
44. Wieczorek Jarosław, Żydowski w Gorzowie, 1993 nr 9, s. 46, ilustr.
45. Wyszkowski Marek, Nagrobek Jana Mincla, 1990 nr 2, s. 50, ilustr.

II. AKCJA DOMY ROBOTNICZE (cykl)
46. Chałupski Jan, Lichołai Lech, Osiedle w Tarnowie, 1992 nr 5, s. 30-31, ilustr.
47. Ciałowicz Anna, To BYŁ zabytek!, 1991 nr 5, s. 42-44, ilustr.
48. Gaczoł Andrzej, Kolonia górnicza w Wieliczce, 1990 nr 4, s. 31-33, ilustr.
49. Kasek Kazimierz, Kolonie w Bielsku-Białej, 1991 nr 2, s. 44-46, ilustr.

III. AKCJA DWORY (cykl)
50. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Adamowizna - aż trzy dworki, 1992 nr 5, s. 26-27, ilustr.
51. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Bardzo polski Kuznocin, 1992 n r 11, s. 5-8, ilustr.
52. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Boglewice i piękna pani B., 1992 nr 7, s. 12-15, ilustr.
53. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Dziwny dwór w Żółwinie, 1992 nr 9, s. 20-21, ilustr.
54. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., For sale: Wola Chojnata, 1992 nr 8, s. 5-7, ilustr.
55. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Grzebowilk, 1993 nr 6, s. 36-37, ilustr.
56. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Inny klasycyzm w Falęcinie, 1992 nr 10, s. 22-24, ilustr.
57. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Kobylin - bujna przeszłość, 1993 nr 1, s. 23-24, ilustr.
58. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Łukowiec, 1993 nr 8, s. 37-38, ilustr.
59. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Many, Many, Many..., 1993 nr 4, s. 29-31, ilustr.
60. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Naprawdę piękny dwór, 1994 nr 11, s. 38-39, ilustr.
61. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Niedokończone siedziby, 1992 nr 6, s. 13-14, ilustr.
62. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Nieznana Stara Wieś, 1993 nr 2, s. 27-28, ilustr.
63. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Pełen uroku, 1994 nr 3, s. 30-31, ilustr.
64. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Pogorzel, 1993 nr 10, s. 27-28, ilustr.
65. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Radachówka - dwór nastrojowy, 1993 nr 3, s. 26-28, ilustr.
66. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Siedziba Górskich, 1994 nr 6, s. 32-34, ilustr.
67. Braniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Zabytki beznadziejne, 1993 nr 12, s. 23-25, ilustr.
68. Drożdż-Szczybura Małgorzata, Dom Paderewskiego, 1993 nr 9, s. 32-33, ilustr.
69. Grątkowski Grzegorz, Zarybie, 1993 nr 7, s. 30-32, ilust
70. Gzyło Marek, Drewniany w Gródku, 1992 nr 4, s. 25, ilustr.
71. Gzyło Marek, Dwór w Radzikach Małych, 1993 nr 3, s. 29-30, ilustr.
72. Herman Leszek, Dwory Pomorza Zachodniego, 1993 nr 7, s. 28-30, ilustr.
73. Herman Leszek, Dwór w Laskowie, 1993 nr 6, s. 35-36, ilustr.
74. (k), W Kleszczach, 1994 nr 6, s. 37, ilustr.
75. Kajzer Leszek, Zwyczajny dwór, 1991 nr 1, s. 38-41, ilustr.
76. Kowalik Tomasz, Z Suchedniowa do muzeum, 1991 nr 2, s. 39, ilustr.
77. Kurzac Maria, Kucharski Leszek, Śladami Konopnickiej, 1994 nr 1, s. 34-36, ilustr.
78. Kurzątkowska Alicja, Witkiewicz w Łańcuchowie, 1994 nr 5, s. 30-33, ilustr.
79. Marcinkowski Piotr, Dwór w Jedwabnem, 1990 nr 3, s. 53, ilustr.
80. Marcinkowski Piotr, Paplin - dwór Cieleckich, 1991 nr 2, s. 38-39, ilustr.
81. Olszewski Bohdan, Rodziewiczówna w Żerominie, 1994 nr 11, s. 36-37, ilustr.
82. Postek Roman, Blaski i cienie, 1993 nr 8, s.33-36, ilustr.
83. Primke Robert, Prywatne - też niszczeją, 1994 nr 2, s. 47, ilustr.
84. Radosz Władysław, Ku zagładzie, 1994 nr 9, ilustr.
85. Rydel Maciej, Rzemiennym dyszlem po dworach, 1994 nr 12, s. 30-32, ilustr.
86. Skrok Zdzisław, Za progiem zagłady, 1992 nr 9, s. 22-24, ilustr.
87. (tk), "Bajka" miała szczęście, 1992 nr 1, s. 40, ilustr.
88. Wańkowska-Sobiesiak Joanna, Pałac w Arklitach, 1992 nr 4, s. 24, ilustr.
89. Zakrzewski Leszek, Wspomnienia o Białyszewie, 1990 nr 2, s. 49.

IV. AKCJA OGRODY (cykl)
90. Akcja ogrody, 1991 nr 3, s. 9, ilustr.
91. Apel, 1991 nr 5, s. 55.
92. Kowalik Tomasz, W rękach ogrodników, 1992 nr 6, s. 24, ilustr.
93. Kucharski Leszek, Park w Guzowie, 1992 nr 9, s. 24-26, ilustr.
94. Ostrowska Marta, Ogród Bractwa Kurkowego, 1993 nr 3, s. 37-38, ilustr.
95. Siciński Jan T., Wspólna własność w Konopnicy, 1992 nr 2, s. 38.
96. Wojtowicz Jacek, Siciński Jan T., Park w Łasku, 1994 nr 2, s. 26-27, ilustr.

V. ARTYKUŁY (dział)
97. "Arkadia" - ratowanie pejzaży [z Andrzejem Michałowskim] rozmawiała Redakcja, 1991 nr 3, s. 11-12, lustr.
98. Augustyniak Jerzy, Innowłódź - ożywić ruiny!, 1994 nr 4, s. 11-15, ilustr.
99. Baranowski Tadeusz, Łzy Heliad, 1994 nr 1, s. 11-14, ilustr.
100. Baranowski Tadeusz, Gajewski Leszek, Smok i święty, 1993 nr 9, s. 15-17, ilustr.
101. Barwik Mirosław, Zagadki papirusów, 1994 nr 10, s. 16-18, ilustr.
102. Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Synagogi w Polsce, 1990 nr 1, s. 9-14, ilustr.
103. Białostocki Jan, Czy historykowi sztuki wolno być literatem?, 1990 nr 1, s. 2-4.
104. Białostocki Jan, Historia sztuki w skali światowej, 1992 nr 1, s. 3-7, ilustr.
105. Białostocki Jan, Kryzys w sztuce, 1990 nr 5, s. 6-8.
106. Białostocki Jan, Ukazywanie czasu, 1994 nr 2, s. 2-6, ilustr.
107. Bilewicz Hubert, Sztuka w służbie państwa, 1994 nr 12, s. 14-17, ilustr.
108. Bogdanowski Janusz, Ogród stylowy - modelem lepszego świata, 1991 nr 3, s. 5-10, ilustr.
109. Bogdanowski Janusz, Spuścizna historyczna a społeczeństwo, 1992 nr 3, s. 3-7, ilustr.
110. Borusiewicz Mirosław, Kryzys sztuki czy kryzys społeczeństwa?, 1991 nr 2, s. 2-6.
111. "Bristol" [z Ewą Pustotą-Kozłowską] rozmawiała Lidia Bruszewska, 1993 nr 4, s. 8-11, lustr.
112. Brzoskwinia Waldemar, Twierdza Przemyśl, 1994 nr 11, s. 2-6, ilustr.
113. Bukowski Zbigniew, Tajemnice cmentarzysk, 1993 nr 7, s. 10-12, ilustr.
114. Chrzanowski Tadeusz, Medytacje o etyce konserwatorskiej, 1991 nr 4, s. 2-6, ilustr.
115. Chumiński Jerzy, Zegary i literatura, 1992 nr 12, s. 9-12, ilustr.
116. Dębicka Maria, Wawelskie rezerwaty, 1990 nr 1, s. 5-8., ilustr.
117. Dobesz Janusz L., Zdobienie wrocławskich budynków, 1994 nr 4, s. 7-10, ilustr.
118. Docomomo w Polsce [z Andrzejem K. Olszewskim] rozmawiał Dariusz Bartoszewicz, 1992 nr 8, s. 8-10.
119. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Aukcja jednego obrazu, 1994 nr 2, s. 11-13, ilustr.
120. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Rysunki spod Monte Cassino, 1994 nr 5, s. 15-17, ilustr.
121. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Ślady po bitwie, 1993 nr 9, s. 12-14, ilustr.
122. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Warszawskie aukcje’92, 1993 nr 1, s. 8-10, ilustr.
123. Eysymontt Rafał, Berlin i Legnica - kamienice czynszowe, 1990 nr 2, s. 7-12, ilustr.
124. Fijałkowski Wojciech, Barokowe ogrody, 1993 nr 11, s. 6-10, ilustr.
125. Flasza Jan, Bochnia - starsza od Wieliczki, 1994 nr 3, s. 2-7, ilustr.
126. Florek Marek, Archeolodzy w kościele, 1993 nr 1, s. 11-13, ilustr.
127. Gaczoł Andrzej, Odkrycia w Wieliczce, 1992 nr 11, s. 2-4, ilustr.
128. Gąssowski Jerzy, Podebłocie - sto lat przed chrztem?, 1992 nr 3, s. 8-9, ilustr.
129. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (1), 1992 nr 4, s. 11-13, ilustr.
130. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (2), 1992 nr 5, s. 10-13, ilustr.
131. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (3), 1992 nr 6, s. 7-9, ilustr.
132. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (4), 1992 nr 7, s. 6-8, ilustr.
133. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (5), 1992 nr 8, s. 2-4, ilustr.
134. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (6), 1992 nr 9, s. 9-11, ilustr.
135. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (7), 1992 nr 10, s. 10-12, ilustr.
136. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (8), 1992 nr 11, s. 9-11, ilustr.
137. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (9), 1992 nr 12, s. 13-15, ilustr.
138. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (10), 1993 nr 1, s. 5-7, ilustr.
139. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (11), 1993 nr 2, s. 11-13, ilustr.
140. Gąssowski Jerzy, Sztuka pradziejowa (12), 1993 nr 3, s. 7-9, ilustr.
141. Górski Tadeusz, Obrazy na zagranicznych aukcjach, 1990 nr 5, s. 23-24, ilustr.
142. Gruchalska Agata, Bankowe gmachy, 1994 nr 3, s. 8-11, ilustr.
143. Gruchalska Agata, Jan Zachwatowicz, 1993 nr 8, s. 16.
144. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (5), 1992 nr 3, s. 10-14, ilustr.
145. Gzyło Marek, Toruńska inskrypcja, 1993 nr 9, s. 18-20, ilustr.
146. Gzyło Marek, Wokół pomnika Radziwiłłów, 1992 nr 10, s. 13-15, ilustr.
147. Helman Włodzimierz, Grabież, 1994 nr 4, s. 2-6, ilustr.
148. Jak utrzymać zabytek? [z Wiesławem Zajączkowskim] rozmawiał Zdzisław Skrok, 1994 nr 12, s. 18-22, lustr.
149. Jaroszewski Tadeusz S., Dwór przed pierwszą wojną (1), 1991 nr 2, s. 7-12, ilustr.
150. Jaroszewski Tadeusz S., Dwór przed pierwszą wojną (2), 1991 nr 3, s. 13-18, ilustr.
151. Jaroszewski Tadeusz S., Dwór przed pierwszą wojną (3), 1991 nr 4, s. 7-12, ilustr.
152. Jaroszewski Tadeusz S., Dwór przed pierwszą wojną (4), 1991 nr 5, s. 7-12, ilustr.
153. Jaroszewski Tadeusz S., Fasady kościelne, 1993 nr 6, s. 6-10, ilustr.
154. Jaroszewski Tadeusz S., Koniec napoleońskiej legendy?, 1992 nr 1, s. 8-11, ilustr.
155. Jaroszewski Tadeusz S., Neogotyk w Polsce, 1992 nr 12, s. 4-8, ilustr.
156. Jaroszewski Tadeusz S., Palladio i Polska, 1993 nr 5, s. 2-5, ilustr.
157. Jaroszewski Tadeusz S., Pałac w Kozłówce, 1994 nr 5, s. 7-10, ilustr.
158. Jaroszewski Tadeusz S., Pałace z galeriami, 1993 nr 8, s. 5-10, ilustr.
159. Jaroszewski Tadeusz S., Recepcja Palladia w XIX i XX w., 1993 nr 9, s. 7-11, ilustr.
160. Jaroszewski Tadeusz S., Vicenza - miasto Palladia, 1993 nr 2, s. 2-6, ilustr.
161. Jaroszewski Tadeusz S., Villa Rotonda w Polsce, 1993 nr 7, s. 5-9, ilustr.
162. Kamińska Ewa A., "Polacy nie gęsi..." (?), 1990 nr 1, s. 15-17.
163. Kamińska Ewa A., Prasa o zabytkach, 1992 nr 7, s. 9-11.
164. (kmn), Osiemnasta decydująca, 1990 nr 4, s. 13-14, ilustr.
165. Kochański Jerzy, Sulejówek czeka, 1990 nr 5,k s. 13-17, ilustr.
166. Kołodziejczyk Arkadiusz, Opisanie Podlasia, 1992 nr 1, s. 12-16, ilustr.
167. Komorowski Jarosław, Kościół współpracy, 1994 nr 7, s. 7-10, ilustr.
168. Konopka Marek, Galeria osobliwości historii, 1993 nr 12, s. 7-10, ilustr.
169. Kornecki Marian, Polskie kościoły z drewna, 1994 nr 9, s. 11-15, ilustr.
170. Koseski Antoni J., Domy jak okręty, 1991 nr 5, s. 18-20, ilustr.
171. Kostarczyk Marek, Maszkowski Krzysztof, Polskie regiony, 1991 nr 3, s. 2-4.
172. Krassowski Witold, Pojęcie architektury w średniowieczu, 1990 nr 2, s. 18-19.
173. Kuhnie Monika, Częstochowska wystawa 1909, 1994 nr 7, s. 14-17, ilustr.
174. Kurek Jan, Śmierć zabytków Jordanowa, 1990 nr 3, s. 2-6, ilustr.
175. Kurek Jan, Żydowskie miasto w Krakowie, 1991 nr 6, s. 2-6, ilustr.
176. Kurzątkowski Mieczysław, Dojrzewanie systemu, 1994 nr 6, s. 2-4, ilustr.
177. Kurzątkowski Mieczysław, Plac Litewski w Lublinie, 1990 nr 6, s. 17-20, ilustr.
178. Kurzątkowski Mieczysław, Polskie pytania, 1994 nr 12, s. 2-6, ilustr.
179. Kurzątkowski Mieczysław, Skanseny po 100 latach, 1991 nr 5, s. 13-16, ilustr.
180. Kwiatkowska Maria L., Nieznany Lanci, 1992 nr 5, s. 2-5, ilustr.
181. Kwiatkowska-Baster Bogusława, Baster Zdzisław Krzysztof, Tyniec, 1994 nr 10, s. 7-10, ilustr.
182. Latour Stanisław, Szczecin - wiek XXI (?), 1993 nr 10, s. 6-9, ilustr.
183. Lerski Tomasz, Ślad po Nalewkach, 1993 nr 4, s. 5-7, ilustr.
184. Lewicka Maria, Zamek Ujazdowski, 1992 nr 10, s. 6-9, ilustr.
185. Ławniczak Grażyna, Poszukiwanie panoram, 1994 nr 11, s. 12-14, ilustr.
186. Majewski Alfred, Spotkanie z Baranowem, 1992 nr 7, s. 3-5, ilustr.
187. Majewski Alfred, Spotkanie z Pieskową Skałą, 1992 nr 4, s. 2-5, ilustr.
188. Majewski Alfred, Spotkanie z Wawelem, 1992 nr 5, s. 6-9, ilustr.
189. Majewski Alfred, Spotkanie z Wiśniczem, 1992 nr 6, s. 2-6, ilustr.
190. Małecka-Wiszniewska Alina, Zamglone kolory Boznańskiej, 1994 nr 10, s. 2-6, ilustr.
191. Mamoń Agata, Malowanie w cerkwiach, 1994 nr 6, s. 5-8, ilustr.
192. Maroszek Józef, Park Vocluse, 1993 nr 8, s. 14-16, ilustr.
193. Maroszek Józef, Podlasie - kraina renesansu, 1993 nr 8, s. 2-5, ilustr.
194. Mierzwiński Mariusz, Sukces w Malborku, 1994 nr 8, s. 2-6, ilustr.
195. Miliszkiewicz Janusz, Jak powstają zabytki?, 1994 nr 1, s. 7-10, ilustr.
196. Miliszkiewicz Janusz, Najpiękniejszy człowiek mojego życia, 1990 nr 5, s. 18-22, ilustr.
197. Miliszkiewicz Janusz, U Żeromskiego, 1993 nr 4, s. 2-4, ilustr.
198. Miliszkiewicz Janusz, Willa "Waleria", 1990 nr 6, s. 8-11, ilustr.
199. Miliszkiewicz Janusz, Wzlot, 1992 nr 4, s. 6-10, ilustr.
200. Mischke Wojciech, Grabarz i szuler, 1993 nr 6, s. 2-5, ilustr.
201. Mischke Wojciech, Znak pielgrzymi, 1994 nr 2, s. 14-16, ilustr.
202. (mk), Nie szkodzić Lublinowi!, 1990 nr 6, s. 19, ilustr.
203. Mrozowska Joanna, Łódzkie okna, 1991 nr 1, s. 13-16, ilustr.
204. Nawrolski Tadeusz, Ratusz odnaleziony, 1994 nr 9, s. 7-10, ilustr.
205. Nieciecki Jan ks., Antyk w dawnej Polsce, 1992 nr 2, s. 9-11, ilustr.
206. Nodzyńska Marta, Tatrzańskie pejzaże i portrety, 1991 nr 4, s. 13-16, ilustr.
207. Nowiński Krzysztof, "Soc-pałac’, 1991 nr 1, s. 8-12, ilustr.
208. Opiekun [z Januszem Osypiskiem] rozmawiała Ewa A. Kamińska, 1991 nr 2, s. 13-15, ilustr.
209. Postek Roman, W zawieszeniu, 1993 nr 5, s. 6-9, ilustr.
210. Pruszyński Jan P., Życie w polskim dworze, 1991 nr 1, s. 2-7, ilustr.
211. Przyłęcki Mirosław, Oleśnica - 800 lat, 1990 nr 3, s. 12-16, ilustr.
212. Przyłęcki Mirosław, Rok 1241 - gazy bojowe!, 1990 nr 2, s. 13-17, ilustr.
213. Read Herbert, Barok i rokoko, 1993 nr 11, s. 2-5, ilustr.
214. Rogulska Jadwiga, Zabytkowe dworce kolejowe, 1990 nr 3, s. 7-11, ilustr.
215. Rouba Bogumiła J., Kto zrozumie ten rynek?, 1992 nr 6, s. 10-12.
216. Ryszkiewicz Andrzej, Obrazy "prawdziwe" i "fałszywe", 1994 nr 12, s. 10-13, ilustr.
217. Ryszkiewicz Andrzej, Secesja, 1991 nr 6, s. 9-13, ilustr.
218. Samek Jan, Pamiątki po królach polskich, 1992 nr 9, s. 6-8, ilustr.
219. Samek Jan, Przybliżanie Ameryki, 1992 nr 10, s. 2-5, ilustr.
220. Sieradzka Anna, Art Déco, 1993 nr 12, s. 2-6, ilustr.
221. Sieradzka Anna, Chełmoński w Kuklówce, 1994 nr 8, s. 7-10, ilustr.
222. Sieradzka Anna, Dworkowe wnętrza, 1993 nr 9, s. 2-6, ilustr.
223. Sieradzka Anna, Ostatni Sarmaci, 1993 nr 3, s. 2-6, ilustr.
224. Sikorski Stanisław A., Łazienki nieznane?, 1993 nr 5, s. 10-13, ilustr.
225. Sito Jakub, Rzeźbić w Polsce, 1993 nr 11, s. 11-14, ilustr.
226. Skrok Zdzisław, Na dnie, 1992 nr 5, s. 14-17, ilustr.
227. Skrok Zdzisław, Odkrywanie miasta, 1994 nr 9, s. 2-6, ilustr.
228. Spotkania z Czytelnikami (1) [wypowiedzi Georga V. Chmara, Pawła Domachowskiego, Jerzego Grzegorczyka, Tadeusza S. Jaroszewskiego, Piotra Łosia, Macieja Lubockiego, Tadeusza Polaka, Bohdana Stypułowskiego, Jerzego Waldorffa, Wiktora Zina], 1990 nr 4, s. 4-8.
229. Spotkania z Czytelnikami (2) [wypowiedzi Janusza Bogdanowskiego, Czytelnika z Warszawy, Jerzego Kasprzyckiego, Wawrzyńca Kopczyńskiego, Stanisława Lorentza, Tadeusza Rudkowskiego, Aleksandra Stukowskiego, Dariusza Walerjańskiego], 1990 nr 5, s. 2-5.
230. Spotkania z Czytelnikami (3) [wypowiedzi Józefa Kędzierskiego, Kazimierza Kisielewskiego, Stefana Knapika, Lecha Krzyżanowskiego, Józefa Liszki, Lesława Oberca, Andrzeja Pasternaka, Piotra Worytkiewicza, Jarosława Zawadzkiego, Krystyny Żmijewskiej], 1990 nr 6, s. 2-7.
231. Staniaszek Anna, Przetrwał..., 1991 nr 2, s. 16-18, ilustr.
232. Suchodolski Jacek, Domy przysłupowe, 1993 nr 12, s. 11-14, ilustr.
233. Suchodolski Jacek, Domy tyrolskie, 1994 nr 11, s. 7-11, ilustr.
234. Suchodolski Jacek, Szkieletowe domy, 1993 nr 10, s. 10-14, ilustr.
235. Sujecki Janusz, Mazowiecka 11, 1990 nr 4, s. 9-12, ilustr.
236. Sujecki Janusz, Praski jubileusz, 1990 nr 6, s. 12-15, ilustr.
237. Sujecki Janusz, Trwanie murów, 1991 nr 6, s. 14-17, ilustr.
238. Szpakiewicz Alina, Dwór Artusa, 1993 nr 6, s. 10-15, ilustr.
239. Świątek Zygmunt, Architektura w obiektywie, 1993 nr 2, s. 7-10, ilustr.
240. Tokarczyk Marek, Królewskie groby na Wawelu, 1990 nr 5, s. 9-12, ilustr.
241. Tokarczyk Marek, Wawel - nowożytne groby królewskie, 1992 nr 9, s. 2-5, ilustr.
242. Trojnar Barbara, Nieoczekiwane odkrycie, 1994 nr 5, s. 11-14, ilustr.
243. Walczak Krzysztof, Wokół - patyna szarości, 1990 nr 2, s. 3-6, ilustr.
244. Walczy Łukasz, "Areszt" ołtarza Wita Stwosza, 1992 nr 2, s. 4-8, ilustr.
245. Wasilewska Irena, Nadmorskie uzdrowiska, 1994 nr 5, s. 2-6, ilustr.
246. Wasilewska Irena, Zmierzch alej, 1994 nr 7, s. 2-6, ilustr.
247. Widzieć więcej [z Andrzejem Grzybowskim] rozmawiał Janusz Miliszkiewicz, 1994, nr 2, s. 7-10, lustr.
248. Wierzbicka Bożena, Najbardziej popularny, 1993 nr 7, s. 2-4, ilustr.
249. Współcześni o Matejce, 1993 nr 10, s. 2-5, ilustr.

VI. DLA KOLEKCJONERÓW AMATORÓW (cykl)
250. Sękowski Stefan, Walka z korozją (1) [Czy metale muszą korodować? Przede wszystkim nie szkodzić], 1992 nr 1, s. 28-29, ilustr.
251. Sękowski Stefan, Walka z korozją (2) [Tak postępować nie wolno. Tak postępować trzeba], 1992 nr 2, s. 35-36, ilustr.
252. Sękowski Stefan, Walka z korozją (3) [Stal i żeliwo. Dlaczego stal i żeliwo korodują], 1992 nr 3, s. 33-34, ilustr.
253. Sękowski Stefan, Walka z korozją (4) [Odrdzewiacze fosforanowe. Metoda elektrochemiczna. Metoda elektrolityczna. Zabezpieczanie], 1992 nr 4, s. 31-32, ilustr.
254. Sękowski Stefan, Walka z korozją (5) [Rewolucja w malowaniu. Działanie i stosowanie. Jeszcze o zastosowaniach przetwarzaczy], 1992 nr 5, s. 35-36, ilustr.
255. Sękowski Stefan, Walka z korozją (6), [Korozja wyrobów ze stali], 1992 nr 6, s. 30-32, ilustr.
256. Sękowski Stefan, Walka z korozją (7) [Konserwacja metali nieżelaznych. Konserwacja miedzi], 1992 nr 7, s. 28-29, ilustr.
257. Sękowski Stefan, Walka z korozją (8) [Wykrywanie trądu brązu. Metaliczna miedź. Utrwalanie połysku], 1992 nr 8, s. 28-29, ilustr.
258. Sękowski Stefan, Walka z korozją (9) [Utrwalanie połysku], 1992 nr 9, s. 28-29, ilustr.
259. Sękowski Stefan, Walka z korozją (10) [Cyna i jej wrogowie], 1992 nr 10, s. 26-27, ilustr.
260. Sękowski Stefan, Walka z korozją (11) [Chronimy cynę i ołów. Konserwacja ołowiu], 1992 nr 12, s. 28-30, ilustr.
261. Sękowski Stefan, Walka z korozją (12) [Stop o wielu nazwach i zastosowaniach - "nowe srebro"], 1993 nr 1, s. 26-27, ilustr.
262. Sękowski Stefan, Walka z korozją (13) [Kłopoty ze srebrem. Wrogowie srebra. Elementy probierstwa], 1993 nr 2, s. 31-32, ilustr.
263. Sękowski Stefan, Walka z korozją (14) [Czyszczenie srebra. Chlorki. Tlenki i siarczki], 1993 nr 3, s. 40-41, ilustr.
264. Sękowski Stefan, Walka z korozją (15) [Bielenie srebra. Zabezpieczanie srebra], 1993 nr 4, s. 37-38, ilustr.
265. Sękowski Stefan, Walka z korozją (16), [Organiczne warstewki ochronne. Warstewki dekoracyjno-ochronne. Warstewka siarczku srebra. Warstewki związków miedzi], 1993 nr 5, s. 39-40, ilustr.
266. Sękowski Stefan, Walka z korozją (17) [Barwa i połysk metalu. Obróbka wstępna. Czyszczenie żelaza i stali], 1993 nr 6, s. 30-31, ilustr.
267. Sękowski Stefan, Walka z korozją (18) [Brunirowanie i barwienie miedzi], 1993 nr 9, s. 42, ilustr.
268. Sękowski Stefan, Walka z korozją (19) [Barwienie miedzi. Barwienie mosiądzu], 1993 nr 10, s. 42-43, ilustr.
269. Sękowski Stefan, Walka z korozją (20) [Barwienie brązu i innych metali. Barwa zielona - patyna. Barwa kasztanowa. Barwa brunatna. Barwy przejściowe. Barwa czarna. Barwa sztucznego brązu. Barwa jaskrawożółta], 1993 nr 11, s. 4, ilustr.
270. Sękowski Stefan, Walka z korozją (21) [Wybłyszczanie miedzi i jej stopów. Utrwalanie połysku], 1993 nr 12, s. 42, ilustr.
271. Sękowski Stefan, Walka z korozją (22) [Polerowanie chemiczne. Polerowanie stali. Polerowanie miedzi. Mosiądze. Polerowanie cynku i kadmu. Polerowanie stopów cynkowo-glinowych. Polerowanie ołowiu. Polerowanie niklu], 1994 nr 1, s. 42-43, ilustr.
272. Sękowski Stefan, Walka z korozją (23) [Zabezpieczanie metali kolorowych. Lakiery rozpuszczalnikowe. Preparaty olejowe. Preparaty woskowe], 1994 nr 3, s. 38-39, ilustr.
273. Sękowski Stefan, Walka z korozją (24), Octan celulozy może być naszym wrogiem. Unikajmy benzyny. Ostrożnie z płytami paździerzowymi. Jeszcze o przechowywaniu], 1994 nr 6, s. 40-41, ilustr.

VII. DOBRA UTRACONE (dział)
(Dział prowadzony jest przez Ośrodek Ochrony Zabytków Publicznych,Zespół Działu Dokumentacji)
274. Adamczyk Sławomir, O bezpieczeństwo zabytków (1), 1993 nr 9, s. 25-27, ilustr.
275. Adamczyk Sławomir, O bezpieczeństwo zabytków (2), 1993 nr 10, s. 33-35, ilustr.
276. Barwik Monika, Dokumentacja zbiorów, 1994 nr 7, s. 20-22, ilustr.
277. Barwik Monika, Ogrodzki Piotr, Biblia odzyskana, 1993 nr 3, s. 11-13, ilustr.
278. Frydrych Mieczysław, Grupa Hieronima K., 1994 nr 1, s. 21-22, ilustr.
279. Grzelachowski Stanisław, Stracony bezpowrotnie, 1993 nr 5, s. 19-20, iluatr.
280. Łuczak Dariusz, Pościg za ikonami, 1993 nr 8, s. 24-26, ilustr.
281. Ogrodzki Piotr, Barwik Monika, Kradzież w Sulisławicach, 1993 nr 4, s. 22-24, ilustr.
282. Ogrodzki Piotr, Jaskulski Wojciech, Czas dla ognia, 1994 nr 12, s. 24-27, ilustr.
283. Pawlak Agnieszka, Stopa Marcin, Nie do końca utracone, 1994 nr 2, s. 32-34, ilustr.
284. Spychalska Dorota, Burzliwe dzieje relikwiarzy, 1993 nr 5, s. 17-18, ilustr.
285. Spychalska Dorota, Kradzież na zamówienie, 1994 nr 5, s. 22-24, ilustr.
286. Spychalska Dorota, Łękawickie pogorzelisko, 1993 nr 6, s. 2-22, ilustr.
287. Spychalska Dorota, Podzwonne kaliskiemu Rubensowi, 1994 nr 3, s. 19-22, ilustr.
288. Stopa Marcin, Cudowna interwencja?, 1993 nr 7, s. 17-19, ilustr.
289. Stopa Marcin, Kiedy milkną spory?, 1994 nr 8, s. 15-16, ilustr.
290. Stopa Marcin, Kolejny pożar, 1994 nr 10, s. 29-30, ilustr.
291. Stopa Marcin, Płoną kościoły, 1994 nr 9, s. 20-21, ilustr.
292. Stopa Marcin, Płonące nauki, 1994 nr 6, s. 14-16, ilustr.
293. Stopa Marcin, Pożar kościoła w Puszczy mariańskiej, 1993 nr 12, s. 36-38, ilustr.
294. Stopa Marcin, Szatan w Międzyrzeczu, 1993 nr 11, s. 35-37, ilustr.
295. Szczerbicki Andrzej, Bieszczadzka Madonna, 1993 nr 4, s. 24-25, ilustr.
296. Trajdos Tadeusz M., Niedziecki obraz, 1994 nr 4, s. 20-21, ilustr.

VII. KATALOG STRAT (cykl)
(cykl prowadzony przez Ośrodek Ochrony Zabytków Publicznych, Zespół Działu Dokumentacji)
297. Katalog strat, 1993 nr 3, s. 14-18, ilustr.
298. Katalog strat, 1993 nr 4, s. 26-28, ilustr.
299. Katalog strat, 1993 nr 5, s. 21-26, ilustr.
300. Katalog strat, 1993 nr 6, s. 23-26, ilustr.
301. Katalog strat, 1993 nr 7, s. 20-24, ilustr.
302. Katalog strat, 1993 nr 8, s. 27-30, ilustr.
303. Katalog strat, 1993 nr 9, s. 28-29, ilustr.
304. Katalog strat, 1993 nr 10, s. 29-32, ilustr.
305. Katalog strat, 1993 nr 11, s. 38-40, ilustr.
306. Katalog strat, 1993 nr 12, s. 39-41, ilustr.
307. Katalog strat, 1994 nr 1, s. 23-26, ilustr.
308. Katalog strat, 1994 nr 2, s. 30-31, ilustr.
309. Katalog strat, 1994 nr 3, s. 23-24, ilustr.
310. Katalog strat, 1994 nr 4, s. 22-23, ilustr.
311. Katalog strat, 1994 nr 5, s. 25-27, ilustr.
312. Katalog strat, 1994 nr 6, s. 17-18, ilustr.
313. Katalog strat, 1994 nr 7, s. 23-25, ilustr.
314. Katalog strat, 1994 nr 8, s. 17-19, ilustr.
315. Katalog strat, 1994 nr 9, s. 22-26, ilustr.
316. Katalog strat, 1994 nr 10, s. 31-33, ilustr.
317. Katalog strat, 1994 nr 11, s. 18-19, ilustr.
318. Katalog strat, 1994 nr 12, s. 27-29, ilustr.

IX. KOMENTARZ (dział)
319. [Inc:] "Białostocczyzna - to chyba ostatni..." [Dot. klasztoru w Supraślu], 1993 nr 8, s. 1.
320. [Inc:] "Dawno nie czytałem..." [dot. Kopalni Soli w Wieliczce], 1992 nr 7, s. 1, ilustr.
321. [Inc:] "Dosadnie ujął to..." [dot. użytkowania obiektów zabytkowych], 1994 nr 1, s. 1
322. [Inc:] "Dwoje autorów, niezależnie..." [dot. potrzeby ochrony pomników postawionych w dobie PRL], 1993 nr 2, s.1.
323. [Inc:] "Konieczność ochrony polskiego..." [dot. krajobrazu kulturowego i neutralnego], 1992 nr 11, s. 1.
324. [Inc:] "Konserwacja zabytków staje się..." [dot. praktyki konserwatorskiej na rynku krajowym], 1993 nr 7, s. 1.
325. [Inc:] "Leży przede mną..." [dot. Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa], 1992 nr 9, s. 1.
326. [Inc:] "Mało znany dwumiesięcznik..." [dot. regionalizmu we współczesnej architekturze polskiej], 1994 nr 2, s. 1.
327. [Inc:] "Międzynarodowy Dzień Ochrony..." [dot. ochrony dziedzictwa kulturalnego], 1992 nr 4, s. 1, ilustr.
328. [Inc:] "Nie jest to..." [dot. cmentarza ewangelicko-augsburskiego we wsi Drygały], 1993 nr 2, s. 1.
329. [Inc:] "Niewielkie miasteczko Cohem..." [dot. krajobrazu kulturowego], 1994 nr 4, s. 1.
330. [Inc:] "Obchody odkrycia Ameryki..." [dot. prezentacji Polski na EXPO’92], 1992 nr 10, s. 1, ilustr.
331. [Inc:] "Obecny rok, zaczynający..." [dot. ochrony dziedzictwa kulturalnego], 1991 nr 2, s. 1, ilustr.
332. [Inc:] "Od kilku miesięcy..." [dot. Kolekcji Porczyńskich], 1993 nr 4, s. 1, ilustr.
333. [Inc:] "Oto osiem rzeczy…" [dot. estetyki barokowej], 1993 nr 11, s. 1.
334. [Inc:] "O tych faktach..." [dot. dewastacji zabytków], 1993 nr 1, s. 1.
335. [Inc:] "Państwem prawa nazywamy..." [dot. prawnej ochrony abytków], 1992 nr 1, s. 1.
336. [Inc:] "Pod koniec 1987 r..." [dot. Fundacji Kultury Polskiej], 1993 nr 10, s. 1.
337. [Inc:] "Poznańska fara..." [dot. zagrożenia konstrukcji kościoła św. Marii Magdaleny], 1992 nr 6, s. 1.
338. [Inc:] "Reklama, która kilka lat..." [dot. reklamy w krajobrazie kulturowym], 1994 nr 1, s. 1.
339. [Inc:] "Rok temu w tym..." [dot. reprywatyzacji obiektów zabytkowych], 1992 nr 3, s. 1.
340. [Inc:] "Ustawa o cmentarzach..." [dot. prawnej ochrony dóbr kultury], 1991 nr 5, s. 1.
341. [Inc:] "Ustawa o zmianie..." [dot. prawnej ochrony dóbr kultury], 1991 nr 6, s. 1.
342. [Inc:] "W 1972 r. na XVIII..." [dot. ochrony dziedzictwa kulturalnego], 1991 nr 3, s. 1, ilustr.
343. [Inc:] "W czasie I Zjazdu..." [dot. ochrony i użytkowania zabytków], 1991 nr 1, s. 1, ilustr.
344. [Inc:] "Wiele już razy..." [dot. reprywatyzacji obiektów zabytkowych], 1993 nr 9, s. 1.
345. [Inc:] "W nr. 1 1992 r..." [dot. wypowiedzi Jana P. Pruszyńskiego], 1992 nr 2, s. 1.
346. [Inc:] "Wpisanie do rejestru..." [dot. wpisu do rejestru zabytków], 1992 nr 8, s. 1.
347. [Inc:] "W tym miejscu..." [dot. zabytkowego cmentarza ewangelicko-augsburskiego we wsi Drygały], 1993 nr 6, s. 1.
348. [Inc:] "W ubiegłym roku..." [dot. zakupu obiektów zabytkowych przez obcokrajowców], 1993 nr 5, s. 1.

X. KUPIĆ, NIE KUPIĆ... (cykl)
349. Krzyżanowska Hanna, Śladami naszych ofert, 1990 nr 2, s. 48-49, ilustr.
350. Kupić, nie kupić... [Markowo - pałac, Mosuny - pałac, Kozia Góra - dwór], 1991 nr 1, s. 48-51, ilustr. (oprac. Joanna Wańkowska-Sobiesiak)
351. Kupić, nie kupić... [Silginy - pałac], 1991 nr 3, s. 51, ilustr. (oprac. Joanna Wańkowska-Sobiesiak)
352. Kupić, nie kupić... [Stanin - dwór, Warkały - dwór, Stolno - dwór], 1991 nr 2, s. 50-51, ilustr. (oprac. Cezary Ostas, Joanna Wańkowska-Sobiesiak)
353. Kupić, nie kupić...[Strabla - zespół pałacowy], 1990 nr 6, s. 49-50, ilustr. (oprac. Joanna Hościłowicz, Maria Szkiłądź)
354. Kupić, nie kupić... [Wierbka - pałac], 1990 nr 4, s. 49, ilustr. (oprac. Magdalena Róziewicz, Krystyna Bastowska, Lech Zarębski)

XI. LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA (cykl)
355. Bruszewska Lidia, Lista Światowego Dziedzictwa: Grecja, 1990 nr 5, s. 45-49, ilustr.
356. Grzelachowski Stanisław, Niemcy (1), 1992 nr 8, s. 30-32, ilustr.
357. Grzelachowski Stanisław, Niemcy (2), 1992 nr 9, s. 31-34, ilustr.
358. Kędzierska Ewa, Francja (1), 1992 nr 2, s. 32-34, ilustr.
359. Kędzierska Ewa, Francja (2), 1992 nr 3, s. 35-37, ilustr.
360. Kędzierska Ewa, Portugalia, 1992 nr 6, s. 33-35, ilustr.
361. L. B., Jugosławia, 1990 nr 6, s. 46-48, ilustr.
362. L. B., Norwegia, 1991 nr 1, s. 45-47, ilustr.
363. L. B., Węgry, 1991 nr 2, s. 47-49, ilustr.
364. L. B., Wielka Brytania (1), 1991 nr 3, s. 47-50, ilustr.
365. L. B., Wielka Brytania (2), 1991 nr 4, s. 34-37, ilustr.
366. Lenard Barbara, Finlandia, 1993 nr 2, s. 33-34, ilustr.
367. Lenard Barbara, Malta, 1992 nr 7, s. 34-36, ilustr.
368. Lenard Barbara, Szwajcaria, 1992 nr 10, s. 33-35, ilustr.
369. Lenard Barbara, Watykan, 1992 nr 1, s. 35-37, ilustr.
370. Lenard Barbara, Włochy (1), 1991 nr 5, s. 43-46, ilustr.
371. Lenard Barbara, Włochy (2), 1991 nr 6, s. 43-46, ilustr.
372. Stępień Piotr, Hiszpania (1), 1992 nr 4, s. 35-37, ilustr.
373. Stępień Piotr, Hiszpania (2), 1992 nr 5, s. 33-35, ilustr.
374. Strzembosz Antoni, Ukraina, 1992 nr 12, s. 38-39, ilustr.
375. Wierzbicka Katarzyna, Bułgaria, 1992 nr 11, s. 30-32, ilustr.
376. Żerańska Anna, Rosja, 1993 nr 1, s. 34-35, ilustr.

XII. LISTY (cykl)
377. A. P. [dot. oceny działu "Dobra utracone" w "SzZ"], 1994 nr 4, s. 48.
378. Baraniewski Waldemar, [dot. Działalności architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, poz. 596], 1993 nr 7, s. 46.
379. Biernacki Zbigniew, [dot. materiałów z walk w okolicy Częstochowy w okresie I wojny swiatowej], 1990 nr 1, s. 55.
380. Błachut Ryszard, [dot. art. Jana Kurka "Casus Wiśnicz", poz. 597 Bibliogr. "SzZ" 1986-1989], 1990 nr 3, s. 55.
381. Bodnar Wacław, [dot. polskich zabytków na Kresach] 1992 nr 12, s. 45.
382. Bodzioch Wiesław, [dot. art. Agnieszki Dnowskiej nt. koscioła w Dinarowej, poz. 1017], 1992 nr 11, s. 37-38.
383. Boguszowie Halina i Mirosław, [dot."SzZ"], 1993 nr 2, s. 39.
384. Boryczko Maria, [dot. dworów rodziny Boryczko w Uniszowie, Myślenicach i Łętowicach], 1991 nr 6, s. 56.
385. Chętnik Jacek, [dot. remontu hotelu "Bristol" i wywiadu L. Bruszewskiej z Ewa Pustotą-Kozłowską, poz. 111,], 1993 nr 9, s. 47.
386. Chwietkiewicz Tomasz, [dot. sytuacji zabytków w Braniewie], 1991 nr 3, s. 55.
387. Czerner Olgierd, [dot. działalności służb konserwatorskich], 1991 nr 3, s. 55.
388. Dmowska Agnieszka, [odpowiedź ks. Wiesławowi Bodziochowi, poz. 1017], 1992 nr 11, s. 38.
389. Duda Jerzy, [dot. miesięcznika "Transport Miejski" wydawanego w Krakowie], 1991 nr 5, s. 56.
390. E. K., [dot. ruin zamku w Ogrodzieńcu], 1993 nr 12, s. 47
391. Fuglewicz Stefan, [dot. architektury obronne - nowożytnych fortyfikacji poznańskich], 1990 nr 2, s. 55.
392. Grzelak Jerzy, [dot. synagogi w Szczecinie], 1990 nr 5, s. 55.
393. Hubner Antoni, [dot. działalności architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, poz. 596], 1993 nr 7, s. 46.
394. Ignaciuk Kinga, [dot. willi "Brzozy" w Nałęczowie], 1991 nr 2, s. 55.
395. Iwan Piotr, [dot. Druku w "SzZ" encyklopedycznych informacji NT. dworów, pałaców, zamków w Polsce], 1991 nr 2, s. 55.
396. Jabłońska Teresa, [dot. Artykułu Janusza Miliszkiewicza "Większy od Allacha", poz. 1119], 1992 nr 2, s. 40.
397. Jamiołkowski Krzysztof, [dot. art. związanych z kościołem św. Elżbiety we Lwowie, poz. 798, 804], 1992 nr 12, s. 45.
398. Jankowski Roman, [dot. problemów etyki konserwatorskiej], 1994 nr 6, s. 47.
399. Janusz Stanisław, [dot. domu Jana Kochanowskiego w Sycynie], 1992 nr 8, s. 38.
400. Jarczak Teresa, [dot. "SzZ"], 1991 nr 3, s. 54-55.
401. Jarnatowska Zofia, [dot. art. Mieczysława Kurzątkowskiego "Dojrzewanie systemu", poz. 176], 1994 nr 8, s. 47.
402. Jurkiewicz Przemysław, [dot. fortyfikacji w Poznaniu z lat 1826-1896], 1993 nr 5, s. 46.
403. Kędzierska Elżbieta, [dot. art. Ryszarda Brykowskiego "W Olesku Jana III", poz. 718 oraz art. Jacka Lohmana "Aktorzy z Audley End", poz. 1151], 1990 nr 5, s. 55.
404. Kędzierski Józef, [dot. synagogi w Fordonie], 1990 nr 5, s. 55.
405. Kobylański Jerzy, [dot. oceny "SzZ"], 1993 nr 12, s. 47.
406. Komarnicki Klemens, [dot. cmentarza ewangelickiego we wsi Laskowice], 1993 nr 7, s. 46.
407. Kostrzewski Andrzej, [dot. listu Stanisława Janusza w sprawie Sycyny, poz. 399], 1992 nr 12, s. 45.
408. Kukiz Tadeusz, [dot. art. Ryszarda Brykowskiego "W Orłowie", poz. 719], 1992 nr 5, s. 40.
409. Laskowski Andrzej, [dot. rozbiórki XIX w. dworku, parafii Dąbrowica koło Lublina], 1991 nr 2, s. 55, lustr.
410. Liszka Józef, [dot. zabytkowej zabawki - układanki], 1991 nr 6, s. 56, lustr.
411. Litwin Henryk, [dot. polskich zabytków we Lwowie i działań placóki konsularnej RP], 1993 nr 2, s. 39.
412. Maciąga Mirosław, [dot. dystrybucji "SzZ"], 1992 nr 12, s. 45.
413. Majdowski Andrzej, [odpowiedź na listy dot. J. P. Dziekońskiego, poz. 596], 1993 nr 7, s. 46.
414. Majewski Marian, [dot. działalności Koła Archeologiczno-Architektonicznego w Stargardzie Szczecińskim], 1992 nr 3, s. 40.
415. Mazurek Romuald, [dot. art. Marka Konopki "Galeria osobliwości historii", poz. 168], 1994 nr 3, s. 48.
416. Michałowski Mariusz, [dot. ruin zamku z XVI w. w Chudowie], 1992 nr 12, s. 45.
417. Mikołajewski Tadeusz, [dot. utworzenia banku informacji o kolekcjach różnych przedmiotów], 1994 nr 12, s. 47.
418. Milczarek Sylwester, [dot. synagogi w Fordonie], 1990 nr 5, s. 54, lustr.
419. Miliszkiewicz Janusz, [odpowiedź Teresie Jabłońskiej w sprawie kolekcji Kulczyckich, poz. 1119], 1992 nr 2, s. 40.
420. Narbutt Mirosław, [dot. fotografii obrazów związanych z L. Narbutem], 1990 nr 2, s. 55.
421. Niemirowska Tamara, [dot. kryzysu kultury i sztuki], 1991 nr 3, s. 54.
422. Niesiołowska Anna, [dot. remontów obiektów zabytkowych], 1992 nr 7, s. 39.
423. Ołtarzewska Zofia, [dot. artykułów "SzZ" o polskich malarzach], 1994 nr 12, s. 48.
424. Osiński Jerzy, [dot. fundacji i odpisów podatkowych], 1991 nr 3, s. 54.
425. Pankiewicz Henryk, [dot. rodziny Łuniewskich, poz. 42], 1994 nr 6, s. 47, lustr.
426. Piliczewski Tomasz, [sprostowanie do własnego art. "Sulejów nieubłagany czas", poz. 613 Bibl. "SzZ" 1986-1989], 1990 nr 5, s. 55.
427. Podolska Elwira, [dot. art. Łucji Kondratowicz i Grzegorza Miliszkiewicza "Patriotyzm gospodarczy", poz. 919], 1993 nr 12, s. 47.
428. Polak Tadeusz, [dot. reklamy w "SzZ" drzwi i okien z PCV systemu Brügmanna], 1994 nr 2, s. 48.
429. Porębska Ewa, [dot. oceny "SzZ"], 1993 nr 5, s. 46.
430. Predoń Elżbieta, [dot. Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim], 1991 nr 5, s. 56.
431. Pruski Zbigniew, [dot. ochrony cmentarzy z I wojny światowej], 1990 nr 2, s. 55.
432. Pruszyński Jan, [dot. własnego "Komentarza", poz. 335 i jego oceny, poz. 345], 1992 nr 6, s. 40.
433. Putkowski Jerzy, [dot. zachowania obiektów doby socrealizmu], 1994 nr 5, s. 48.
434. Rowik Karol, [dot. upowszechniania "SzZ" w szkołach], 1993 nr 12, s. 47.
435. Rożej Marian, [dot. zakupu pałacu w Woli Chojnatej oraz zespołu pałacowo-parkowego w Guzowie], 1992 nr 12, s. 45.
436. Rutkowska Krystyna, [dot. losów pałacu w Wace], 1991 nr 3, s. 55.
437. Rymaszewski Bohdan, [dot. art. Janusza Miliszkiewicza "Większy od Allacha", poz. 1119], 1992 nr 6, s. 40.
438. Ryznar Stefan, [dot. cmentarzy z I wojny światowej], 1990 nr 1, s. 55.
439. Rzempołuch Andrzej, [sprostowanie nazwiska Marcina Kozarzewskiego, poz. 244, Bibliogr. "SzZ" 1986-1989], 1990 nr 3, s. 55.
440. Smoleń Jerzy, [dot. zabytkowych kopalni; zachowania i konserwacji dawnych urządzeń technicznych], 1992 nr 7, s. 39.
441. Spiss Anna, [dot. uzupełnień do art. Michała Gradowskiego "Tajemniczy bocian" i "Jeszcze o tajemniczym bocianie", Bibliografia "SzZ" 1986-1989], 1992 nr 5, s. 40.
442. Stała czytelniczka z Warszawy, [dot. kościoła św. Doroty we wsi Cieksyn koło Nasielska], 1992 nr 7, s. 39.
443. Stańczak Elżbieta, [dot. oceny "SzZ"], 1993 nr 5, s. 46.
444. Stukowski Aleksander, [dot. słupa bramy do pałacu w Jaszkowie koło Śremu], 1991 nr 5, s. 56, lustr.
445. Szczasny Witosław, [dot. judaików w Chełmie, Włodawie, Wojsławicach, Krasnymstawie], 1990 nr 5, s. 54.
446. Szczepański Jacek, [dot. cmentarza żydowskiego w Innowłodzu], 1994 nr 7, s. 48.
447. Szpringier Henryk, [dot. cmentarza w Częstoborowicach, woj. lubelskie], 1990 nr 3, s. 55.
448. Szydłowska Hanna, [dot. zbiorów Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach], 1991 nr 2, s. 55.
449. Szymańczyk Józef, [dot. dworu Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie], 1990 nr 1, s. 54-55, ilustr.
450. Świerk Andrzej, [dot. kryzysu kultury i sztuki], 1991 nr 3, s. 54.
451. Świerżewski Henryk, [dot. cmentarza wojennego w Siemiatyczach], 1991 nr 2, s. 55.
452. Terus Ryszard, [dot. organizacji "Polskie Dziedzictwo"], 1992 nr 12, s. 45.
453. Tomiczek Andrzej, [dot. krytycznej oceny "białostockiego" numeru "SzZ", 1993 nr 8], 1993 nr 12, s. 47.
454. Trajdos Tadeusz M., [dot. art. Zbigniewa Hausera o Brodach, poz. 724], 1993 nr 9, s. 47.
455. Trajdos Tadeusz M., [dot. losów polskich zabytków we Lwowie i działań polskiego konsulatu], 1993 nr 2, s. 39.
456. Urlich Anna, [dot. cmentarza z I wojny światowej we wsi Jednorożec], 1992 nr 3, s. 40.
457. Wagner Ryszard, [dot. krytycznej oceny "białostockiego" numeru "SzZ", 1993 nr 8], 1993 nr 12, s. 47.
458. Walewski Marian, [dot. art. Mieczysława Kurzątkowskiego "Dojrzewanie systemu", poz. 176], 1994 nr 8, s. 47.
459. Wantuła Halina, [dot. poewangelickiego kościoła w Pisarzowicach koło Sycowa], 1994 nr 4, s. 48, ilustr.
460. Wasiak Marek, [dot. oceny działu "Dobra utracone" w "SzZ"], 1994 nr 4, s. 48.
461. Wasiuta Jerzy, [dot. oceny "SzZ"], 1993 nr 5, s. 46.
462. Wąsowicz Jerzy, [dot. art. Mieczysława Kurzątkowskiego "Dojrzewanie systemu", poz. 176], 1994 nr 8, s. 47.
463. Wieczorek Zofia, [dot. społecznej ochrony zabytków], 1993 nr 4, s. 46.
464. Witek Stefan, [dot. kryzysu kultury i sztuki], 1991 nr 3, s. 54.
465. Witkowicz Ewa, [dot. organizacji "Polskie Dziedzictwo"], 1992 nr 12, s. 45.
466. Wojnar Karol, [dot. art. Jana Samka "Drzewo Jeskego", poz. 639 i monstrancji henrykowskiej], 1990 nr 5, s. 55.
467. Wolski Jerzy, [dot. oceny "SzZ"], 1994 nr 4, s. 48.
468. Wołek Jerzy, [dot. art. Mieczysława Kurzątkowskiego "Dojrzewanie systemu", poz. 176], 1994 nr 8, s. 47.
469. Wosik Romuald, [dot. organizacji "Polskie Dziedzictwo"], 1992 nr 12, s. 45.
470. Woźniak Jerzy, [dot. dystrybucji "SzZ"], 1992 nr 8, s. 38.
471. Wrotek Jerzy, [dot. działalności architekta Józefa Piusa Dziekońskiego], 1993 nr 7, s. 46.
472. Wróblewski Michał, [dot. art. Jarosława Komorowskiego o mozaikach z warszawskiego soboru, poz. 776], 1994 nr 7, s. 48.
473. Z. Jacek, [dot. art. Mieczysława Kurzątkowskiego "Dojrzewanie systemu", poz. 176], 1994 nr 7, s. 48.
474. Zawadzki Jarosław, [dot. pałacyku w Wace], 1990 nr 1, s. 55, ilustr.
475. Zubilewicz Alicja, [dot. oceny "SzZ" oraz cmentarza w Chełmie na Górce Katedralnej], 1994 nr 3, s. 48.

XIII. NASZ FELIETON (dział)
476. (B. ST.), W kolejce po swoje1991 nr 1, s. 27.
477. Chochoły!!! (w "Bristolu"), 1990 nr 2, s. 22-23.
478. Deptanie grobów, 1991 nr 5, s. 25.
479. Dobra kultury?, 1990 nr 5, s. 25
480. Kultura w naszej demokracji!?, 1991 nr 2, s. 27.
481. Ku pokrzepieniu, 1990 nr 4, s. 25.
482. Nomenklatura (?), 1991 nr 6, s. 26.
483. Od Witkacego do Ordonki, czyli narodowe Zaduszki, 1990 nr 3, s. 26.
484. Requiem dla Saskiego?, 1991 nr 4, s. 22.
485. Współdziałanie, 1990 nr 1, s. 23.

XIV. NASZE ULICE(cykl)
486. Dobry Artur, Aleja Mickiewicza w Bydgoszczy, 1991 nr 1, s. 17-20, ilustr.
487. Galantowicz Bogna, Awans ulicy, 1994 nr 10, s. 11-15, ilustr.
488. Koseski Antoni J., Chmielna, 1993 nr 10, s. 15-17, ilustr.
489. Wasilewska Irena, Długa I Długi Targ w Gdańsku, 1994 nr 1, s. 2-6, ilustr.

XV. NIECODZIENNE MUZEA(cykl)
490. Hasslinger Ewa, Historia fotografii, 1993 nr 5, s. 44-46, ilustr.
491. Kowalik Tomasz, W spichrzach na Ołowiance, 1992 nr 5, s. 40, ilustr.
492. Myśliński Adam, Zabytkowa chemia, 1993 nr 4, s. 45, ilustr.
493. Rudka Szczepan, Muzeum Muru, 1992 nr 9, s. 34-35, ilustr.
494. Skrok Zdzisław, Łemkowie, 1993 nr 7, s. 44-45, ilustr.
495. Wiącek Wiesław, Kowalstwo w wieży, 1994 nr 7, s. 45-46, ilustr.
496. Winiewicz Izabela, Lubelskie drogi, 1991 nr 5, s. 52-53, ilustr.

XVI. OPOWIEŚCI Z WARSZTATU ZŁOTNICZEGO (cykl)
497. Rochacki Jacek A., Klimat i magia (1), 1994 nr 5, s. 28-29, ilustr.
498. Rochacki Jacek A., O dzwonie, co nie chciał dzwonić (3), 1994 nr 7, s. 31-32, ilustr.
499. Rochacki Jacek A., O oprawianiu diamentów (4), 1994 nr 8, s. 28-30, ilustr.
500. Rochacki Jacek A., O pierścieniach (6), 1994 nr 11, s. 27-29, ilustr.
501. Rochacki Jacek A., O plakietach wotywnych (5), 1994 nr 10, s. 37-39, ilustr.
502. Rochacki Jacek A., Tajemnice warsztatu (2), 1994 nr 6, s. 27-28, ilustr.

XVII. POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE (dział)
503. Być dyplomatą, 1992 nr 6, s. 18-19, ilustr.
504. Chrzanowska-Pieńkos Jolanta, Pieńkos Andrzej, Dzieła Godebskiego, 1994 nr 6, s. 38-39, ilustr.
505. Chrzanowska-Pieńkos Jolanta, Pieńkos Andrzej, Potoccy w Paryżu, 1994 nr 3, s. 39-40, ilustr.
506. Chrzanowska-Pieńkos Jolanta, Pieńkos Andrzej, Rzeźbiarz Wielkiej Emigracji, 1994 nr 10, s. 41-43, ilustr.
507. Chrzanowski Tadeusz, W miasteczku Ann Arbor, 1991 nr 6, s. 49-50, ilustr.
508. Grzelachowski Stanisław, Przypomnienie "potopu", 1994 nr 9, s. 41-42, ilustr.
509. Józefowicz Maciej ks., Polski kościół w Budapeszcie, 1994 nr 2, s. 39-40, ilustr.
510. Kowalczyk Dorota, Druga kaplica w Padwie, 1992 nr 10, s. 30-32, ilustr.
511. Kowalczyk Dorota, Pierwsza kaplica w Padwie, 1992 nr 7, s. 30-31, ilustr.
512. Kowalski Wojciech, Trudne odzyskiwanie, 1994 nr 7, s. 40-42, ilustr.
513. Kwiatkowska Maria I., Na tropie nieznanego artysty, 1993 nr 6, s. 38-40, ilustr.
514. Majewski Jerzy S., Królewski pomnik z USA, 1991 nr 4, s. 50-51, ilustr.
515. Rochacki Jacek A., [Inc.:] "Latem 1990 po zakończeniu..." dot. kolekcji broni Helge Brons Hansena], 1993 nr 4, s. 38.
516. Samek Jan, Polskie sztućce w Pradze, 1994 nr 1, s. 40, ilustr.
517. (SG), Kapliczki w Austrii, 1993 nr 4, s. 40.
518. Skott Ole, Broń w zbiorach damskich, 1993 nr 4, s. 39-40, ilustr.

XVIII. ROZMAITOŚCI (dział)
519. Apel historyków sztuki, 1993 nr 5, s. 42.
520. (as), Drewniane kościoły, 1994 nr 2, s. 46, ilustr.
521. (as), Porno w stylu retro, 1993 nr 3, s. 46, ilustr.
522. Augustyniak Jerzy, Pół wieku w szopie, 1991 nr 5, s. 54-55, ilustr.
523. Borkowski Wojciech, Sałaciński Sławomir, Krzeminki - pradziejowe centrum, 1994 nr 8, s. 44-45, ilustr.
524. Brzoskwinia Waldemar, Wielgus Krzysztof, Niszczenie fortu, 1990 nr 1, s. 54, ilustr.
525. Burek Krzysztof, Dobry początek, 1994 nr 7, s. 44-45, ilustr.
526. Ceprowski Józef, Tablica nagrobna, 1990 nr 4, s. 50-51, ilustr.
527. Charytoniuk Janusz, Wytwórnia porcelany, 1992 nr 1, s. 39, ilustr.
528. Czyszek Justyna, Gdańsk i Europa, 1994 nr 9, s. 43-44, ilustr.
529. Dominikowski Jan, Zapomniany?, 1993 nr 9, s. 43-44, ilustr.
530. Drożdż-Szczybura Małgorzata, Opolska wieś, 1994 nr 6, s. 42-43, ilustr.
531. Duda Jerzy, Bibliofilskie tradycje, 1994 nr 12, s. 44, ilustr.
532. Duda Jerzy, Krakowski konkurs, 1994 nr 3, s. 45, ilustr.
533. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Aukcje: obrazy i pocztówki, 1993 nr 3, s. 44-45, ilustr.
534. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Aukcje: pastele i akwarele, 1993 nr 8, s. 43-44, ilustr.
535. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Jeszcze o Rubensie, 1994 nr 5, s. 46.
536. Dunin-Wilczyński Zbigniew, "Serce za serce", 1993 nr 2, s. 35, ilustr.
537. (eak), “English Heritage", 1991 nr 1, s. 53, ilustr.
538. (eak), “Historic Preservation", 1990 nr 5, s. 54, ilustr.
539. E. K., “Old House Journal", 1990 nr 6, s. 55, ilustr.
540. E. K., Zabytki na plakatach, 1990 nr 5, s. 53, ilustr.
541. Figurski Maciej, Uszanujmy zabytek, 1993 nr 7, s. 43, ilustr.
542. Fijałkowski Paweł, Z przeszłości Sochaczewa i okolic, 1990 nr 2, s. 54, ilustr.
543. Fijałkowski Paweł, Turczyk Grzegorz A., Kolizje, 1990 nr 1, s. 49, ilustr.
544. Fundacja Tykocin [z Ewą Wroczyńską] rozmawiał Waldemar Wilczewski, 1993 nr 8, s. 43, ilustr.
545. Gaczoł Andrzej, Najstarszy nagrobek Lubomirskich, 1994 nr 1, s. 44, ilustr.
546. Gerlach-Jósewicz Alicja, Nowakowska Magda, Apel [dot. dziedzictwa kulturalnego Ziemi Szczecińskiej], 1992 nr 11, s. 36, ilustr.
547. Gil Zdzisław, Austriacko-polska akcja w Krempnej, 1991 nr 4, s. 53-54, ilustr.
548. Gołos Jerzy, Rokokowa "pompa funebris", 1991 nr 4, s. 52-53, ilustr.
549. Gołos Jerzy, Święta Frasobliwa, 1991 nr 6, s. 53-54, ilustr.
550. Gołos Jerzy, Włoska fiesta w Miedniewicach, 1992 nr 5, s. 38, ilustr.
551. Gradowski Michał, Czy orzeł ziewa?, 1992 nr 11, s. 33, ilustr.
552. Gradowski Michał, "Porcelanowe" meble. 1992 nr 9, s. 37, ilustr.
553. Gradowski Michał, "Za Warszawę", 1993 nr 1, s. 36, ilustr.
554. Guttmejer Karol, Vinum hungariae natum…, 1991 nr 6, s. 55.
555. Inicjatywa, 1992 nr 12, s. 43.
556. Janicki Marek, Najstarszy pomnik?, 1993 nr 10, s. 45-46, ilustr.
557. Jędrzejek Stanisław, Spotkanie z Pieskową Skałą, 1992 nr 12, s. 43.
558. (jk), Świdnicka strażnica, 1994 nr 7, s. 47, ilustr.
559. (k), Europa Nostra dla Antonina, 1994 nr 5, s. 44, ilustr.
560. (k), Konkurs z tradycją, 1994 nr 3, s. 44.
561. (k), Odnalezione, 1992 nr 12, s. 44.
562. (k), Pałac w… smrodzie, 1990 nr 6, s. 50-51, ilustr.
563. (k), Stara cegielnia, 1994 nr 11, s. 47, ilustr.
564. Kaczorowski Waldemar, Wiatrak w Lesznie, 1990 nr 6, s. 52, ilustr.
565. Kamińska Ewa A., Paderewski w Podchorążówce, 1991 nr 3, s. 51-53, ilustr.
566. Kapałczyński Wojciech, Krzeszów - 700-lecie fundacji, 1992 nr 5, s. 39, ilustr.
567. Kapałczyński Wojciech, Miecze i kusze, 1992 nr 9, s. 37.
568. Karoński Filip, Krzyż pokutny w Trzebiatowie, 1993 nr 11, s. 47, ilustr.
569. Karoński Filip, "Szwedzkie" kolumny, 1994 nr 3, s. 43-44, ilustr.
570. Karpiński Alojzy, 60 lat muzealnictwa kolejowego, 1991 nr 6, s. 52, ilustr.
571. Karpiński Alojzy, 150 lat zachodniej kolei, 1992 nr 10, s. 36-37, ilustr.
572. Kąsek Kazimierz, Wizja muzeum techniki, 1992 nr 1, s. 38, ilustr.
573. Kędzierski Józef, Degradacja w Dynowie, 1994 nr 3, s. 46-47, ilustr.
574. Kisielewski Kazimierz, Dom "Sokoła", 1990 nr 1, s. 53, ilustr.
575. Kisielewski Kazimierz, Kościuszko u kapucynów, 1994 nr 4, s. 43, ilustr.
576. Klejzerowicz Anna, Ród Gertnerów i "szkoła częstochowska", 1992 nr 7, s. 37-38, ilustr.
577. Klejzerowicz Anna, Tatry Oppenheima, 1993 nr 3, s. 42, ilustr.
578. Kołodziejczyk Arkadiusz, Tajemnica armat, 1993 nr 8, s. 46, ilustr.
579. Komunikat TOnZ [dot. V Walnego Zebrania Delegatów], 1992 nr 11, s. 33.
580. Konkurs świąteczny, 1992 nr 12, s. 2-3.
581. Kostrzewski Marian, Krzyże z figurami, 1992 nr 6, s. 39, ilustr.
582. Kotus Ewa, W zjednoczonej Europie, 1991 nr 6, s. 51, ilustr.
583. Kowalik Tomasz, Krajoznawcy, 1991 nr 1, s. 53-55, ilustr.
584. Kowalik Tomasz, Tartak po raz drugi, 1990 nr 6, s. 53.
585. Kowalik Tomasz, Tartak w Kocwinie, 1990 nr 2, s. 53, ilustr.
586. Kreyser Krystyna, Barokowe epitafium, 1993 nr 11, s. 43-45, ilustr.
587. Kreyser Ryszard, Pierwszy polski odkurzacz, 1990 nr 5, s. 52, ilustr.
588. Kula Wiesław, Sieniawskie wieńce, 1992 nr 4, s. 40, ilustr.
589. Kurzawa Zofia, Relikwiarz, 1991 nr 5, s. 45-46, ilustr.
590. Kusztelski Andrzej, Epitafium?, 1990 nr 4, s. 49-50, ilustr.
591. Leszczyński Jarosław T., Kościuszkowskie tradycje, 1994 nr 4, s. 42, ilustr.
592. Leszczyński Jarosław T., Stopnica - 630 lat, 1992 nr 6, s. 38, ilustr.
593. Lipowski Zbigniew, Darowizna, 1992 nr 11, s. 35-36, ilustr.
594. Lipowski Zbigniew, Duch Konstancji, 1993 nr 2, s. 35-36, ilustr.
595. (m), Ekslibris integrujący, 1993 nr 1, s. 38, ilustr.
596. Majdowski Andrzej, O ulicę Józefa Dziekońskiego, 1993 nr 4, s. 46, ilustr.
597. Malina Monika, Zapomniany początek, 1994 nr 5, s. 45, ilustr.
598. Maroszek Józef, Wilczewski Waldemar, Odkrycie w Turośni, 1993 nr 8, s. 47.
599. Martyniuk Bogdan, Dziesięć lat działań, 1994 nr 10, s. 45, ilustr.
600. Matysiak Marian, Lapidarium w Ostrowsku, 1991 nr 6, s. 54.
601. Michalski Przemysław, Restauracja wieży, 1994 nr 9, s. 46-47, ilustr.
602. (mu), VELUX - okna do poddaszy, 1991 nr 1, s. 54.
603. Myśliński Michał, Latarnia umarłych, 1994 nr 11, s. 42, ilustr.
604. (n), Verbum Nobile, 1994 nr 12, s. 45.
605. Na ratunek, 1990 nr 2, s. 2.
606. Narbutt Mirosław, Andriolli w 1863 r., 1991 nr 1, s. 51-52, ilustr.
607. Narbutt Mirosław, Pergamin bez tajemnic, 1990 nr 4, s. 51-52, ilustr.
608. Nasze akcje, 1990 nr 2, s. 47, lustr.
609. Nawrot Wojciech, Ruina, 1993 nr 3, s. 46, ilustr.
610. Nieciecki Jan ks., Branicki i jego dwór, 1993 nr 8, s. 45, ilustr.
611. Nowakowski Henryk, "Europa Nostra" dla franciszkanów, 1990 nr 6, s. 53, ilustr.
612. Oleszczuk Sławomir, Polskie Centrum Witraży, 1990 nr 3, s. 51-52, ilustr.
613. Ośrodek Dokumentacji Zabytków (1962-1992), 1992 nr 10, s. 35, ilustr.
614. Patera Marta, Kaplica grobowa w Łańcucie, 1992 nr 6, s. 36-37, ilustr.
615. Pawlik Krzysztof, Widok Nysy z XVIII w., 1994 nr 2, s. 43-44, ilustr.
616. Penkalla Adam, Angielski nagrobek w Drzewicy, 1990 nr 1, s. 46-47, ilustr.
617. Penkala Adam, "Szwedzki" pomnik, 1994 nr 8, s. 46, ilustr.
618. Piasecka Anna, "Kaplicy już nie ma", 1993 nr 5, s. 46, ilustr.
619. Piwowarczyk Andrzej, Pomnik w Chełmie, 1993 nr 10, s. 46-47, ilustr.
620. Polemiki [wypowiedzi Aleksandra Stukowskiego oraz Piotra Dobosza w związku z art. Tego ostatniego "Detektor i prawo", poz. 347 oraz "Remonty prywatne", poz. 72 Bibliogr. "SzZ" 1986-1989], 1990 nr 4, s. 53-55.
621. Pomoc, 1993 nr 12, s. 46.
622. Popławska Dorota, Średniowieczne liry, 1994 nr 3, s. 42-43, ilustr.
623. Postek Roman, Czaszka w murze, 1993 nr 5, s. 42-43, ilustr.
624. Powązki - 200 lat, 1990 nr 5, s. 50, ilustr.
625. "Preservation News", 1990 nr 3, s. 54-55, ilustr.
626. Prus-Niewiadomski Zbigniew, Ujeżdżalnie i tattersalle, 1990 nr 1, s. 51-53, ilustr.
627. Pruszyński Jan P., Fałszywy krzyż, 1991 nr 3, s. 53, ilustr.
628. Przypominamy, 1990 nr 6, s. 54.
629. Puget Wanda, Inskrypcje na murze, 1992 nr 12, s. 41, ilustr.
630. (R), Światowe dziedzictwo, 1994 nr 3, s. 44.
631. (Rb), Za ratowanie cmentarzy, 1992 nr 9, s. 36, ilustr.
632. Rejduch-Samkowa Izabela, Naczynia na estrog, 1990 nr 2, s. 50-53, ilustr.
633. Rejduch-Samkowa Izabela, Samek Jan, Zaginiona synagoga, 1994 nr 11, s. 46-47, ilustr.
634. Ristau Eligiusz, Zabytki na znaczkach, 1994 nr 6, s. 46, ilustr.
635. Rosiński Piotr, Ewidencja organów, 1993 nr 12, s. 44-45, ilustr.
636. Rosiński Piotr, Kaplicy już nie ma, 1993 nr 1, s. 37-38, ilustr.
637. Rząd Ryszard, Dekoracje Wielkiego Refektarza, 1992 nr 5, s. 37, ilustr.
638. Sałaciński Sławomir, Zalewski Marek, Rewelacja w puszczy, 1994 nr 5, s. 43-44, ilustr.
639. Samek Jan, Drzewo Jessego, 1990 nr 1, s. 49-51, ilustr.
640. Samek Jan, “Dwóch dzikich" w Krakowie, 1993 nr 7, s. 42, ilustr.
641. Samek Jan, Krakowski zegarmistrz, 1992 nr 5, s. 39, ilustr.
642. Samek Jan, Kraków i Bardiów, 1990 nr 5, s. 51-52, ilustr.
643. Samek Jan, Ludwisarz krakowski, 1992 nr 8, s. 36, ilustr.
644. Samek Jan, Mariackie wieże, 1992 nr 2, s. 37, ilustr.
645. Samek Jan, Matejko i złotnicy, 1993 nr 10, s. 43, ilustr.
646. Samek Jan, Neogotyk w Grybowie, 1994 nr 3, s. 41-42, ilustr.
647. Samek Jan, Nieznany ludwisarz, 1994 nr 10, s. 46, ilustr.
648. Samek Jan, Szkatułka relikwiarz, 1994 nr 9, s. 44-45, ilustr.
649. Samek Jan, Zagadka młodzieńca, 1993 nr 12, s. 43, ilustr.
650. Siciński Jan T., Synagoga w Widawie, 1991 nr 5, s. 45, ilustr.
651. Sieradzka Anna, Muzeum, którego już nie ma, 1990 nr 3, s. 51, ilustr.
652. Skibiński Wiesław, Zbrojownia w Brzegu, 1993 nr 11, s. 46, ilustr.
653. Skrok Zdzisław, Krótka pamięć, 1992 nr 12, s.40, ilustr.
654. Skrok Zdzisław, Śluza Kurzynie, 1993 nr 2, s. 37, ilustr.
655. Sobczak Jerzy, Poznańskie kapliczki, 1990 nr 6, s. 54-55, ilustr.
656. Sołtysówna Aldona, Pamiątki po Bonie, 1993 nr 10, s. 44, ilustr.
657. Sołtysówna Aldona, Pamiątki po królowej, 1993 nr 3, s. 43, ilustr.
658. Sołtysówna Aldona, Portrety królowej w Kozłówce, 1994 nr 5, s. 42, ilustr.
659. Soszyński Artur, Herb Mordów, 1994 nr 1, s. 47, ilustr.
660. Spychała Jerzy ks., Medale i znaczki, 1994 nr 6, s. 45.
661. Stukowski Aleksander, Krematorium w forcie, 1994 nr 4, s. 45, ilustr.
662. Sujecki Janusz, Na początek - okna, 1994 nr 4, s. 45, ilustr.
663. Sujecki Janusz, Nowe Stowarzyszenie, 1994 nr 12, s. 45.
664. Swat Robert, Zapomniany artysta, 1992 nr 12, s. 42-43, ilustr.
665. Szeląg Władysław, Szembekowie, 1992 nr 12, s. 44.
666. Światek Zygmunt, XIII Biennale w Zamościu, 1993 nr 2, s. 38, ilustr.
667. (tk), Kto kupi kościół?, 1991 nr 6, s. 53, ilustr.
668. (TK), Temu, który wskrzeszał, 1991 nr 2, s. 54-55, ilustr.
669. Tokarczyk Marek, Brakteat "pokutny", 1993 nr 2, s. 38-39, ilustr.
670. Trajdos Tadeusz M., Odkrycie w Niedzicy, 1992 nr 8, s. 38.
671. [Inc:] "Uczestnicy III Walnego Zjazdu…" [gratulacje z okazji 50 numeru "SzZ"], 1991 nr 1, s. 48.
672. Wańkowska-Sobiesiak Joanna, Most w Reszlu, 1994 nr 10, s. 47, ilustr.
673. Wańkowska-Sobiesiak Joanna, Olsztyńska synagoga, 1993 nr 9, s. 44-45, ilustr.
674. Wańkowska-Sobiesiak Joanna, Ostatni rysunek, 1993 nr 11, s. 45, ilustr.
675. Wiak Beata, Zabytek, nie zabytek?, 1992 nr 3, s. 38, ilustr.
676. Wiatrak w Polubicach, 1992 nr 9, s. 36, ilustr. (oprac. Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddział Biała Podlaska].
677. Wiącek Wiesław, Młyn w Borowej, 1994 nr 6, s. 44, ilustr.
678. Wieczorek Edward, Prawosławna cerkiew w Sosnowcu, 1991 nr 5, s. 46-47, ilustr.
679. Wierzbicka Bożena, Ofiara spekulacji, 1994 nr 11, s. 44-45, ilustr.
680. Willa "Brzoza" po raz szósty, 1992 nr 11, s. 34, lustr.
681. Witek Dorota, Zabytki w pracy pedagogicznej, 1992 nr 6, s. 37, ilustr.
682. Zdziarska-Rewska Romana, Perła w Dukli, 1992 nr 7, s. 38-39, ilustr.
683. Zielińska Irena, Opowieść o szabli, 1992 nr 4, s. 38-39, ilustr.
684. Zielińska Izabela, Krzyżacka warownia, 1993 nr 12, s. 44, ilustr.
685. Zielińska Izabela, Kaczyński Tomasz, Zapomniany zamek, 1994 nr 1, s. 45, ilustr.
686. Zielniewicz Tadeusz, [Inc:] "Szanowny Panie Redaktorze…" [gratulacje z okazji 50 numeru "SzZ"], 1991 nr 1, s. 48.
687. Zięba Beata, Asymetryczna dama, 1992 nr 12, s. 40-41, ilustr.
688. Zięba Beata, Rodzinne pamiątki, 1993 nr 12, s. 46-47, ilustr.
689. Zimmermann Edward, Zborowskie czeka, 1993 nr 6, s. 43, ilustr.
690. Żółtowski Michał, Kaplica w Laskach, 1992 nr 10, s. 37, ilustr.

XIX. SŁOWNIKI (cykl)
691. (a), Meble zabytkowe, VIII. Meble empirowe, 1993 nr 3, s. 48-III okł., ilustr.
692. (a), Meble zabytkowe, IX. Meble biedermeierowskie, 1993 nr 4, s. 48-III okł., ilustr.
693. (a), Meble zabytkowe, X. Meble neostylowe, 1993 nr 5, s. 48-III okł., ilustr.
694. (a), Meble zabytkowe, XI. Meble secesyjne, 1993 nr 6, s. 48-III okł., ilustr.
695. (a), Meble zabytkowe, XII. Meble kolbuszowskie, 1993 nr 7, s. 48-III okł., ilustr.
696. Grątkowska-Ratyńska Barbara, Meble zabytkowe, II. Meble gotyckie, 1992 nr 8, s. 40-III okł., ilustr.
697. Grątkowska-Ratyńska Barbara, Meble zabytkowe, . Meble renesansowe, 1992 nr 9, s. 40-III okł., ilustr.
698. Grątkowska-Ratyńska Barbara, Meble zabytkowe, IV. Meble barokowe, 1992 nr 10, s. 40-III okł., ilustr.
699. Grątkowska-Ratyńska Barbara, Meble zabytkowe, V. Barokowe meble gdańskie, 1992 nr 11, s. 40-III okł., ilustr.
700. Grątkowska-Ratyńska Barbara, Meble zabytkowe, VI. Meble rokokowe, 1992 nr 12, s. 40-III okł., ilustr.
701. Grątkowska-Ratyńska Barbara, Meble zabytkowe, VII. Meble klasycystyczne, 1993 nr 1, s. 40-III okł., ilustr.
702. Meble zabytkowe, I. Meble romańskie, 1992 nr 7, s. 40-III okł., lustr.
703. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (4) [ściany, podział, dekoracje], 1990 nr 1, s. 56-III okł., ilustr.
704. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (5) [otwory: drzwi, okna], 1990 nr 2, s. 56-III okł., ilustr.
705. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (6) [podpory, porządki architektoniczne], 1990 nr 3, s. 56-III okł., ilustr.
706. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (7) [łuki i sklepienia], 1990 nr 4, s. 55-III okł., ilustr.
707. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (8) [stropy i schody], 1990 nr 5, s. 56-III okł., ilustr.
708. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (9) [kształty dachów], 1990 nr 6, s. 56-III okł., ilustr.
709. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (10) [konstrukcje dachowe], 1991 nr 1, s. 56-III okł., ilustr.
710. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (11) [[wnętrza, elementy wystroju, urządzenia grzewcze], 1991 nr 2, s. 56-III okł., ilustr.
711. Stępień Piotr, Ilustrowany słownik elementów architektonicznych (12) [elementy dekoracji architektonicznej], 1991 nr 3, s. 55-III okł., ilustr.

XX. SPOTKANIA NA WSCHODZIE (dział)
712. Bruszewska Lidia, Drohobycz, 1990 nr 3, s. 22-23, ilustr.
713. Brykowski Ryszard, Drewniany i ostatni, 1994 nr 5,s. 18-20, ilustr.
714. Brykowski Ryszard, Obraz Madonny z Kołomyi, 1993 nr 12, s. 20-23, ilustr.
715. Brykowski Ryszard, Powroty (1), 1991 nr 1, s. 21-23,ilustr.
716. Brykowski Ryszard, Powroty (2), 1991 nr 2, s. 19-22, ilustr.
717. Brykowski Ryszard, Powroty (3), 1991 nr 7,s. 19-21, ilustr.
718. Brykowski Ryszard, W Olesku Jana III, 1990 nr 1, s. 18-22, ilustr.
719. Brykowski Ryszard, W Urłowie, 1992 nr 1, s. 19-20, ilustr.
720. Durejko Agnieszka, Srebrakowski Aleksander, Matka i serce syna, 1991 nr 3, s. 21-24, ilustr.
721. Fijałkowski Wojciech, Niefortunny dar, 1994 nr 5,s. 20-21, ilustr.
722. Gawlikowska-Piśniak Ewa, Zagadki kościoła w Wołczynie, 1990 nr 3, s. 20-22, ilustr.
723. Gudowski Janusz, Skrzypkowski Maciej, Karpackie cmentarze, 1992 nr 11, s. 15-17, ilustr.
724. Hauser Zbigniew, Brody, 1993 nr 6, s. 16-18, ilustr.
725. Hauser Zbigniew, Galicyjska Wenecja, 1993 nr 9, s. 23, ilustr.
726. Hauser Zbigniew, Legendarna warownia, 1994 nr 2, s. 19-20, ilustr.
727. Hauser Zbigniew, Nad porohami Bohu, 1994 nr 7, s. 18-19, ilustr.0
728. Hauser Zbigniew, Nad Sławną Utą, 1994 nr 4,s. 18-19, ilustr.
729. Hauser Zbigniew, Podkamień, 1993 nr 10, s. 20-21, ilustr.
730. Hauser Zbigniew, Resztki świetności, 1994 nr 6, s. 9-11, ilustr.
731. Hauser Zbigniew, Sanktuarium w gruzach, 1994 nr 9, s. 17-18, ilustr.
732. Hauser Zbigniew, Uhnów - śladami Grottgera, 1993 nr 4, s. 21, ilustr.
733. Hauser Zbigniew, U Sanguszków w Zasławiu, 1994 nr 1, s. 18-20, ilustr.
734. Hauser Zbigniew, Waręż - wyrok na kościół, 1993 nr 3, s. 30-31, ilustr.
735. Hauser Zbigniew, Warownia nad Bohem, 1994 nr 10, s. 22-23, ilustr.
736. Hauser Zbigniew, Zamek wBrzeżanach, 1993 nr 7, s. 15-16, ilustr.
737. Herman Leszek, Moja Litwa, 1993 nr 5, s. 14-15, ilustr.
738. Jaroszewski Tadeusz S., Jeszcze o "Czerwonym Kościele", 1992 nr 8, s. 13-14, ilustr.
739. Jaroszewski Tadeusz S., Mir - zamek na znaczku, 1990 nr 6, s. 21-25, ilustr.
740. Jaroszewski Tadeusz S., "Wychowaniec pojętny Gradywa", 1990 nr 4, s. 15-22, ilustr.
741. Karpiński Alojzy, Rodzinna pamiątka, 1990 nr 5, s. 28-29, ilustr.
742. Komorowski Jarosław, Cmentarz w Jaszunach, 1993 nr l, s. 17, ilustr.
743. Komorowski Jarosław, Dwie kienesy, 1994 nr 9, s. 19, ilustr.
744. Komorowski Jarosław, Jeszcze o Mirze, 1993 nr 11, s. 18
745. Komorowski Jarosław, Komendant we Lwowie, 1994 nr 11, s. 16-17, ilustr.
746. Komorowski Jarosław, Mozaiki z warszawskiego soboru, 1994 nr 1, s. 15-16, ilustr.
747. Komorowski Jarosław, Nad Lidzieją, 1993 nr 3, s. 32, ilustr.
748. Komorowski Jarosław, Nieświeska nekropolia, 1994 nr 3, s. 15-16, ilustr.
749. Komorowski Jarosław, Pikieliszki, 1993 nr 11, s. 16-17, ilustr.
750. Komorowski Jarosław, Stolica Polesia, 1993 nr 8, s. 22-23, ilustr.
751. Komorowski Jarosław, Żeliwne dokumenty, 1993 nr 10, s. 18-19, ilustr.
752. Koseski Antoni J., Zaułkami Wilna, 1993 nr 9, s. 21-22, ilustr.
753. Kowalik Tomasz, Pomoc dla Polski, 1992 nr 2, s. 15, ilustr.
754. Kowalik Tomasz, Skąd pochodzi Madonna?, 1991 nr 5, s. 23-24, ilustr.
755. Kowalik Tomasz, Zabytki Kowna, 1991 nr 4, s. 17-19, ilustr.
756. Kryciński Stanisław, Drewniane cerkwie Drohobycza, 1992 nr 4, s. 17-19, ilustr
757. Kukiz Tadeusz, Jeszcze o Wareżu, 1993 nr 7, s. 16, ilustr.
758. Kukiz Tadeusz, Kresowe Madonny, 1993 nr 8, s. 17-19, ilustr.
759. Kukiz Tadeusz, Pogrzeb Ujejskiego, 1992 nr 11, s. 17-18, ilustr.
760. Kukiz Tadeusz, Zborowskie pomniki, 1994 nr 4, s. 16-18, ilustr.
761. Leszczyński Jarosław T.,Kościół w Wołpie, 1994 nr 3, s. 17-18, ilustr.
762. Leszczyński Jarosław T., Miejsce jedności, 1994 nr 8, s. 13-14, ilustr.
763. Madera Andrzej Józef, Szkic o Kamieńcu, 1992 nr 8, s. 12-13,ilustr.
764. Majdowski Andrzej, Polski kościół w Moskwie, 1993 nr 1, s. 14-16, ilustr.
765. Majewski Alfred, Zamki podolskie Świrz i Oleska, 1993 nr 2, s. 15-17, ilustr.
766. Majewski Jerzy S., Stępień Andrzej P., Królewskie wizerunki w Tallinie, 1991 nr 5, s. 21-23, ilustr.
767. Makowska Krystyna, Litewski pejzaż 1553,1994 nr 8, s. 11-12, ilustr.
768. Maroszek Józef, Muzeum w Grodnie, 1994 nr 1, s. 16-18, ilustr.
769. Maruszak Adam, Kaplica Boimów, 1993 nr 1, s. 16, ilustr.
770. Maruszak Adam, W dolinie cienia, 1993 nr 6, s. 18-19, ilustr.
771. Maruszak Adam, W Jurewiczach, 1993 nr 5, s. 16, ilustr.
772. Maryański Jerzy, Makaty z Buczacza, 1994 nr 10, s. 21, ilustr.
773. Maśliński Antoni, Lwowska rzeźba barokowa, 1993 nr 4, s. 16-18, ilustr.
774. Michałek Małgorzata, Rudka Szczepan, Marcisz Beata, My tu wsie Poliaki, 1994 nr 2,8. 17-18, ilustr.
775. Micuła Grzegorz, W podziemiach kościoła Sapiehów, 1992 nr 8, s. 11-12, ilustr.
776. Melczarkowie Teresa i Sylwester, Najładniejszy meczet Wileńszczyzny, 1991 nr 1, s. 24, ilustr.
777. Nicieja Stanisław Sławomir, Lwowski Fidiasz, 1990 nr 6, s. 26-28, ilustr.
778. Narbutt Mirosław, Na początku był Korzec, 1992 nr 9, s. 14-16, ilustr.
779. Narbutt Mirosław, Z Kraszewskim na Wołyniu, 1992 nr 1, s. 17-18, ilustr.
780. Olędzki Piotr, Okruchy z Mira, 1993 nr 8, s. 19-21, ilustr.
781. Prus Zbigniew, Pod Kostiuchnówką, 1993 nr 11, s. 15-16, ilustr.
782. Rudka Szczepan, "Czerwony kościół" w Mińsku, 1992 nr3, s. 18, ilustr.
783. Rudka Szczepan, Zapomniana nekropolia, 1992 nr 11, s. 19, ilustr.
784. Rzempołuch Andrzej, Zabytki Królewca, 1992 nr 10, s. 16-17, ilustr.
785. Salm Jan, Miasta przygraniczne, 1993 nr 12, s. 18-20, ilustr.
786. Siemioczkin Igor W., Lwowska łaźnia, 1993 nr 2, s. 17-18, ilustr.
787. Smaza Janusz, Konserwatorzy w Żółkwi, 1992 nr 6,s. 15-16, ilustr.
788. Smaza Janusz, Nagrobek w drohobyckiej farze, 1991 nr 3, s. 25, ilustr.
789. Sołtysówna Aldona, Sobieski w Jaworowie, 1994 nr 12, s. 22-24, ilustr.
790. Srebrakowski Aleksander, Bohaterka z Trembowli, 1992 nr 10, s. 18-19, ilustr.
791. Srebrakowski Aleksander, Kolumna Mickiewicza we Lwowie, 1992 nr 5, s. 18-20, ilustr.
792. Srebrakowski Aleksander, Perypetie wileńskiego pomnika, 1990 nr 5, s. 25-28, ilustr.
793. Srebrakowski Aleksander,Przetrwał w Stanisławowie, 1991 nr 6, s. 22-24, ilustr.
794. Srebrakowski Aleksander,Rossa potrzebuje pomocy, 1992 nr 2, s. 15, ilustr
795. Srebrakowski Aleksander, Słowacki w Krzemieńcu, 1993 nr 9, s. 24, ilustr.
796. Srebrakowski Aleksander, Tarnopol - pomnik Piłsudskiego, 1990 nr 4, s. 23-24, ilustr.
797. Srebrakowski Aleksander,Uliczkami Tallina, 1994 nr 10,s. 19-21,ilustr.
798. Stefański Krzysztof, Kurorty nad Prutem, 1992 nr 9,s. 12-14, ilustr.
799. Stefański Krzysztof, Lwowski kościół Św. Elżbiety, 1990 nr 2, s. 20-22, ilustr.
800. Stefański Krzysztof, Miasto - twierdza Stanisławów, 1991 nr 6, s. 18-21, ilustr.
801. Stefański Krzysztof, Nigdy nie ukończony, 1993 nr 7, s. 13-14, ilustr.
802. Stefański Krzysztof, W Kołomyi, 1992 nr 3, s. 15-17, ilustr.
803. Tomaszewski Jan, Przywrócony, 1992 nr 5, s. 21, ilustr.
804. Trajdos Tadeusz M., Dalsze losy kościoła Św. Elżbiety, 1992 nr 7, s. 18, ilustr.
805. Trajdos Tadeusz M., Dominikanie w Kamieńcu, 1994 nr 3, s. 16-17, ilustr.
806. Trajdos Tadeusz M., Fara w Drohobyczu, 1991 nr 2, s. 23-26, ilustr.
807. Trajdos Tadeusz M., Gdzie jest pomnik?, 1992 nr 3, s. 19, ilustr.
808. Trajdos Tadeusz M., Zamek w Chocimiu, 1993 nr 4, s. 19-20, ilustr.
809. Trajdos Tadeusz M., Żółkiew czeka na konserwatorów, 1990 nr 3, s. 17-19, ilustr.
810. Wiśniewski Jacek A., Cerkiew w Żółkwi, 1993 nr 11, s. 17-18, ilustr.
811. Wojtowicz Ryszard, Grodno, 1990 nr 6, s. 28, ilustr.
812. Wólecki Lucjan, Portrety Wiśniowieckich, 1992 nr 4, s. 14-16, ilustr.
813. Ziębicka Jolanta, Wileńskie cmentarze, 1992 nr 2, s. 12-14, ilustr.
814. Żukowska-Maziarska Anna, Szkło z "Niemna ", 1993 nr 10, s. 19-20, ilustr.

XXI. SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ (cykl)
815. (aks), Atrakcja w Atrakcjach [dot. Zygmunt Kruczek, Stefan Socha, Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków 1994], 1994 nr 5, s. 35
816. (aks), Niezwykle zwyczajne okno [dot. Jan Tajchman, Stolarka okienna, Warszawa 1993], 1994 nr 10, s. 48
817. (as), Artyści i… krawcy [dot. Anna Sieradzka, Artyści i krawcy- moda Art. Deco, Warszawa1993], 1994 nr 2, s.37
818. (as), Czekamy na spacerki! [dot. Tadeusz Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 1993], 1994 nr 4, s. 15
819. (as), Dzieła- style- epoki [dot. Jerzy Wronkowski, Dzieła- style- epoki, Gdańsk 1992], 1993 nr 12, s.47
820. (as), “Jam dwór polski…" [dot. Rydel, jam dwór polski, Gdańsk 1993], 1994 nr 1, s. 36
821. (as), Łacina jakby bliższa [dot.Halina Cieszkowska, Krystyna Kreyser, Gaudium in litteris, czyli radość z odczytywania napisów, Warszawa 1993], 1993 nr 9, s. 45
822. (as), Muzea- szkole [dot. Beata Pawłowska- Wilde, Maria Sołtysiak, Muzea szkole, Warszawa 1993], 1994 nr 1, s. 48
823. (as), Przygoda z Łodzią [dot. Jacek Wesołowski, Jan Salm, Łódź- przewodnik, Łódż 1992], 1993 nr 10, s. 47
824. (as), Sejm kolorowy [dot. Bożena Wierzbicka, Sejm i Senat- architektura i wnętrza, Warszawa 1993], 1993 nr 7, s. 4
825. (as), Trzy razy o Bochni [dot. Jan Flasza, Rynek bocheński, Bochnia 1989; Jan Flasza, Janina Kęsek, Cmentarze bocheńskie, Bochnia 1992; Iwona Zawadzka, miejsce święte dla wszystkich żyących, Bochnia 1992], 1993 nr 11, s. 34
826. (kas), Najstarszy [dot. Ostrów Lednicki, Kraków 1993], 1994 nr 11, s.14
827. Krzyżanowski Lech, Znaki [dot. Michał Gradowki, Znaki na srebrze, Warszawa 1994], 1994 nr 7, str. 46
828. (Ib), Wszystko o Gaudom [dot. Reiner Herbst, Antoni Gaudi, Poznań 1992], 1992 nr 11, s. 32
829. (m), "Gdzie kopka, tam Konopka" [dot. Marek Konopka, Klejnot rodzinny- Dom Konopków herbu Nowina z Jałbrzykowego Stoku, Modlnicy, Mogilan i Głogoczowa, Warszawa1992], 1992 nr 9, s. 37
830. (m), Inskrypcje na polskich grobach [dot. Inskrypcje grobów polskich w Paryżu, Warszawa 1991], 1992 nr 10, s. 32
831. (m), Kozienice mało znane [dot. Katarzyna Oczkowicz, Krzysztof Reczek, Kozienice- miasto i region, Kozienice 1992], 1993 nr 3, s. 28
832. (m), Pani Maria o Starym Mieście [dot. Maria Lewicka, Atlas architektury Starego Miasta w Warszawie, Warszawa 1992], 1992 nr 12, s. 44
833. (m), Polskie dwory [dot. Anna Maria Sikorska, Wiejskie siedziby szlachty polskiej z czasów saskich, Warszawa 1992], 1992 nr 11, s. 7
834. (m), Secesyjny świat cyny [dot. Cyna- zbiory secesji Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Warszawa 1992], 1992 nr 8, s.37, ilustr.
835. (m), Wielkopolskie krajoznawstwo [dot. Słownik krajoznawczy Wielkopolski, Warszawaa- Poznań 1992], 1992 nr 9, s. 36
836. (m), Wilno [dot. Grzegorz Micuła, Wilno- przewodnik turystyczny, Warszawa 1992], nr 7, s. 21
837. (m), W księgarni "Prusa" [dot. Tadeusz S. Jaroszewski, Kamienica przy Krakowskim Przedmieściu 7, Warszawa 1993], 1993 nr 4, s. 45
838. (m), Z "Polski gminnej" [dot. Józef Liszka, Przydrożni świadkowie historii, Bukowo 1992; Wiesław Więcek, Za bramą wielkij ciszy- cmentarz rzymsko- katolicki w Borowej], 1993 nr 3, s. 50
839. Myśliński Krzysztof, Zabytki Śląska [dot. serii wydawniczej Śląsk w zabytkach], 1994 nr 1, s. 16.
840. Pałace i dwory [dot. Tadeusz S. Jaroszewski, Waldemar Braniewski, Pałace i dwory w okolicach Warszawy, Warszawa 1992], 1993 nr 1, s. 26.
841. Pawlicki Maciej, Serce Polski [dot. Maria Borowiejska-Birkenmajerowa, Serce Polski, Kraków 1991], 1993 nr 6, s. 15.
842. (R), Arystokracja [dot. Marek Miller, Arystokracja, Warszawa 1993], 1993 nr 9, s. 44
843. (R), Gdynia [dot. Maria Sołtysik, Gdynia, miasto dwudziestolecia międzywojennego, urbanistyka i architektura, Warszawa 1993], 1994 nr 5, s. 6
844. (R), Wokół stołu i kuchni [dot. Wokół stołu i kuchni, Warszawa 1994], 1994 nr 9, s. 36
845. (R), Wszystko o sztuce [dot. Stanisława K. Storczyk, Wszystko o sztuce, Warszawa 1993], 1994 nr 6, s. 44
846. (s), Dzieło sztuki i serca [dot. Michał Rożek, Kościół Mariacki w Krakowie, Piechowice 1994], 1994 nr 11, s. 48
847. (sa), Likwidacja [dot. Wojciech Kowalski, Likwidaca skutków II wojny światowej w dziedzinie kultury, Warszawa 1994], 1994 nr 7, s. 42
848. (sa), Skarpa [dot. Skarpa warszawska, Warszawa 1993], 1994 nr 5, s. 46
849. (t), Rezydencje [dot. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, Warszawa 1993], 1993 nr 3, s. 28
850. (Z. S.), Dawne motocykle [dot. Jan Tarczyński, Polskie motocykle 1918- 1945, Warszawa 1992], 1992 nr 12, s. 35
851. (Z. S.), Dla posłów i studentów [dot. Bożena Wierzbicka, budynki Sejmu i Senatu, Warszawa 199; Tadeusz S. Jaroszewski, Architektura Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992], 1993 nr 2, s. 34
852. (Z. S.), Judaika warszawaskie [dot. Ewa Małkowska, Synagoga na Tłomackiem, Warszawa 1991; Hanna i Piotr Paszkiewiczowie, Minika Krajewska Cmantarze żydowskie w Warszawie, Warszawa 1992], 1993 nr 1, s. 37
853. (Z. S.), Początek syntezy [dot. Historia Elbląga, Tom I, Gdańsk 1993], 1994 nr 9, s. 10
854. (Z. S.), Zabytki Chełmna [dot. Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki, Chełmno, Kraków 1991], 1992 nr 12, s. 19
855. Zabytki Pomorza [dot. Jerzy Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce, Tom II, Warszawa 1992], 1992 nr 9, s. 21.

XXII. STAROŻYTNICY (cykl)
856. Kołodziejczyk Arkadiusz, Rolnik i archeolog, 1994 nr 3, s. 12-14, ilustr.
857. Strzembosz Antoni, "Głupiątko ou total", 1993 nr 4, s. 12-14, ilustr.
858. Strzembosz Antoni, Królewskie wykopaliska, 1994 nr 7, s. 11-13, ilustr.
859. Strzembosz Antoni, Starożytnicy zagrodowi, 1993 nr 12, s. 15-17, ilustr.
860. Strzembosz Antoni, Tyszkiewiczowie, 1994 nr 12, s. 6-9, ilustr.
861. Strzembosz Antoni, Vogel dokumentalista, 1993 nr 1, s. 2-4, ilustr.
862. Strzembosz Antoni, Z zabytkami ożeniony, 1993 nr 8, s. 11-13, ilustr.

XXIII. SYLWETKI (dział)
863. Mieszkać na Starym Mieście [z Ireną Szychowską] rozmawiała Ewa A. Kamińska, 1990 nr 6, s. 41-45, ilustr.

XXIV. TO TEŻ SĄ ZABYTKI(dział)
864. Anioła Stefan, Stukowski Aleksander, Kafelki w sieniach, 1991 nr 1, s. 31- 34, ilustr.
865. Anioła Stefan, Stukowski Aleksander, Malowidła w sieniach poznańskich kamienic, 1990 nr 3, s. 31- 34, ilustr.
866. Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Ulubiony Janów, 1994 nr 8, s. 26-27, ilustr.
867. Baranowski Tadeusz, Zajączkowski Wiesław, O dziegciu i smole, 1994 nr 4, s. 28- 29, ilustr.
868. Barbasiewicz Maria, Przekazywanie wspomnień, 1994 nr 9, s. 38- 40, ilustr.
869. Bortkiewicz Ewa, Dworzec w Lublinie, 1990 nr 6, s. 32- 34, ilustr.
870. Brzoskwinia Waldemar, Wielgus Krzysztof, Forty pancerne Twierdzy Przemyśl, 1990 nr 2, s. 24- 27, ilustr.
871. Chałupski Jan, Lichołai Lech, Mielec- osiedle przy wydmie, 1994 nr 4, s. 26- 27, ilustr.
872. Chałupski Jan, Lichołai Lech, Niedomice, 1994 nr 11, s. 20- 21, ilustr.
873. Chałupski Jan, Lichołai Lech, Oficerowie w Dęblinie, 1993 nr 11, s. 22- 23, ilustr.
874. Chałupski Jan, Lichołai Lech, Osiedla COP, 1992 nr 11, s. 26- 27, ilustr.
875. Chałupski Jan, Lichołai Lech, Pustków, 1994 nr 1, s. 37- 38, ilustr.
876. Chałupski Jan, Lichołai Lech, Rzeszów- osiedle Cegielskiego, 1993 nr 7, s. 39, ilustr.
877. Chałupski Jan, Lichołai Lech, Stalowa Wola, 1993 nr 1, s. 28- 29, ilustr.
878. Chałupski Jan, Lichołai Lech, Usługi w Stalowej Woli, 1993 nr 4, s. 42- 43, ilustr.
879. Charytoniuk Janusz, Fajki z porcelany, 1994 nr 4, s. 24-25, ilustr.
880. Charytoniuk Janusz, Jeszcze o fajkach, 1991 nr 4, s. 48- 50, ilustr.
881. Cholewiarka Aldona, Powozowe latarnie, 1993 nr 9, s. 36- 38, ilustr.
882. Chumiński Jerzy, Ogrodzenia i balustrady, 1991 nr 2, s. 40- 42, ilustr.
883. Chumiński Jerzy, Pamiątkowe pociski, 1993 nr 3, s. 30- 31, ilustr.
884. Chumiński Jerzy, Pociski z dzwonów, 1994 nr 11, s. 22- 23, ilustr.
885. Chumiński Jerzy, Szczątki Halifaxa, 1992 nr 5, s. 32, ilustr.
886. Chumiński Jerzy, Wokół czasu i zegara, 1991 nr 5, s. 39- 42, ilustr.
887. Dobry Artur, Urzędy i szkoły, 1993 nr 6, s. 28- 30, ilustr.
888. Domański Cezary W., Kaplica Czaszek w Czermnej, 1990 nr 1, s. 28- 30, ilustr.
889. Domański Krzysztof, Górnośląska artyleria wodna, 1993 nr 4, s. 41- 42, ilustr.
890. Domański Krzysztof, Najstarszy kanał, 1994 nr 5, s. 39, ilustr.
891. Domański Krzysztof, Śladem starego kanału, 1993 nr 2, s. 28- 29, ilustr.
892. Dominikowski Jan, Secesyjny plakat operowy, 1993 nr 1, s. 31- 33, ilustr.
893. Drożdż-Szczybura Małgorzata, Chłodnia w Liszkach, 1994 nr 10, s. 35- 36, ilustr.
894. Duda Jerzy, [Inc:] "W kwietniu 1990 r. powstało..." [dot. Krakowskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Techniki], 1991 nr 1, s. 31
895. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Darowane szable, 1992 nr 11, s. 27- 29, ilustr.
896. Dunin-Wilczyński Zbigniew, "Honor i Ojczyzna", 1992 nr 9, s. 26- 27, ilustr.
897. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Odznaki pułkowe, 1992 nr 3, s. 32, ilustr.
898. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Twórczość obozowa, 1990 nr 4, s. 28- 29, ilustr.
899. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Wosjkowe sztandary, 1993 nr 6, s. 27- 28, ilustr.
900. Dyba Olga, Nie tylko Wawel…, 1991 nr 1, s. 28- 30, ilustr.
901. Fijałkowski Wojciech, Fonary Kulbina, 1993 nr 9, s. 38- 40, ilustr.
902. Filip Elżbieta Teresa, Najstarsze krosno, 1993 nr 2, s. 30- 31, ilustr.
903. Gaczoł Andrzej, Pocztówki wielickie, 1993 nr 12, s. 32- 34, ilustr.
904. Gawrysiak-Leszczyńska Wiesława, Promujemy prahistoryczną modę!, 1994 nr 12, s. 39- 40, ilustr.
905. Gradowski Michał, Znaki miejskie na srebrach szczecińskich, 1990 nr 4, s. 30- 31, ilustr.
906. Gryglewska Agnieszka, Wieże wodne, 1992 nr 4, s. 26- 29, ilustr.
907. Grzeszczuk Beata, Stępień Andrzej P., Majewski Jerzy S., Fabryka wody, 1994 nr 6, s. 22- 24, ilustr.
908. Grzeszczuk Beata, Majewski Jerzy S., Stępień Andrzej P., Spichrz w Nowym Dworze, 1993 nr 3, s. 36- 37, ilustr.
909. Jagielski Jan, Na piwnicznym suficie, 1994 nr 8, s.25- 26, ilustr.
910. Jagodziński Zygmunt, kozienickie pistolety, 1993 nr , s. 37- 38, ilustr.
911. Jakubowski Krzysztof, Stulecie krakowskich telefonów, 1993 nr 9, s. 40- 41, ilustr.
912. Jaworski Piotr, Etykiety na tkaniny, 1993 nr 10, s. 37- 39, ilustr.
913. Jedynak Zdzisław, Ślęzak Władysława, Secesja w Bytomiu, 1994 nr 2, s. 38- 39, ilustr.
914. Karpiński Alojzy, Lampki i latarki kolejowe, 1992 nr 4, s. 29- 30, ilustr.
915. Klejzerowicz Anna, Fajans wrocławski, 1994 nr 2, s. 36- 37, ilustr.
916. Klim Roman, Dawne strażnice wałowe, 1991 nr 6, s. 41- 42, ilustr.
917. Klimek Wojciech, Gosek Jarosław, Pieśń o "Rolandzie", 1993 nr 7, s. 36- 39, ilustr.
918. Kondratowicz Łucja, O berecie Grety Garbo i nie tylko…, 1990 nr 2, s. 28- 34, ilustr.
919. Kondratowicz Łucja, Miliszkiewicz Grzegorz, patriotyzm gospodarczy, 1993 nr 11, s. 19- 21, ilustr.
920. Korolczuk Danuta, Zapomniana fabryka, 1993 nr 8, s. 40- 41, ilustr.
921. Koseski Antoni Jacek, Gubałówka, 1993 nr 3, s. 33- 35, ilustr.
922. Kowalik Tomasz, Botaniczny, 1991 nr 3, s. 38- 40, ilustr.
923. Krajewski-Siuda Krzysztof, Wołoskie relikty, 1994 nr 12, s. 41- 42, ilustr.
924. Krasnowolski Bogusław, nazwy ulic krakowskiego Kazimierza, 1991 nr 4, s. 41- 43, ilustr.
925. Kreyser Ryszard, Najlepsze dla mężczyzny, 1992 nr 10, s. 25- 26, ilustr.
926. Kurzac Maria, Siciński Jan T., Po prostu strachy, 1993 nr 5, s. 34- 37, ilustr.
927. Kurzątkowski Mieczysław, Lubelskie karoserie, 1991 nr 6, s. 37- 40, ilustr.
928. Kurzątkowski Mieczysław, Stoewer, 1992 nr 6, s. 25- 27, ilustr.
929. Lubię szum starej płyty... [z Janem Zagozdą] rozmawiał Tomasz Lerski, 1993 nr 1, s 30-31, ilustr.
930. Letkiewicz Ewa, Polski "witraż gabinetowy", 1990 nr 5, s. 40- 41, ilustr.
931. Malzacher Maria, Litofany, 1992 nr 1, s. 33- 34, ilustr.
932. Meyza Katarzyna, Barokowa ceramika, 1993 nr 8, s. 38- 39, ilustr.
933. Michałowska Marta, Kilimy, 1992 nr 2, s. 27- 28, ilustr.
934. Michałowska Marta, Kobierce, 1992 nr 12, . 32- 35, ilustr.
935. Michałowska Marta, Tkane obrazy, 1992 nr 3, s. 27- 30, ilustr.
936. Micuła Grzegorz, Powrót ligawki, 1992 nr 12, s. 30- 32, ilustr.
937. Miliszkiewicz Grzegorz, Cenniki i katalogi, 1990 nr 6, s. 35- 39, ilustr.
938. Miliszkiewicz Grzegorz, Emaliowane naczynia blaszane, 1991 nr 3, s. 40- 42, ilustr.
939. Miliszkiewicz Grzegorz, Trzciński Andrzej, Pejsachówka!, 1992 nr 1, s. 30- 32, ilustr.
940. Pasternak Andrzej, Zaciski segregatorów, 1993 nr 2, s. 31, ilustr.
941. Pawlicki Ryszard Wojciech, Huta w Wądołku, 1994 nr 1, s. 38- 39, ilustr.
942. Pawlus Anna, Świat wachlarzy, 1993 nr 5, s. 32- 34, ilustr.
943. Primke Robert, Ruta Zbigniew, Zapora, 1994 nr 7, s. 29, ilustr.
944. Rodziewicz Włodzimierz, Odnaleziony orzeł, 1994 nr 9, s. 36- 37, ilustr.
945. Rosiak Andrzej, 100 lat żnińskiej kolejki, 1994 nr 6, s. 19- 21, ilustr.
946. Salm Jan, Pasłęk- miejsce zapomniane, 1994 nr 2, s. 35- 36, ilustr.
947. Sękowski Stefan, Welcome little stranger, 1992 nr 6, s. 25, ilustr.
948. Sękowski Stefan, Wędzidło, 1992 nr 10, s. 26, ilustr.
949. Sidz Alfons, Drogami Podlasia, 1993 nr 8, s. 41- 42, ilustr.
950. Sieradzka Anna, Kwiecisty nosorożec, 1994 nr 7, s. 30, ilustr.
951. Sieradzka Anna, Reklama z łezką, 1994 nr 3, s. 41- 42, ilustr.
952. Sieradzka Anna, Zagadka metalowego smoka, 1994 nr 5, s. 38- 39, ilustr.
953. Siuda Aleksander, Krakowski browar, 1994 nr 3, s. 28- 29, ilustr.
954. Skrok Zdzisław, Archeologia żywa, 1994 nr 4, s. 27- 28, ilustr.
955. Skrok Zdzisław, Kłódki w grobach, 1994 nr 6, s. 25- 26, ilustr.
956. Spisy lokatorów, 1990 nr 1, s. 26-27, ilustr.
957. Stawiarski Jacek, Fort "Winica", 1990 nr 3, s. 27- 30, ilustr.
958. Stukowski Aleksander, Deptane na ulicy, 1991 nr 4, s. 43- 44, ilustr.
959. Stukowski Aleksander, Jeszcze się ruszają!, 1992 nr 8, s. 26, ilustr.
960. Stukowski Aleksander, Zanim wejdziesz na schody…, 1992 nr 2, s. 29- 31, ilustr.
961. Sujecki Janusz, Ślady, 1991 nr 4, s. 46- 48, ilustr.
962. Sujecki Janusz, Te same miejsca, 1994 nr 8, s. 20- 22, ilustr.
963. Szkurłat Anna, Secesyjne ozdoby, 1994 nr 8, s. 23- 25, ilustr.
964. Wańkowska-Sobiesiak Joanna, Wokół pomnika, 1993 nr 12, s. 34- 35, ilustr.
965. Wiśniewski Krzysztof, Apteczne opakowania, 1993 nr 10, s. 35- 37, ilustr.
966. Wiśniewski Krzysztof, Narzędzia do wędlin, 1994 nr 10, s. 34- 35, ilustr.
967. Wrońska-Friend Maria, Batik, 1990 nr 5, s. 42- 45, ilustr.
968. Zawidzka Iwona, Nikifory, 1994 nr 5, s. 36- 38, ilustr.
969. Zborski Andrzej, Gramofonowe varsaviana, 1993 nr 11, s. 23-25, ilustr.
970. Zborski Andrzej, Obrazki na pocztówkach, 1993 nr 12, s. 30-32, ilustr.
971. Zejdowski Wojciech, Zamarły szlak, 1993 nr 7, s. 32-35, ilustr.
972. Żurawska Teresa, Dzwonki zaprzęgowe, 1994 nr 7, s. 26-28, ilustr.

XXV. WOKÓŁ JEDNEGO ZABYTKU (cykl)
973. Domański Krzysztof, Kaplica Piastowska, 1994 nr 2, s. 28-29, ilustr.
974. (eak), "Za panowania Jagiellonów…" [dot. pomnika Unii Lubelskiej w Lublinie], 1990 nr 6, s. 30-31, ilustr.
975. Jaśkiewicz Aleksander, [Inc:] "Autoportret samodzielny jest…" [dot. rzeźbionego autoportretu snycerza Jana Leopolda Schmidta z zakrystii kościoła oo. Paulinów w Wielgomłynach], 1990 nr 5, s. 31, ilustr.
976. Jaśkiewicz Aleksander, Z dziejów kielicha, 1994 nr 9, s. 16, ilustr.
977. Kamińska Ewa A., Kodeks Baltazara Bohema, 1991 nr 4, s. 21, ilustr.
978. Kamińska Ewa A., Stańczyk, 1992 nr 3, s. 20, ilustr.
979. Kamińska Ewa A., Szczerbiec, 1992 nr 2, s. 16-17, ilustr.
980. Kamińska Ewa A., [Inc:] "W XV w. przy drodze prowadzącej…" [dot. figurki Matki Boskiej Skępskiej], 1990 nr 4, s. 26-27, ilustr.
981. Klejzerowicz Anna, Tryptyk z Oliwy, 1992 nr 12, s. 16-17, ilustr.
982. Klejzerowicz Anna, Zagadkowy feretron, 1993 nr 4, s. 15, ilustr.
983. Kurzątkowska Alicja, Nagrobek Firlejów, 1992 nr 11, s. 20-21, ilustr.
984. Kwiatkowska Maria I., Pomnik Kazimierza Brodzińskiego, 1991 nr 3, s. 26, ilustr.
985. Lewicka Maria, [Inc:] "Krucyfiks Baryczkowski jest…." [dot. rzeźby w archikatedrze św. Jana w Warszawie], 1990 nr 3, s. 24-25, ilustr.
986. Lewicka Maria, [Inc:] "Rynek Starego Miasta…" [dot. warszawskiego Starego Miasta], 1990 nr 1, s. 24-25, ilustr.
987. Odorowski Waldemar, Kamienica Celejowska, 1991 nr 1, s. 25, ilustr.
988. Pawlik Krzysztof, Ambona z Nysy, 1993 nr 3, s. 10, ilustr.
989. Perypetie rękopisu, 1992 nr 6, s. 17.
990. Piechowski Jerzy, Filozof i caryca, 1992 nr 9, s. 17, ilustr.
991. Pruszyński Jan P., "Skradziony pocałunek", 1991 nr 2, s. 28, ilustr.
992. Rzempołuch Andrzej, Obraz z Fromborka, 1992 nr 7, s. 16-17, ilustr.
993. Stolarz Barbara, Kapa z Piotrawina, 1993 nr 2, s. 14, ilustr.

XXVI. WOKÓŁ TRADYCJI (dział)
994. Gumkowska Magdalena, Niegdysiejszy świat kuchni (1), 1994 nr 8, s. 30-32, ilustr.
995. Gumkowska Magdalena, Niegdysiejszy świat kuchni (2), 1994 nr 9, s. 34-36, ilustr.
996. Gumkowska Magdalena, Przyjmowanie gości, 1994 nr 12, s. 42-44, ilustr.

XXVII. ZABYTKI W KRAJOBRAZIE (dział)
997. Aleksandrowicz Stefan, O wiatraku z Zygmuntowi, 1992 nr 8, s. 22, ilustr.
998. Augustyniak Jerzy, Fundacja Koniecpolskich, 1994 nr 6, s. 29-31, ilustr.
999. Augustyniak Jerzy, Miasto nad Zalewem, 1991 nr 6, s. 33-35, ilustr.
1000. Babinicz-Witucka Janina, Witkiewiczowska szkoła, 1992 nr 1, s. 24-27, ilustr.
1001. Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Farmaceuci w Drwalewie, 1993 nr 9, s. 33-35, ilustr.
1002. Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Japonia na Mazowszu, 1994 nr 12, s. 35-37, ilustr.
1003. Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Luszyn - zabytek niedoceniony, 1994 nr 2, s. 24-26, ilustr.
1004. Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Piękny Wielgolas, 1994 nr 9, s. 32-34, ilustr.
1005. Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Pożegnanie z Wilczogórą, 1994 nr 7, s. 36-38, ilustr.
1006. Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Uleniec, 1994 nr 4, s. 39-40, ilustr.
1007. Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Zabytek kontrowersyjny, 1993 nr 7, s. 25-27, ilustr.
1008. Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S., Zabytek zaniedbany, 1994 nr 1, s. 31-34, ilustr.
1009. Baryła Mariusz, Placidi w Wolborzu. 1993 nr 11, s. 32-34, ilustr.
1010. Blum Bogusław, Pionki - miasto w lesie, 1994 nr 7, s. 33-35, ilustr.
1011. Błażejewska Anna, Zamek w Gołubiu, 1990 nr 3, s. 35-37, ilustr.
1012. Bocheńska Dorota, Mściwojów, 1991 nr 3, s. 33-35, ilustr.
1013. Brodzka-Bestry Maria, Zielonki, 1994 nr 4, s. 40-41, ilustr.
1014. Bruszewska Lidia, Ciągłe odradzanie, 1994 nr 10, s. 23-25, ilustr.
1015. Chodyński Antoni Romuald, Szymbark - odbudowa i… dewastacja, 1991 nr 4, s. 31-33, ilustr.
1016. Chodyński Jerzy, Ślady "potopu", 1992 nr 2, s. 18-20, ilustr.
1017. Dmowska Agnieszka, Kościół w Dinarowej, 1992 nr 4, s. 22-23, ilustr.
1018. Dominikowski Jan, Neogotycki kościół w Pabianicach, 1992 nr 12, s. 18-19, ilustr.
1019. Dominikowski Jan, Z bielskiej secesji, 1993 nr 12, s. 28-30, ilustr.
1020. Drożdż-Szczybura Małgorzata, Drewniane ostatki, 1992 nr 10, s. 19-21, ilustr.
1021. Drożdż-Szczybura Małgorzata, Ginący krajobraz, 1991 nr 5, s. 26-28, ilustr.
1022. Dybczyńska Anna, Konstancin - willa "Ester", 1993 nr 1, s. 24-26, ilustr.
1023. Fijałkowski Paweł, Menonici na Mazowszu, 1993 nr 2, s. 25-26, ilustr.
1024. Fuglewicz Stefan, Twierdza Boyen, 1993 nr 1, s. 21-22, ilustr.
1025. Gaczoł Andrzej, Katastrofa, 1993 nr 2, s. 19-20, ilustr.
1026. Gaczoł Andrzej, Pragnie być podeptana?, 1993 nr 10, s. 22-25, ilustr.
1027. Galicka Izabela, Między Przasnyszem a Makowem, 1992 nr 3, s. 21-24, ilustr.
1028. Galicka Izabela, Zabytki ziemi gostynińskiej, 1990 nr 1, s. 38-41, ilustr.
1029. Gmiter Małgorzata, Zejdowski Jacek, Cerkwie pogranicza - raport, 1992 nr 8, s. 18-22, ilustr.
1030. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (6), 1992 nr 4, s. 20-22, ilustr.
1031. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (7), 1992 nr 5, s. 22-25, ilustr.
1032. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (8), 1992 nr 6, s. 20-22, ilustr.
1033. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (9), 1992 nr 7, s. 22-24, ilustr.
1034. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (10), 1992 nr 8, s. 23-25, ilustr.
1035. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (11), 1992 nr 9, s. 18-19, ilustr.
1036. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (12), 1992 nr 11, s. 22-25, ilustr.
1037. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (13), 1992 nr 12, s. 20-23, ilustr.
1038. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (14), 1993 nr 1, s. 18-20, ilustr.
1039. Gruszecki Andrzej, Fortyfikacja nowożytna (15), 1993 nr 2, s. 21-23, ilustr.
1040. Helman Włodzimierz, Radom, 1994 nr 1, s. 29-31, ilustr.
1041. Herman Leszek, Niepołcko, 1994 nr 4, s. 36-38, ilustr.
1042. Hochleitner Janusz, Na Podhalu, 1994 nr 8, s. 38-39, ilustr.
1043. Jaroszewski Tadeusz S., Dolny Śląsk’93, 1993 nr 11, s. 27-29, ilustr.
1044. Jedliński Wiesław, Kościół w Malborku, 1992 nr 5, s. 28-29, ilustr.
1045. Jędrzejek Stanisław, Barokowe miasteczko, 1993 nr 11, s. 30-32, ilustr.
1046. Kajzer Leszek, Nieznany pałac, 1992 nr 1, s. 22-24, ilustr.
1047. Kajzer Leszek, Odkopywanie cystersów, 1994 nr 3, s. 32-34, ilustr.
1048. Kajzer Leszek, Stolica Kujaw, 1993 nr 4, s. 33-36, ilustr.
1049. Kajzer Leszek, Zamek i…więzienie, 1993 nr 9, s. 30-32, ilustr.
1050. Kajzer Leszek, Z Nagłowic czy z Oksy?, 1992 nr 8, s. 15-17, ilustr.
1051. Kajzer Leszek, Pietrzak Janusz, "Ustronie włoskie" na Mazowszu, 1991 nr 4, s. 28-31, ilustr.
1052. Kamińska Ewa A., Letni salon Warszawy, 1990 nr 3, s. 42-46, ilustr.
1053. Klim Roman, Opalenie, 1994 nr 4, s. 39, ilustr.
1054. Klim Roman, Wiatraki na Żuławach, 1990 nr 1, s. 42-43, ilustr.
1055. Klim Roman, Żuławy Wiślane: śladami mennonitów, 1993 nr 2, s. 24-25, ilustr.
1056. Knercer Wiktor, Gietrzwałd, 1991 nr 2, s. 31-33, ilustr.
1057. Kołodziejczyk Arkadiusz, Węgrów, 1994 nr 1, s. 27-29, ilustr.
1058. Kołodziejczyk Arkadiusz, WKorytnicy na Podlasiu, 1992 nr 6, s. 22-24, ilustr.
1059. Komada Dominik, Barok lokalny, 1993 nr 11, s. 26-27, ilustr.
1060. Konopka Marek, Baszta Klickiego, 1994 nr 3, s. 36-37, ilustr.
1061. Konopka Marek, Nałęczów - polska Arkadia?, 1994 nr 9,s. 27-29, ilustr.
1062. Korolczuk Danuta, Przyszłość Tykocina, 1993 nr 8, s. 31-33, ilustr.
1063. Koseski Antoni J., Dwa pomorskie kościoły, 1994 nr 10, s. 26-27, ilustr.
1064. Koseski Antoni J., Na Żuławach i Kaszubach, 1994 nr 5. s. 33-35, ilustr.
1065. Kryciński Stanisław, Na południe od Przemyśla,1992 nr 2, s. 20-23. ilustr.
1066. Kuciel Joanna, Park Jordanu w Krakowie, 1991 nr 3, s. 30-33, ilustr.
1067. Kurek Jan, Zagrożone cerkwie, 1990 nr 5, s. 36-39, ilustr.
1068. Kurzac Maria, Kucharski Leszek, Losy parków wiejskich, 199 1 nr 3, s. 35-37, ilustr.
1069. Laskowski Andrzej, Narodziny tradycji, 1994 nr 8, s. 37-38, ilustr.
1070. Lerski Tomasz, Anińskie drewniaki, 1994 nr 2, s. 20-21, ilustr.
1071. Łukasik Anna, Uratowany fort "Grębałów",1992 nr 12, s. 24-26. ilustr.
1072. Majewski Jerzy S., Tomiczek Marek, Lalewicz w Zalesiu, 1994 nr 7, s. 38-39, ilustr.
1073. Majewski Jerzy S., Tomiczek Marek, Willa - okręt, 1993 nr 5, s. 30-31, ilustr.
1074. Małowiecki Ryszard, Zwyczajna wieś Kargoszyn, 1993 nr 10, s. 25-26, ilustr.
1075. Markowski Dariusz, Z bydgoskiej secesji, 1993 nr 12, s. 26-28, ilustr.
1076. Mitkowska Anna, Kalwaria Zebrzydowska, 1990 nr 3, s. 37-41, ilustr.
1077. Nepomuki, 1994 nr 8, s. 36
1078. Nowiński Krzysztof, Słońce w herbie, 1993 nr 3, s. 19-23, ilustr.
1079. Oettingen Urszula, Symbol niepodległości w Kielcach, 1991 nr 1, s. 35-38, ilustr.
1080. Orłowski Stanisław, Krzyże giganty, 1993 nr 5, s. 28-30, ilustr.
1081. Pasieczny Robert, Zatrzymane w czasie, 1992 nr 2, s. 24-26, ilustr.
1082. Pawlicki Ryszard W., Pałac w Sztynorcie, 1993 nr 5, s. 27-28, ilustr.
1083. Pawlicki Ryszard W., Tej wsi już nie ma..., 1992 nr 7, s. 27-28, ilustr.
1084. Pawlik Mieczysław, Tatarzy polscy, 1990 nr 2, s. 34-37, ilustr.
1085. Po prostu nietolerancja, 1990 nr 4, s. 40-42, ilustr.
1086. Postek Roman, Zapomniany zamek, 1993 nr 4, s. 32-33, ilustr.
1087. Przybyszewski Stanisław M., Czarkowy 1914,1994 nr 8, s. 32-34, ilustr.
1088. Puget Wanda, Pałac na skarpie, 1994 nr 12, s. 37-38, ilustr.
1089. Ruszkowski Andrzej, Drewniane kościoły w Sieradzkiem, 1991 nr 4, s. 23-27, ilustr.
1090. Ruszkowski Andrzej, Krajobraz z kapliczkami, 1992 nr 7, s. 25-26, ilustr.
1091. Ruszkowski Andrzej, Spichrze podworskie, 1990 nr 4, s. 34-39, ilustr.
1092. (S), Obory, 1994 nr 4, s. 38, ilustr.
1093. Salm Jan, Miasteczko na przesmyku, 1990 nr 3, s. 47-50, ilustr.
1094. Seniuk Bronisław, Zagadki cerkwi w Holi, 1992 nr 3, s. 25-26, ilustr.
1095. Siciński Jan T., Kucharski Leszek, Ogrody Nieborowa, 1991 nr 3,s. 27-30, ilustr.
1096. Stelmach Ambrozja S., Pustelnia na Kalatówkach, 1994 nr 10, s. 27-28, ilustr.
1097. Stępień Piotr, Ratować, co można!, 1994 nr 11, s. 32-35, ilustr.
1098. Sujecki Janusz, Dworzec warszawskich letników, 1994 nr 2, s. 22-23, ilustr.
1099. Sygietyńska Hanna, Między Mławą a Żurominem, 1990 nr 2,s. 37-41, ilustr.
1100. Sygietyńska Hanna, Z biegiem Bugu, 1991 nr 2, s. 34-37, ilustr
1101. Szczerbicki Andrzej, Ruiny klasztoru, 1994 nr 9,s. 30-31,ilustr.
1102. Śledzińska Elżbieta, Pałac w Kopicach, 1994 nr 8, s. 34-36, ilustr.
1103. Świątek Zygmunt, Architektura w obiektywie - kolor, 1993 nr 3, s. 23-25, ilustr.
1104. Trajdos Tadeusz M., Na Orawie, 1994 nr 8, s. 40-41, ilustr.
1105. Trocka-Leszczyńska Elżbieta, Suchodolski Jacek, Międzygórze, 1990 nr 5, s. 32-35, ilustr.
1106. Urban Jacek, Pustelnia kamedułów, 1990 nr 6, s. 39-40, ilustr.
1107. Wańkowska-Sobiesiak Joanna, Wiatraki Warmii i Mazur, 1991 nr 6, s. 31-32, ilustr.
1108. Wartalska Ewa, W Warszawie, 1994 nr 8, s. 41-42, ilustr.
1109. Wierzbicka Anna, Kościół w Jutrosinie, 1993 nr 6, s. 32-34, ilustr.
1110. Zielińska Izabela, Kaczyński Tomasz, Chrcynno, 1994 nr 4, s. 34-35, ilustr.
1111. Zieliński Marek G., Góra, 1994 nr 4, s. 35-36, ilustr.
1112. Zub Jerzy, Na szlaku najazdu, 1994 nr 12, s. 33-35, ilustr.
1113. Zub Jerzy, Zburzony zamek, 1994 nr 6, s. 35-37, ilustr.
1114. Żurawska Teresa, Czumów - beztroskie lata, 1991 nr 6, s. 27-30, ilustr.

XXVIII. ZBIORY I ZBIERACZE (dział)
1115. Chumiński Jerzy, "...kształt wielkiego zegaru", 1990 nr 1, s. 31-34, ilustr.
1116. Mętrak Ryszard Piotr, Niezwykła kolekcja, 1994 nr 11, s. 30-32, ilustr.
1117. Miliszkiewicz Janusz, Łowca białych kruków, 1993 nr 3, s. 38-40, ilustr.
1118. Miliszkiewicz Janusz, Na ziemi niczyjej, 1992 nr 11, s. 12-14, ilustr.
1119. Miliszkiewicz Janusz, Większy od Allacha, 1991 nr 5, s. 31-34, ilustr.
1120. Olek Jerzy, Od dagerotypu do hologramu, 1992 nr 9, s. 29-31, ilustr.
1121. (R), Wokół kolekcji J. i Z. Porczyńskich, 1993 nr 3, s. 40, ilustr.
1122. Rosset Tomasz F. de, Kolekcja Konstantego Branickiego, 1992 nr 10, s. 28-30, ilustr.
1123. Śmigielski Stefan, Zapalniczki, 1992 nr 4, s. 33-34, ilustr.
1124. Zaczęło się od lejki [ze Zdzisławem Ruszkowskim] rozmawiała Ewa A. Kamińska, 1990 nr 2, s. 42-44, ilustr.
1125. Ziemba Antoni, Opus sacrum, 1991 nr 1, s. 43-44, ilustr.
1126. Żerańska Anna, Kolekcja dla króla, 1992 nr 12, s. 35-37, ilustr.

XXIX. Z WARSZTATU KONSERWATORA (dział)
1127. Bystroń-Kwiatkowska Anna, Skibińska Alina, Tajemnice toruńskiej kamienicy, 1992 nr 6, s. 28-30, ilustr.
1128. Gradowski Michał, O rzeszowskim złocie i chińskim srebrze, 1991 nr 4, s. 39-40, ilustr.
1129. Jestem tradycjonalistą [ze Stanisławem Korczakiem-Komorowskim] rozmawiała Lidia Bruszewska, 1990 nr 4, s. 43-48, lustr.
1130. Kera Antica - najnowocześniejsze preparaty konserwujące, 1994 nr 8, s. 43.
1131. Miliszkiewicz Janusz, "Alterna", 1990 nr 1, s. 44-45, ilustr.
1132. Rabiej Stanisław,Zabytkom na ratunek, 1994 nr 5, s. 40-41.
1133. Sękowski Stefan, Konserwacja złota i probierstwo, 1991 nr 6, s. 46-48, ilustr.
1134. Sikorski Stanisław A., Rzeźby w zimie, 1992 nr 12, s. 27-28, ilustr.
1135. Sikorski Stanisław A., "Spodnie" Bachusa, 1994 nr 2, s. 41-42, ilustr.
1136. Styrna Jadwiga, Ikona z Korczmina, 1992 nr 8, s. 27-28, ilustr.
1137. Urbanowski Michał W., Wąsaty aniołek, 1991 nr 2, s. 29-30, ilustr.
1138. Wittenberg Piotr, Sałaciński Sławomir, Rekonstrukcje naczyń, 1994 nr 10, s. 40-41, ilustr.
1139. Żurawska Teresa, Kolaska polska, 1991 nr 3, s. 43-46, lustr.

XXX. Z ZAGRANICY (dział)
1140. Bachorski Marcin, Łódź faraona, 1994 nr 6, s. 41, ilustr.
1141. Bartosz Adam, Zabytki Tirany, 1990 nr 2, s. 45-46, ilustr.
1142. Cirmirakis Lefteris, Miasto Arystotelesa, 1993 nr 5, s. 40-42, ilustr.
1143. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Legia honorowa, 1994 nr 7, s. 43-44, ilustr.
1144. Grzelachowski Stanisław, Barcelona - igrzyska i Gaudi, 1992 nr 7, s. 32-34, ilustr.
1145. Grzelachowski Stanisław, Rekonstrukcja rynku w Hildesheim, 1992 nr 8, s. 33-35, ilustr.
1146. Grzelachowski Stanisław, Strażki - właściwa adaptacja, 1994 nr 4, s. 31-33, ilustr.
1147. Kasek Kazimierz, Integracja po szwajcarsku, 1993 nr 10, s. 39-41, ilustr.
1148. Kotus Ewa, W Ostuni, 1992 nr 12, s. 39.
1149. Kowalski Krzysztof, Kamienne grobowce, 1993 nr 7, s. 40-41, ilustr.
1150. Kreyser Ryszard, Drewniany zegarek, 1990 nr 4, s. 48, ilustr.
1151. Lohman Jacek, Aktorzy w Audley End, 1990 nr 1, s. 35-37, ilustr.
1152. Lorenc Marek W., Rzymskie miasto w Hiszpanii, 1994 nr 10, s. 43-45, ilustr.
1153. (mhk), 20 lat Konwencji, 1992 nr 11, s. 32.
1154. Pokorzyna Ewa, Skarby Paczerskiej Ławry, 1992 nr 12, s. 39.
1155. Pytlarz Elżbieta, Zamkowe życie, 1994 nr 11, s. 40-42, ilustr.
1156. (R), Światowe dziedzictwo, 1993 nr 5, s. 42.
1157. Rejmer Krzysztof, Helfsztyn – próby ożywienia, 1994 nr 4, s. 30-31, ilustr.
1158. Wierzbicka Bożena, Am Steinhof, 1993 nr 6, s. 41-42, ilustr.
1159. Wierzbicka Bożena, Wartburg, 1994 nr 1, s. 41-42, ilustr.

"SPOTKANIA Z WARSZAWĄ" DODATEK
1160. Cały różaniec kłopotów [z Marią Brukalską] rozmawiał Tomasz Kowalik, 1992 nr 1, s. 5-7, ilustr.
1161. Dynastia [z Jerzym Blikle] rozmawiała Ewa Kotus, 1992 nr 2, s. 6-9, ilustr.
1162. Głębocki Wiesław, Honorowy Optyk, 1992 nr 3, s. 14-15, ilustr.
1163. Gołos Jerzy, Garnizonowy, 1992 nr 3, s. 12, ilustr.
1164. Gołos Jerzy, Jak przyczyniłem się do utraty zabytku, 1992 nr 1, s. 15, ilustr.
1165. Guttmejer Karol, Ursynów - zabytkowa droga, 1992 nr 2, s. 14-15, ilustr.
1166. Hej! Polonia, Polonia!, 1992 nr 1, s. 15, ilustr.
1167. Jaroszewski Tadeusz S., Pałac Szlenkierów, 1992 nr 3, s. 13-14, ilustr.
1168. (k), Najstarsza, 1992 nr 1, s. 15, ilustr.
1169. Kamińska Ewa A., Wędrująca fontanna, 1992 nr 1, s. 15, ilustr.
1170. Kamińska-Kotus Ewa, Zamoyski, 1992 nr 3, s. 6-7, ilustr.
1171. Kisielewski Stefan, Kisiel o Warszawie, 1992 nr 2, s. 1-3, ilustr.
1172. Kosecki Antoni J., Grochów, 1992 nr 2, s. 6-11, ilustr.
1173. Kosecki Antoni J., Nieznany?, 1992 nr 1, s. 9-10, ilustr.
1174. Kosecki Antoni J., Solec, 1992 nr 3, s. 8-10, ilustr.
1175. Kosecki Antoni J., Tajemnicze kolumny, 1992 nr 1, s. 4, ilustr.
1176. KowalikTomasz, Kampinos, 1992 nr 2, s. 13, ilustr.
1177. Kowalska Grażyna, Paryż, 1992 nr 2, s. 4-5, ilustr.
1178. (kt), Wysypisko, 1992 nr 2, s. 13, ilustr.
1179. Lerski Tomasz, Kamienice do retuszu, 1992 nr 3, s. 5, ilustr.
1180. Lerski Tomasz M., Martyrologia słupa, 1992 nr 1, s. 16, ilustr.
1181. Lerski Tomasz Marcin, Przebudowany..., 1992 nr l, s. 10-11, ilustr.
1182. Listy [dot. cmentarza na Okopowej], 1992 nr 2, s. 16
1183. Majewski Jerzy S., "Niebotyk" Leona Goldstanda, 1992 nr 1, s. 12-14,ilustr.
1184. Profesor Drozdowski ma głos, 1992 nr 3, s. 1-4, ilustr.
1185. Pruszyński Jan, Warszawa w fotografii, 1992 nr 2, s. 15-16, ilustr.
1186. Pustoła-Kozłowska Ewa, Figury i krzyże, 1992 nr l, s. 13-14, ilustr.
1187. Skrok Zdzisław, Konstancin, 1992 nr 3, s.15-16, ilustr.
1188. Srebrakowski Aleksander, Brama 1809,1992 nr 2, s. 12, ilustr.
1189. Strzembosz Antoni, Warszawski styl, 1992 nr 2, s. l-3,ilustr.
1190. Sujecki Janusz, Plan dla Warszawy, 1992 nr 3, s. 1 -2, ilustr.
1191. Sujecki Janusz, Pozostała oficyna..., 1992nr2,s. 10-11, ilustr.
1192. Sujecki Janusz, Zabytki Warszawy i jej stołeczność, 1992 nr 1, s. 1 -3, ilustr.
1193. Wartalska Ewa, Figury na Solcu, 1992 nr 3, s. 8-11, ilustr.
1194. Wartalska Ewa, Parkowa waga, 1992 nr l, s. 12, ilustr.
1195. Węgiełek-Kamińska Katarzyna, Kotus Ewa, W. Węgielek i S-ka - 80 lat, 1992 nr 1, s. 5-8, ilustr.
1196. Widok na Widok, 1992 nr 2, s. 16, ilustr.
1197. Wiechecki-Wiech Stefan, Smykałka, fason, ikra, 1992 nr 1, s. 2-3, ilustr.
1198. Za cztery lata, 1992 nr l, s. 3
1199. Zieliński Jarosław, Bednarska, 1992 nr 3, s. 11-12, ilustr.

INDEKS OSOBOWY
A
Adamczyk Sławomir 274, 275
(aks) 815, 816
Aleksandrowicz Stefan 997
Andriolli Michał Elwiro 606
Anioła Stefan 864, 865
Anna Austriaczka, 1 żona Zygmunta III Wazy 766
Arma Jagiellonka, królowa polska 241
A. P. 377
Arystoteles 1142
(as) 520, 521, 817-825
August U, król polski 241
Augustyniak Jerzy 98, 522, 998, 999
B
Babinicz Witucka Janina 1000
Bachorski Marcin 1140
Baraniewski Waldemar 50-67, 378, 840, 866, 1001-1008
Baranowski Tadeusz 99,100, 867
Barbara Zapolya, królowa polska, I żona Zygmunta Starego 241
Barbasiewicz Maria 1, 868
Bartosz Adam 2, 1141
Bartoszewicz Dariusz 118
Barwik Mirosław 101
Barwik Monika 276, 277, 281
Baryła Mariusz 14, 1009
Baster Zdzisław Krzysztof 181
Baster Bogusława Kwiatkowska - zob. Kwiatkowska-Baster Bogusława
Bastowska Krystyna 354
Bauer Leopold 1019
Behem Baltazar 200, 977
Bergman Eleonora 102
Berson Justyna 52
Bestry Maria Brodzka - zob. Brodzka-Bestry Maria
Betzky Iwan 990
Białostocki Jan 103-106
Biernacki Jan Antoni 529
Biernacki Zbigniew 379
Bilewicz Hubert 107
Birkenmajerowa Maria Borowiejska - zob. Borowiejska-Birkenmajerowa Maria
Blikle Jerzy 1161
Bliklowie, rodzina 1161
Blum Bogusław 1010
Błachut Ryszard 380
Błażejewska Anna 1011
Błotnicki Tadeusz 793
Bobrowski Józef 631
Bocheńska Dorota 1012
Bodnar Wacław 381
Bodzioch Wiesław 382
Bogdanowski Janusz 108, 109, 229
Bogusz Halina 383
Bogusz Mirosław 383
Boimowie, rodzina 769
Bona Sforza d' Aragona, żona króla polskiego Zygmunta I Starego 656
Boratyński Wacław 664
Borkowski Wojciech 523
Borowiejska-Birkenmajerowa Maria 841
Bortkiewicz Ewa 869
Borusiewicz Mirosław 110
Boryczko, rodzina 384
Boryczko Marian 384
Boznańska Olga 190
Braeunigowie, rodzina 29
Brandt Józef 507
Branicki Jan Klemens, hetman wielki koronny 205,610
Branicki Konstanty 1122
Brodziński Kazimierz 984
Brodzka-Bestry Maria 1013
Brukalska Maria 1160
Bruszewska Lidia 111, 355, 385, 712, 1014, 129
Brykowski Ryszard 403, 408,713-719
Brzoskwinia Waldemar 112, 524, 870
Brzostowski Karol 653
B. St. 476
Bukowski Zbigniew 113
Burek Krzysztof 525
Bystroń-Kwiatkowska Anna 1127
C
Ceptowski Józef 526
Ceptowski Karol 526
Chałupski Jan 46, 871-878
Charytoniuk Janusz 527, 879, 880
Chełmoński Józef 221
Chemik Jacek 385
Chmara Georg von 228
Chodyński Antoni Romuald 1015
Cholewianka Aldona 881
Chrzanowska Zofia vel Anna Dorota von Frezen 790
Chrzanowska-Pieńkos Jolanta 504-506
Chrzanowski Paweł 1170
Chrzanowski Tadeusz 114, 507, 818, 854
Chumiński Jerzy 115, 882-886,1016, 1115
Chwietkiewicz Tomasz 386
Ciałowicz Anna 47
Ciborowski Janusz 1116
Cieleccy, rodzina 80
Cieszkowska Halina 821
Cirmirakis Lefteris 1148
Czartoryscy, rodzina 22
Czartorysa Izabela 857
Czemer Olgierd 387
Czyszek Justyna 528
D
Dahlbergh Eryk Janson 1016
Dąbrowski Marcin 5, 6
Dębicka Maria 116
Dmowska Agnieszka 382, 388, 1017
Dobesz Janusz L. 117
Dobosz Piotr 620
Dobry Artur 486, 887
Domachowski Paweł 228
Domański Cezary W. 888
Domański Krzysztof 889-891, 973
Dominikowski Jan 7, 8, 529, 892, 1018, 1019
Dornhelm Baruch 645
Drozdowski Marian Marek 1184
Drożdż-Szczybura Małgorzata 68, 530, 893, 1020, 1021
Dubrowska Małgorzata 9
Duda Jerzy 389, 531, 894
Dunikowski Xawery 964
Dunin-Borkowski Jerzy 448
Dunin-Wilczyński Zbigniew 119-122, 533-536, 895-899, 1143
Dupuis Nikolas 990
Durejko Agnieszka 720
Dwenicki Józef, generał 807
Dyba Olga 900
Dybczyńska Anna 1022
Dziekoński Józef Pius 378, 393, 413, 471, 596
E
(eak) 10, 537, 538, 974
Eber Edward Zachariasz 1173
E. K. 390,539,540
Elżbieta, caryca rosyjska 990
Estreicher Leon 199
Estreicher Tadeusz 199
Eysymontt Rafał 123
F
Fertnerowie, rodzina 576
Fibak Ewa 1118
Fibak Wojciech 1118
Figurski Maciej 541
Fijałkowski Paweł 11, 12, 542, 543, 1023
Fijałkowski Wojciech 124, 721, 901
Filip Elżbieta Teresa 902
Firlejowie, rodzina 983
Flasza Jan 125, 825
Florek Marek 126
Fragonard Jean Honore 991
Friend Maria Wrońska - zob. Wrońska-Friend Maria
Frydrych Mieczysław 278
Fuglewicz Stefan 391, 1024
G '
Gaczoł Andrzej 13, 48, 127, 545, 903, 1025, 1026
Gajda Piotr 14
Gąjewski Leszek 100
Galantowicz Bogna 487
Galicka Izabela 1027, 1028
Garbo Greta 918
Gaudi Antonio 828, 1144
Gawlikowska-Piśniak Ewa 722
Gawrysiak-Leszczyńska Wiesława 904
Gąssowski Jerzy 128-140
Gerlich-Jósewicz Alicja 546
Gil Zdzisław 547
Gloger Zygmunt 862
Gładkowska Konstancja 594
Głębocki Wiesław 1162
Gmiter Małgorzata 1029
Gocz Teodor 494
Godebski Cyprian 504
Goldstand Leon ll83
Gołos Jerzy 548-550, 1163, 1164
Gomulicki Juliusz Wiktor 1117
Gosek Jarosław 917
Górscy, rodzina 66
Górski Tadeusz 141
Grabarczyk Jerzy 15
Gradowski Michał 441, 551-553, 827, 905, 1128
Grątkowska-Ratyńska Barbara 696-701
Grątkowski Grzegorz 69
Grottger Artur 732
Gruchalska Agata 142, 143
Gruszecki Andrzej 144, 1030-1039
Gryglewska Agnieszka 906
Grzegorczyk Jerzy 228
Grzelachowski Stanisław 279, 356, 357, 508, 1144-1146
Grzelak Jerzy 392
Grzeszczuk Beata 907,908
Grzybowski Andrzej 247
Gudowski Janusz 723
Gumkowska Magdalena 994-996
Guttmejer Karol 554, 1165
Gzyło Marek 70, 71, 145, 146
H
Hakowski Józef 645
Hansen Helge Brons 515
Hasslinger Ewa 490
Hauser Zbigniew 454, 724-736
Heinzlowie, rodzina 7
Helman Włodzimierz 147, 1040
Herman Leszek 72, 73, 737, 1041
Hochleitner Janusz 1042
Hościłowicz Joanna 353
Huebner Antoni 393
I
Ignaciuk Kinga 394
Iwan Piotr 395
J
Jabłońska Teresa 396, 419
Jagiellonowie 818, 974
Jagielski Jan 102, 909
Jagodziński Zygmunt 910
Jakubowski Krzysztof 911
Jamiołkowski Krzysztof 397
Janicki Marek 556
Jankowski Roman 398
Jan I Olbracht, król polski 240
Jan III Sobieski, król polski 218, 241, 718, 789
Janusz Stanisław 399,407
Jarczak Teresa 400
Jarnatowska Zofia 401
Jaroszewski Tadeusz Stefan 50-67, 149-161, 228, 738-740, 837, 840, 851, 866, 1001-1008, 1043, 1167
Jaśkiewicz Aleksander 975, 976
Jaworski Piotr 912
Jedliński Wiesław 1044
Jedynak Zdzisław 913
Jędrzejak Stanisław 557, 1045
(jk) 558
Johnson Barbara Piasecka - zob. Piasecka-Johnson Barbara
Jordan Henryk 1066
Jósewicz Alicja Gerlach - zob. Gerlach-Jósewicz Alicja
Józefowicz Maciej 509
Jurkowicz Przemysław 402
K
(k) 74, 559-563, 1168
Kaczorowski Waldemar 564
Kaczyński Tomasz 685
Kajzer Leszek 75, 1046-1051
Kamińska Ewa A. 162, 163, 208, 565, 863, 977, 980, 1052, 1024, 1169
Kamińska-Kotus Ewa 1170
Kamińska Katarzyna Węgiełek- zob. Węgiełek-Kamińska Katarzyna
Kapałczyński Wojciech 566, 567
Karoński Filip 568
Karpiński Alojzy 570, 571, 741, 914
(kas) 826
Kasek Kazimierz 49, 572, 1147
Kasprzycki Jerzy 229
Kazimierz Jagiellończyk, król polski 240
Karaś Kazimierz, marszałek dworu 679
Kawałko Danuta 16
Kędzierska Elżbieta 403
Kędzierska Ewa 358-360
Kędzierski Józef 230, 404, 573
Kęsek Janina 825
K. Hieronim 278
Kisielewski Kazimierz 230, 574, 575
Kisielewski Stefan 1171
Klejzerowicz Anna 576, 577, 915,981,982
Klicki Stanisław 1060
Klim Roman 916, 1053-1055
(kmn) 17, 164
Knapik Stefan 230
Knercer Wiktor 1056
Kobyliński Jerzy 405
Kochanowski Jan 399, 407
Kochański Jerzy 165
Kołodziejczyk Arkadiusz 18, 19, 166, 578, 856, 1057, 1058
Komada Dominik 1059
Komornicki Klemens 406
Komorowski Jarosław 472, 742-751
Komorowski Stanisław Korczak- zob. Korczak-Komorowski Stanisław
Koniecpolscy, rodzina 998
Kondratowicz Łucja 427, 918, 919
Konopka Marek 168, 415, 829, 1060, 1061
Konopkowie, rodzina 829
Konopnicka Maria 77
Kontkiewicz Marian 541
Kopczyński Tomasz 1110
Kopczyński Wawrzyniec 229
Korczak-Komorowski Stanisław 1129
Komecki Marian 169, 854
Korolczuk Danuta 920, 1062
Kosecki Antoni Jacek 170, 488, 752, 921, 1063, 1172-1175
Kossak-Szatkowska Zofia 303
Kostarczyk Artur 171
Kostrzewski Andrzej 407
Kostrzewski Marian 20, 581
Koszczyc-Witkiewicz Jan 1000
Kościuszko Tadeusz 449, 575, 591
Kotecki Andrzej 21
Kotowska Małgorzata 586
Kotowski Andrzej 586
Kotus Ewa 582, 1148, 1161, 1195
Kotus Ewa Kamińska - zob. Kamińska-Kotus Ewa
Kowalczyk Dorota 510, 511
Kowalik Tomasz 76, 92, 491, 583-585, 753-755, 922, 1160, 1176
Kowalska Grażyna 1177
Kowalski Krzysztof 1149
Kowalski Wojciech 503, 512, 847
Kozarzewski Marcin 439
Kozłowska Ewa Pustoła - zob. Pustoła-Kozłowska Ewa
Krajewska Monika 852
Krajewski-Siuda Krzysztof 923
Krasnowolski Bogusław 924
Krassowski Witold 172
Kraszewski Józef Ignacy 779
Kreyser Krystyna 586, 821
Kreyser Ryszard 587, 925, 1150
Kruczek Zygmunt 815
Kryciński Stanisław 756, 1065
Krzyżanowska Hanna 349
Krzyżanowski Lech 230, 827
(kt)1178
Kubicki Jakub 1188
Kucharski Leszek 77, 93, 1068, 1095
Kuciel Joanna 1066
Kuhnke Monika 173
Kukiz Tadeusz 408, 758-760
Kula Wiesław 22, 588
Kulczyccy, rodzina 419, 437, 1119
Kulibin Iwan Piotrowicz 901
Kurek Jan 174, 175, 380, 1067
Kurzac Maria 77, 926, 1068
Kurzawa Zofia 589
Kurzątkowska Alicja 78, 983
Kurzątkowski Mieczysław 176-179, 401, 458, 462, 468, 473, 927, 928
Kusztelski Andrzej 590
Kwiatkowska Maria I. 180, 513, 984
Kwiatkowska Anna Bystroń - zob. Bystroń-Kwiatkowska Anna
Kwiatkowska-Baster Bogusława 181
Kwiecień Adam 23
L
Lalewicz Marian 1072
Lanci Franciszek Karol 180
Laskowski Andrzej 409, 1069
Latour Stanisław 182
L. B. 361-365
(lb) 828
Lenard Barbara 366-371
Lerski Tomasz 183, 929, 1070, 1179-1181
Leszczyńska Wiesława Gawrysiak - zob. Gawrysiak-Leszczyńska Wiesława
Leszczyńska Elżbieta Trocka - zob. Trocka-Leszczyńska Elżbieta
Leszczyński Jarosław T. 591, 592, 761, 762
Letkiewicz Ewa 930
Lewicka Maria 184, 832, 985, 986
Lichołai Lech 46, 871-878
Lipiński Karol Józef 719
Lipiński Zygmunt 513
Lipkowski Zbigniew 593, 594
Liszka Józef 230, 410, 838
Litwin Henryk 411
Lohman Jack 403, 1151
Lorenc Marek W. 1152
Lorentz Stanisław 229
Lubomirscy, rodzina 545
Ł
Ławniczak Grażyna 185
Łoski Józef 166
Łoś Piotr 228
Łoziński Jerzy 855
Łubocki Maciej 228
Łuczak Dariusz 280
Łukasik Anna 1071
Łuniewscy, rodzina 425
Łuniewski Tymoteusz 856
M
(m) 829-837, 595
Maciąga Mirosław 412
Madera Andrzej Józef 763
Majdowski Andrzej 413, 596, 764
Majewski Alfred 186-189, 765
Majewski Jerzy S. 514, 766, 907, 908, 1072, 1073, 1183
Majewski Marian 414
Makowska Krystyna 767
Malina Monika 597
Malzacher Maria 931
Małecka-Wiszniewska Alina 190
Małkowska Ewa 852
Małowiecki Ryszard 1074
Mamoń Agata 191
Marcinkowski Piotr 79, 80
Marcisz Beata 774
Maria Leszczyńska, królowa Francji, małżonka Ludwika XV 657, 658
Markowski Dariusz 1075
Maroszek Józef 192, 193, 598, 768
Martyniuk Bogdan 599
Maruszak Adam 769, 770
Maryański Jerzy 772
Maszkowski Krzysztof 171
Maśliński Antoni 773
Matejko Jan 249, 645, 978
Matusiak Marian 24, 600
Maziarska Anna Żukowska - zob. Żukowska-Maziarska Anna
Mazurek Romuald 415
Meyza Katarzyna 932
Metzell Ludwik Chrystian 740
Mętrak Ryszard Piotr 1116
(mhk) 1153
Michalski Przemysław 601
Michałek Małgorzata 774
Michałowska Marta 933-935
Michałowski Andrzej 97
Michałowski Mariusz 416
Mickiewicz Adam 486, 791-793
Micuła Grzegorz 775, 836, 936
Mierzwiński Mariusz 194
Mikołajewski Tadeusz 417
Milczarek Sylwester 418, 776
Milczarek Teresa 776
Milczewska Anna Radźwicka - zob. Radźwicka-Milczewska Anna
Miliszkiewicz Janusz 195-199, 247, 396, 419, 437, 1117-1119, 1131
Miliszkiewicz Grzegorz 427, 919, 937-939
Miller Marek 842
Mincel Jan 45
Mischke Wojciech 200, 201
Mitkowska Anna 1076
(mk) 202
Mrozowska Joanna 203
(mu) 602
Myśliński Adam 25, 492
Myśliński Krzysztof 839
Myśliński Michał 603
N
(n) 604
Napoleon I Bonaparte, cesarz Francji 154
Narbut Ludwik 420
Narbutt Mirosław 420, 606, 607, 778, 779
Narębski Lech 354
Nawrocki Bolesław Franciszek 593
Nawrolski Tadeusz 204
Nawrot Wojciech 609
Nicieja Stanisław Sławomir 777
Nieciecki Jan 205, 610
Niemirowska Tamara 421
Niesiołowska Anna 422
Niewiadomski Eligiusz 674
Niewiadomski Zbigniew Prus - zob. Prus-Niewiadomski Zbigniew
Nikifor 968
Nodzyńska Marta 206
Nowakowska Magda 546
Nowakowski Henryk 611
Nowiński Krzysztof 207, 1078
O
Oberc Lesław 230
Oczkowicz Katarzyna 831
Odorowski Waldemar 987
Oettingen Urszula 1079
Ogrodzki Piotr 277, 281
Olek Jerzy 1120
Oleszczuk Sławomir 512
Oleszczyński Władysław 506, 984
Olędzki Piotr 780
Olszewski Andrzej K. 118
Olszewski Bohdan 81
Ołtarzewska Zofia 423
Oppenheim Józef 577
Ordonówna Hanka 483
Orłowski Stanisław 1080
Osiński Antoni 773
Osiński Jerzy 424
Ostas Cezary 352
Ostrowska Marta 94
Ostrowski Stanisław Kazimierz 514
Osypiuk Jerzy 208
Ott Michał (vel Otth lub Otmanus) 642
P
Paderewski Ignacy Jan 68, 565
Palladio Andrea 156, 159, 160, 161
Pankiewicz Henryk 425
Pańczyszyn Andrzej 26
Pasieczny Robert 1081
Pasternak Andrzej 230, 940
Paszkiewicz Hanna 852
Paszkiewicz Piotr 852
Paterak Marta 614
Pawlak Agnieszka 283
Pawlicki Maciej 841
Pawlicki Ryszard Wojciech 941, 1082, 1083
Pawlik Krzysztof 515, 988
Pawlik Mieczysław 1084
Pawlus Anna 942
Pawłowska-Wilde Beata 822
Penkalla Adam 27, 616, 617
Piasecka Anna 618
Piasecka-Johnson Barbara 1125
Piastowie 818, 973
Piechowski Jerzy 990
Pieńkos Andrzej 504-506
Pieńkos Jolanta Chrzanowska - zob. Chrzanowska-Pieńkos Jolanta
Pietrzak Janusz 1051
Pik Jakub 1162
Piliczewski Tomasz 426
Piłsudski Józef 165, 720, 745, 749, 796, 1079, 1116
Pinsel, rzeźbiarz 773
Pisarkiewicz Mirosław 28
Piśniak Ewa Gawlikowska - zob. Gawlikowska-Piśniak Ewa
Piwowarczyk Andrzej 619
Placidi Franciszek 1009
Podolska Elwira 427
Pokorzyna Ewa 1154
Polak Tadeusz 228, 428
Popławska Dorota 622
Porczyńska Janina 332, 1121
Porczyński Zbigniew Karol 332, 1121
Porębska Ewa 429
Postek Roman 82, 209, 623, 1086
Potoccy, rodzina 505, 727, 740
Predoń Elżbieta 430
Primke Robert 83, 943
Pronaszko Zbigniew 792
Prus Bolesław 837
Prus Zbigniew 781
Pruski Zbigniew 431
Prus-Niewiadomski Zbigniew 626
Pniszyński Jan P. 210, 345, 432, 627, 991, 1185
Przybyszewski Stanisław M. 1087
Przyłęcki Mirosław 211, 212
Puget Wanda 629, 1088
Pustoła-Kozłowska Ewa 111, 385, 1186
Putkowski Jerzy 433
Pytlarz Elżbieta 1155
R
(R) 630, 842-845, 1121, 1156
Rabiej Stanisław 1132
Radosz Władysław 84
Radziwiłłowie, rodzina 146, 748
Radźwicka-Milczewska Anna 29
Ratyńska Barbara Grątkowska - zob. Gratkowska-Ratyńska Barbara
(rb) 631
Read Herbert 213
Reczek Krzysztof 831
Rej Mikołaj 1050
Rejduch-Samkowa Izabela 632, 633
Rejmer Krzysztof 1157
Remiszewski Ryszard M. 30
Rewska Romana Zdziarska - zob. Zdziarska-Rewska Romana
Ristau Eligiusz 634
Rochacki Jacek A. 497-502, 515
Rodziewicz Włodzimierz 944
Rodziewiczówna Maria 81
Roguska Jadwiga 214
Rosiak Andrzej 945
Rosiński Piotr 635, 636
Rosset Tomasz F.de 1122
Rouba Bogumiła J. 215
Rowik Karol 434
Rozmus Dariusz 31
Rożej Marian 435
Rożek Michał 846
Róziewicz Magdalena 354
Rubens Peter Paul 535
Rudka Szczepan 32, 493, 774, 782, 783
Rudkowska Krystyna 436
Rudkowski Tadeusz 229
Rukat Jan 33
Ruszkowski Andrzej 1089-1091
Ruszkowski Zdzisław 1024
Ruta Zbigniew 943
Rydel Maciej 85, 820
Rymaszewski Bohdan 437
Ryszkiewicz Andrzej 216, 217
Ryznar Stefan 438
Rząd Ryszard 637
Rzempołuch Andrzej 439, 784, 992
S
(s) 846, 1092
(sa) 847, 848
Salm Jan 785, 823, 946, 1093
Sałaciński Sławomir 523, 638, 1138
Samek Jan 218, 219, 466, 516, 633, 639-649
Samkowa Izabela Rejduch - zob. Rejduch-Samkowa Izabela
Sanguszkowie, rodzina 35, 728, 733
Sapiehowie, rodzina 775
Schmidt Jan Leon 975
Seniuk Bronisław 1094
Sękowski Stefan 250-273, 947, 948, 1133
(SG) 517
Siciński Jan T. 95, 96, 650, 926, 1095
Sidz Alfons 949
Siemoczkin Igor W. 786
Sieradzka Anna 220-223, 651, 817, 950-952
Sikorska Anna Maria 833
Sikorski Stanisław A. 224, 1134, 1135
Sito Jakub 225
Siuda Aleksander 953
Siuda Krzysztof Krajewski - zob. Krajewski-Siuda Krzysztof
Skibińska Alina 1127
Skibiński Wiesław 652
Skott Ole 518
Skowronek Sławomir 34
Skrok Zdzisław 86, 148, 226, 227, 494, 653, 654, 954, 955, 1187
Skrzypkowski Maciej 723
Słowacki Juliusz 795
Smaza Janusz 787, 788
Smoleń Jerzy 440
Sobczak Jerzy 655
Sobiesiak Joanna Wańkowska - zob. Wańkowska-Sobiesiak Joanna
Socha Stefan 815
Sołtan Andrzej 9
Sołtysiak Maria 822
Sołtysik Maria 843
Sołtys Angela 35
Sołtysówna Aldona 656-658, 789
Soszyński Artur 659
Spiss Anna 441
Spychalska Dorota 284-287
Spychała Jerzy 660
Srebrakowski Aleksander 720, 790-797, 1188
Stalin Iosif W. 721
Staniaszek Anna 231
Stanisław August Poniatowski, król polski 722, 1126
Stanisław Leszczyński, król polski 241
Stańczak Elżbieta 443
Stańczyk, błazen królewski 978
Stawiarski Jacek 957
Stefan Batory, król polski 218, 241
Stefański Krzysztof 36, 798-802
Stelmach Ambrozja 1096
Stępień Andrzej P. 766, 907, 908
Stępień Piotr 372, 373, 703-711, 1097
Stoewer, bracia 928
Stolarz Barbara 993
Stopka Marcin 283, 288-294
Stopczyk Stanisław K. 845
Strzembosz Antoni 374, 857-862, 1189
Stukowski Aleksander 37-39, 229, 444, 620, 661, 864, 865, 958-960
Stwosz Wit 244, 649
Stypułkowski Bohdan 228
Styma Jadwiga 1136
Suchodolski Jacek 232-234, 1105
Sujecki Janusz 235-237, 662, 663, 961, 962, 1098, 1190-1192
Swat Robert 664
Sygietyńska Hanna 1099, 1100
Szatkowska Zofia Kossak - zob. Kossak-Szatkowska Zofia
Szczasny Witosław 445
Szczepański Jacek 446
Szczepkowski Jan 198
Szczerbicki Andrzej 40, 295, 1101
Szczybura Małgorzata Drożdż - zob. Drożdż-Szczybura Małgorzata
Szeląg Władysław R. 665
Szembekowie, rodzina 1167
Szkiłądź Maria 353
Szkurłat Anna 963
Szlenkierowie, rodzina 1167
Szpakiewicz Alina 238
Szpringier Henryk 447
Szychowa Irena 863
Szydłowska Hanna 448
Szymanowski Wacław 795
Szymańczyk Józef 449
Ś
Śledzińska Elżbieta 1102
Ślęzak Władysława 913
Śmigielski Stefan 1123
Światek Zygmunt 239, 666, 1103
Świerk Andrzej 450
Świerżewski Henryk 451
T
(t) 849
Tajchman Jan 816
Tarczyński Jan 850
Tarka Stanisław 41
Terus Ryszard 452
(tk) 87, 667
(TK) 668
Tokarczyk Marek 240, 241, 669
Tomaszewski Jan 803
Tomiczek Andrzej 453
Tomiczek Marek 1072, 1073
Trąjdos Tadeusz M. 296, 454, 455, 670, 804-809, 1104
Trocka-Leszczyńska Elżbieta 1105
Trojnar Barbara 242
Trzciński Andrzej 939
Turczyk Grzegorz A. 543
Tyszkiewiczowie, rodzina 860
U
Ujejski Kornel 759
Urban Jacek 1106
Urbanowski Michał W. 1137 Urlich Anna 456
V
Vogel Zygmunt 861
W
Wagner Ryszard 457
Walczak Krzysztof 243
Walczy Łukasz 244
Waldorff Jerzy 228
Walerjański Dariusz 42, 229
Walewski Marian 458
Wantuła Halina 459
Wańkowska-Sobiesiak Joanna 88, 350-352, 672-674, 964, 1107
Wartalska Ewa 1108, 1193,1194
Wasiak Marek 460
Wasilewska Irena 245, 246, 489
Wasiuta Jerzy 461
Wąsowicz Jerzy 462
Weidner Maciej 647
Wesołowski Jacek 823
Węgielek Władysław 1195
Węgiełek-Kamińska Katarzyna 1195
Wiak Beata 675
Wiącek Wiesław 495, 677, 838
Wiech zob. Wiechecki Stefan
Wiechecki Stefan 1197
Wieczorek Edward 678
Wieczorek Jarosław 43, 44
Wieczorek Zofia 463
Wielgus Krzysztof 524, 870
Wierzbicka Anna 1109
Wierzbicka Bożena 248, 679, 824, 851, 1158, 1159
Wierzbicka Katarzyna 375
Wilczewski Waldemar 544, 598
Wilczyński Zbigniew Dunin - zob. Dunin-Wilczyński Zbigniew
Wilde Beata Pawłowska- zob. Pawłowska-Wilde Beata
Winiewicz Izabela 496
Wińcza Adam 859
Wiszniewska Alina Małecka - zob. Małecka-Wiszniewska Alina
Wiśniewski Jacek A. 810
Wiśniewski Krzysztof 965, 966
Wiśniowieccy, rodzina 812
Witek Andrzej 31
Witek Dorota 681
Witek Stefan 464
Witkiewicz Jan Koszczyc - zob. Koszczyc-Witkiewicz Jan
Witkiewicz Stanisław 78
Witkiewicz Stanisław Ignacy 687
Witkowicz Ewa 465
Wittenberg Piotr 1138
Witucka Janina Babinicz- zob. Babinicz-Witucka Janina
Władysław II Jagiełło, król polski 240, 514
Władysław I Łokietek, król polski 240
Władysław IV Waza, król polski i szwedzki 218
Wojnar Karol 466
Wojtowicz Piotr 777
Wojtowicz Ryszard 811
Wolski Jerzy 467
Wołek Jerzy 468
Worytkiewicz Piotr 230
Wosik Romuald 469
Woźniak Jerzy 470
Wójtowicz Jacek 96
Wólecki Lucjan 812
Wroczyńska Ewa 544
Wrońska-Friend Maria 967
Wrotek Jerzy 819
Wróblewski Michał 472
Wyszkowski Marek 45
Z
Zachwatowicz Jan 143, 668
Zagozda Jan 929
Zajączkowski Wiesław 148, 867
Zakrzewski Leszek 89
Zalewski Marek 638
Zamoyski Maurycy 1170
Zawadzka Iwona 825, 968
Zawadzki Jarosław 230, 474
Zborski Andrzej 969, 970
Zdziarska-Rewska Romana 682
Zejdowski Jacek 1029
Zejdowski Wojciech 971
Zerbst Reiner 828
Zielińska Irena 683
Zielińska Izabela 684,685, 1110
Zieliński Jarosław 1199
Zieliński Marek G. 1111
Zielniewicz Tadeusz 686
Ziemba Antoni 1125
Zięba Beata 687, 688
Ziębicka Jolanta 813
Zin Wiktor 228
Zinserling Borys 1073
Z. Jacek 473
Z. S. 850-854
Zub Jerzy 1112, 1113
Zubilewicz Alicja 475
Zygmunt I Stary, król polski 241
Zygmunt II August, król polski 241
Zygmunt III Waza, król polski i szwedzki 218, 241, 766
Ż
Żerańska Anna 376, 1126
Żeromski Stefan 197
Żmijewska Krystyna 230
Żółtowski Michał 690
Żukowska-Maziarska Anna 814
Żurawska Teresa 972, 1114, 1139
Zimmermann Edward 689

INDEKS GEOGRAFICZNY
A
Adamowizna 50
Ameryka 219, 330
Anin zob. Warszawa
Ann Arbor 507
Antonin 146, 559
Arklity 88
Audley End 403, 1151
Australia 517
B
Bar 717
Baranów Sandomierski 186, 1059
Barcelona 1144
Bardiów 642
Berlin 123, 493
Beskidy 3
Biała Podlaska 676
Białostocczyzna 319
Biały Kamień 715
Białystok 453, 457, 610, 920
Białyszew 89
Bielsko-Biała 49, 1019
Bieniszewo 1106
Bierkowice 530
Bieszczady 4, 295
Binarowa 382, 388, 1017
Biskupin 1078
Bochnia 125, 825
Boglewice 52
Boh, rzeka 727, 735
Bołszowce 731
Borowa 677, 838
Braniewo 386
Brody 454, 724
Bronowice 85
Bronów 77
Brzeg 652
Brzeszcze 1020
Brześć Kujawski 1048, 1049
Brzeżany 736
Buczacz 772
Budapeszt 509
Budynin 1029
Bug, rzeka 1100
Bułgaria 375
Busk 725
Bydgoszcz 486, 1075
Bytom 279, 913
C
Carnac 1149
Chełm 445, 475, 619
Chełmno 854
Chłopatyń 1029
Chocianów 1043
Chocim 808
Chojnik 567
Chotyniec 1029, 1067
Chrcynno 1110
Chrośnik 1043
Chrzanów 633
Chudów 416
Cieksyn 442
Cohem329
Czarkowy 1087
Czermna 888
Częstoborowice 447
Częstochowa 173, 379
Czorsztyn 1097
Czumów 1114
D
Dania 515,518
Dąb 874
Dąbrowica 409
Dąbrówno 1093
Dęblin 675, 873
Dłużników 1029
Dolny Śląsk 1043, 1085
Dowbuciszki 776
Drohobycz 712, 756, 788, 806
Drwalewo 1001
Drygały 328, 347
Drzewica 616
Dukla 682
Dylewo 61
Dynów 573
Działdowo 684
E
Egipt 1140
Elbląg 204, 227, 853
Europa 528, 582
F
Falęcin 56
Finlandia 366
Fordon 404, 418
Francja 358, 359, 1155
Frombork 992
Frydląd 785
G
Galicja Wschodnia 15
Gdańsk 238, 489, 528
-Oliwa 981, 982
- Ołowianka 491
Gdynia 843
Gierdawy 785
Gietrzwałd 1056
Giżycko 1024
Głogoczów 829
Golub Dobrzyń 1011
Gorzów Wielkopolski 44
Gostynińska ziemia 1028
Goszyce 85
Góra 1111
Górny Śląsk 889
Grecja 355
Grodno 768, 811
Grodziec 1043
Gródek 70
Grybów 646
Grzebowilk 55
Gubałówka, szczyt 921
Gusin 77
Guzów 93, 435
H
Helfsztyn 1157
Hildesheim 1145
Hiszpania 372, 373, 1152
Hola 1094
Hulcze 1029
I
Inowłódz 98, 446
J
Jakubowice Murowane 562
Jałbrzykowy Stok 829
Janowiec nad Wisłą 983
Janów 866
Japonia 1002
Jarczów 1029
Jaremcza 798
Jarmolince 717
Jastrząbka - Kamionka Mała 39
Jaszków 444
Jaszuny 742
Jaworów 789
Jednorożec 456
Jedwabne 79
Jeziory Dolne 609
Jeżów 85
Jordanów 174
Jugosławia 361
Jurewicze 771
Jutrosin 1109
K
Kacwin 584, 585
Kalatowki, polana reglowa 1096
Kalisz 100, 287
Kalwaria Zebrzydowska 1076
Kamieniec Podolski 763, 805
Kamieniec Ząbkowicki 1043
Kampinoska Puszcza 1176
Kargoszyn 1074
Karpaty, góry 723
Kaszuby 1064
Kazimierz Dolny 987
Kąśna Dolna 68
Kielce 1079
Kijów 1154
Kimbarówka 770
Kniazie 1029
Kobylin 57
Kołomyja 714, 802
Konary 1113
Koników 1063
Konopnica 95
Konstancin 1002, 1187
Kopice 1102
Korczmin 1029, 1136
Korytnica 1058
Korzec 778
Kostiuchnówka 781
Kowno 755
Kozia Góra 350
Kozienice 556, 831,910
Kozłówka 157, 658
Kraków 389, 642, 1066
- Kazimierz 175
- Łuczanowice 13
Krasnystaw 445
Krempna 547
Kresy Wschodnie 381, 758
Krośniewice 448
Królewiec 784
Kruchel Wielki 1067
Kruszyniany 1084
Krynica Morska 245
Krzemieniec 32, 716, 795
Krzemionki Opatowskie 523
Krzeszów 566
Kujawy 1048
Kuklówka 221
Kuleszew 1064
Kurzyniec 654
Kuznocin 51
Kwidzyn 887
L
Lackie 717
Laski 690
Laskowa 85
Laskowice 406
Lasków 73
Latyczów 717
Lebiedziew 524
Legnica 123, 212
Leszno 564
Lida 747
Lidzieja, rzeka 747
Lipnica Murowana 288
Liski 1029
Liszki 893
Litwa, wieś 737
Liw 578, 1086
Locmariaquer 1149
Lublin 5, 6, 45, 202, 284, 869, 927, 974
Luszyn 1003
Ł
Lwów 397, 411, 455, 721, 745, 751, 769, 773, 777, 783, 786, 791, 799, 805, 807, 812
Łańcuchów 78
Łańcut 242, 614
Łask 96
Łazany 545
Łękawica 286
Łętowice 384
Łomianki 121
Łopatyn 803
Łopuszna 85
Łowicz 1060
Łódź 7, 36, 203, 823
Łuczyce 1067
Łukawiec 1067
Łukowiec 58
Łyszkowice 11
M
Majdan Sieniawski 1067
Maków 1027
Malbork 194, 937, 1044
Malta 367
Małków 154
Many 59
Mariańska Puszcza 293
Markajmy 34
Markowo 350
Mazowsze 1002, 1023, 1051
Mazury 1107
Mereczowszczyzna 449
Miedniewice 550
Mielec 871, 874
Międzybóż 735
Międzygórze 1105
Międzyrzecze 294
Międzyrzecz Korecki 730
Miękisz Stary 1029
Milanówek 198
Mińsk 738, 782
Mir 739, 744, 780
Mława 1099
Młyny 1029, 1067
Modlnica 829
Mogilany 829
Monte Cassino 120
Montmorency 506
Mordy 659, 1008
Moryń 1081
Moskwa 764
Mosuny 350
Moszna 1043
Mściwojów 1012
Myców 1029
Myślenice 384
N
Nagłowice 1050
Nałęczów 41, 197, 394, 680, 1000,1061
Nieborów 1095
Niedomice 872, 874
Niedzica 30, 296, 670
Niedźwiedź 291
Niemcy 356, 357
Niepołcko 1041
Nieśwież 748
Norwegia 362
Nowe Miasto 1088
Nowy Dwór 908
Nowy Jork 514
Nysa 615, 988
O
Obory 1092
Ogrodzieniec 390
Oksa, rzeka 1050
Olesko 403, 715, 718, 795
Oleśnica 211
Oliwa zob. Gdańsk
Olszówka 291
Olsztyn 673, 964
Ołowianka zob. Gdańsk
Opaka 1029, 1067
Opalenie 1053
Opole 973
Orawa 26, 1104
Orło 33
Orzeszków 37
Oserdów l6
Ostrowsko 600
Ostrów Wielkopolski 20
Ostuni 1148
P
Pabianice 8, 593, 1018
Padwa 510, 511
Pakaniewo 527
Paplin 80
Paryż 505, 506, 830, 1177
Pasłęk 946
Peczera 727
Pieskowa Skała 187, 557
Pikieliszki 749
Pilica 31
Pińsk750
Pianki 1010
Piotrawin 993
Piotrkowice 1043
Piotrków Trybunalski 14, 430
Pisarzowice 459
Piska Puszcza 25
Płock 834
Poczajów 716
Podhale 1042
Podhorce 715
Podkamień 716, 729
Podlasie 166, 193, 949, 1058
Pogorzel 64
Polesie 750
Polubicze 676
Polska 102, 118, 155, 156, 161, 205, 330, 396, 753, 815, 838, 841, 849, 855
Pomorze 855
- Zachodnie 72
Portugalia 360
Poznań 38, 337, 391, 402, 589, 590, 611, 655, 661, 864, 865, 958, 960
Paździacz 1029, 1067
Praga 516
Prusie 1029
Prut, rzeka 798
Przasnysz 1027
Przemyśl 112, 870, 1065
Przewałka 774
Pszczyna 277
Pustyków 874, 875
Pustynica 874
Pyskowice 23
R
Radachówka 65
Radom 1040
Radomskie woj. 27
Radruż 1029
Radziki Małe 71
Ratno Dolne 685
Rawka, rzeka 17
Reszel 672
Rosja 376
Rudzienko 74
Rybniki 638
Rydzyna 1045
Rysiewicze 1043
Rząśnik 1043
Rzeczków 61
Rzeszów 874, 876
S
Samotwór 1043
Sandomierz 126, 525
Sanok 290
Santiponce 1152
Sarzyna 874
Sasów 715
Siemiatycze 451
Sieniawa 22, 588, 1014
Sieradzkie woj. 1089
Silginy 351
Skępe 980
Skierniewice 594
Skolkloster 508
Sławuta 728
Sobaków 231
Sochaczew 19, 542, 543
Sopot 245
Sosnowiec 47, 678
Sowigród 1083
Stagira 1142
Stalowa Wola 874, 877, 878
Stanin 352
Stanisławów 793, 800
Stara Wieś 62
Stargard Szczeciński 414
Staroźreby 1051
Stolno 352
Stopnica 591, 592
Strabla 353
Strawczyn 1046
Strażki 1146
Strobów 67
Strugi 1002
Suchedniów 76
Sulejów 426
Sulejówek 165
Sulisławice 281
Supraśl 319
Sycyna 399, 407
Szczecin 182, 392
Szczecińska Ziemia 546
Szczutków 1067
Sztynort 1082
Szwajcaria 368, 1147
Szydłowiec 629
Szymbark 85, 1015
Ś
Śląsk 839
Ślepiwola 63
Śleszyn 60
Świdnica 167, 558
Świrz 765
T
Tallin 766, 797
Tarnopol 796
Tarnoszyn 1029
Tarnów 35, 46
Tatry 206, 577
Teniatyska 1029
Tirana 1141
Tolkmicko 999
Toruń 145, 1127
Trembowla 790
Troki 743
Trzebiatów 568
Turośnia 598
Tylmanowa 87
Tykocin 544, 1062
Tyniec 181
U
Udórz 1021
Uhnów 732
Ukraina 374
Uleniec 1006
Uniszów 384
Urłowo 408, 719
Ustrzyki Dolne 40
Uta, rzeka 728
V
Vicenza 160
Vocluse 192
W
Waka 436, 474
Waręż 734, 757
Warkały 352
Warmia 1107
Warszawa 122, 832, 840, 1052, 1108,1171,1185,1192
-Anin 1070
-Grochów 1172
- Praga 236
-Solec 1174, 1193
-Ursynów 1165
Wartburg 1159
Watykan 369
Wądołek 941
Wenecja 725
Węgrów 1057
Węgry 363
Widawa 650
Wiedeń 1158
Widuchowa 84
Wielka Brytania 364, 365
Wielkopolska 835
Wielgolas 1004
Wielgomłyny 975, 998
Wieliczka 48, 125, 127, 320, 903, 1025
Wierbka 354
Wieruszyce 85
Wierzbica 1029
Wieś Bolimowska 17
Wilczogóra 1005
Wileńszczyzna 776
Wilno 720, 752-754, 775, 792, 794, 801, 813, 836
Wiszenki 713
Wiślica 1026
Wiśnicz 189, 380
Wiśniowiec 716
Wiochy 370, 371
Włocławek 915
Włodawa 445
Wielkie Oczy 1029, 1067
Wola Chojnata 54, 435
Wola Pękoszewska 66
Wola Rasztowska 1007
Wola Wielka 1029
Wolbórz 1009
Wołczyn722
Wołpa 761
Wołyń 779
Worochta 798
Wólka Żmijowska 1029, 1067
Wrocław 117, 487
Wrząca 75
Wsola 21
Wysoka 85
Z
Zagórze 1101
Zakliczyn 2
Zalesie Dolne 1072, 1073
Załuźce 716
Zamość 666, 1156
Zarybie 69
Zasław 733
Zbaraż 716
Zborowskie 689 Zborów 760
Zielonki 1013
Złoczów 715
Zofiówka 740
Zygmuntów 997
Zyndranowa 494
Ż
Żelazna 67
Żeromin
Żmijowiska 1029, 1067
Żółkiew 787, 809, 810
Żółwin 53
Żuławy Wiślane 1054, 1055, 1064
Żuromin 1099
Żwaniec 726
Żyrowice 762

INDEKS PRZEDMIOTOWY A
ambony 988
aparaty fotograficzne 1124
apele 91, 621
archeologia 98, 100, 113, 116, 126, 128-140, 204, 226, 227, 523, 542, 561, 638, 826, 853, 856, 858-860, 867, 954, 1026, 1046, 1065, 1078, 1097, 1142, 1149, 1152
zob. też Koło Archeologiczno-Architektoniczne w Stargardzie Szczecińskim, Rezerwat Archeologiczny i Muzeum w Krzemionkach Opatowskich
architektura 107, 111, 118, 123, 142, 145, 148, 155, 156, 159-161, 165, 170, 172, 193, 195, 203, 207, 224, 235-239, 247, 248, 326, 355-376, 378, 385, 393, 394, 408, 454, 471, 477, 486-489, 505, 541-543, 575, 593, 603, 646, 662, 680, 724, 725, 727, 728, 730, 732, 747, 750, 752, 755, 760, 763, 766, 779, 784-786, 798, 800, 823-825, 828, 832, 837, 839, 843, 851, 853, 854, 861, 863, 869, 887, 913, 963, 986, 987, 1000, 1019, 1021, 1103, 1105, 1141, 1143, 1173, 1174, 1179, 1181, 1183, 1187, 1191, 1199
zob. też architektura przemysłowa, balustrady i poręcze, bramy triumfalne, budownictwo drewniane, cerkwie, dachy, drzwi, dworce kolejowe, dwory, elementy dekoracji architektonicznej, fortyfikacje, godła domów, kaplice, klasztory, kolumny, kościoły, łuki, meczety, okna, osiedla robotnicze, pałace, podpory, porządki architektoniczne, ruiny historyczne, schody, sklepienia, spichrze, strażnice wałowe, stropy, synagogi, ściany, twierdze, ujeżdżalnie i tattersalle, urządzenia ogrzewcze, warownie, wieże kościelne, wnętrza architektoniczne, zabytkowe zespoły miejskie, zamki, zespoły pałacowo-parkowe
architektura przemysłowa 900, 922 zob. też browary, cegielnie
Art Deco 220
aukcje kolekcjonerskie 119, 122,140,533,534, 536
autobusy 522
B
balustrady i poręcze 960
batik 967
biblie 277
bibliofilstwo 531, 1117
Bractwo Kurkowe, Kraków 94
bramy triumfalne 1188
broń 297, 515, 518, 567, 578, 683, 895, 896, 910, 979
browary 953
budownictwo drewniane 169, 174, 232-234, 279, 282, 286, 289, 291-294, 519, 520, 756, 774,
816, 1020, 1064, 1067, 1070, 1089, 1168
zob. też cerkwie, dwory, kaplice, meczety, skanseny, tartaki
bursztyny 99
butelki 939
C
cegielnie 563
cenniki 937
ceramika 932, 1138 zob. też fajans, kafle
Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 491
cerkwie 191, 283, 678, 715, 746, 756, 810, 1029, 1094
chłodnie 893
chrzcielnice 642
cmentarze 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 32, 36, 41, 447, 475, 478, 608, 631, 720, 723, 742, 753,783,794,813,825,838
- ewangelickie 8, 12, 27-29, 31, 328, 347, 406
- kalwińskie 13, 37
- mariawitów 10
- muzułmańskie 18
- unickie 4
- wojskowe 2, 5, 6, 17, 34, 39, 431, 451, 456, 547, 781
- żydowskie 15, 23, 26, 30, 38, 42-44, 446, 852, 946, 1182
zob. też epitafia, inskrypcje, macewy, kaplice grobowe, kapliczki, krzyże cmentarne, latarnie umarłych, nagrobki, obeliski, wieńce nagrobne cracoviana 13, 94, 116, 175, 188, 200, 218, 219, 239-241, 325, 389, 490, 532, 574, 575, 597, 603, 640-644,648, 649, 651, 656, 841, 846, 894, 900, 911, 924, 953, 1066, 1071
D
dachy 708, 709
DOCOMOMO 118
dokumentacja zabytków 276
drogownictwo 496, 949
drzwi 704
dworce kolejowe 214, 1098
dwory 50-89, 149-152,154,210, 222, 231, 350, 352, 384, 395, 409, 425, 449, 608, 717, 737, 749, 767, 789, 820, 833, 840, 1005, 1006, 1012, 1014, 1041, 1085, 1092, 1146, 1176
dzwonki zaprzęgowe 972
E
ekologia 243, 323
ekslibrisy 595
elementy dekoracji architektonicznej 710, 711
elementy uzbrojenia sieci wodociągowej, gazowej i klimatyzacyjnej 751, 958
"English Heritage" 537
epitafia 586, 590
etnografia 862 zob. też Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, skanseny Europa Nostra 559, 611
F
fajans 915
fajki 689, 879, 880
fałszerstwa dzieł sztuki 216
fety 550
figury 1186, 1193, zob. też nepomuki
film 597
firmy handlowe 1161, 1195
fontanny 1169
fortyfikacje 144, 391, 402, 524, 661, 870, 957, 1030-1039, 1071, 1112 zob. też twierdze,
warownie, zbrojownie
fotografia 532, 577, 666, 688, 962, 1103, 1120, 1185 zob. też Muzeum Historii Fotografii im. prof. W. Bogackiego w Krakowie
Fundacja Kultury Polskiej 336
Fundacja Popularyzacji Ochrony i Inicjatyw Ratowania Zabytków "Pro Auxilio" 605, 628 Fundacja Tykocin Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość 544
godła domów 640
godła państwowe 551
grafika 120, 180, 206, 513, 576, 606, 674, 861, 990,1016
grobowce 7, 22, 33, 748, 775
H
herby 659
"Historic Preservation" 538
huty szkła 941
huty żelaza 941
I
ikony 191, 280, 295, 298, 301, 302, 307, 308, 311, 312, 316, 317 zob. też Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej TOnZ
inskrypcje 145, 629, 830
J
judaika 175, 183, 445, 466, 632, 852, 924, 955 zob. też cmentarze żydowskie, macewy, mezuzy, synagogi
K
kafle 864
kanały 889-891 zob. też śluzy
kaplice 510, 511, 618, 636, 690, 769, 888, 973
- grobowe 35, 614
kapliczki 517, 655, 1090
- mahometańskie 19
karaimskie świątynie 743
kartografia 219
katalogi 937
kienesy zob. karaimskie świątynie
kilimy 933
kirkuty zob. cmentarze żydowskie
klasztory 181, 319, 611, 716, 717, 729, 762, 770, 805, 1047, 1099, 1101, 1154
kluby piłkarskie 1166
kobierce 396, 419, 437, 934, 1119
kolaski 1130
kolejki linowo-terenowe 621
kolejnictwo 571, 971, zob. też Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
kolekcje i kolekcjonerzy 196, 332, 396, 417, 419, 437, 448, 515, 857, 859, 862 zob. też aukcje
kolekcjonerskie, bibliofilstwo
kolumny 791, 1175
Koło Archeologiczno-Architektoniczne, Stargard Szczeciński 414
Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej TOnZ 283, 599
Komitet Ratowania Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Łęczycy 28 konkursy 532, 560, 567, 580
konserwacja i konserwatorstwo 114, 215, 324, 398, 601, 670, 753, 809, 1097, 1127-1133, 1160
- kamienia 787, 1134, 1135, 1137
- malarstwa 1136
- metali i stopów 250-273 zob. też probierstwo
kościoły 126, 127, 153, 167, 169, 337, 382, 388, 397, 411, 442, 455, 459, 508, 509, 558, 566, 609, 623, 667, 682, 713, 715-717, 722, 729, 731, 734, 738, 757, 761, 764, 771, 774, 775, 782, 788, 799, 801, 803-807, 809, 846, 998, 1017, 1018, 1027, 1044, 1059, 1063, 1064, 1089, 1099, 1106, 1109, 1158, 1163
kowalstwo artystyczne 882 zob. też Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie
krajobraz kultury 323, 329, 338, 426, 1178
krosna 902
kradzież dziel sztuki 147, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 284, 285, 288, 297-318, 377, 460, 485
Krakowskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Techniki 894
krzyże 581, 1080, 1186
- cmentarze 3, 24
- pokutne 568
książki kucharskie 994-996
kult świętych 549 zob. też nepomuki
kulturoznawstwo 103-107, 109, 110, 163, 171, 333, 421, 433, 450, 458, 462, 464, 468, 479, 482, 483, 548, 821, 842, 844, 847, 860, 868, 1177, 1189, 1192, 1197
L
lampy i latarki kolejowe 914
latarki i latarnie 901
- powozowe 881
- umarłych 603
ligawki 936
litofany 931
liry 622
ludwisarstwo 498, 643, 647, 884 Ł
łemków kultura 494
łodzie 1140
łuki 706
M
macewy 40
makaty 772
malarstwo 119, 140, 190, 199, 206, 217-219, 221, 242, 249, 281, 287, 288, 294, 296-310, 312, 314, 316, 318, 420, 423, 507, 533-535, 610, 657, 658, 664, 687, 714, 754, 758, 812, 865, 968, 978, 981, 991, 992, 1118, 1121, 1122, 1125, 1126 zob. też ikony, konserwacja malarstwa, panoramy
- ścienne 909
meble 552, 721
- barokowe 698
- biedermaierowskie 692
- empirowe 691
- gdańskie 699
- gotyckie 696
- klasycystyczne 701
- kolbuszowskie 695
- neostylowe 693
- renesansowe 697
- rokokowe 700
- romańskie 702
- secesyjne 694
meczety 776
medale 656, 660
medaliony 9
megality 1149
mennonitów kultura 1023, 1055
mezuzy 961
militaria 120, 121, 164, 212, 379, 741, 1087 zob. też broń, fortyfikacje, odznaczenia, odznaki pułkowe, pociski, sztandary wojskowe, twierdze, warownie, wędzidła, zbrojownie
miniatury 200, 656
mizary zob. cmentarze muzułmańskie
młyny 677
monety 669
monstrancje 308, 639
mosty 672
motocykle 850
mozaiki 472, 746, 1158
muzea 493, 651, 768, 822
Muzeum Budownictwa Ludowego, Sanok 282, 290
Muzeum Historii Fotografii im. prof. W. Bogackiego, Kraków 490
Muzeum Ignacego Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego w Ameryce, Warszawa 565
Muzeum Kolejnictwa, Warszawa 570
Muzeum Kowalstwa, Wojciechów 495
Muzeum Legionów im. Józefa Piłsudskiego, Kielce 1079
Muzeum Mazowieckie, Płock 834
Muzeum Okręgowe Techniki Drogowej i Mostowej Okręgu Lubelskiego, Zamość 496
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednogóra 826
Muzeum Rzeźby Jana Szczepkowskiego, Milanówek 198
Muzeum Stefana Żeromskiego, Nałęczów 197
Muzeum Techniki Włókienniczej, Bielsko-Biała 527
Muzeum Wsi Opolskiej, Bierkowice 530
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej, Górki Wielkie 303
Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka 320, 1025
N
naczynia blaszane emaliowane 938
nagrobki 45, 240, 241, 526, 545, 598, 600, 616, 719, 788, 983
narzędzia do wędlin 966
nepomuki 1042, 1069, 1077, 1104, 1108
O
obeliski 617, 619
ochrona dóbr kultury 176, 178, 228-230, 321, 327, 331, 334, 342, 343, 381, 386, 401, 528, 546
zob. też rewindykacja dóbr kultury
odboje bramne 1164
odkurzacze 587
odznaczenia 553, 627, 1143
odznaki pułkowe 897
ogrody i parki 90-97, 108, 124, 192, 224, 484, 740, 1052,1068, 1095, 1194 zob. też fontanny, zespoły parkowo-pałacowe
okna 704, 816
"Old House Journal" 539
organy 635
osiedla robotnicze 46-49, 608
Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 613
ośrodki pielgrzymkowe 716, 980, 1076 zob. też znaki pielgrzymie
P
pałace 88,92, 157, 158, 350, 351, 354, 395, 435, 436, 444, 473, 562, 658, 679, 715, 733, 840, 849, 866, 873, 1001-1004, 1007-1009, 1013, 1014, 1043, 1045, 1046, 1051, 1053, 1082, 1085, 1088, 1102, 1110, 1111, 1114, 1167
zob. też zespoły pałacowo-parkowe
panoramy 185
Państwowa Służba Ochrony Zabytków 387, 676
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Oddział w Biskupinie 148
Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków 116, 188, 239-241
papirusy egipskie 101
parki zabaw dla dzieci i młodzieży 1066
pasy kontuszowe 298
pergamin 607
plakaty 540, 892
plakiety 9
- wotywne 501
plenery malarskie 599
płyty gramofonowe 929, 969
pociski 883, 884
pocztówki 533, 903, 970
podpory 705
porządki architektoniczne 705
poduszki 947
polonica 503-518, 621, 712-814 zob. też Muzeum Ignacego Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego w Ameryce w Warszawie, "Polskie Dziedzictwo"
Polskie Centrum Witraży, Wrocław 612
"Polskie Dziedzictwo" 452, 465, 469
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 583
pomniki 146, 168, 205, 322, 415, 514, 556, 569, 790, 792, 793, 795, 796, 807, 964, 974, 984, 1087
porcelana 297, 527, 778, 950
pornografia 521
prawna ochrona zabytków 335, 339-341, 344-346, 348, 432, 476, 620 zob. też fałszerstwa dzieł sztuki, kradzież dzieł sztuki
"Preservation News" 625
probierstwo 1133
Przedsiębiorstwo Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Zespołów Dworsko-Pałacowych "Arkadia" 97
pustelnie 1097, 1106
R
reklama 427, 428, 919, 951
relikwiarze 284, 299, 300, 589, 648
rewindykacja dóbr kultury 503, 512, 561
Rezerwat Archeologiczny i Muzeum w Krzemionkach, Krzemionki Opatowskie 523
rękopisy 989
ruiny historyczne 390, 416, 716, 1113
ruralistyka 1020,1074,1083
rzemiosło artystyczne 217, 219, 297, 304, 315. 441, 466, 516, 656, 834, 905, 952.
zob. też Art Deco, chrzcielnice, fajki, judaika, kilimy, kobierce, makaty, meble, medale, medaliony, monstrancje, poduszki, rzeźba, tapiserie, tkaniny, ubiory, wachlarze, zabawki, złotnictwo
"Rzepiennik - wczoraj i dziś" 555
rzeźba 16, 225, 244, 278, 285, 300, 301, 304, 306-312, 314, 317, 504, 506, 576, 649, 773, 777, 780, 975, 980, 985 zob. też konserwacja kamienia
S
samochody 927, 928
samoloty 885, 917
schody 707
secesja 217, 694, 834, 892, 913, 963, 1019
skanseny 179, 494. 530
sklepienia 706
słupy ogłoszeniowe 1180
spichlerze 908, 1019
spisy lokatorów 956
społeczna opieka nad zabytkami 208, 463, 663, 681 zob. też Fundacja Popularyzacji Ochrony i Inicjatyw Ratowania Zabytków "Pro Auxilio"
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa 325
"Spotkania z Zabytkami" 383, 400, 405, 412, 429, 434, 443, 453, 457, 461, 467, 470, 475, 481,671,686
stacja filtrów 907
starodruki 219
"strachy na wróble" 926
strażnice wałowe 916
stropy 707
synagogi 102, 392, 404, 418, 633, 650, 673, 852
szkło 965 zob. też butelki, litofany
szkoły 887, 1170
sztandary wojskowe 899, 944
Ś
ściany 703
śluzy 654
T
tablice fundacyjne 590
tapiserie 935
tartaki 584, 585
tatarów polskich kultura 1084
telefony 911
tkaniny 912, 993 zob. też batik, kilimy, kobierce, makaty, pasy kontuszowe, tapiserie
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Kraków 574
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, Kępno 665
Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz 525
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 579 zob. też Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej
"Transport Miejski" 389
turystyka 582, 815, 835, 836, 1148, 1151 zob. też Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, społeczna opieka nad zabytkami
twierdze 112, 726, 870, 1024
twórczość obozowa 898
U
ubiory 223, 657, 817, 904, 918
ujeżdżalnie i tattersalle 626
UNESCO 630, 1153, 1156
Uniwersytet Warszawski 492
urbanistyka 182, 211, 245, 246, 486, 488, 573, 592, 724, 747, 750, 766, 784, 785, 797, 802, 825, 831, 843, 848, 853, 871-878, 999, 1010, 1045, 1048, 1056, 1062,1081, 1093, 1105, 1165, 1172, 1174, 1184, 1190 zob. też zabytkowe zespoły miejskie
urządzenia ogrzewcze 710
użytkowanie obiektów zabytkowych 321, 343, 348, 349, 399, 403, 407, 422, 532, 560, 576, 1147, 1151, 1155 varsaviana 9, 10, 18, 29, 107, 111, 122, 183, 184, 207, 224, 235-237, 248, 385, 472, 477, 484, 488, 492, 529, 541, 553, 561, 565, 586, 596, 627, 662, 663, 668, 679, 746, 824, 832, 837, 848, 851, 852, 863, 907, 909, 961-964, 984-986, 1052, 1098, 1108, 1160-1199
"Verbum Nobile" 504
W
wachlarze 942
wagi 1194
warownie 735
Wawel zob. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
weduty 615
wędzidła 948
wiatraki 564, 676, 997, 1054, 1107
wieńce nagrobne 588
wieże kościelne 644
wieże wodne 906
wina 554
witraż gabinetowy 930
wołoska kultura 924
wnętrza architektoniczne 710
wystawy 1154
- przemysłowe 173, 330
Z
zabawki 410
zabytki przemysłu i techniki 440, 492, 953, 894, 959 zob. też aparaty fotograficzne, autobusy, chłodnie, elementy uzbrojenia sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej, huty szkła, huty żelaza, kanały, kolejki linowo-terenowe, kolejnictwo, lampy i latarki kolejowe, latarki i latarnie, młyny, mosty, motocykle, odkurzacze, samochody, samoloty, stacje filtrów, śluzy, wagi, wieże wodne, zaciski segregatorów, zapalniczki, zapory, zegary, żupy solne, żyletki
zabytkowe zespoły miejskie 202, 430, 487, 489, 1145, 1146, 1156
zabytkoznawstwo 195, 213, 247, 818, 819, 845, 855, 856
zaciski segregatorów 940
zamki 98, 184, 186, 187, 189, 194, 242, 380, 395, 403, 557, 637, 684, 685, 715, 716, 718, 736, 739, 744, 765, 808, 849, 1011, 1015, 1043, 1049, 1085, 1086, 1097, 1155, 1157, 1159 zob. też ruiny historyczne
zapalniczki 1123
zapory 943
zbrojownie 652
zegary 115, 641, 885, 1115, 1150
Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy 663
zespoły pałacowo-parkowe 209, 353, 435, 675 zob. też Przedsiębiorstwo Ochrony i Konserwacji
Zabytkowych Zespołów Dworsko-Pałacowych "Arkadia"
złotnictwo 218, 645, 497, 499, 500, 502, 976 zob. też probierstwo, znaki na srebrze
znaczki pocztowe 634, 660, 739
znaki na srebrze 837, 905
znaki pielgrzymie 201
Ż
żupy solne 125, 127, 320
żyletki 925